Betonové panely pro bezkontaktní myčky vynikají vysokou kvalitou a jednoduchou montáží

img
13. 09. 2019

Systém betonových panelů firmy BETONPANELY.cz představuje unikátní řešení, jak postavit podlahu pro samoobslužné bezkontaktní mycí boxy. Tyto betonové panely převyšují konkurenci celou řadou užitečných výhod, ať už se jde o velice rychlou montáž spodní stavby za jeden den, vysokou kvalitu a mnohaletou životnost, dokonalou rozměrovou přesnost či bezpečnost ve formě protiskluzových opatření. Pokládku betonových panelů nezastaví ani nepříznivé počasí. Do stavění se tak můžete pustit téměř kdykoliv.

Jak se staví systém betonových panelů?

Zajímá vás, jak taková stavba bezkontaktní myčky z betonových panelů vlastně probíhá? Na začátku cesty, na jejímž konci byly BETON PANELY 5 v 1, stála myšlenka, jak co nejrychleji a nejjednodušeji postavit mycí centrum s možností kdykoliv celou stavbu rozebrat a přestěhovat bez nutnosti demolice podlahy. Společnost BETONPANELY.cz přišla s řešením, které se vyznačuje velice rychlou montáží, vysokou kvalitou a rozměrovou přesností, kvalitním protiskluzovým povrchem a dlouhou životností.

Monolitické betonové podlahy se vyrábějí z vysoce kvalitního vibrovaného betonu podle normy ČSN EN 206-1 (732403) Beton v robustní ocelové formě. Jedná se o beton, který úspěšně prošel certifikací pro výrobu betonových panelů pro železniční přejezdy s dopravními komunikacemi, což pouze dokládá jejich dlouhou životnost a výjimečnou kvalitu.

Na mycí boxy často narazíte poblíž nákupních center

Než vůbec stavba mycího centra započne, musí se pro něj pochopitelně nalézt vhodné místo. S mycími centry se setkáte například u čerpacích stanic, stále častěji však objevují také v blízkosti obchodních center, zpravidla na dlouhodobě nevyužívaných parkovacích místech. Dělníci z parkovacích míst nejdříve odstraní typickou zámkovou dlažbu či jiný povrchový materiál, aby na jejich místě mohli vybagrovat prostor do hloubky 70 centimetrů.

Podklad, tedy rostlý terén pod jednotlivými podkladními vrstvami, není náročný na vysokou únosnost. Velmi důležitá je naopak drenáž, kterou je nezbytně nutné provést z vybagrované hloubky. V blízkosti plánovaného mycí centra se samozřejmě musí nacházet přípojky na vodu, elektřinu, plyn a kanalizaci. Bez nich by to zkrátka nešlo. Položení přípojek přichází na řadu po drenáži.

1

Pod betonové panely patří několik vrstev kameniva

Přípojky jsou na svém místě, takže nastává čas na přípravu podkladu, na který budeme v následující fázi umisťovat betonové panely. Pod betonovými panely je totiž potřeba z jednotlivých vrstev vytvořit pružný prostor z hrubého kameniva. Kamenivo se postupně vrství a zhutňuje. Na první vrstvu kameniva přijde po patnácti centimetrech další vrstva kameniva, opět s výškou 15 cm. Následně dochází ke zhutnění. Další vrstva, tentokrát středního kameniva, se nanáší pouze do výšky pěti centimetrů. Poté opět přichází na řadu zhutnění. Další pěticentimetrová vrstva se vyplní jemným kamenivem, načež znovu nastává proces zhutnění.

V tuto chvíli má vybagrovaná jáma hloubku pouze 30 centimetrů. Takto připravený zhutněný povrch musí být schopný vydržet tlak minimálně o hodnotě 45 MPa. Pokládku jednotlivých panelů provádí jeřáb s minimální nosností 30 tun. Při pokládce betonových panelů hrají významnou roli dva faktory, a to rovinatost jednotlivých vrstev povrchu a odvodnění celkové plochy. Nevhodně vyrovnané vrstvy či nedostatečné odvodnění mohou nežádoucím způsobem ovlivnit celkovou funkci a kvalitu spodní stavby mycích boxů. 

Betonové panely v sobě mají topení i chrániče elektrického ovládání

Součástí jednotlivých betonových panelů jsou rozvody teplovodního topení, odvody kapající vody z mycích pistolí, a dokonce chrániče elektrického ovládání pro platební automat. Jakmile jsou panely položeny do boxů, zbývá už jen propojit ovládací prvky, tedy například platební automaty nebo mycí stojany, s příslušnou technologií.

Když jsou všechna ovládací místa řádně propojena, přichází čas nainstalovat panel pod technickou místnost a kompletní technické řešení je hotové.

Betonové panely jsou na místě. Na řadě je horní konstrukce

V tuto chvíli začíná příprava na položení zámecké dlažby, která vyplní volný prostor kolem betonových panelů. Jakmile je zámecká dlažba na svém místě, můžeme spodní stavbu prohlásit za dokončenou. To znamená, že se mohou rozběhnout stavební práce na horní části konstrukce mycího boxu. Pokud vás systém betonových panelů firmy BETONOVEPANELY.cz zaujal a rádi byste jej uplatnili při stavbě samoobslužného mycího centra, personál společnosti s radostní zodpoví veškeré vaše dotazy, které můžete pokládat přes jednoduchý kontaktní formulář na internetových stránkách výrobce.

Napsat komentář: Betonové panely pro bezkontaktní myčky vynikají vysokou kvalitou a jednoduchou montáží

RE: Betonové panely pro bezkontaktní myčky vynikají vysokou kvalitou a jednoduchou montáží

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.