Jaké zvolit cestovní pojištění do zahraničí?

img
03. 07. 2017

Chystáte se na letní dovolenou, kufr už máte sbalený a říkáte si, jestli jste ještě na něco nezapomněli? Pokud jste si na svou cestu doposud nezřídili cestovní pojištění do zahraničí, měli byste nad tím vážně popřemýšlet. Již za pár korun na den nabízí některé pojišťovny možnost cestovního pojištění, které vám v případě problémů zajistí pokrytí léčebných výloh a další nečekané výdaje. Kvalitnější dražší produkty počítají například i s pojištěním odpovědnosti či s pojištěním zavazadla. Ujasněte si, podle jakých parametrů cestovní pojištění vybírat, v čem se jednotlivé produkty liší a proč jsou propastné rozdíly i v jejich cenách.

Zdravotní pojištění do zahraničí, jeho výběr, parametry a výsledná cena závisí na cílové destinaci a také na délce pojištění. Většina dnešních pojišťoven nabízí jednotný tarif pro členské státy Evropské unie, nemusíte tak přesně definovat, do jakého členského státu vyrazíte. U mnoha produktů platí tarif pro celou Evropu, to znamená i pro nečlenské státy, ne vždy tomu tak ale je.

Čtěte také:

Pojištění zvířat aneb neriskujte léčebné výlohy v řádech desetitisíců korun

Při výběru a sjednávání konkrétního produktu se na tuto skutečnost zeptejte. Cestujete-li mimo Evropu, zaplatíte obvykle vyšší částku. Při sjednávání cestovního pojištění mimo Evropskou unii či Evropu musíte konkrétně zadat zemi, pro kterou bude pojištění platné. Některé pojišťovny nabízí speciální tarif svět, který platí všude bez rozdílu.

Myslete na to, že při cestování budete potřebovat cestování pojištění na celou cestu. Pokud budete cestovat přes několik zemí, vaše cestovní pojištění do zahraničí by mělo pokrývat i tyto země. Při výběru cestovního pojištění do zahraničí musíte také přesně určit datum sjednání. Cena je účtována obvykle za každý den. Nesnažte se ale ušetřit tím, že byste do cestovního pojištění nezahrnuli první nebo poslední den dovolené. Právě samotná cesta je z hlediska bezpečnosti nejrizikovější.

Cestovní pojištění online

Základní a nejdůležitější součástí každého cestovního pojištění do zahraničí je pojištění léčebných výloh. Toto pojištění zahrnuje úhradu nezbytných nákladů, spojených s ošetřením či úhradou léků, první pomocí, převozem do zdravotnického zařízení nebo dokonce převozem zraněného do země původu. Všechny tyto náhlé výdaje jsou extrémně nákladné a osoba bez cestovního pojištění musí většinu prostředků zaplatit ze svého.

Cestovní pojištění za pár korun vás ochrání před nečekanou platbou statisícových či milionových částek. Zdravotní péče v zahraničí je pro cizince velmi drahá, proto je na místě ochránit se před tímto rizikem pořízením cestovního pojištění. Produkty jednotlivých pojišťoven se liší především výší léčebných výloh, které poskytují. Vždy je stanovena horní hranice, je proto na místě zamyslet se nad případným rizikem a na pojištění úplně nešetřit. Léčebné výlohy se skládají ze dvou částí:

  • Pojištění léčebných výloh: Zahrnuje veškerou zdravotnickou péči, repatriaci i převoz do domovské destinace. U jednotlivých pojišťoven se hranice výrazně liší, některé produkty kryjí klienta až do výše 10 milionů korun, jiné do pouhého 1 milionu.
  • Zubní ošetření: Zubní ošetření je v cestovním pojištění zahrnuto samostatně. Týká se především akutních případů a základního ošetření jako výplň nebo extrakce. I zde se výše krytí u jednotlivých produktů liší. Kvalitnější produkty kryjí zubní ošetření až do výše 25 tisíc korun, ty základní pak jen do 5 tisíc korun.

Pojištění léčebných výloh je vždy součástí zdravotního pojištění do zahraničí. Další služby jsou však nadstandardní a takřka vždy jsou za příplatek. Je proto na místě se zamyslet, jak moc chcete být během svého pobytu chráněni a na co všechno chcete být pojištěni. Pojďme si představit další služby spojené s cestovním pojištěním.

Cestovní pojištění do zahraničí: Úrazy a odpovědnost 

Součástí lépe vybavených balíčků cestovního pojištění je také úrazové pojištění. Díky němu je v případě úrazu jednorázově vyplacena předem stanovená částka, a to v případě trvalých následků nebo smrti následkem úrazu. V takovém případě bude částka vyplacena pozůstalým. Tento typ připojištění je nadstandardní a poskytují jej jen některé pojišťovny u vybraných produktů. Výše pojistného plnění se pohybuje zpravidla ve statisícových částkách.

Stále častěji je zájem o balíčky cestovního pojištění do zahraničí, jejichž součástí je i pojištění odpovědnosti. Kvůli neopatrnosti či nevědomosti způsobí turisté každoročně škody na svých cestách a musí je zaplatit ze svého. V případě pojištění odpovědnosti budou až do několikamilionové výše veškeré škody pokryty v rámci plnění pojištění. Pojištění odpovědnosti zahrnuje jak újmu na majetku, tak újmu na zdraví. Pokud vlastním zaviněním někoho zraníte nebo třeba rozbijete okno v hotelu, pojišťovna škodu uhradí.

Další nadstandardní službou cestovního pojištění do zahraničí je cestovní pojištění zavazadel. Slouží k úhradě nákladů při ztrátě, odcizení či poškození zavazadla. Hradí především obsah zavazadel. Vždy je však třeba podrobně číst podmínky pojišťoven, ve kterých jsou uvedeny výluky z pojištění. Pojištění zavazadel u většiny pojišťoven nezahrnuje elektroniku, šperky či umělecké předměty. Pojištění zavazadel tak slouží především k pokrytí nákladů na předměty, které jsou pro daný účel cesty obvyklé jako kufr, oblečení, malé spotřebiče a podobně.

Cestovní pojištění do zahraničí na rizikové sporty je důležité

Pojišťovny jsou velmi často háklivé na krytí pojistných událostí v případě, došlo-li k úrazu při sportu. Opět je třeba prostudovat smluvní podmínky a vyčíst, na jaké sporty se pojištění vztahuje a na které nikoliv. Za příplatek nabízí většina pojišťoven možnost připojištění pro rizikové sporty. Lyžování, vysokohorská turistika, jachting či jízda na vodním skútru budou vyžadovat speciální připojištění pro rizikové sporty. Pojistit se můžete i na extrémní sporty, jakými jsou skoky do vody či bungee jumping. Počítejte však s tím, že si ještě více připlatíte. Pojišťovny mají obvykle jednotlivé sportovní aktivity rozdělené do několika kategorií podle míry nebezpečí a podle toho stanoví různou výši pojištění.

Sjednání cestovního pojištění doporučujeme při jakékoliv cestě do zahraničí. Pokud za zdravotní pojištění do zahraničí nechcete zbytečně utrácet, pořiďte si alespoň základní balíček, který obsahuje pojištění léčebných výloh. Pokud plánujete rodinnou dovolenou a cítíte větší rizika, nebojte se investovat do kvalitnějšího produktu, jehož součástí bude pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a třeba i pojištění úrazu při sportovních aktivitách. Některé pojišťovny nabízí i výhodné rodinné balíčky, na kterých můžete ušetřit.

Napsat komentář: Jaké zvolit cestovní pojištění do zahraničí?

RE: Jaké zvolit cestovní pojištění do zahraničí?

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.