Chcete se vzdělávat a rozvíjet v některém z hudebních, filmových nebo tanečních oborů? Pak se přidejte k mnoha studentům, kteří studují na Akademii múzických umění v Praze (AMU). Ta se pyšní dlouholetou tradicí a vysokou kvalitou vzdělávání. Vedle umělecké činnosti se zaměřuje také na vědecké aktivity, které jsou rozvíjeny ve třech fakultách – Divadelní, Filmové a televizní a Hudební a taneční. AMU se také podílí na organizaci mnoha kulturních a společenských akcí, provozuje vlastní galerii a věnuje se řadě dalších činností.

AMU – umělecké škola s tradicí

Akademie múzických umění v Praze patří mezi nejznámější a nejvyhlášenější umělecké školy v ČR. Její historie sahá až do roku 1945, kdy byla založena dekretem prezidenta Edvarda Beneše. Prvním akademickým rokem byl rok 1946/1947. Postupem času se z některých odborů staly samostatné fakulty a AMU se přemístila do mnoha historicky cenných objektu v centru Prahy. Filmová a televizní fakulta dnes sídlí v paláci Lažanských na nábřeží Vltavy, Divadelní fakulta sídlí v Kokořovském paláci v Karlově ulicí, Hudební a taneční fakulta pak sídlí v Lichtenštejnském a Hartigovském paláci na Malé Straně.

Zaměření na vědu a výzkum

I když se AMU v první řadě zaměřuje na uměleckou činnost, velký důraz klade samozřejmě také na oblast vědy a výzkumu. Akademie múzických umění v Praze patří mezi přední česká i evropská vědecká pracoviště. Vědeckým aktivitám se na AMU věnují na jednotlivých fakultách v projektech individuálních, katederních i interdisciplinárních.

AMU se dlouhodobě opírá o historický, antropologický i psychologický přístup při výzkumu v uměnovědné oblasti. Věda a výzkum se zaměřují především na oblasti divadla, hudby, tance, fotografování, restaurování a moderní audiovizuální formy. Nedílnou součástí činnosti akademie múzických umění v Praze je také aplikovaný výzkum, které se soustřeďuje na akustiku, optiku, restaurování i archivaci audiovizuálních materiálu. Tato činnost je soustředěna na moderně vybavených specializovaných pracovištích. Umělecká škola se pravidelně účastní mnoha mezinárodních projektů, spolupracuje s řadou organizací i škol z ČR i zahraničí.