Rozdělení textilních řemesel podle různých technik

img
26. 01. 2017

Označení "textilní řemesla" obsaují spoustu různorodých činností. Textilní řemesla byla ve svých počátcích vykonávána pouze ručně, poté za pomoci tkalcovského stavu či tkacího stroje a v současnosti jsou tradiční textilní řemesla vytlačena na okraj zájmu kvůli průmyslové výrobě. Pokud chcete vědět, co vše spadá pod termín textilní řemesla, tak by vám neměl uniknout tento článek.

Textilní řemesla a jejich historický vývoj

Výroba textilií je jedním z nejstarších řemesel na světě. Z dochovaných archeologických nálezů víme, že již v době více jak 6000 př. n. l. byla používána jednoduchá textilní technika k výrobě textilií. Egypťané v období kolem roku 2000 př. n.l. vyráběli hedvábí s potiskem, Španělé zase v této době našli v Peru první pleteniny.

Samozřejmě dlouhou dobu byly veškeré práce s tkaninami prováděny ručně. Tkaní navazuje na pletací techniky z proutí známé již z dávnověku. Na tkalcovském stavu se tkalo již 7000 let př. n. l.

Přelomovým okamžikem bylo vynalezení tzv. „létajícího člunku“ Angličanem J.Kayem v roce 1733. Tento vynález umožnil výrazné zrychlení práce na tkalcovském stavu, ale nejvýznamnější změna nastala až v roce 1875, kdy vznikl první tkací stroj. Tkací stroj nahradil velmi rychle ruční stavy.

V dnešní době je textilní výroba poznamenaná technologickým pokrokem, kdy převážná většina textilií je vyráběna průmyslově. Samozřejmě, že ruční práce s textilem nezanikly docela, ale ručně zpracovávané textilie patří dnes především do oblasti hobby.

Textilní řemesla dělíme tedy v současnosti na ruční práce a strojovou výrobu.

Ruční textilní řemesla zahrnují:

1. Textilní řemesla pracující s vlákny

Předení

Jedná se o techniku umožňující zhotovení příze z jednotlivých textilních vláken. Spřádat je možno jak umělá vlákna, tak vlákna přírodní. Způsobů předení je více, rozeznáváme předení prstencové, rotorové, křídlovém frikční, tryskové nebo předení na kolovratu.

Plstění

Původně se jednalo o zpevnění plošné vrstvy vláken působením tepla a vlhkosti spolu s opakovaným namáháním. Dnes se plst vyrábí tzv. „vpichováním“, což je suchá textilní technika.

2. Textilní řemesla pracující s přízí

Pletení

Protahování smyček smyčkou pomocí pletacích jehlic. Technika je přesnější, ale pomalejší, než háčkování. Můžeme plést na dvou jehlicích (možné je i spojení těchto jehlic silonovou nití), ale i na pěti, kdy 4 jehlice nesou oka a pátou se plete dokola. Vzorů pro pletení je celá řada, známé je norské pletení, italské či žakárové.

Tkaní

Technika, u které se z nití dělají plošné textilie. Pracuje se s dvěma skupinami nití (na rozdíl od pletení či háčkování). Nejjednodušší je vazba plátnová.

Splétání

Technika vzájemného diagonálního provlékání několika nití. Výsledkem jsou plošné nebo objemové textilie. Ke splétání jsou zapotřebí tři splétací neboli paličkovací nitě, které se spolu provazují, čímž vytváří stále se opakující vzor.

Háčkování

Háčkování je rozšířená technika, díky které lze s pomocí háčkovací jehly vytvořit plošnou textilii, a to vzájemným svazování oček nití. Nejznámější typy ok jsou pevné, řetízkové, sloupek. Těmito postupy lze vytvořit pikotky nebo pecičky.

Paličkování

Způsob propojování většího počtu nití pomocí vzájemného překřižování a stáčení. Výsledkem jsou plošné průhledné textilie, čili krajky. Mezi základní prvky vazebních postupů patří např. kroucení, křížení nebo polohod. Kombinací těchto prvků se tvoří požadované efekty. Nejznámějšími druhy krajek je krajka bruselská, anglická, chantilly, florentská, španělská atd.

Vyšívání

Jedná se o zdobení plošné textilie protahováním nebo našíváním nití. Výšivky se dělí na bílé a pestré, dále rozlišujeme různé druhy stehů, např. křížový steh, řetízkový steh. Mezi nejznámější techniky řadíme ažur, florenstkou výšivku, handanger a další.

Vázání koberců

Technika výroby vlasových koberců, kterou se váží uzlíky vláken nití na podkladovou tkaninu. Vlákna jsou nejčastěji z vlny nebo hedvábí. Nejznámější způsob vázání je perský a turecký uzel, případně skřipcový axminster jakožto imitace vázaných koberců.

Drhání

Jde o techniku vázání nití a šňůrek, kdy výsledkem jsou prolamované plošné textilie. Nazývá se také „makramé“. Mezi nejpoužívanější uzly patří plochý a žebrový uzel, dále babský, tkalcovský, kroužkovací či řetízkový.

3. Textilní řemesla pracující s plošnými textiliemi

Šití

Všem známá technika spojování kusů látek pomocí stehů. Textilní řemesla, která tuto techniku využívají, jsou: brašnářství, krejčovství, obuvnictví, ale i knihařství. Mezi nejčastější druhy šití patří vyšívání, obšívání, přišívání, našívání aplikací a zašívání.

Stehování

Touto technikou je vytvořen tzv. „prošívací steh“, který má svůj funkční a estetický význam při spojování jednotlivých dílů ozdobných dek, které se vytváří pomocí techniky patchwork. Tato technika se také nazývá někdy jako „quilt“.

Patchwork

Zvláštní textilní řemeslo, při kterém se sešívají různě barevné kusy látek tak, že vytvářejí estetické obrazce. Takto vytvořený patchwork bývá často spojen do tzv. „sendviče“, kdy další vrstvou je rouno a nejspodnější vrstu tvoří látka. Je ozdobně prošit „quilt“ stehy. V současné době je tato technika velmi populární.

Modrotisk

Technika tzv. „negativního tisku“, kdy je zakryt vzor na látce speciální směsí a zbytek tkaniny se obarví indigem. Jedná se o tradiční techologii, kterou se vytváří vzory v odívání, na oděvní doplňky, ubrusy, dečky, polštáře a další drobné předměty. Technika modrotisku se používá i pro tradiční krajové kroje.

Batikování

Textilní řemeslo, které využívá specifické barvení textilie tak, že původní látka je překryta vhodným materiálem a poté obarvena. Po obarvení tvoří původně zakryté plochy na tkanině estetické ornamenty. Mezi batikovací techniky patří vosková, šitá, vázaná, skládaná či sypaná nebo savová. Jedná se o populární techniku snadno proveditelnou i v domácím prostředí.

Malba na hedvábí

Textilní řemeslo původem z Asie, u nás nyní hojně rozšířené. Speciálními barvami na hedvábí lze docílit různých vzorů. Techniky malby jsou akvarelová či konturová technika, stínování, solná technika, batikování.

Textilní řemesla - průmyslová výroba

Prvopočátky mechanické výroby se objevují až v 18. století. Co se týče českých zemí, tak například v Brně vznikla první továrna na sukno v 90. letech 18. století. Koncem tohoto století byl v Anglii vynalezen mechanický spřádací a tkací stroj. Ty se staly základem pro postupný rozvoj průmyslové výroby tkanin a ve 20. století už byla zmechanizována téměř veškerá výroba textilií. Ruční textilní řemesla se stala okrajovou záležitostí.

Ve 21. století dochází k přesunu výroby do Asie, kde se vyrobí většina textilií. Ruční práce s textiliemi vnáší do tohoto řemesla dnes již ponejvíc uměleckou a estetickou hodnotu.

Strojová textilní řemesla zahrnují:

1. Textilní řemesla zaměřená na výrobu staplových přízí

 • bavlnářská přádelna
 • vlnařská přádelna
 • přádelna lýkových vláken

2. Výroba zušlechťovacích přízí

 • soukárna a skárna přízí
 • tvarování filamentů
 • barvení a bělení přízí

3. Textilní řemesla zaměřená na výrobu délkových textilií

 • stáčení
 • splétání
 • výroba šicích, vyšívacích, pletacích nití

4. Textilní řemesla zaměřená na výrobu plošných textilií

 • tkalcovna
 • pletárna
 • stuhárna
 • paličkárna
 • speciální výroba netkaných textilií, výšivek apod.

5. Zušlechťování plošných textilií

 • barvírny
 • tiskárny

6. Výroba textilní konfekce

 • tkané oděvy
 • pletené oděvy
 • technické látky

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Máj jako tradice i měsíc lásky

Tradice praví, že když se máj postaví, je potřeba, aby ho hlídali muži z vesnice přes noc. Cíl byl jasný, nikdo ze sousedství nesměl májku zcizit –…

Magie a kouzla na Štědrý den potěší celou rodinu

Vánoční zvyky u našich předků byly důležitou součástí jejich každodenního života. Snahou bylo především zajistit bohatou úrodu a plodný rok. Lidé v…

Vánoční zvyky mohou být i nebezpečné. Pozor hlavně na oči!

O Vánocích na nás číhá nebezpečí všude. Už i ten předvánoční stres dává našemu tělu pořádně zabrat. Když opomeneme zapíchnuté kosti v krku, zvracení,…

Purpura o Vánocích nesmí chybět. Víte, kde se vzala?

Purpura má původně pohanský původ. Byla spojována s magickými obřady pronárodů Keltů, Slovanů a Germánů. Je to směs bylin, dřevěných třísek, různých…

Výroba slaměných ozdob je snadná. Udělejte si slaměné ozdoby jako za starých časů

Pro výrobu užitkových předmětů se používala zejména sláma žitná. Její výhodou jsou dlouhá stébla. Pletení se odkládalo většinou na...

Techniky pletení košíků z vrbového proutí a pedigu

V současné době je nejrozšířenější pletení košíků a dalších pletených výrobků především z vrbového proutí a pedigu. Ovšem v minulosti byla situace…

Jak obarvit pedig?

barvy na textil (koupíte v drogerii) Jedním balením obarvíme 1 – 1,5 kg pedigu. velký starší hrnec sůl ocet klacík nebo starou vařečku na…

Pedig – materiál na pletení praktických i dekorativních výrobků

Přestože existuje více než 600 druhů ratanu, na výrobu pedigu jsou vhodné pouze tři z nich. Ty se pěstují převážně z uměle vysazených rostlin.…

Umělecké kovářství – poznejte tradiční řemeslo a žasněte nad uměním mistrů kovářů

Je tolik důvodů, proč umělecké kovářství přitahuje pozornost. Vždyť v sobě snoubí schopnost podmanit si pevné kovy, a přitom z nic...

Zdobení v tradičním kovářství i uměleckém kovářství? Pomocí leptání kovů i chemické oxidace

Již v samotném úvodu jsme nastínili, že zdobicí techniky, uplatňované v kovářském řemesle, neplní jen funkci estetickou, ale také ...

Pasířství je řemeslo nejen pro výrobu rytířské výzbroje

Od 14. století se pasíři zabývali výrobou rytířských pásů. Ty sloužily k zavěšení meče, šlo však rovněž o důležitý estetický prvek. Rytířské pásy se…

Umělecké kovářství je stejně jako před staletími nenahraditelné řemeslo

Historie kovářského řemesla sahá daleko do minulosti. První důkazy o tom, že se lidé pokoušeli opracovávat železo, pocházejí ze 3. tisíciletí před…

Upečte si domácí chléb z kvásku: Návod krok za krokem

Domácí chléb je podle mnohých lepší než ten kupovaný, a to hned z několika důvodů: Domácí chléb z kvásku je zdravý a výživný Když si domácí…

Retro dezerty: Buchtičky s krémem vás vtáhnou zpět do dětství

Doba přípravy: Do hodiny  Kynutí: 30 minut Pečení: 30 minut Co budete potřebovat na 4 porce: 25 g droždí 80 g krupicového cukru 200 ml…

Domácí medové řezy: Retro dezert, který potěší každý mlsný jazýček

Na těsto na 4 medové pláty budeme potřebovat: 450 g hladké mouky 150 g cukru moučka 100 g másla 4 lžíce medu 5 lžic mléka 2 ks vajec 1…

Upečte si žloutkové řezy – vynikající, přesto polozapomenutý retro dezert

O původ žloutkových řezů se hlásí snad polovina Evropy. Můžete se tak dozvědět, že jsou původem chorvatské či rakouské pod názvem kremšnit, ale…

Vyrobte si vlastní mýdlo. Domácí výroba mýdla krok za krokem

Výroba mýdla z mýdlových hmot nabírá na oblibě, protože jejich použití je velmi jednoduché a zvládnou ho za pomoci rodičů i děti. Domácí výroba mýdla…

Tradiční hodinářství se vytrácí, tu a tam se však šikovný hodinář ještě najde

Hodinář nebo zámečník? Čím byl vlastně Petr Henlein, který jako první sestrojil v roce 1511 mechanické hodinky? Dalo by se říct, že tento muž položil…

Houslařství jako prastaré umělecké řemeslo

První housle spatřily světlo světa již ve století šestnáctém. Jejich tvůrcem byl známý houslař Andrea Amati. Tento zručný Ital pocházel z velmi…

Vyrobte si: Voňavý nahřívací polštářek do mikrovlnky s bylinkami

V první řadě bude nutné popřemýšlet o tom, jakou náplň byste chtěli, aby nahřívací polštářek měl. Je tedy nutné vědět, k čemu primárně jej budete…

Intarzie – obrazy, vytvořené vkládáním dřevěných dýh

Podle historických pramenů byla technika intarzie známá již v době starého Řecka a Egypta. Šlo však o ojedinělé pokusy, největší rozmach z pohledu…

Linoryt můžete vyzkoušet nejen na výtvarném kroužku, ale i doma

Technika linorytu se začala postupně používat od konce 19. století a představovala levnější a snazší alternativu dřevořezu. Linoryt se začal…

Řezbářské techniky a základní nářadí pro řezbářství

Ať už se chcete věnovat jakékoliv řezbářské technice, bez základního nářadí se neobejdete. Kromě dlát různých tvarů a rozměrů, o kterých se budeme…

Dřevořezba – řemeslo, u kterého na druhu dřeva záleží

Dřevo je přírodní a po staletí snadno dostupný materiál, proto je dřevořezba nejrozšířenější formou řezbářství. Pro řezbáře je důležité naučit se…

Rozdělení hovězího masa: Informace, které využijete při nákupu i v kuchyni

Abychom dokázali hovězí maso dobře připravit, musíme si udělat přehled o tom, jaké druhy hovězího masa se na hovězím skotu nachází, jaký je v nich…

Optické sklo? Poznejte, jak vzniká brýlové sklo a oční čočky

Aby optické sklo mohlo mít své specifické vlastnosti – mohli jsme z něj vytvořit třeba brýlové sklo nebo oční čočky, je třeba, aby bylo absolutně…

Vitráže - výtvarně pojaté skleněné mozaiky známé především z kostelů

První zprávy o českém skle se týkají vitráží. V sázavské kronice je k roku 1162 zmínka o opatu Regnardovi, který se vyznal "v umění vysazovati…

Jak se vyrábí sklo - složitý proces, který zahrnuje tavení, tvarování, chlazení a povrchovou úpravu skla

Směs na výrobu skla se skládá z kyseliny křemičité nebo borité a nejméně ze dvou zásad, z níž jedna je alkalická a druhou je zemin...

Leptání skla – umělecké řemeslo, které zvládnete i vy

Leptání skla může vyzkoušet úplně každý. Je to jednoduché a výsledek velice zajímavý. Je ale několik věcí, které by měl každý vědět, než se do…

Vyrobte si: Voňavý nahřívací polštářek do mikrovlnky s bylinkami

V první řadě bude nutné popřemýšlet o tom, jakou náplň byste chtěli, aby nahřívací polštářek měl. Je tedy nutné vědět, k čemu primárně jej budete…

Homemade dámská kabelka: Výroba kabelky snadno, rychle a za pár korun

I do škol se pomalu vrací předměty, které se zaměřují na rukodělné práce. Je škoda, aby mladší ročníky pozapomněly šití nebo pletení. Navíc, díky…

Batikování v mikrovlnce

Už před více jak 2000 lety lidé zdobili svůj šat batikem. Některé pozůstatky batikovaných látek se dochovaly v Egyptě z 5. století před naším…

Drhání a drhané šperky jsou opět v módě. Vyrobte si náušnice nebo zásnubní prsten

Základem každého drhaného doplňku je systematické uzlování příze. Takovýmto způsobem vzniká látka, která je pevná, odolná a jen ta...

Domácí mýdlo: Vyrobte si voňavé heřmánkové mýdlo

Právě v tento čas heřmánek venku kvete a tak by byla obrovská škoda jej nevyužít. Pro domácí mýdlo ideálně. A když nasbíráte heřmánku víc, můžete si…

Vypalování do dřeva aneb jak vytvořit fascinující obrazce

Historie techniky vypalování do dřeva je opravdu dlouhá. Sahá v podstatě až do středověku. V této době však měla o dost jednodušší podobu. Žádná…

Voliéra pro ptáky: Jak ji postavit?

Pokud jste se opravdu rozhodli, že voliéra pro ptáky je to pravé pro vaše papoušky, andulky, nebo holuby, neměli byste určitě zapomínat promyslet a…

Máte rádi pletení? Vytvořte si náramky přátelství!

Historicky se tyto náramky přátelství pojí ke středo- a jihoamerickým indiánům - možná souvisejí také s inckým kipu - ale některé podobné vázané…

Oblíbili jste si drahé kameny? Udělejte si z nich originální šperky

Určitě znáte ty kouzelné krámy s kameny, anebo stánky na poutích, hradech a zámcích, kde si můžete vybrat kamínek, který si přivezete domů z výletu…

Vyrobte si vlastní šperky z korálků nebo náušnice

Šperk rozhodně nemusí stát několik tisíc korun, aby byl krásný a každý vám jej záviděl. Můžete si celkem snadno a rychle doma vyrobit několik…

Český granát: Tradiční český drahokam, který učaroval celý svět

Historie českého granátu sahá až do druhé poloviny 5. století, kdy ho z říčních náplavů sbírali již Keltové. Poté na dlouhou dobu obliba tohoto…

Magický vltavín - vzácný český drahokam s tajemnou historií

Vltavíny řadíme mezi takzvané tektity, což znamená, že se jedná o něco taveného. Představte si, jak vzniká sklo - materiál je roztaven a pak se nechá…