Vyrazte za uměním do Brna! Zavítejte do Moravské galerie

img
18. 08. 2020

Chcete se zábavnou a poučnou formou seznámit s výtvarným uměním a poznat ji v co největší šíři? Pak zavítejte do Moravské galerie v Brně, která je výjimečná právě šíří svého záběru. Jde o druhé největší muzeum v České republice, které se jako jediné se zabývá výtvarnou kulturou komplexně. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost seznámit se s volným i užitým uměním, a to od nejstaršího období až po současnost. Seznamte se s budovami, které Moravská galerie spravuje, i s výstavami a expozicemi, které pořádá.

Moravská galerie spravuje 5 významných budov

Přímo v centru Brna spravuje Moravská galerie tři architektonicky významné budovy, a to Místodržitelský palác, Pražákův palác a Uměleckoprůmyslové muzeum. Dále spravuje v Brně–Žabovřeskách Jurkovičovu vilu, která je od roku 2011 po rozsáhlé rekonstrukci přístupná veřejnosti. Společně s Vídeňským muzeem užitého umění spravuje také Muzeum Josefa Hoffmanna, který se nachází v Brtnici nedaleko Jihlavy.

Místodržitelský palác

Místodržitelský palác najdete na Moravském náměstí. Jedná se o bývalý konvent augustiniánského kláštera, jehož část je pro výstavy a expozice využívána od roku 1990. Návštěva expozic v Místodržitelském paláci je zdarma.

Pražákův palác

Centrální budovou Moravské galerie v Brně je Pražákův palác, který najdete na Husově ulici. Původně se jednalo o soukromý palác barona Aloise Pražáka. Pro potřeby galerie umění byl upraven v 90. letech a slavnostně otevřen v listopadu 1994. Kromě výstav a expozic zde najdete také administrativní a centrální pracoviště MG. Současně zde sídlí knihovna, která je otevřena i pro veřejnost.

Uměleckoprůmyslové muzeum

Na Husově ulici se nachází i Uměleckoprůmyslové muzeum, které prezentuje dějiny průmyslového designu. Vzhledem k reprezentativnosti interiérových prostorů se však často využívá i pro pořádání mnoha výstav z oblastí architektury, grafiky či malířství. K dispozici je také velký přednáškový sál.

Jurkovičova vila

Jurkovičova vila v Žabovřeskách je architektonicky významnou stavbou architekta a designéra Dušana Jurkoviče. Vila dnes slouží i jako badatelské centrum v oblasti architektury a designu. V minulosti prošla vila rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2011 byla otevřena veřejnosti. Prohlídky vily probíhají včetně výkladu.

Muzeum Josefa Hoffmanna

Pátým objektem spravovaným Moravskou galerií je muzeum slavného vídeňského architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Nachází se v Brtnici u Jihlavy a dnes je společným pracovištěm Moravské galerie v Brně a MAK, Vídeň. Muzeum je otevřeno široké veřejnosti, prohlídky jsou zajišťovány včetně výkladu. K dispozici je i kavárna a půjčovna elektrokol.

Navštivte některou z oblíbených stálých expozic

Ve stálých expozicích připravovaných Moravskou galerií v Brně je prezentovaná výtvarná kultura území Česka v celoevropském kontextu. Na své si přijdou jak příznivci výtvarného umění z nejstarší doby, tak ti, kteří obdivují moderní a současné umění. V současné době máte jedinečnou možnost navštívit celkem 5 stálých expozic, a to:

ART IS HERE: Nové umění

Stálá expozice se rozprostírá ve 12 místnostech prvního patra Pražákova paláce. Přináší vybrané kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Výrazným prvkem je sál se skluzavkou, prostřednictvím které mohou návštěvníci přímo sklouznout do síně s dílem Dalibora Chatrného. Expozice představuje postsurrealistickou tvorbu, landartové realizace, geometrickou abstrakci, instalace Jiřího Valocha nebo díla Milana Knížáka či Mariana Pally.

ART IS HERE: Moderní umění

Stálá expozice nacházející se ve druhém patře Pražákova paláce je zaměřena na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Máte jedinečnou příležitost spatřit pozoruhodná díla Jana Zrzavého, Josefa Čapka, Jindřicha Štýrského či Toyen. Navštívit můžete i částečně zpřístupněný depozit soch v suterénu Pražákova paláce, díky kterému nahlédnete do zákulisí galerijního provozu. 

Brno předměstí Vídně

Expozice v Místodržitelském paláci přibližuje umělecké vazby mezi moravskou a rakouskou metropolí. Expozici je připravena tak, aby vytvářela co nejucelenější obraz o fungování umění v jednotlivých epochách. Výstavu otevírá zrcadlové bludiště, jádro expozice je pak rozděleno do čtyř okruhů, návštěvník tak projde díla od biedermeieru přes vlnu historismu a folklorismu po secesní hnutí. Nechybí ani významná díla známých umělců Joži Uprky nebo Alfonse Muchy. Součástí expozice je i relaxační zóna s multimediální interaktivní hrou.

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům

Stálá expozice v domu Dušana Jurkoviče v Žabovřeskách návštěvníkům představuje život a dílo tohoto významného architekta a designéra.

Josef Hoffmann: Inspirace

Stálá expozice v brtnici u Jihlavy se zaměřuje na život a tvorbu rakouského architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Hlavním tématem expozice jsou inspirace, které vychází ze zažitého vnímání Brtnice jako jednoho ze základních inspiračních motivů Hoffmanna. Představované sbírky obsahují i jedinečnou kolekci etnografických předmětů. Nejvýznamnější architektonické realizace jsou pak návštěvníkům představeny ve formě modelů.

Bohatý doprovodný program, ze kterého si vybere každý

Připravené výstavy a expozice jsou obohacené o doprovodný program koncipovaný pro návštěvníky všech věkových skupin. Galerie často pořádá i přednášky, dílny, koncerty či různé performance. Velký důraz klade Moravská galerie v Brně i na dětské publikum, kterému připravuje hravý, zábavný a interaktivní program. Chcete-li se dozvědět více o umění v evropském kontextu, rozhodně některou ze spravovaných budov Moravské galerie v Brně navštivte a zhlédněte poutavě zpracované stálé expozice.

Napsat komentář: Vyrazte za uměním do Brna! Zavítejte do Moravské galerie

RE: Vyrazte za uměním do Brna! Zavítejte do Moravské galerie

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.