Polabské muzeum přináší unikátní expozice, ve kterých provede návštěvníka po zajímavé a poučné minulosti středního Polabí. Expozice Polabského muzea se nachází v Poděbradech, Nymburce, Lysé nad Labem a Přerově nad Labem. 

Polabské muzeum v Poděbradech

Polabské muzeum v Poděbradech sídlí v budově nejstarší poděbradské školy, která byla přestavěna v roce 1846. V letech 2009 a 2010 prošla budova muzea kompletní rekonstrukcí. Došlo k vytvoření nové expozice, která nese název Příběh Polabí. Jejím cílem je seznámit návštěvníky poutavým a interaktivním způsobem s historií Poděbradska od křídového moře až po vznik moderních poděbradských lázní ve 20. století. V rámci expozice jsou k vidění zajímavé sbírkové předměty, zkameněliny, předměty z archeologických výzkumů i plátna barokních malířů. Polabské muzeum v Poděbradech je otevřeno denně kromě pondělí vždy od 9 do 17 hodin. 

Expozice v Nymburce, Lysé nad Labem a Přerově nad Labem

Součástí Polabského muzea jsou i expozice v dalších městech. Vlastivědné muzeum v Nymburce patří mezi nejstarší muzea ve Středočeském kraji. Návštěvníkům přináší unikátní stálou expozici Bohumila Hrabala, v průběhu roku se pak ve výstavním sále střídá několik výstav. Součástí muzea je i bývala židovská synagoga se stálou expozicí o historii města. 

Expozice v Lysé nad Labem je tematicky zaměřené na významnou osobnost Bedřicha Hrozného, který se v Lysé nad Labem narodil. Bedřich Hrozný byl přední orientalista, který dešifroval chetitský jazyk. Návštěvníci se díky expozici dozví zajímavé informace o jeho životě a dílu. Polabské muzeum nabízí zajímavou expozici i v Přerově nad Labem, ta se věnuje širšímu tématu Polabí. Jedná se o muzeum v přírodě, které představuje lidovou architekturu polabské vesnice od 18. až do 20. století. Muzeum v Přerově nad Labem nabízí také jedinečnou možnost uskutečnění svatebního obřadu přímo v prostorách areálu skanzenu. 

Pokud do Polabí zavítáte, nezapomeňte navštívit jeden z výše uvedených muzejnických skvostů, který vám historii a život v Polabí přiblíží a zábavnou formou vzdělá. Muzea spolupracují i se školami, pro které pořádají exkurze a jiné vzdělávací aktivity.