Jak se vyrábí sklo - složitý proces, který zahrnuje tavení, tvarování, chlazení a povrchovou úpravu skla

img
05. 01. 2017

Sklo je anorganický amorfní materiál, který se vyrábí tavením vhodných surovin a následným řízeným ochlazením. Skelný stav vzniká plynulým přechodem ze stavu kapalného do stavu pevného. Při ochlazování skla dochází k plynulému růstu viskozity až na tak vysokou hodnotu, že se materiál navenek jeví jako pevná látka.

Výroba skla

Směs na výrobu skla se skládá z kyseliny křemičité nebo borité a nejméně ze dvou zásad, z níž jedna je alkalická a druhou je zemina a to oxid nebo také oxidy kovů. Směs, která je takto důkladně umleta a promíchána, se nazývá sklářský kmen. Příprava skelné směsi vzniká tavením kyselých látek a zásad. Vznikají různé chemické pochody a změny.

Kvalitu skla určuje nejen kvalita těchto látek a jiných příměsí, ale také vzájemného poměru. Kyselina křemičitá se používá ve formě křemene a písku. Nejlepší pro přípravu skelné směsi je použití jemného sklářského písku s minimální příměsi železa, které barví sklo do hnědočervena. Poté se přimíchá zemina a alkalické zásada. Skelnou hmotu je nutno odbarvit, zakalovat, ale také zabarvovat použitím různých sloučenin podle toho, k jakému účelu je určena.

Výroba skla a technologický postup

Jak se vyrábí sklo? Jedná se o složitý proces, který je složen z několika hlavních kroků. Při výrobě skla se uplatňují čtyři dílčí technologické postupy. Prvním krokem je již zmíněná příprava směsi, tzv. sklářského kmene a ostatních přísad.

Dále přichází na řadu tavení skla prováděné ve sklářských tavících pecích, nejčastěji pánvových nebo vanových. Tavící proces se rozděluje na tři fáze: vlastní tavení, čeření, homogenizace a chlazení pro tvarování. Samotné tvarování skla, při němž se využívá viskózní deformace a vlivu teploty. Tvarování se provádí ručním způsobem nebo také plně automatizovaným procesem, a to foukáním, tažením, válcováním, litím a lisováním.

Na závěr přichází chlazení skla, které se provádí ve speciálních chladicích pecích. Jedná se o řízené chlazení, kterým se z výrobku odstraní vnitřní pnutí. Chlazením se může i podstatně zvýšit pevnost skla. Po ochlazení se může sklo povrchově upravovat broušením, leštěním, pískováním, leptáním a malováním.

Jak se vyrábí sklo - tvarování

Foukání skla

Foukání se provádí ručně pomocí sklářské píšťaly a forem nebo strojově. Sklovina se nabere na konec sklářské píšťaly, její nadbytek se odřeže, částečně se vyfoukne a dofouknutí se dokončí ve formě. Ručním foukáním se vyrábí umělecké sklo. Strojově se vyrábí láhve, skleničky, odlivky, žárovky.

Lití skla

Při lití skla se žhavá sklovina lije na hladkou litinovou desku licího stroje. Deska stroje je omezena latěmi, které určují tloušťku skla. Po latích přejíždějí vyhřívané hladící válce. Surové vychlazené tabule se musí brousit a leštit. Litím se vyrábí skla pro výkladní skříně a zrcadla.

Válcování skla

Sklovina se lije mezi chlazené vodorovné válce, které ji vyválí v desku. Tabule pak prochází chladicí pecí a z obou stran se brousí a leští. Při válcování se dá do tabulí vtlačovat vzor nebo vkládat drátěné pletivo. Válcováním se vyrábí tabulové sklo nebo bezpečnostní drátěné sklo.

Tažení skla

Tažení je nejčastější způsob výroby plochého skla. Z roztavené skloviny se pomocí azbestových válečků vytahuje nekonečný pás. Vychladlý pás se řeže na tabule, prokládá se papírem a balí do latění. Tažením se vyrábí také skleněné trubky, tyče a vlákna.

Plavení skla

Pás skloviny se vede z vanové pece přes lázeň roztaveného cínu, čímž se zajistí dokonale hladký povrch skla a sklo se nemusí brousit a leštit. Vyrábí se tak hlavně zrcadlové sklo a ploché sklo.

Lisování skla

Lisované sklo se vyrábí na ručních lisech, poloautomatech nebo automatech. Měkká dokonale tvárlivá sklovina se lije do forem.

Jak se vyrábí sklo - povrchová úprava

Broušení skla

Broušením se upravuje čiré, barevné a převrstvené sklo. Nejprve se na skleněný výrobek předkreslí vzor a následuje hrubé vybroušení brusnými karborundovými kotouči. Potom se řezy zjemní pomocí přírodních pískovcových kotoučů nebo kotoučů z umělého korundu za použití vody. Matné řezy se mechanicky nebo chemicky vyleští.

Rytí skla

Rytí skla patří k nejnáročnějším technikám zušlechťování skla. Provádí se pomocí ryteckého stroje s měděnými kolečky.

Pískování skla

Na povrch skla se prudce vrhá ostrý křemičitý písek, který povrch skla zdrsní a sklo je pak jen průsvitné.

Leptání skla

Povrch skleněného výrobku se pokryje ochrannou vrstvou z parafínu a asfaltu. Do této vrstvy se ručně nebo strojově vyryje vzor a předmět se vloží do leptací lázně. Leptání skla se provádí plynným fluorovodíkem nebo kyselinou fluorovodíkovou. Vyryté části skla se tak naleptají a vznikne vzor. Leptáním se povrch skla také matuje.

Malování skla

Sklářské barvy se na povrch skla nanášejí štětcem, postřikem přes šablonu nebo sítotiskem. Po té se provede zatavení sklářské barvy do povrchu skla.

Lazurování skla

Lazurování skla se provádí pomocí směsi mědi a stříbra. Soli mědi zbarvují sklo žlutozeleně, černě a červeně, soli stříbra zbarvují sklo žlutě. Na výrobek se nanese lazurovací směs a při vypalování v peci kovové ionty pronikají do povrchu skloviny a tím ji zbarvují.

Pokovování skla

Při pokovování se sklo pokrývá tenkými kovovými plátky. Tímto způsobem se vyrábí dekorativní sklo, ale i sklo pro technické účely.

Výroba skla a jeho historie

Sklářství je staré řemeslo, známé již od starověku. O jeho vzniku se vedou diskuse, některé zdroje uvádějí Číňany, Féničany, Indy anebo Židy. Nejpravděpodobnější je, že sklo bylo objeveno současně na mnoha místech. Skla z dávných dob neměla zdaleka dnešní podobu a byla barevná nebo černá.

V anglickém Oxfordu se nacházejí skla z dob první egyptské dynastie (3300 před n.l.). Nálezy lahví a sklenic z roku 1900 před n.l. ukazují, že se už v této době používaly k foukání skla sklářské píšťaly. Za dobu velkého rozkvětu ve výrobě skla je považován středověk, a to díky benátským zrcadlům, která jsou dodnes známým pojmem. Za první známou továrnu na výrobu skla je považována francouzská továrna, která začala v roce 1688 s výrobou litého plochého zrcadlového skla.

Historicky ověřenými prvními výrobci skla na území dnešní České republiky byli Keltové. Jejich sklárny, doložené na území Čech a Moravy, zahájily tradici sklářské výroby u nás. Velký rozmach českého sklářství nastal v 17. století, a to za císaře Rudolfa II. Jednou z velkých sklářských oblastí byla Českomoravská vrchovina. Sklářské hutě vznikaly převážně v okolí hlubokých bukových lesů, jelikož bukové dřevo bylo v pecích při tavení skloviny dlouho jediným topivem. Bukové dřevo nesloužilo jen jako topivo, ale také se z něho vyráběly formy, do kterých se sklo foukalo. V 18. století se v Českých zemích rozvíjela výroba broušeného neboli křišťálového skla. České sklo se v 18. století stalo sklem světovým a to svou čirostí, čistotou a leskem.

Díky soustavné práci a velkému nadšení českých sklářů se daří tradici a řemeslo udržovat a české sklárny se vracejí na přední pozice výroby. Česká republika je dnes na druhém místě v počtu ročně vyrobených kilogramů skla na osobu.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Máj jako tradice i měsíc lásky

Tradice praví, že když se máj postaví, je potřeba, aby ho hlídali muži z vesnice přes noc. Cíl byl jasný, nikdo ze sousedství nesměl májku zcizit –…

Magie a kouzla na Štědrý den potěší celou rodinu

Vánoční zvyky u našich předků byly důležitou součástí jejich každodenního života. Snahou bylo především zajistit bohatou úrodu a plodný rok. Lidé v…

Vánoční zvyky mohou být i nebezpečné. Pozor hlavně na oči!

O Vánocích na nás číhá nebezpečí všude. Už i ten předvánoční stres dává našemu tělu pořádně zabrat. Když opomeneme zapíchnuté kosti v krku, zvracení,…

Purpura o Vánocích nesmí chybět. Víte, kde se vzala?

Purpura má původně pohanský původ. Byla spojována s magickými obřady pronárodů Keltů, Slovanů a Germánů. Je to směs bylin, dřevěných třísek, různých…

Výroba slaměných ozdob je snadná. Udělejte si slaměné ozdoby jako za starých časů

Pro výrobu užitkových předmětů se používala zejména sláma žitná. Její výhodou jsou dlouhá stébla. Pletení se odkládalo většinou na...

Techniky pletení košíků z vrbového proutí a pedigu

V současné době je nejrozšířenější pletení košíků a dalších pletených výrobků především z vrbového proutí a pedigu. Ovšem v minulosti byla situace…

Jak obarvit pedig?

barvy na textil (koupíte v drogerii) Jedním balením obarvíme 1 – 1,5 kg pedigu. velký starší hrnec sůl ocet klacík nebo starou vařečku na…

Pedig – materiál na pletení praktických i dekorativních výrobků

Přestože existuje více než 600 druhů ratanu, na výrobu pedigu jsou vhodné pouze tři z nich. Ty se pěstují převážně z uměle vysazených rostlin.…

Umělecké kovářství – poznejte tradiční řemeslo a žasněte nad uměním mistrů kovářů

Je tolik důvodů, proč umělecké kovářství přitahuje pozornost. Vždyť v sobě snoubí schopnost podmanit si pevné kovy, a přitom z nic...

Zdobení v tradičním kovářství i uměleckém kovářství? Pomocí leptání kovů i chemické oxidace

Již v samotném úvodu jsme nastínili, že zdobicí techniky, uplatňované v kovářském řemesle, neplní jen funkci estetickou, ale také ...

Pasířství je řemeslo nejen pro výrobu rytířské výzbroje

Od 14. století se pasíři zabývali výrobou rytířských pásů. Ty sloužily k zavěšení meče, šlo však rovněž o důležitý estetický prvek. Rytířské pásy se…

Umělecké kovářství je stejně jako před staletími nenahraditelné řemeslo

Historie kovářského řemesla sahá daleko do minulosti. První důkazy o tom, že se lidé pokoušeli opracovávat železo, pocházejí ze 3. tisíciletí před…

Upečte si domácí chléb z kvásku: Návod krok za krokem

Domácí chléb je podle mnohých lepší než ten kupovaný, a to hned z několika důvodů: Domácí chléb z kvásku je zdravý a výživný Když si domácí…

Retro dezerty: Buchtičky s krémem vás vtáhnou zpět do dětství

Doba přípravy: Do hodiny  Kynutí: 30 minut Pečení: 30 minut Co budete potřebovat na 4 porce: 25 g droždí 80 g krupicového cukru 200 ml…

Domácí medové řezy: Retro dezert, který potěší každý mlsný jazýček

Na těsto na 4 medové pláty budeme potřebovat: 450 g hladké mouky 150 g cukru moučka 100 g másla 4 lžíce medu 5 lžic mléka 2 ks vajec 1…

Upečte si žloutkové řezy – vynikající, přesto polozapomenutý retro dezert

O původ žloutkových řezů se hlásí snad polovina Evropy. Můžete se tak dozvědět, že jsou původem chorvatské či rakouské pod názvem kremšnit, ale…

Vyrobte si vlastní mýdlo. Domácí výroba mýdla krok za krokem

Výroba mýdla z mýdlových hmot nabírá na oblibě, protože jejich použití je velmi jednoduché a zvládnou ho za pomoci rodičů i děti. Domácí výroba mýdla…

Tradiční hodinářství se vytrácí, tu a tam se však šikovný hodinář ještě najde

Hodinář nebo zámečník? Čím byl vlastně Petr Henlein, který jako první sestrojil v roce 1511 mechanické hodinky? Dalo by se říct, že tento muž položil…

Houslařství jako prastaré umělecké řemeslo

První housle spatřily světlo světa již ve století šestnáctém. Jejich tvůrcem byl známý houslař Andrea Amati. Tento zručný Ital pocházel z velmi…

Vyrobte si: Voňavý nahřívací polštářek do mikrovlnky s bylinkami

V první řadě bude nutné popřemýšlet o tom, jakou náplň byste chtěli, aby nahřívací polštářek měl. Je tedy nutné vědět, k čemu primárně jej budete…

Intarzie – obrazy, vytvořené vkládáním dřevěných dýh

Podle historických pramenů byla technika intarzie známá již v době starého Řecka a Egypta. Šlo však o ojedinělé pokusy, největší rozmach z pohledu…

Linoryt můžete vyzkoušet nejen na výtvarném kroužku, ale i doma

Technika linorytu se začala postupně používat od konce 19. století a představovala levnější a snazší alternativu dřevořezu. Linoryt se začal…

Řezbářské techniky a základní nářadí pro řezbářství

Ať už se chcete věnovat jakékoliv řezbářské technice, bez základního nářadí se neobejdete. Kromě dlát různých tvarů a rozměrů, o kterých se budeme…

Dřevořezba – řemeslo, u kterého na druhu dřeva záleží

Dřevo je přírodní a po staletí snadno dostupný materiál, proto je dřevořezba nejrozšířenější formou řezbářství. Pro řezbáře je důležité naučit se…

Rozdělení hovězího masa: Informace, které využijete při nákupu i v kuchyni

Abychom dokázali hovězí maso dobře připravit, musíme si udělat přehled o tom, jaké druhy hovězího masa se na hovězím skotu nachází, jaký je v nich…

Optické sklo? Poznejte, jak vzniká brýlové sklo a oční čočky

Aby optické sklo mohlo mít své specifické vlastnosti – mohli jsme z něj vytvořit třeba brýlové sklo nebo oční čočky, je třeba, aby bylo absolutně…

Vitráže - výtvarně pojaté skleněné mozaiky známé především z kostelů

První zprávy o českém skle se týkají vitráží. V sázavské kronice je k roku 1162 zmínka o opatu Regnardovi, který se vyznal "v umění vysazovati…

Leptání skla – umělecké řemeslo, které zvládnete i vy

Leptání skla může vyzkoušet úplně každý. Je to jednoduché a výsledek velice zajímavý. Je ale několik věcí, které by měl každý vědět, než se do…

Fusing: Spékané sklo, které si můžete vytvořit i doma v mikrovlnce

Spékané skleněné šperky a další drobné skleněné předměty je v dnešní době možné vyrábět velice snadno i doma, a to za použití malé fusingové pícky,…

Vyrobte si: Voňavý nahřívací polštářek do mikrovlnky s bylinkami

V první řadě bude nutné popřemýšlet o tom, jakou náplň byste chtěli, aby nahřívací polštářek měl. Je tedy nutné vědět, k čemu primárně jej budete…

Homemade dámská kabelka: Výroba kabelky snadno, rychle a za pár korun

I do škol se pomalu vrací předměty, které se zaměřují na rukodělné práce. Je škoda, aby mladší ročníky pozapomněly šití nebo pletení. Navíc, díky…

Batikování v mikrovlnce

Už před více jak 2000 lety lidé zdobili svůj šat batikem. Některé pozůstatky batikovaných látek se dochovaly v Egyptě z 5. století před naším…

Drhání a drhané šperky jsou opět v módě. Vyrobte si náušnice nebo zásnubní prsten

Základem každého drhaného doplňku je systematické uzlování příze. Takovýmto způsobem vzniká látka, která je pevná, odolná a jen ta...

Domácí mýdlo: Vyrobte si voňavé heřmánkové mýdlo

Právě v tento čas heřmánek venku kvete a tak by byla obrovská škoda jej nevyužít. Pro domácí mýdlo ideálně. A když nasbíráte heřmánku víc, můžete si…

Vypalování do dřeva aneb jak vytvořit fascinující obrazce

Historie techniky vypalování do dřeva je opravdu dlouhá. Sahá v podstatě až do středověku. V této době však měla o dost jednodušší podobu. Žádná…

Voliéra pro ptáky: Jak ji postavit?

Pokud jste se opravdu rozhodli, že voliéra pro ptáky je to pravé pro vaše papoušky, andulky, nebo holuby, neměli byste určitě zapomínat promyslet a…

Máte rádi pletení? Vytvořte si náramky přátelství!

Historicky se tyto náramky přátelství pojí ke středo- a jihoamerickým indiánům - možná souvisejí také s inckým kipu - ale některé podobné vázané…

Oblíbili jste si drahé kameny? Udělejte si z nich originální šperky

Určitě znáte ty kouzelné krámy s kameny, anebo stánky na poutích, hradech a zámcích, kde si můžete vybrat kamínek, který si přivezete domů z výletu…

Vyrobte si vlastní šperky z korálků nebo náušnice

Šperk rozhodně nemusí stát několik tisíc korun, aby byl krásný a každý vám jej záviděl. Můžete si celkem snadno a rychle doma vyrobit několik…

Český granát: Tradiční český drahokam, který učaroval celý svět

Historie českého granátu sahá až do druhé poloviny 5. století, kdy ho z říčních náplavů sbírali již Keltové. Poté na dlouhou dobu obliba tohoto…

Magický vltavín - vzácný český drahokam s tajemnou historií

Vltavíny řadíme mezi takzvané tektity, což znamená, že se jedná o něco taveného. Představte si, jak vzniká sklo - materiál je roztaven a pak se nechá…