Pozitivní myšlení může v životě výrazně pomáhat. Jak se mu lze naučit?

img
21. 09. 2016

Odevšad slýcháme, jak důležité je pozitivní myšlení, protože co do okolí vysíláme, to se k nám také vrátí zpět. Můžeme si prý tvořit vlastní osud tím, jak přemýšlíme a síla pozitivního myšlení nám pomůže k nevídaným úspěchům. Skutečně má tento způsob myšlení takovou moc? Pravdou je, že myšlenka je určitý druh energie. S touto teorií pracují nejen odborníci na esoteriku, ale i vědci.

Energie myšlenky a pozitivní myšlení

Výzkumu lidského myšlení se v druhé polovině minulého století věnoval mimo jiné profesor František Kahuda. Byl autorem teorie, že mentální činnost souvisí s energií. Rozpracoval hypotézu mentální energie a jejích částic, které pojmenovat mentiony a za pomoci experimentů, kterých bylo okolo sedmnácti set, se pokusil existenci této energie ověřit i změřit.

Pomůckami mu byly vrtulka s vertikální osou, poháněná proudem teplého vzduchu a Crookesův mlýnek, což je skleněná baňka s částečně odčerpaným vzduchem, v níž je umístěna malá vrtulka na jehlovém ložisku. Má čtyři slídové listy, z jedné strany bílé, z druhé černé a po osvětlení se díky různé odrazivosti materiálů otáčí. Při těchto experimentech spolupracující senzibil zastavoval pohyb vrtulek energií myšlenky.

Významným a úspěšně završeným experimentem se stalo zastavení Crookesova mlýnku na vzdálenost Praha - Košice v předem stanovenou dobu. Může to být potvrzení, že pozitivní myšlení může mít opravdu takovou sílu, jak tvrdí zastánci této filozofie?

NÁŠ TIP:

Přečtěte si o tom, co to je metoda RUŠ, neboli rychlé, účinné a šetrné odstranění problémů!

Ideomotorický trénink sportovců: příklad síly pozitivního myšlení

O síle myšlenek by mohli hovořit také sportovci, kteří používají metodu zvanou ideomotorický trénink. Co to znamená? Sportovec si intenzivně představuje, jak se mu daří dosáhnout mimořádného sportovního výkonu, zejména u sportů, kde je třeba předvést brilantní techniku. Pokud si myslíte, že je to poněkud úsměvná představa, pak vězte, že jde o osvědčenou a uznávanou tréninkovou metodu. Jestliže tedy dokážou myšlenky a síla pozitivního myšlení pomoci ve sportu, pak se zcela jistě dají využít i v běžném životě.

Pozitivní myšlení a teorie jeho fungování

Pozitivní myšlení je v dnešní době hodně skloňovaný pojem a na toto téma vychází řada knih. K nejznámějším patří Tajemství (The Secret) australské autorky Rhondy Byrnes. Příznivci této teorie tvrdí, že síla pozitivního myšlení je vlastně hybnou silou našich životů. Podle nich si svůj osud vytváříme způsobem, jakým uvažujeme a ovlivňujeme tak to, co nám přichází do života. Vysvětlují to tím, že lidské myšlenky jsou propojeny s vesmírem a dostáváme přesně to, na co myslíme. Tedy pokud jsou naše myšlenky negativní, vstupují nám do života stejně negativní věci a události a pokud z něčeho máme strach, tak se naše obavy také vyplní. Jestliže však uvažujeme pozitivně a věříme v dobrý výsledek čehokoliv, splní se nám to, po čem toužíme a čeho chceme dosáhnout. Je to opravdu tak jednoduché?

Pozitivní myšlení pomáhá, není však samospasitelné

Někdo tomu věří a ve svém životě podle této teorie jedná. Jiní jsou vůči ní skeptičtí. Pravdou však je, že optimisticky naladění lidé jsou přirozeně sebevědomí, nepodceňují se, rádi zkouší nové výzvy a jsou mezi lidmi oblíbení. Do života jim tak přichází více příležitostí, přátel a snáze překonávají překážky. Neznamená to, že by automaticky dostávali vše, co si přejí. Ale zcela jistě mají více šancí než ti, kterým pozitivní myšlení schází.

Je ale síla pozitivního myšlení skutečně tak mocná? Vždyť i optimisticky smýšlející člověk musí čelit různým těžkým životním zkouškám, obtížným obdobím, nemocem. Může se s nimi však snáze vyrovnat díky víře v dobrý závěr problémů. Ta je často nápomocná také při léčbě nemocí a to i těch nejvážnějších. Sami lékaři přiznávají, že způsob myšlení má vliv na průběh léčení. Pozitivní myšlení a víra v uzdravení výrazně pomáhá, kdežto negativní myšlení a ztráta naděje ovlivňuje pacientův stav. Ačkoliv tedy pozitivní myšlení pomáhá v mnoha životních oblastech, všemocné rozhodně není.

Snaha o pozitivní myšlení může někdy paradoxně přivodit problémy

Proklamace, které tvrdí, že jedině síla pozitivního myšlení správným způsobem ovlivňuje náš život a pokud pozitivní myšlení neovládáme, jsme sami zodpovědní za všechno špatné, co se nám děje, mohou mít na labilnější jedince poměrně zhoubný vliv. Někteří psychologové dokonce poukazují na to, že snaha o neustálé pozitivní myšlení a naladění může v takových lidech vyvolat pocity viny, že to nedokáží tak, jak by si přáli a veškeré životní trable si způsobují vlastně sami.

Je však nutné si uvědomit, že náš život neovlivňujeme pouze jen my sami osobně, ale že na něj působí řada dalších faktorů, na které vliv nemáme. Právě ony mohou být příčinou řady nepříznivých událostí v našich životech. Je pak zcela zbytečné se trápit nad tím, co jsme mohli udělat jinak nebo lépe a klást vinu za vše špatné jen sobě. Ostatně, při nejlepší snaze se nelze donutit mít pouze pozitivní myšlenky ihned, jakmile se pro změnu smýšlení rozhodneme.

Změna negativního myšlení na pozitivní myšlení vyžaduje úsilí a trpělivost

Nějaký čas také zabere, než pozitivní myšlenky takzvaně „zakoření“ v mysli dosud negativně smýšlejícího člověka. Je nutné jim totiž věřit, nejen si v duchu opakovat naučené fráze a hesla. Stejně tak není možné počítat s tím, že změnou negativního myšlení na pozitivní se ihned začnou dít zázraky. Ale ke změnám dojde, už jen proto, že se takto dá získat jiný pohled na život.

Z potíží se neraduje nikdo. Pokud však přijdou, síla pozitivního myšlení pomůže postavit se k nim racionálně, uvědomit si, že nejsme jediní, kdo musí čelit různým těžkým životním situacím a vyvolá v nás snahu se s potížemi vypořádat, ne před nimi utíkat a lamentovat. Také brát překážky jako výzvy a příležitost k osobnímu růstu. A jak se bránit chvílím, kdy na nás negativní myšlení, na které jsme dosud byli zvyklí, útočí?

Vyhnout se takovým okamžikům nelze. Ale je dobré začít myslet na něco jiného. Cíleně odvádět svou pozornost od toho, čeho se bojíme k tomu, co si přejeme a jak toho docílit. Pokud nás tedy přepadnou obavy například z odchodu partnera, je dobré začít myslet na to, že vztah bude naopak fungovat a začít se ptát sami sebe, co můžeme změnit a udělat, abychom toho dosáhli. Už tím v sobě vzbudíme pozitivní představy a snahu dobrého výsledku dosáhnout. A to je první a důležitý krok k tomu, abychom jednou sílu pozitivního myšlení ve svém životě pocítili a ocenili.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
  • Stanislav
    30. 10. 2016 03:31
    Zajímavé, promiňte mi to, ale tohle už je částečně přežité. Hlavně se k ničemu nenuťte. Nepotřebujeme měnit myšlení, ale to jak si věci vysvětlujeme. To je spíš optimizmus. Pokud jde o dosahování výsledků vrcholových sportovců, to není pozitivní myšlení, ale imaginace, kdy učíme mozek-podvědomí… celý příspěvek
Další články z rubriky

Jak se zbavit stresu? Techniky, které opravdu fungují

A jak se zbavit stresu? V dnešní době jsou na nás kladeny čím dál tím větší nároky. A nejde jen o zaměstnance nebo vysoce postavené manažery. Ale…

Nízké sebevědomí lze snadno řešit, zatočte s ním!

Mezi základní příčiny, které mohou vést k tomu, že má dotyčný nízké sebevědomí můžeme zařadit: Způsob výchovy a přebírání vzorců chování: nízké…

Kognitivně behaviorální terapie – léčba zaměřená na myšlení a chování

Historii kognitivně behaviorální terapie můžeme datovat až do starověku, konkrétně tedy do starověkého Řecka. Pohnutkami člověka se v té době zabýval…

Terapie tancem pro tělo i duši

Počátky tance ve společnosti byly spojené především s rituály, které měly léčit nemocné nebo neplodné. Tanec byl také oslavou narození člověka, nebo…

Hlučný soused - existuje spolehlivá obrana?

V momentu, kdy váš hlučný soused nebude dodržovat noční klid (od 22:00 do 6:00), máte právo přivolat policii. Jedná se o přestupek, za který může být…

Chorobná žárlivost může vztah nenávratně poškodit. Jak se ji naučit zvládat?

Většina psychologů se domnívá, že chorobná žárlivost má svůj původ především v dětství. Mohou s ní bojovat lidé, kteří jako malí nedostávali…

Střídavá péče o děti a její aspekty

V Česku je střídavá péče zakotvena v zákoně od roku 1998. Současně ji upravuje občanský zákoník, paragraf 907. Pokud rodiče, kteří se rozvádí, mají…

Vztahový kouč může váš vztah nakopnout!

Koučem na vztahové rovině se může stát v podstatě kdokoliv, kdo vlastní živnostenské oprávnění. Jedná se o volnou živnost, obor působení poradenská…

Trénink paměti pomocí luštění křížovek je efektivní. Na co dalšího se ještě zaměřit?

Paměť je pro lidi velice důležitá. Tvoří totiž životní příběhy. Vše začíná již v útlém dětství, kdy se učíme základním návykům. Dí...

Pravidelný trénink mozku může zpomalit stárnutí

Mezi nejčastější funkce mozku, které chceme udržovat v kondici jsou paměť (krátkodobá i dlouhodobá), schopnost učit se a udržet pozornost. Prvním…

Myšlenky mají sílu. Myšlenková mapa změní váš život k lepšímu!

Myšlenková mapa, které se říká také mentální mapa, je vlastně síť pro vaše myšlenky. Je to propojení klíčových slov a volných asociací. Funguje…

Jak funguje mozek? Ovládá nás pravá a levá hemisféra

V současné době je lidský mozek tak trošku v nemilosti. Je mu připisováno za vinu kde co. Jenže ruku na srdce (nebo na čelo), kde bychom bez myšlení…

Prokrastinace může život komplikovat. Jak se vypořádat s chorobným odkládáním povinností?

Zde jsou ty nejčastější důvody prokrastinace: Prožíváte dlouhodobě stres, což má za následek zvýšenou únavu a ztrátu energie. D...

Psychické problémy může řešit terapeut, kouč i mentor. Koho si vybrat?

Psychické problémy jsou bohužel rozšířené. Naštěstí se zároveň s nimi rozšiřuje i počet různých odborníků, kteří nám mohou pomoci. Jak ale zjistit,…

Hraniční porucha osobnosti: Emoční nestabilita a citová závislost na ostatních

Hraniční porucha osobnosti patří mezi poruchy osobnosti. Vzniká tedy tehdy, když je nějakým způsobem narušen vývoj osobnosti jedince. Hraniční…

Pomoc, hledá se psychoterapeut! Aneb poradíme, jak vybrat toho správného

Psychoterapeut by měl být během psychoterapie vaším průvodcem, který vám pomáhá odkrývat bolestivé vzpomínky a snaží se vás navést na správnou cestu…

Zdravá střeva zajistí dobrou náladu i psychickou pohodu

Zbytečně jim neškodit. Zařadit do jídelníčku něco z toho, co jim nadmíru chutná: alespoň 1 x denně! Psychika a zdravá střeva: Jak to funguje? …

Přírodní antidepresiva – víme, co vám pomůže od úzkostí a depresí

Bylinky a rostliny uleví od bolesti, nervozity nebo úzkosti. Teplý bylinný čaj vás příjemně zahřeje a přiměje zvolnit a relaxovat. Při užívání…

Únava, křeče a vysoký krevní tlak? Nejspíš vám chybí hořčík!

Hořčík je důležitý pro více jak 300 procesů v lidském těle. Potřebuje ho každá buňka. Důležitý je obzvláště pro kosti, zuby, svaly a nervové…

Zázračná kombucha detoxikuje a léčí tělo. Objevte tajemství této "houby"

Jak tedy připravit kombuchu z pohodlí vašeho domova? Na 2 litry budete potřebovat dva litry vody, 150 gramů cukru, 8 gramů čaje a…

Víte, jak meditovat? Meditace může být účinný lék proti stresu

Největším nepřítelem je v dnešní době stres. A nejen ten v práci. Jsme unavení, přetažení a často se zbytečně nervujeme. Přitom je dávno vědci…

Aktivní meditace posune vaše hranice

„Ale mě vůbec nejde meditovat, neumím se uvolnit… nebaví mě to, pořád mi pobíhají myšlenky hlavou.“ JoeDispenza ve svých knihách i přednáškách (volně…

Energetické dráhy: Meridián ledvin ovlivňuje vztahy a lásku

Energie se v těle přesouvá po drahách, které nazýváme meridiány a které tvoří síť mezi jednotlivými orgány. Rovnováha v toku energie pak působí na…

Energetické dráhy neboli meridiány - zaostřeno na meridián plic

V lidském těle proudí životní energie, která uvádí v činnost a chrání jednotlivé orgány. Těmto energetickým proudům se říká meridiány. Proudů je…

Lorem ipsum dolor dssfi23

aadwdnndas

Proč je úklid tolik důležitý? Podpoří psychiku i zdraví

Právě během úklidu se může ukázat, jaké principy chování používáme pro zvládnutí určitých činností. Zda jim věnujete skutečně pozornost anebo ji…

Trénink paměti pomocí luštění křížovek je efektivní. Na co dalšího se ještě zaměřit?

Paměť je pro lidi velice důležitá. Tvoří totiž životní příběhy. Vše začíná již v útlém dětství, kdy se učíme základním návykům. Dí...

Arteterapie: Důvěrný rozhovor s podvědomím

Arteterapie je dle České arteterapeutické společnosti považována za léčebný postup, kdy se výtvarného projevu využívá jako hlavního prostředku pro…