Akupunktura, akupresura a co o nich víme

Akupunktura, akupresura a co o nich víme

Akupunktura

Jak bylo již uvedeno, v případě akupunktury se jedná o tradiční čínskou medicínu. Jaké je její skutečné stáří, není asi možné přesně určit. Odhaduje se až na 7000 let. Není tedy divu, že bývá akupunktura označována jako jedna z nejstarších léčebných metod na světě.

Čtěte také:

Výživa podle pěti elementů: Tradiční čínská medicína využívá jídlo jako terapii

Je to stará léčebná metoda, při které se pacientovi napíchávají akupunkturní body jehlami. Umístění těchto bodů samozřejmě není náhodné a budeme se mu věnovat dále.

Historie akupunktury

Počátky léčení akupunkturou jsou staré až 7000 let, vychází z nálezu prvních „akupunkturních jehel“, vyrobených z kostí.

Jiná teorie považuje za zakladatele akupunktury mytického Žlutého císaře, který žil údajně v letech 2697-2597 př. n. l. a je také nazýván „otcem čínského lékařství“. Vztahuje se k němu i legenda o vzniku akupunktury. Tento císař měl prý problémy se žaludkem a při vycházce v lese se zranil pod kolenem o větev. Jiné prameny zase praví, že byl zasažen šípem na totéž místo. Obě verze legendy se shodují v tom, že po tomto zranění bolesti žaludku ustaly. Tento jeho zážitek vedl k tomu, že se začal o fenomén akupunktury více zajímat. Pod kolenem senachází akupunkturní bod, který se nalézá na dráze žaludku, a tudíž ovlivňuje jeho činnost.

Akupunktura má na východě dlouhou tradici, v Evropě je známá až od 17. století

V Číně se akupunktura svého největšího rozkvětu dočkala v průběhu 7. století. Vzhledem k tomu, že začalo docházet k rozšiřování obchodních styků mezi Čínou a dalšími zeměmi, není divu, že se rozšířila i akupunktura. Nejdříve do Japonska, a to již v 6. století, později pak do Koreje, Vietnamu, Mongolska a Indie. Do Evropy se k nám dostala až v 17. století, kdy ji k nám přinesli jezuitští misionáři vracející se z Pekingu. Tehdy však ještě nebyla příliš běžně rozšířená. Větší rozvoj přišel až o tři století později.

Jak akupunktura vlastně funguje?

V těle člověka proudí dle filozofie čínské medicíny životní energie, tzv. čchi. Tato energie proudí meridiány, což je název pro dráhy, na kterých leží akupunkturní body a jsou jimi spojeny jednotlivé orgány.

Akupunktura se pak snaží předcházet nerovnováze v toku této energie.

Jin-Jang

Celá tato nauka vychází z taoismu. Podstata mnoha věcí a jevů je zde vysvětlována principem polarity, tedy principem Jin – Jang. Podle učení taoismu spolu tyto dva protichůdné prvky neustále soupeří, ale bez sebe nemohou existovat. Jejich vnitřní boj je právě onou životní energií čchi.

Každý orgán má pak podíl Jin a podíl Jang, které v sebe vzájemně přecházejí a transformují se.

Pro optimální zdraví člověka, musí být energie čchi v rovnováze. Pokud je rovnováha porušena, dochází ke změně nálad, citů a po čase až k nemoci. Akupunktura pak řeší navrácení rovnováhy nebo lépe řečeno se nerovnováze snaží předejít.

Princip pěti prvků

Těmito pěti základními prvky jsou dřevo, oheň, země, kov a voda. Velmi úzce souvisí s principem Jin – Jang. Každý z těchto pěti prvků má vliv na dva orgány, z nichž vždy je jeden náležející principu Jin a druhý principu Jang. 

Orgány a vliv pěti prvků na ně jsou rozděleny takto: 

dřevo

játra a žlučník

oheň

srdce a tenké střevo, obal srdce

země

slezina a žaludek

kov

plíce a tlusté střevo

voda

ledviny a močový měchýř

Západní akupunktura

Oproti tradiční akupunktuře se v té západní objevují určité odlišnosti. Nemáme jednak takovou tradici, ale evropské smýšlení se od toho asijského také v mnohém liší. Dnes akupunktura rozeznává v těle asi 700 účinných bodů. Podle západních odborníků je při vpichu vyvoláno vyloučení endogenních morfinů, které blokují v mozku bolestivé vzruchy. Akupunktura se tedy v této části světa omezuje především na potlačení bolesti a psychosomatické potíže.

Současná medicína a výzkum již dokázaly existenci speciálních bodů na povrchu těla, které mají vliv na konkrétní orgány a jejich podrážděním, třeba právě vpichem. Je možné působit na tyto orgány, případně i na celý organismus člověka.

S čím nám může akupunktura pomoci

Akupunktura se provádí pomocí akupunkturních jehel, které se vpichují do kůže do hloubky až tří centimetrů, a to přímo do postižených míst nebo do bodů, které působí na určité orgány.

Akupunktura má pak velkou škálu využití. Podívejme se, jaké problémy nám pomůže vyřešit. 

 • Nemoci pohybového aparátu: bolesti zad, bolesti svalů, záněty kloubů a šlach
 • Psychické potíže: stres, poruchy spánku, úzkost, deprese
 • Onemocnění nervového původu: bolesti hlavy, obrna lícního nervu, mozková obrna
 • Kožní onemocnění: akné, ekzémy, pásový opar
 • Onemocnění smyslových orgánů: poruchy ostrosti zraku, bolesti uší, zvonění v uších
 • Onemocnění močových cest a pohlavního ústrojí: bolestivá a nepravidelná menstruace, záněty pochvy či močových cest, impotence, napomáhá k otěhotnění
 • Onemocnění trávicího ústrojí: poruchy trávení, žaludeční vředy, hemeroidy
 • Onemocnění dýchacího ústrojí: kašel, záněty průdušek a dutin
 • Poruchy metabolické: štítná žláza, dna, cukrovka
 • Kardiovaskulární nemoci: hypertenze
 • Alergické kožní projevy
 • Obezita
 • Kouření 

Určitě se objeví i otázka, zda existují komplikace, které v souvislosti s touto léčebnou metodou mohou vzniknout. Samozřejmě se komplikace mohou objevit, ale je to převážně z důvodu neodborného provedení, případně nedostatečné sterility jehel.

Ušní akupunktura

Jedná se o speciální stimulaci bodů na boltci ucha za pomoci jehel, cílem je zmírnění bolesti. I když vychází v základu ze starých čínských učení, byla ušní akupunktura rozvinuta v padesátých letech 20. století ve Francii doktorem Paulem Nogierem. Ten poprvé zaznamenal výskyt jizev na uších pacientů, kteří byli úspěšně vyléčeni z Ischiasu. Začal se tomuto poznatku více věnovat a vyvinul somatotopickou mapu ucha, založenou na principu fetusu, neboli nevyvinutého plodu, převráceného vzhůru nohama. Číňané, kteří se o této činnosti francouzského lékaře dozvěděli, vynaložili poměrně značné prostředky na rozsáhlou klinickou studii a následně potvrdili správnost Nogierova modelu.

Ušní akupunktura je pak používána buď jako náhrada nebo jako doplněk klasické akupunktury.

Co při akupunktuře můžeme cítit?

Obecně je akupunktura bezbolestná metoda, ale samozřejmě mohou někteří lidé cítit píchavé pocity, které dost souvisí s citlivostí ošetřovaných bodů. Pokud je již jehla na místě, je možné cítit mírný tlak, brnění nebo třeba teplo. Pokud je tento pocit příliš intenzivní a nepříjemný, upozorněte na něj, místo vpichu vám bude upraveno.

 akupunktura_2

Akupresura

Také akupresura je tradiční čínská léčebná metoda. Ani u akupresury není úplně známý její vznik či počátek. Jedněmi je nazývána jako dcera akupunktury, jiní říkají, že je starší, nejpravděpodobnější je však souběžný vývoj obou technik.

A jaký je mezi nimi rozdíl? Akupresura nepoužívá jehly. U této metody se používá tlaku na určité body na těle, zvané akupresurní body.

Jak se akupresura provádí

Jak již bylo řečeno, tato metoda využívá tlaku. A to silného tlaku palci nebo konečky prstů v místě akupresurních bodů. Jde vlastně o mírné masírování určitého místa ve směru hodinových ručiček.

Na kritické body se také někdy pouze lehce poklepává. Opět se dostáváme k toku životní energie čchi a jeho drahám, na nichž tyto body leží.

Tlak na dotyčný bod by měl vyvolávat určité nepohodlí, ale nikoli bolest. Tato citlivost pomine.

Kdy akupresuru použít a kdy ne?

Akupresury se používá pro zmírnění příznaků a mnoho obtíží, ke kterým patří třeba i alergie, astma, bolesti zad, migréna, oběhové potíže apod.

Akupresury se raději vyvarujte při zánětech, infekčních onemocněních, chorobách cévního systému a čerstvých zraněních. Toto je třeba si pamatovat zvláště v případě, pokud budete chtít vyzkoušet akupresuru sami na sobě. 

 akupresura_1

S čím si můžeme sami vypomoct?

Akupresura je metoda, kterou lze použít i sám na sobě jako rychlou pomoc. Například při bolestech hlavy nebo při nevolnosti, lze použít domácí léčení pomocí tlaku na akupresurní body. Pozor však na přílišnou stimulaci, mohlo by v některých případech dojít i k mírnému zhoršení stavu. Máte-li možnost, nechte se raději masírovat jinou osobou.

Akupresura proti unaveným očím

Jistě znáte únavu očí po celém dni stráveném před monitorem počítače. Masáž očí vám pomůže a zároveň je prevencí proti slábnutí zraku.

Čtyřikrát mírně masírujte následující body:

 • bod B2, nachází se v malé prohlubni na počátku obočí, blízko nosního kořene
 • bod tai-jang, který je na obou spáncích
 • bod G2, ten je uprostřed dolního okraje očního důlku
 • bod G20 - najdete jej mezi týlními svalovými úpony, tento bod třikrát za sebou silně stiskněte

Akupresura proti bolesti zubů, hlavy či při menstruaci

Této bolesti se můžete zbavit, pokud budete pevně stlačovat bod mezi palcem a ukazovákem na kožní řase každé ruky, tak aby tlak směřoval k ukazováku. Stlačování provádějte po dobu pěti minut.

Akupresura a poruchy spánku

Když člověk nemůže usnout, nebo se často budí, je to velmi nepříjemné. Každý, kdo to zná, jistě bude souhlasit. Přichází únava, podrážděnost, nesoustředěnost a mnoho dalších projevů. Zkuste masáž bodu H7, který leží na srdeční dráze života. Najdete ho na průsečíku zápěstní kosti na malíkové straně dlaně s hlavní linií dlaně. Masírujte jej lehce nehtem vpravo i vlevo po dobu třiceti vteřin.

Akupresura a cestovní nevolnost

Pokud rádi cestujete, ale radost vám trochu kazí nevolnost, které se nemůžete zbavit, zkuste následující postup. Tiskněte lehce bod KS6 po dobu asi třiceti vteřin. Najdete ho tak, že sjedete od záhybu dlaně asi dva centimetry dolů. Zde vystupuje céva a na ní asi na půli cesty mezi šlachami směřujícími dolů je hledaný bod.

Akupresura na chodidle

Akupunktura využívá ucha, akupresura chodidla. O plosce chodidla se tvrdí, že na ní najdete body, které se vztahují ke všem orgánům a částem těla. Staré indické spisy uvádějí, že nemoc nedohoní toho, kdo si masíruje chodidla před spaním a dolní končetinu od palců po koleno.

V chodidle jsou důležitá nervová zakončení propojená s hlavou. Akupresura chodidla vám pomůže s prokrvením, tedy proti studeným nohám, odstraňuje únavu a to nejen nohou, uvolňuje křeč a bolest a také odstraňuje otoky nohou a kotníků. Akupresura má úžasné účinky, odstraňuje nerovnováhu v těle a připívá k celkové psychické i fyzické harmonii a zdraví člověka. Diskuse k článku

 • Iplikátor

  11:27 4. 7. 2014 0
  Dobrý den,

  akupresuru si můžete zdarma dopřát i z pohodlí svého domova.

  Zdravotnický prostředek Iplikátor je československý patent s 24 letou historií, který pomáhá mimo jiné mírnit a často i odstranit bolesti zad, šíje, kloubů, svalové křeče a mnoho dalších nepříjemných komplikací.

  Použití je jednoduché - na Iplikátor si stačí lehnout nebo si jím podložit záda v křesle.

  Více informací naleznete na http://www.iplikator.cz

Akční nabídka

tip

Tulsi se zeleným čajem a ašvagandou BIO 25 sáčků EV

Tento organický bylinný čaj s kofeinem je ideální kombinací lahodné…
-41% 118 Kč
tip

ACHÁT barvený troml

Každý kámen je originál, v některých detailech se může od fotky lišit…
--30% 39 Kč
tip

ACHÁT BOTSWANA náramek sekaný

Náramek  ze sekaných kousků achátu Botswana, navlečených na gumičce
-51% 49 Kč

Dobrý kontakt k tématu

Regenerace střev

Dobrý den, pokud to má být výživa pro orgány, tak v přibývajícím Měsíci. Pokud deto...

Stévie místo cukru

Můžete napsat značky které vám osobně ne/chutnaly. Děkuji

Regenerace střev

Ráda bych věděla,ve kterou dobu měsíce je nejvhodnější provést lečebnou regeneraci ž...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

TOOR DAL 500g FUDCO

Luštěnina vhodná do polévek Složení: toor dal - kajan…
97 Kč

Gotukola čaj 25 sáčků

Čaj (Centella Asiatica - pupečník asijský) Dávkování: 3 –…
108 Kč

Čaj MÁTA+CITRONOVÁ TRÁVA 40ks FUDCO

Výběrový bylinný čaj MÁTA a CITRONOVÁ TRÁVA má osvěžující…
127 Kč

Masážní olej DETOX - detoxikační 250ml Ayuuri

Olej s gerániem a mátou pro každodenní masáž unavené…
503 Kč

REJUNOVA 120 tbl.

Ájurvédský bylinný přípravek pro muže, podporuje potenci …
399 Kč

Článek k exportu na externí portály 2

Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat ped...

Manipulativní chování je problematické nejen ve vztahu

Manipulátor je schopný se do vaší blízkosti velmi snadno dostat. Bude vám nejspíš s oblibou lichotit, podbízet se vám a následně vás o něco žádat. Vy…

Čínský horoskop na rok 2021 – Rok kovového Buvola

Roky Buvola v čínském horoskopu jsou 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a právě také 2021. Čínský horoskop na rok 2021 startuje…

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…