Liposukce – průvodce po možných metodách odsátí tuku

img
19. 03. 2015

Operativní odsátí přebytečného tuku dnes patří mezi nejžádanější operace užívané v estetické chirurgii. Je to z části proto, že liposukce patří k výkonům nenáročným a mívá velmi dobré pooperační výsledky. Liposukce přináší řešení pro ty, které dlouhodobě trápí ukládání tuku v rizikových partiích. V tomto článku se blíže podíváme na to, pro koho je liposukce vhodná, jak probíhá, z jakých variant je možné si vybrat a kam se obrátit v případě, že liposukci zvažujete.

Uvažujeme-li o liposukci, je nejprve důležité si uvědomit, že je to operace jako každá jiná. Provádí se pomocí tenkých kanyl spojených hadicí s odsávacím přístrojem. Každý lékař vám potvrdí, že nejlepším způsobem, jak shodit na váze, je dieta, cvičení a zdravý životní styl. Liposukce tedy nepředstavuje řešení nadváhy, její použití nastupuje naopak v případech, kdy je potřeba upravit konturu postavy a konkrétní partie, které na pilné cvičení a dietu nereagují.

Čtěte také:

Má jablečný ocet vliv na hubnutí?

K těmto geneticky problematickým oblastem patří především břicho, hýždě, boky, stehna, kolena, paže a podbradek. Především u žen se tuk hromadí v podkoží těchto rizikových partií a tvoří ohraničené tukové polštáře, které pak deformují postavu. Velkou výhodou liposukce je její trvalý efekt, protože v dospělosti je počet tukových buněk stabilní – buňky se nemnoží, mění se jen jejich objem. Proto redukce jejich počtu způsobí v dané lokalitě trvalý efekt.

Pro koho je liposukce vhodná

Ideálními kandidáty např. liposukce břicha jsou zdraví lidé s normální hmotností a elastickou kůží, kteří mají nadměrné tukové kapsy v určitých partiích (na břiše). Věk hraje roli jen v souvislosti s elasticitou kůže. Při její snížení (kolem 40. roku) se nemusí liposukcí dosáhnout stejného výsledku jako u mladších osob s pružnější kůží. Liposukce je pak v těchto případech kombinována s plastickou operací odstranění přebytečné kůže.

Techniky liposukce

Všechny techniky liposukce pracují na stejném principu: odsátí rozrušené tukové tkáně pomocí tenké trubičky – kanyly, která je zavedena pod kůži a pomocí podtlaku odvádí nadbytečnou tukovou tkáň. Jednotlivé způsoby liposukce lze i kombinovat, podívejme se na ně blíže.

Suchá technika liposukce

Zákrok je proveden bez vstřikování roztoku do podkoží, proto je nutné použít vyšší podtlak pro odsátí tuku a kanyly musí mít větší průměr. Často ve srovnání s vlhkými metodami docházelo k vyšší krevní ztrátě, výraznějšímu poškození podkožní tkáně a ve výsledku k výraznějším nerovnostem. Zákrok navíc vyžaduje celkovou anestezii a tudíž hospitalizaci. Technika je v posledních letech opouštěna a považována za zastaralou.

Vlhká technika liposukce

Do podkoží je vstřikován roztok, který je směsí fyziologického roztoku, adrenalinu a případně i anestetika. Tím je umožněno snazší odstranění tuku, jsou sníženy krevní ztráty i bolestivost a vstříknutý roztok také pomáhá redukovat množství podlitin po operaci. Množství použitého roztoku je různé – při tzv. prosté vlhké technice jde o cca 200 – 300 ml roztoku na odsávanou oblast, při tzv. Super–wet technice je množství vstřikové tekutiny zhruba stejné jako předpokládaný objem odsátého tuku.

Liposukce  suchá, vlhká nebo vibrační

Tumescentní technika liposukce

V případě tumescentní techniky liposukce je do podkoží napuštěno velké množství tumescentního roztoku, a to pomocí jehly spojené s pumpou, kterou ovládá a plně kontroluje lékař. Tento roztok obsahuje lokální anestetikum (obvykle lidokain), který kompletně místně znecitlivuje ošetřovanou oblast, a tím umožňuje provádět zákrok bez nutnosti celkové anestezie. Anestetikum má navíc tzv. lipofilní efekt, kterým způsobuje povrchovou destrukci tukových buněk. Ty lze pak bez problémů nasát velmi tenkými kanylami.

Vibrační liposukce

Podstatou vibrační liposukce je odsátí napuštěné tkáně tzv. vibrační kanylou, která jemně vibruje rychlými pohyby v rozsahu 0,5 – 1 mm dopředu a dozadu. Tato kanyla mnohem šetrněji proniká do tukové tkáně – obzvláště do té s vyšším obsahem vaziva (např. na hýždích či zádech). Navíc má i pozitivní efekt na vyhlazení přechodu odsáté a neodsáté plochy, který je díky tomu rovnoměrný a hladký. V současnosti se považuje za nejefektivnější a nešetrnější kombinace tumescentní liposukce v lokální anestezii a použití vibrační kanyly.

Ultrazvuková liposukce

Ultrazvuková liposukce využívá k odsávání tuku speciální kanylu, která produkuje ultrazvukovou energii. Ta působí na stěny tukových buněk a tuk zkapalní, ten je následně jednoduše odsán. Tato metoda je velmi přesná, jemná a s minimálním rizikem vzniku pooperačních nerovností. Je také provázena menší bolestivostí, otoky i modřinami.

Někdy se také můžete setkat s technikou ultrazvukové liposukce, která je tzv. neinvazivní. Touto metodou působí ultrazvuková energie na tukovou tkáň bez porušení kožního krytu. Tukové buňky jsou rozrušeny a poté přirozeným metabolismem vyloučeny z organizmu. Nejedná se tu o liposukci v pravém slova smyslu, neboť technicky nedochází k odsávání tuku.

Laserová liposukce

Tato metoda (odborně zvaná laserová lipolýza) používá kanylu, která má v sobě laserový paprsek. Energie laserového paprsku působí přímo na tukovou buňku, rozloží ji a umožní její odplavení, u malých lokalit se tuk tedy prakticky neodsává, u těch větších ano a často se tato technika kombinuje s vibrační kanylou. Navíc paprsek působí také na podkoží, kde stahuje kolagenová vlákna, což je kromě nízké invazivnosti další výhodou této techniky.

Rekonvalescence po liposukci – kdy uvidím výsledek?

Bezprostředně po liposukci bude po dobu přibližně 8-10 hodin odtékat část vstříknutého roztoku, ten může být i lehce zbarven krví a není třeba se kvůli tomu znepokojovat. Ranky po kanylách se doporučují nechat zakryté 5 – 6 dnů po zákroku. K redukci otoku a zlepšení stavu kůže slouží přiléhavé kompresní prádlo. Během prvních 24 hodin po liposukci se prádlo nesvléká. Poté je doporučeno jeho nošení po dobu 2 – 3 týdnů jen s přestávkami na hygienu a krátkými pauzami na jeho přeprání.

Definitivní viditelný výsledek a zároveň odeznění veškeré bolesti, svědění a modřin lze očekávat přibližně za 2 – 3 měsíce od liposukce. V průběhu rekonvalescence některá pracoviště provádějí pravidelné kontroly, aby lékař mohl posoudit, zda nepotřebujete např. opravu liposukce či zda vás nepostihla některá ze vzácných komplikací (infekce, porucha citlivosti nervů, abnormální jizvy či nepravidelnosti v kožním zbarvení nebo reliéfu).

Dostupnost a cena liposukce

Liposukce jako čistě estetický zákrok není hrazena zdravotními pojišťovnami, neexistují pro ni zdravotní indikace a nelze pro ni ani vystavit pracovní neschopnost. Liposukce se provádějí ve specializovaných centrech, nejjednodušší je objednat se na konzultaci, kde s vámi lékař probere všechny detaily. Ceny liposukcí se liší dle použité techniky a dle rozsahu a konkrétních partií a pohybují se od 10 do 60 tisíc korun.

Napsat komentář: Liposukce – průvodce po možných metodách odsátí tuku

RE: Liposukce – průvodce po možných metodách odsátí tuku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.