Zajímavosti v obci

Také rádi objevujete nepříliš známá místa, která však skrývají spoustu zajímavostí? Takových míst najdete v obci Běleč nad Orlicí i v jejím okolí nespočet. Na své si přijdou jak příznivci přírodních památek, tak historie. Obec měla odnepaměti zemědělský charakter, který zůstal díky zemědělským usedlostem zachován dodnes. Náves i okolní uličky jsou obestavěny jak původními zemědělskými objekty, tak novější zástavbou. U řady starých domů uvidíte mnoho hodnotných architektonických detailů.

Historické a přírodní památky v obci Běleč

Při procházkách nebo cyklovýletech můžete narazit na několik pozoruhodných přírodních památek. Jednou z nich je kámen s vytesaným křížem, který se nachází v lese na cestě z Bělče do Svinar. Je chráněný jako nemovitá kulturní památka. Další zajímavou památkou je Krytý dub, na který narazíte na cestě z Bělče do Bělečka. Do současné podoby (upravení vykotlaného vnitřku a doplnění o stříšku) byl upravený už v roce 1897.

Za zmínku stojí také historické památky, na které při toulkách po mikroregionu Třebochovicko narazíte. V obci se nachází bývalá Evangelická reformovaná škola s modlitebnou, kterou v současnosti využívá Českobratrská církev evangelická jako modlitebnu. Na okraji Masarykova parku naproti rybníku pak najdete obecní zvoničku s více než sto let starým zvonem. V místním parčíku je k vidění pomník Jana Husa.

Okolí obce je vyhledávanou rekreační oblastí

Okolí obce Běleč nad Orlicí je s oblibou využívané jako rekreační oblast, do které přijíždí za odpočinkem od městského ruchu mnozí lidé z Hradce Králové a dalších přilehlých měst. Okolí řeky Orlice se stalo mezi rekreanty vyhledávanou oblastí zejména díky dobré dostupnosti od krajské města a také přírodním krásám. V okolí se nachází několik chatových osad včetně nejznámější U Kováků.

Při hrázi Mlýnského rybníka se pak nachází známý tábor Jana Amose Komenského. Letní tábor úspěšně funguje již od roku 1929. Tábor zřizovaný Českobratrskou církví evangelickou poskytuje celoroční možnost rodinných rekreací, stejně tak i rekreační pobyty pro seniory či rodiny s postiženými dětmi. Pravidelně zde pořádají oblíbené letní tábory a různé akce pro děti i rodiny.