Společnost BIOGEN Praha s.r.o. se již od roku 1996 zabývá distribucí enzymů pro molekulární biologii a dodává certifikované laboratorní potřeby zdravotnickým zařízením a univerzitám. V současné době spolupracuje s celou řadou renomovaných výrobců a dodavatelů vybavení laboratoří a nabízí i další služby pro laboratoře, mezi které patří i sekvenace DNA a syntéza oligonukleotidů.

Odborný garant společnosti BIOGEN

Zakladatelem společnosti je Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., který je jedním ze zakladatelů molekulární genetické diagnostiky v lékařství u nás. Zaměřuje se na proměnlivost lidského genomu a je držitelem mnoha ocenění za svou práci.

Laboratorní potřeby a služby

  • Laboratorní plasty: pestrá nabídka laboratorních potřeb pro použití v laboratořích univerzit, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení
  • Reagencie: roztoky vhodné pro aplikace s DNA profily
  • Sekvenace DNA: analýza biologického materiálu - klasická sekvenace DNA i sekvenace DNA nové generace
  • Syntéza oligonukleotidů: vysoká kvalita výsledného vzorku pomocí nejmodernějších přístrojů a technologií

Vybavení laboratoří z Biobarů rychle a výhodně

Tzv. Biobary, neboli nonstop sklad pro laboratorní potřeby a vzorky, najdete v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Výhodou objednání potřeb pro laboratoře přes Biobar je nejen rychlost vyřízení, ale také sleva 5% na veškeré vybavení laboratoří. Veškeré produkty mají potřebné atesty a certifikáty dle platných norem.