Střídavá péče o děti a její aspekty

img
19. 06. 2020

V Česku je střídavá péče zakotvena v zákoně od roku 1998. Současně ji upravuje občanský zákoník, paragraf 907. Pokud rodiče, kteří se rozvádí, mají…

Pakliže dojde v manželství k vážnému rozkolu, který je důvodem k pozdějšímu rozvodu a v rodině figurují děti, rodiče by měli dojít k nějakému rozumnému resumé, jak bude o jejich potomky postaráno. Zda budou vyrůstat pouze s matkou, nebo jen s otcem. Možností je však i takzvaná střídavá péče o děti. 

Názory společnosti na střídavou péči o potomky jsou rozporuplné. Někteří odborníci se domnívají, že střídavá péče o děti nemá žádné negativní dopady a je naopak přínosem zapojení obou rodičů do jejich výchovy. Těmto názorům ale výrazně rozporují ti, kteří se dušují, že děti mohou být tímto způsobem výchovy značně psychicky poznamenané.

Čtěte také:

Syndrom zavrženého rodiče aneb Proč myslet při rozvodu na budoucnost svých dětí

Závislost na mobilu trápí čím dál více dětí, patří mezi ně i vaše?

Střídavá péče o děti v České republice

V Česku je střídavá péče zakotvena v zákoně od roku 1998. Současně ji upravuje občanský zákoník, paragraf 907. Pokud rodiče, kteří se rozvádí, mají zájem o střídavou péči u svých potomků, pak musí podat na příslušný okresní soud dle bydliště dítěte takzvaný návrh na střídavou péči. V tomto návrhu je nutné, aby matka i otec dětí přesně formulovali v jakých časových intervalech bude dítě pobývat u jednoho a poté u druhého rodiče. Dále je zapotřebí dokládat i rodné listy potomků a rovněž oddací list manželů. Pokud jeden z rodičů dítěte nesouhlasí a dle všeho se matka s otcem nedokážou ani dohodnout, soud může rozhodnout i bez souhlasu. Vždy nahlíží především na to, jaké jsou nejlepší zájmy dítěte.

Střídavá péče o děti a nejčastější intervaly

Obecně odborníci doporučují, aby střídavá péče o menší děti neměla delší intervaly jak týden. Nejlepší variantou pro ty nejmenší mohou být intervaly od dvou do tří dnů. Starší děti mohou snášet odloučení od druhého rodiče lépe, a tak u nich je možné dohodnout intervaly i delší, například dva týdny. Jsou však rodiny, které se dohodnou na měsíčních intervalech, či dokonce několikaměsíčních. Jedná se o velice individuální záležitost a vždy by se mělo přihlížet k tomu, jak se cítí děti a jak jim péče vyhovuje nejlépe.

 people-2566854_960_720

Střídavá péče o děti a její výhody

Střídavá péče má mnoho svých výhod, jako jsou například:

  • zachování mužského a ženského vzoru
  • pravidelné sdílení a prožívání společných zážitků a osobní kontakt matky i otce
  • pěstování důvěry a přirozeného respektu vůči oběma rodičům

Jestliže dítě vyrůstá v rodině, kde se dva lidé dohodli, že tím pravým je střídavá péče, může to jejich potomkům rovněž výrazně pomoct překonat rozdělení a rozvod rodičů. S matkou i otcem totiž soustavně udržují kontakt a rozvíjejí vztahy. Oba rodiče výchovně působí a jejich dítě to může výrazně zklidnit, protože bude mít pocit bezpečí a úplné rodiny.

Střídavá péče o děti a její úskalí

Jsou však i určitá úskalí, které může střídává péče mít, patří mezi ně především:

  • neustálé cestování dítěte sem a tam
  • stýskání po druhém rodiči, ke kterému má potomek užší vztah
  • mohou se vyskytnout i psychické obtíže jako je třeba uzavírání se do sebe, zhoršená komunikace, neochota spolupracovat, problémy s příjmem potravy, či potíže ve škole

Pakliže jsou děti více citlivé na změny, může mít střídavá péče více negativních dopadů než těch pozitivních. Je tu určitá možnost, že se bude potomek zmítat v rozporuplných pocitech, nebude vědět kam patří a celkově se zhorší jeho psychický stav. V tomto případě je velice důležité potomkovi naslouchat, co nejvíce s ním komunikovat a najít společné řešení s bývalým partnerem. Cílem je spokojenost, vnitřní pohoda a harmonie dítěte. Negativní vlivy mohou v potomkovi zanechat traumatické zážitky, s kterými se může potýkat i další dlouhá léta ve svém životě. Vše záleží na rodině, jak se k tomu postaví.

Střídavá péče o děti – jak ji nejlépe zvládnout?

Nejdůležitější je s dětmi mluvit, vysvětlovat jim vše, čemu nebudou rozumět. Střídavá péče je hlavně o společné spolupráci bývalých partnerů. Děti budou v klidu a pohodě, pokud se tak budou cítit i jejich rodiče. Dobré je zachovat pokojné a zdravé vztahy s druhým a snažit se, aby děti vyrůstaly v prostředí, které jim prospívá, nikoliv ubližuje.

Autor článku: Iveta Berezkinová

Napsat komentář: Střídavá péče o děti a její aspekty

RE: Střídavá péče o děti a její aspekty

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.