Obchodní podmínky reklamy

Společnost: PROPEOPLE s. r. o.

se sídlem: Náměstí Svobody 86/17, 602 00, Brno

IČ: 27749380
DIČ: CZ27749380

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56478

pro telefonický prodej produktů portálu www.spektrumzdravi.cz. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Brně dne 1. 8. 2016