Geocaching je zábava pro všechny generace

img
17. 07. 2012

Název geocaching vznikl ze slova cache (skrýš, úkryt, schránka), které se mezi českými geocachery vžilo jako keška. A právě hledání těchto ukrytých…

Co je geocaching?

Název geocaching vznikl ze slova cache (skrýš, úkryt, schránka), které se mezi českými geocachery vžilo jako keška. A právě hledání těchto ukrytých schránek je podstatou hry geocaching. Kešky jsou většinou schovány na místech turisticky zajímavých, ale můžeme je najít i ve městech a na místech těžko přístupných. K nalezení kešek se používá navigační systém GPS, neboť základní informací o ukryté schránce jsou zeměpisné souřadnice.

Čtěte také:

Kam na výlet s dětmi? Zvířecí farmy nabízí zábavu i poučení

Ptáte se, co je na hledání krabiček tak zábavného? Proč se geocachingu věnují desetitisíce nadšenců v Čechách a miliony po celém světě? Na to se dá napsat jen jedno. Vyzkoušejte, poznáte, stanete se jedním z nich.

Geocaching je zábava úplně pro všechny

Jelikož se jedná o zábavnou hru spojenou s pohybem v přírodě, může geocaching provozovat opravdu každý, kdo si rád hraje a chce současně udělat i něco pro své zdraví. Geocaching je rozšířený po celém světě, takže jej můžeme provozovat i na cestách do zahraničí a tím si oživit dovolenou „úlovky“, které pro nás budou mít tím větší cenu, čím vzdálenější od domova jsou.

Díky hře geocaching můžete i dětem z každého výletu udělat cestu za dobrodružstvím a nenásilnou formou je naučit spoustu nových věcí. Stačí vyhledat na internetu ukryté schránky, které se nachází v okolí cíle výletu a naplánovat jejich „odlov“.

Co se ukrývá ve schránkách?

V každé kešce se nachází tzv. logbook a propiska. Logbook slouží k zapsání nálezu pro každého geocachera. Podle typu cache, které jsou podrobněji popsány níže, jsou ve schránkách ukryty i předměty na výměnu. Každý, kdo cache najde, má právo si vzít jeden předmět výměnou za jiný, který má u sebe. Nepsaným pravidlem je, že by měl každý dát do schránky předmět stejné nebo vyšší hodnoty než si bere.

Do cache nepatří jakékoliv potraviny (např. bonbóny, žvýkačky, oříšky atd.), aby nelákaly zvířata. V případě, že nějaký takový předmět najdeme, máme právo jej z kešky bez náhrady odstranit. Taktéž sem nepatří jakékoliv nebezpečné předměty, které by mohly další nálezce zranit.

Zvláštní předměty ve schránkách

Při „hledání pokladů“ se můžeme kromě různých drobností na výměnu setkat se speciálními předměty, které mají ve hře svou zvláštní funkci. Jedná se o tzv. trasovatelné předměty. Dvěma hlavními představiteli jsou Travelbug a Geocoin.

Travelbug (TB)

Travelbug je předmět doplněný o identifikační štítek (tzv. psí známku), který slouží ke sledování jeho pohybu. Z toho je patrné, že travelbug není určen k výměně a ponechání si jako suvenýr, ale má cestovat z cache do cache. Pokud geocacher najde ve schránce travelbug, může jej držet u sebe max. 14 dní, do té doby pro něj najde vhodnou cache. Zároveň svůj nález zaznamená na webu, čímž informuje ostatní geocachery.

Geocoin (GC)

Pro nalezení geocoinu, tedy speciální mince, platí podobná pravidla jako pro travelbug. Na této minci je vyražen unikátní kód pro její identifikaci. Geocoin i travelbug mohou mít od svého původního majitele přesně určený cíl, o kterém se každý dočte na internetu po zadání identifikačního kódu. V takovém případě by mělo být snahou nálezce držet se tohoto cíle.

Geocaching pro začátečníky - jak na první kešku?

  1. Před první výpravou za „pokladem“ je třeba si podrobně prostudovat pravidla hry geocaching, která v celém znění naleznete téměř na každém webu, který se geocachingu věnuje (nejznámější je geocaching.com). Kromě pravidel hry by každý (nejen začínající) geocacher měl dodržovat nepsané zásady, mezi které patří zejména ohleduplnost k přírodě a majetku cizích osob, pravdivost zapisování nálezů na internetu či diskrétnost při hledání na veřejných místech, kde hrozí prozrazení cache cizím lidem (= mudlům).
  2. Na některém z webů, zabývajícím se geocachingem, si najdeme cache nacházející se v okolí místa, kam chceme vyrazit na výlet. Přečteme si popis cache, ve kterém se dozvíme typ, obtížnost a ostatní informace potřebné k nalezení. Pro začátek je vhodnější vybrat si méně náročné kešky, abychom se na nich naučili základy geocachingu.
  3. Pokud se chceme geocachingu věnovat dlouhodobě, je vhodné se zaregistrovat a vést si přehled nalezených kešek.
  4. Informace o kešce si uložíme, abychom je měli v případě nouze u sebe, uložíme souřadnice do navigace, vybavíme se předmětem na výměnu, a můžeme vyrazit. Spoléhat se však na to, že schránku nalezneme přesně na místě souřadnic, se vždy nevyplatí. Občas se zaměření nepovede, proto je lepší se spoléhat na vlastní rozum a hledat v blízkém okolí souřadnic na „podezřelých“ místech.
  5. V případě úspěšného nálezu kešky se zapíšeme do logbooku, vyměníme předmět za námi přinesený a schránku umístíme na stejné místo, kde jsme ji nalezli.

Typy cache

Typy kešek se rozlišují jak podle velikosti schránky, podle jejího charakteru, tedy podle toho, co je třeba podstoupit před jejím nalezením, tak i podle obtížnosti udávané počtem hvězdiček.

Cache podle velikosti

Micro cache – nejmenší typ kešky, do které se většinou nevejde nic jiného než logbook. Nejčastější micro cache je krabička od filmu. Tento typ se hodně vyskytuje ve městech, kde je třeba schránku dobře zamaskovat.

Small – v tomto typu schránky jsou ukryty kromě logbooku menší předměty na výměnu. Small cache bývá většinou menší plastová krabička na potraviny.

Regular – tato schránka je také z velké většiny krabička na potraviny, ale většího objemu, a jsou v ní tedy i předměty větší velikosti na výměnu.

Large – největší typ cache, kam se vejdou větší „poklady“ jako např. knihy, plyšové hračky atd.

Cache podle charakteru

Tradiční cache

Tradiční cache je nejjednodušším typem kešky, vhodným pro začátečníky. Úkryt je umístěn přímo na zadaných zeměpisných souřadnicích.

Multi cache

Jak napovídá název, k finální schránce se lze dostat jen přes jiné skrýše, ve kterých najdeme vodítko k dalšímu postupu. Vodítkem bývá např. spočítání viditelných předmětů a dosazení těchto čísel místo chybějících údajů souřadnic. Těchto stanovišť (stage) před finální schránkou může být několik a nemusí se nacházet ani blízko u sebe. Nalezení multi cache tak může být i dlouhodobější záležitostí.

Mystery cache (unknown cache)

U tohoto typu kešky nejsou zadány zeměpisné souřadnice, je třeba je nejdříve vyluštit z šifry, vyřešit hádanku nebo splnit konkrétní úkol. K mystery cache se může např. vázat příběh, z jehož textu lze posbírat potřebné informace o dalším postupu.

Virtuální cache

Virtuální cache už se v současné době nezakládají, ty založené v minulosti však stále fungují do doby, než je autoři sami nezruší. Tento typ kešky, jak už napovídá jeho název, není schránka, jde o vyřešení konkrétního úkolu a odeslání výsledku autorovi cache, který následně potvrdí správnost. Typem virtuální kešky je například i webcam cache, pro jejíž splnění je třeba kontaktovat autora cache přes web kameru. Také earthcache je jedním z typů virtuální cache, pro splnění je třeba zjistit konkrétní informace týkající se naší planety.

Letterbox hybrid

Tento typ cache vznikl spojením dvou her – geocaching a letterboxing. Letterbox hybrid kombinuje hledání kešky dle souřadnic a různé indicie (např. fotografie, část textu, kousek mapy,…). Oproti ostatním typům kešek je součástí schránky i razítko k otisknutí pro nálezce.

Wherigo cache

K nalezení tohoto typu kešky je třeba mít v telefonu nainstalovaný program nebo vlastnit speciální GPS navigaci, která tuto aplikaci podporuje. Tento program pak geocachera navádí přímo na trase a informuje ho o dalším postupu.

Cache podle obtížnosti

Obtížnost cache je určena dvěma kritérii, a to dostupností terénu a samotného hledání kešky. Tyto údaje lze najít u popisu každé konkrétní kešky a je udávána pomocí hvězdiček.

Dostupnost terénu

v terénu nejsou žádné překážky, ke schránce se dostanu bez problémů
terén je místy obtížnější
obtížnější terén, který není vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí a pro malé děti
problémový terén pro fyzicky zdatné geocachery
k nalezení cache je potřeba speciální vybavení (lano, helma,…). Co je k „odlovení“ vše potřeba, musí být uvedeno v popisu cache.

Obtížnost cache

nejjednodušší keška pro začátečníky, kdy k nalezení stačí zeměpisné souřadnice a místo schránky je lehce identifikovatelné, nejčastěji se nachází přímo u cest.
jednoduchá cache ukrytá mimo cesty
složitější cache, pro jejíž nalezení je třeba domácí příprava (rozluštění šifry apod.)
časově náročná cache plná hádanek a šifer ukrytá v méně přístupném terénu.
nejsložitější cache, která kombinuje časovou náročnost s velmi složitými šiframi. Tento typ schránek najdou jen ti nejtrpělivější cacheři a mnohdy vyřešení a nalezení trvá i měsíce.

Slovníček pojmů, se kterými se setkáte při hře geocaching:

Keška = počeštěný název pro cache neboli ukrytou schránku.
Geokačer, kačer = počeštěný název pro geocachera, tedy „hledače pokladů“.
Logbook = zápisník nacházející se ve schránce, do kterého se zapisují úspěšní geochacheři
Log = zápis nalezení kešky. Log se provádí jak na místě do logbooku, tak na internetu pod přihlášením uživatele.
Travelbug a geocoin = názvy pro speciální putovní předměty.
Owner = zakladatel kešky
Listing = zadání kešky dostupné na internetu, které obsahuje informace pro nalezení, tedy typ cache, obtížnost, souřadnice, doplňující popis, příp. nápovědu nebo šifru.
Stage = označení pro kešku sloužící jako „mezistanice“ u multi cache.
Mudla = osoba vyskytující se na dohled od hledané kešky, před kterou je třeba si dávat pozor, aby nebyla schránka prozrazena a případně zničena „nekačery“.
Event cache = setkání geocacherů, na kterém zpravidla dochází k výměně travelbugů a geocoinů.
Cache In Trash Out Event = setkání geocacherů za účelem úklidu odpadků v přírodě, zpravidla kolem nalezených kešek.

Napsat komentář: Geocaching je zábava pro všechny generace

RE: Geocaching je zábava pro všechny generace

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.