Okresní myslivecký spolek Brno-venkov spadající pod Českomoravskou mysliveckou jednotu patří mezi významné spolky s velkým počtem členů. Cílem spolku je především podpora činnosti myslivců v péči o zvěř a krajinu. Podílí se také na organizaci zkoušek z myslivosti či zkoušek pro myslivecké hospodáře. Usiluje také o rozvoj myslivecké tradice a zajišťování různých kulturních a společenských akcí. Spolek vede k poznání přírody a respektu k ní i děti a mládež.

Kurzy z myslivosti

Jednou z hlavních činností mysliveckého spolku Brno-venkov je organizace kurzů z myslivost včetně teoretické a praktické přípravy i zkoušek. Chcete se i vy stát majiteli loveckého lístku nebo se zapojit do myslivecké činnosti? Pak se obraťte přímo na spolek se sídlem v městské části Brno-Žabovřesky.

Účastníci kurzu prochází odbornou přípravou a následnými zkouškami. Cena kurzu je v současné době 5 500 korun a zahrnuje tisk zkušebních otázek, úhradu cvičných střeleb, školení odbornými komisaři i průběh zkoušek. Na několikaměsíční teoretickou přípravu navazuje příprava praktická, která zahrnuje povinné cvičné střelby. Pro absolvování mysliveckého kurzu je vyžadována roční praxe v mysliveckém sdružení.

Kurzy pro myslivecké hospodáře

Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Brno-venkov přijímá také přihlášky na kurz pro myslivecké hospodáře. Po šestiměsíční praxi v honitbě se konají zkoušky, které probíhají písemnou i ústní formou. Cena kurzu pro členy ČMJ činí 5 500 korun, pro nečleny pak 9 000 korun.

Rozvoj myslivecké tradice a osvěta

Myslivecký spolek dlouhodobě usiluje o rozvoj myslivecké tradice. Kromě komunikace s menšími mysliveckými sdruženími se podílí na budování dobrého zázemí pro myslivce a podporuje osvětu pro širokou veřejnost. S tím úzce souvisí i další aktivity, ať už kulturní, společenské nebo sportovní, kterým se spolek věnuje. Pravidelně připravuje i různé přednášky, setkání či soutěže pro děti i dospělé.

Chcete se i vy stát členy spolku nebo majiteli loveckého lístku? Obraťte se na sdružení, kde vám rádi pomohou a předají cenné rady i kontakty.