Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE
13. 02. 2020

Slovo encefalomyelitida je obecné odborné označní pro zánět mozku a míchy. Koňská encefalomyelitida je vzácné virové onemocnění přenášené komáry, které může krom zvířat postihnout také člověka. V anglické literatuře se onemocnění označuje zkratkou EEE (triple E). Zkratka vychází ze slov Eastern equine encephalomyelitis, což známená koňská encefalomyelitida východního typu (existuje také západní vere nemoci). Především v severovýchodních státech Spojených států amerických se o této nemoci začalo v posledních letech hovořit častěji v návaznosti na úmrtí desítek koní a bohužel také několika osob. Statisticky zemře na následky tohoto onemocnění každoročně v průměru sedm lidí.

Onemocnění má obrovskou úmrtnost (více jak 30 procent), jelikož způsobuje permanentní poškození mozku a prakticky všichni přeživší trpí závažnými neurologickými poruchami. Nejvíce postiženou oblastí jsou státy Florida, Massachusetts, New York a Severní Karolína. V přímořských oblastech se vyskytuje mnoho bažin, které jsou ideálním místem pro život komárů. Onemocnění má sezónní charakter a typické jsou letní a podzimní měsíce. Výjimkou ale není ani pozdní jaro a Florida hlásí dokonce výskyt celoročně. Poprvé byl virus izolován z mozku koně v roce 1933, ale výskyt nemoci se značně zvýšil od roku 2004.

Čtěte také:

Ptačí chřipka

Příčiny vzniku koňské encefalomyelitidy východního typu

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší tuto nemoc je Culiseta melanura. Tento komár ale neparazituje na člověku. Preferuje převážně ptáky. Virus byl ale odhalen také v jiných  druzích jako je Coquillettidia perturbans, který již člověka napadá. Komár obsahuje virus, konkrétně arbovirus z rodu Alphavirus a čeledi Togaviridae. Virus přeživá cyklicky mezi komáry a ptáky jako hostiteli viru v bažinatých a vlhkých přímořských oblastech. Nejcitlivějším druhem k tomuto onemocnění jsou jednoznačně koně. Virus se v jejich krvi ale vyskytuje ve velmi malém množství, tudíž je kůň stejně jako člověk koncem řetězce nákazy (znamená to, že nenakažení komáři sáním krve z nemocného koně nebo člověka onemocnění dále nezískají a kruh se tak uzavírá).

Všechny osoby vyskytující se v oblastech postižených touto nemocí se vystavují riziku nákazy. Nejrizikovější jsou venkovní aktivity v oblastech bažin a becně oblastí typických výskytem komárů. Statisticky jsou rizikovou skupinou děti mladší 15ti let a dospělí starší 50ti let. Pozitivní je, že pouze 4-5 procent nakažených osob nakonec prodělá encefalomyelitidu a nemocné osoby mají po prodělání nemoci doživotní imunitu.

Příznaky a průběh koňské encefalomyelitidy východního typu

Koňská encefalomyelitida východního typu je život ohrožující onemocnění, které může vést k permanentnímu poškození mozku, epileptickým záchvatům, křečím, změně vědomí a chování a bohužel až ke smrti jedince. Virus koňské encefalomyelitidy východního typu je přenášen na člověka sáním krve komárem. Virus se dostává do krve člověka a rychle se šíří po těle. Inkubační doba (čas od invaze do těla a prvními příznaky) se pohybuje mezi 4-10 dny. Onemocnění může probíhat dvěma základními formami nemoci. Systemicky napadá celé tělo nebo postihuje pouze mozek a míchu. Typ onemocnění záleží na mnoha faktorech (věku nemocného, jeho celkovém zdravotním stavu a dávce viru). Možné dokonce je, že onemocnění probíhá asymptomaticky (bez příznaků). Systémová forma nemoci začne náhle a probíhá velmi rychle.

Objevují se horečky, zimnice, bolesti kloubů a svalů, únava, nevolnost nebozvracení. Onemocnění trvá asi 2 týdny a velmi připomíná chřipku nebo jinou virózu. Tato forma bývá bez dalších následků a nemocný má celoživotní imunitu. Naopak mozkomíšní forma má mnohem závažnější průběh. U malých dětí je začátek nemoci velmi rychlý, u starších dětí a dospělých většinou začíná jako několika denní systémová forma, která postupně přejde do mozkomíšní formy. K příznakům encefalitidy (zánětu mozku) patří horečka, bolest hlavy, zvýšená dráždivost a meningeální dráždění, únava, apatie, nechutenství, zvracení, průjem, bledost, křeče a kóma. Typické jsou také epilptické záchvatu a citlivost na světlo. Onemocnění vede k otoku mozku a zánět se může šířit také na míchu. Úmrtnost v případě mozkomíšní formu je vysoká (více jak 30 procent) a stav je velmi závažný. V případě přežití u většiny nemocných přetrvávají psychomotorické poruchy jako je změna osobnosti, opakované epileptické záchvaty, paralýza nebo změny intelektu.

Diagnostika koňské encefalomyelitidy východního typu

Podezření na toto onemocnění bývá na základě celkové anamnézi (pohyb v rizikových oblastech v rizikovém období, rizikové aktivity) a celkových příznacích nemoci. Přesná diagnostika pak probíhá na základě testování krevního séra nebo mozkomíšního moku. Většinou se detekují specifické protilátky (IgM typ). V případě náhlého úmrtí je možné odebrat vzorky a využít histopatologická vyšetření, imunohistochemická vyšetření, virové kultury nebo tak zvané amplifikace nukleové kyseliny. Tyto typy vyšetření jsou velmi komplikované a velmi často se vzorky posílají k testování do zahraničí. Výsledky testů jsou většinou k mání běhěm nekolika dnů až týdnů. Diagnostika onemocnění nebývá jednoduchá, jelikož se příznaky podobají mnoha dalším onemocněním nebo může být nakažený úplně bez příznaků.

K přesné diagnostice je prakticky vždy nutný krevní vzorek nebo nejlépe vzorek mozkomíšního moku nebo mozkové tkáně. K pomocný diagnostickým metodám se jednoznačně řadí počítačová tomogafie (CT) nebo magnetická rezonance (MRI). Tyto metody zobrazí detailně mozek a míchu a odhalí zánět, otok a zmený struktur.

Léčba koňské encefalomyelitidy východního typu

I když již existuje účinná forma prevence u koní – očkování, spolehlivá metoda ochrany před nákazou u lidí ještě nebyla odborníky představena. Nezbývá tedy nic jiného, než se soustředit na léčbu onemocnění. Ani to ale není jednoduché. Neexistuje žádný konkrétní lék, který by účinně zahubil virus způsobující koňskou encefalomyelitidu východního typu. Jedinou možností je tedy podpůrná a symptomatická léčba. U systémové formy onemocnění je důležité korigovat horečku za pomocí antipyretik a bolest analgetiky (paralen, ibuprofen u dětí, u dospělých je možné užívat aspirin), dále pak hydratace, a dietní opatření při zvracení a nevolnosti, vitamíny. V případě zánětu mozku a míchy je situace mnohem složitější a vážnější. Zánět mozku vede k otoku. Hlava je ale uzavřený kompartment a pokud mozek zvětší v lebce svůj objev, dojde k útlaku důležitých struktur. S

yptomatická léčba tak musí být mnohem agresivnější. Důležitá já antiedematózní léčba. Podávají se vysoké dávky steroidů, manóza, nootropika a psychofarmaka. Pokud je postižen mozeček, je nutná krom farmakologické léčby také intenzivní rehabilitační péče. Pokud dochází k poruchám dýchání, léčba vyžaduje také umělou plicní ventilaci. Prakticky všichni přeživší vyžadují dlouhodobou rahabilitaci, podávání analgetik, sedativ či antidepresiv. I přes všechny snahy nebývají výsledky vždy uspokojivé.

Prevence koňské encefalomyelitidy východního typu

Prevence onemocnění koňskou encefalomyelitidou východního typu existuje v případě koní, bohužel ale neexistuje učinná metoda prevence v případě nemoci u lidí. Očkovací látka používána pro prevenci nemoci u koní obsahuje mrtvý virus, pro prevenci u lidí ale bohužel není látka natolik bezpečná, aby se mohla rutinně používat. Nejvhodnější metodou prevence je tedy vyhnout se komářímu píchnutí. Toho můžeme jednoduše dosáhnout tím, že se vyhneme postiženým oblastem.

V případě trvalého obyvatelstva se pak doporučuje dodoržovat několik pravidel. Patří k nim nevycházet ven před východem a po západu slunce, vyhýbat se bažinatým a jinak vlhkým oblastem (rybníky, jezera, moře). Pokud to není možné, je vhodné oblékat dlouhý rukáv a dlouhé nohavice a používat ochranné spreje neboli repelenty. Nejlepší je vybrat takový, který obsahuje tak zvaný DEET. Většina prostředků je vhodná také pro děti. Některé koncentovanější přípravky se aplikují pouze na obuv a oděv, jiné pak podle doporučení výrobce mohou být aplikovány přímo na kůži. Existují také speciální posřiky zahrad, většinou je ale potřeba se obrátit na odborníky. Vyhnutím se sání komára pak spolehlivě předejdeme vzniku onemocnění.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Horečka a febrilní křeče u dětí

Klasickým příkladem vzniku horečky je nákaza viry či bakteriemi. Děti nemají ještě dostatečně vyvinutý imunitní systém a termoregulaci, proto i na…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…