V okolí krásné přírody se nedaleko od okresního města Havlíčkův Brod nachází vesnice Bartoušov. Ta byla do roku 1990 součástí okresního města, poté se po 30 letech stala znovu samostatnou vesnicí. V současné době žije v obci Bartoušov přibližně 150 obyvatel. V průběhu roku se zde koná několik kulturních a sportovních akcí, činný je také sbor hasičů založený již v roce 1929. V obci se nachází místní pohostinství, působí zde i několik firem včetně Zemědělské výroby Bartoušov.

Historie obce Bartoušov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281. Tehdy dal tehdejší německobrodský rychtář do užívání H. Schutweinovi štolu v Bartoušově. Od počátku 14. století byla vesnice součástí panství v Pohledu, a to až do počátku 18. století. V průběhu let se majitelé obce Bartoušov několikrát změnili. Řada obyvatel obce byla tehdy německé národnosti. Kolem roku 1947 bylo 32 německých rodin odsunuto a jejich majetek byl přidělen českým obyvatelům. Bartoušov (německy Pattersdorf) by v minulosti součástí Havlíčkova Brodu, už téměř 30 let je samostatnou obcí.

Přírodní poměry v Bartoušově

Obec Bartoušov je známá řadou rybníků, které se zde nachází. Západní hranicí katastru obce protéká řeka Šlapanka. Přímo obcí protéká nepojmenovaný potok a nachází se zde řada rybníků včetně Bartoušovského, u kterého je také nejvyšší bod v katastru o nadmořské výšce 486 metrů. Mezi další rybníky patří například Zeleňák nebo Lipka.

Zajímavá místa v okolí

Při návštěvě Havlíčkobrodského okresu si nenechte ujít řadu zajímavých míst včetně okresního města, kde se nachází střed Evropy podle Járy Cimrmana. Za návštěvu stojí také zámek Přibyslav, ve kterém se nachází expozice současné i historické hasičské techniky. Kromě toho se místní muzeum věnuje také samotnému regionu a památce Jana Žižky.