Nestátní zdravotnické zařízení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov poskytuje veškerou zdravotní péči. Specifikem nemocnice je pokrytí rekreačních oblastí v Posázaví a části Vltavy. Především v letním období narůstá počet obyvatel regionu o několik desítek tisíc, mnoho z nich potřebuje lékařskou péči.

Nemocnice Benešov – moderní zařízení s rychlým rozvojem

Nemocnice Benešov zaznamenala během období své existence rychlý vývoj. Ten je ovlivněn pokrokem v medicíně a vývojem společnosti, ale také kvalitním managementem nemocnice a zaměstnáváním řady specialistů. Z původní okresní všeobecné nemocnice se postupem času stalo moderní zdravotnické zařízení, které poskytuje lékařskou péči celosvětové úrovně. Malý areál 4 budov se během několika let výrazně rozrostl a dnes tvoří komplex 8 zdravotnických pavilonů a dalších budov údržby a správy.

Nemocnice v Benešově zajistí veškerou zdravotnickou péči

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov disponuje v současné době celkem 20 specializovanými zdravotnickými odděleními. Většina oddělení poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Klienti mohou využít služeb nutriční poradny i závodního a praktického lékaře. Součástí nemocnice Benešov je lékárna a prodejna zdravotnických potřeb. Mezi specializovaná oddělení patří například ARO, dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, interní oddělení, oční oddělení a mnohá další.

Zajištění stravování pro pacienty

Součástí poskytovaných služeb pro pacienty je zajištění stravování. Strava je připravována v moderně zařízené kuchyni s kapacitou 1500 jídel. Kuchyně nemocnice Benešov připravuje průměrně 800 obědů každý den, k tomu až 350 snídaní a večeří. Mimo celodenního stravování je schopna splnit i požadavky přípravy obědů pro jiné podniky a zařízení, případně zajistit i jejich rozvoz dle uzavřené smlouvy.