Svatý Václav je patron české země. Proč a kde se slaví Svatováclavská pouť?

img
27. 09. 2018

Ústředním bodem pouti je poutní bohoslužba sloužená arcibiskupem pražským a primasem českým za spoluúčasti českých a moravských biskupů na otevřené…

Svatý Václav – kníže a světec, ale hlavně mučedník, který byl zavražděn ve Staré Boleslavi 28. září roku 935. Svatý Václav se stal patronem Čech a Moravy a také symbolem české státnosti a každoročně si tohoto mučedníka připomínáme na Národní svatováclavské pouti. 

Svatováclavská pouť se tedy vždycky koná na výročí úmrtí svatého Václava, a to 28. září ve Staré Boleslavi. Oslavy většinou začínají už 27. září duchovním zastavením na Václavském náměstí, i letos tomu nebude jinak. Pouť se skládá jednak z duchovního programu a liturgické oslavy sv. Václava, jednak z několik dní trvající lidové pouti určené pro širokou veřejnost.

Čtěte také:

Svatý Martin má svátek 11. 11. Znáte svatomartinské tradice? Svatomartinská husa a víno nesmí chybět

Svatého Václava si připomínáme už 27. září

Ústředním bodem pouti je poutní bohoslužba sloužená arcibiskupem pražským a primasem českým za spoluúčasti českých a moravských biskupů na otevřené scéně v historickém centru města. Během bohoslužby se také mohou návštěvníci podívat na lebku svatého Václava, která je jinak uložena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Tuto hlavní událost, která se vysílá v přímém televizním přenosu, doprovází řada duchovních a kulturních akcí. Den předem, tedy 27. září se přivítá relikvie svatého Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem a koná se také průvod do Staré Boleslavi. Den se zakončí Svatováclavským koncertem a nešpory v bazilice svatého Václava. 

Ráno 28. září se pak konají mše svaté – jedna na hrobě svatého Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a druhá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Národní svatováclavská pouť se stala hlavní připomínkou státního svátku Dne české státnosti a nejvýznamnější duchovní akcí v Čechách. Svatováclavská pouť láká nejen poutníky, kteří ji navštěvují pro křesťanskou hloubku, ale také ostatní, kteří chtějí oslavit Den české státnosti. Dnes je svatováclavská pouť akce s velkým veřejným ohlasem a je v centru politické a státní reprezentace.

Na den svatého Václava se připisuje velké množství lidových pranostik. Podívejte se, jaké to jsou!

Svatý Václav – připomeňte si historii

Svatý Václav byl právě ve Staré Boleslavi u dveří kostela sv. Kosmy a Damiána ráno 28. září roku 935 (někdy se uvádí 929) zavražděn svým bratrem Boleslavem I. Kníže Břetislav I. po roce 1039 nechal na místě vraždy postavit románskou baziliku, který tu stojí dodnes. Svatováclavská pouť začala v roce 2003 na popud katolické církve, a to z každoroční poutní oslavy konané v Boleslavi. Pouť navázala na staletou tradici, kterou omezili komunisté. 

  • Svatý Václav byl český kníže a příslušník rodu Přemyslovců.
  • Podle pověsti si jeho výchovu vzala na starost babička Ludmila (která byla také svatá).  Ta za něj, než dosáhl plnoletosti, vládla.
  • Díky své křesťanské výchově a dobrým skutkům si ho oblíbili chudí a utlačovaní a také dokázal zachovat suverenitu českého státu po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem.
  • Dalšími jeho přednostmi byl zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, rozšíření křesťanské víry a častá návštěva bohoslužeb.
  • Svatý Václav pečoval o chudé, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší cizincům a pocestným.
  • Založil také chrám svatého Víta. Pro to všechno, ale hlavně pro mu připisovanou zbožnost, byl po smrti uctíván jako svatý. 

Svatováclavská pouť2

Václava zradil bratr Boleslav I. 

Kromě péče o chudé se mu také připisuje vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní a posmrtné zázraky. Tyto posmrtné zázraky měly pak dosvědčovat jeho svátost.

Například jeden z nich souvisí s poražením kouřimského knížete, tzv. Radslava. Svatý Václav vyzval vévodu k osobnímu souboji na místě dnes nazývaném Přistoupim. Kouřimský kníže v souboji údajně uviděl na Václavově čele zářící znamení kříže se dvěma anděly kolem něho, a proto se mu vzdal. Po zmíněném vidění kníže sesedl z koně a pravil na kolenou k Václavovi: "Přistoupim na Tvé podmínky".

Nicméně jeho blízká spolupráce se západní církví se stala trnem v oku jeho bratru Boleslavovi, který toužil po moci. Mezi bratry začal konflikt a když svatý Václav pozval Boleslava na svěcení kostela do Boleslavi, jeho bratr to využil ke své zradě a svatého Václava nechal zavraždit.

Návštěva papeže Benedikta XVI. V České republice

Svatováclavská pouť byla v roce 2009 výjimečná tím, že ji navštívil papež Benedikt XVI.

V rámci své návštěvy České republiky. Ve svém projevu připomenul i výročí Svatováclavského milénia, které se v tomto místě odehrávalo právě před osmdesáti lety, tedy 28. září 1929.

Podzim je plný státních svátků. Dne 28/10 si připomínáme založení samostatné Československé republiky

Napsat komentář: Svatý Václav je patron české země. Proč a kde se slaví Svatováclavská pouť?

RE: Svatý Václav je patron české země. Proč a kde se slaví Svatováclavská pouť?

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.