Obec Karlova Ves patří mezi typické kolonizační vesnice. Byla založena v roce 1828 majitelem křivoklátského panství Karlem Egonem II. z Fürstenberka. Nachází se v okrese Rakovník a leží přibližně 16 km jihovýchodně od Rakovníka a 15 km severozápadně od Berouna. V okolí se nachází řada přírodních skvostů a historických památek, které každým rokem přilákají mnoho turistů.

Stručná historie obce Karlova Ves

Zmiňovaný kníže založil v první polovině 19. století Karlovu Ves jako osadu pro dřevorubce, kteří těžili dřevo pro potřebu železné huti v Roztokách u Křivoklátu. Část obyvatel pracovala také na panském dvoře v nedaleké osadě Karlov. Při vzniku měla vesnice 26 domků, které se nacházely pod knížecí cihelnou. Obec Karlova Ves vešla do širšího povědomí veřejnosti zejména díky pálení dřevěného uhlí v klasických milířích. Na katastru obce se nachází i památník básníka Antonína Macka, který sem v meziválečném období jezdil na svůj letní byt. Nachází se zde také lovecká chata Emilovna, která byla postavena Emilem z Fürstenberka během 19. století.

Obec ležící v CHKO Křivoklátsko

Převážná většina katastru obce se nachází v centrální části a v I. zóně ochrany přírody CHKO Křivoklátsko. Nejhodnotnější je národní přírodní rezervace Týřov s genobankou původních lesních dřevin a skalním defilé Týřovických skal. Do NPR Týřov mohou turisté zavítat po turisticky značené stezce, která je dostupná z obce Skryje. Po stezce se dá dojít i na zříceninu hradu Týřov. Před zmiňovanou loveckou chatou Emilovna se pak nachází tři kamenné koule, které jsou replikou původních kamenných řemeslně zpracovaných útvarů.

Občanská vybavenost a dopravní dostupnost

obci Karlova Ves se nachází oblíbená restaurace a obchod se smíšeným zbožím. Do obce se snadno dostanete autobusem z železničních stanic Křivoklát nebo Roztoky. Obec je dobře dostupná i automobily, a to po pozemní komunikaci 3. třídy. V obci je k dispozici také dětské hřiště, v průběhu roku se zde koná i několik kulturních a společenských událostí včetně dětských dnů.