Neplodnost u žen

Neplodnost u žen
09. 08. 2020

Neplodnost neboli infertilita u žen (anglicky female infertility) se popisuje jako neúspěšná snaha otěhotnět po dobu alespoň jednoho roku. Celosvětově neplodnost postihuje miliony párů. Odhady zmiňují, že 10 až 18 procent párů má problémy s početím dítěte nebo pak ženy s úspěšným donošením. Světová zdravotnická organizace rozlišuje několik kategorií neplodnosti. Primární neplodnost se označuje jako naprostá absence početí i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku. Sekundární neplodnost je typ, kdy v minulosti došlo k úspěšnému těhotenství, ale následná se nedaří přes všechny snahy uskutečnit.

Neplodnost u žen je v dnešní době aktuální problém a výskyt stále stoupá. Odhaduje se, že neplodnost souvisí přibližně z jedné třetiny s ženskými faktory, z jedné třetiny je „na vině“ muž a zbývající třetina pokrývá kombinovanou infertilitu (problém je na straně muže i ženy). U malého procenta případů se na přesnou příčinu neplodnosti nikdy nepříjde.

Příčiny vzniku neplodnosti u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K neschopnosti početí může vést řada přirozených nebo poměrně jednoduchých příčin. Mezi ně patří laktace (kojení), užívání antikoncepce nebo snížená sexuální aktivita. Příčiny vzniku neplodnosti u žen můžeme rozdělit na několik druhů podle anatomické struktury, která vede k infertilitě. Jednou z nejčastějích příčin je abnormální ovulace, neboli uvolnění zdravého a zralého vajíčka z vaječníku. K poruchám ovulace může vést hormonální imbalance, cysty (k častným příčinám patří syndrom polycystických ovárií) nebo nádory v oblasti vaječníků, poruchy příjmu potravy (anorexie nebo bulimie), nadužívání alkoholu, omamných látek nebo léků, dále pak onemocnění štítné žlázy, nadváha nebo obezita, stres, abnormálně vysoká tělesná aktivita (ta může vést ke ztrátám tělesného tuku a to vede k abnormální ovulaci) nebo extrémně krátký menstruační cyklus, kdy vajíčko nestačí dozrát. Další strukturou, která může stát za vznikem neplodnosti u žen, jsou vejcovody. Vejcovody jsou velmi tenké trubice, které spojují vaječníky s dělohou.

Pokud dojde k  neprůchodnosti vejcovodům spermie se nemůžou dostat k vajíčku a oplodnit ho, nebo se oplodněné vajíčko (je mnohem větší než spermie) nedostane do dělohy, kde se za normálních okolností uhnízdí a roste v plod. Vejcovody mohou být porušeny zánětlivým procesem v oblasti malé pánve, endometriózou nebo fibroidní tkání, zjizvením nebo srůsty či narušením předchozím ektopickým těhotenství (zárodek se neuhnízdil v děloze, ale ve vejcovodu, ten prasknul nebo se poškodil a zjizvil). Vejcovody ústí do dělohy. Pokud existuje nějaký problém v oblasti dělohy, zárodek se nemá kde uhnízdit a růst. K tomu mohou vést některé vrozené abnormality (abnormální tvar nebo velikost dělohy) nebo příliš tenká děložní sliznice, polypy, výrůstky nebo nádory. Děloha je zakončena děložnim krčkem a děložním čípkem. Tato oblast intenzivně produkuje v období ovulace hlen, který podporuje pohyb spermií. Pokud je hlenu nedostatek, nemá správnou konzistenci nebo obsah, spermie nemohou proniknout do dělohy a vejcovodem k vajíčku a dochází tak k infertilitě. Oblast děložního čípku a krčku může být také z mnoha důvodů zúžená a tím pak brání průchodu spermií. Jednotliě zmíněné poruchy se u některých žen mohou vyskytovat jako kombinace několika z nich a to pak celou situaci komplikuje. Důležité je zmínit, že celému pohlavnímu ústrojí ženy velí mozkové struktury. K velmi důležitým patří hypothalamus a hypofýza neboli podvěsek mozkový. Ten produkuje důležité hormony (folikuly stimulující hormon FSH a luteinizační hormon LH).

Mnoho stavů může narušit přirozenou produkci těchto hormonů a to opět může vést k neplodnosti u ženy. Příkladem je nádorový růst v této oblasti, stres, výrazné změny tělesné hmotnosti. Je také obecně známým faktem, že se zvyšujícím se věkem ženy její schopnost početí klesá. Každá žena se narodí s limitujícím počtem vajíček a zdravá a zralá vajíčka se během života přestávají uvolňovat. Jako velmi důležitou příčinu vzniku neplodnosti je nutno zmínit pohlavní onemocnění. Patří k nim chlamydiové onemocněné, syphilis nebo kapavka.

Příznaky a průběh neplodnosti u žen

Hlavním příznakem neplodnosti u žen je neschopnost otěhotnět a to i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk. Různé příčiny vzniku neplodnosti mohou vést k typickým příznakům. Klasický menstruační cyklus ženy by měl trvat v rozmezí mezi 21 a 35 dny (cyklus se počítá od prvního dne menstruace po první den následující menstruace). Pokud je cyklus příliš krátký, příliš dlouhý nebo nepravidelný, může to znamenat, že nedochází k uvolnění zralého vajíčka a žena je tak neplodná. Průměrný menstruační cyklus ženy trvá 28 dní. Pokud se délka cyklů dramaticky mění (jeden cyklus 26, následující 36 dní), jde o nepravidelný cyklus. Nepravidelný menstruační cyklus bývá často způsoben syndromem polycystických ovárií, stresem nebo změnami tělesné hmotnosti. K dalším příznakům můžeme zmínit velmi bolestivé menstruační krvácení. Téměř každá žena asi zmíní určitý dyskomfort nebo bolest, ale pokud je bolest nesnesitelná tak, že narušuje běžný život, může to být známka endometriózy, která často vede k neplodnosti.

Tak zvaná amenorrhea je pak označení pro nepřítomnost menstruačního krvácení. Některé ženy během života zaznamenají, že nepřišlo menstruační krvácení. Pokud se jedná o jednotlivou událost, s největší pravděpodobostí žena porcházela stresovou situací, měla vysokou tělesnou aktivitu nebo významnou změnu hmotnosti. Pokud je absence menstruace dlouhodobá (krom těhotenství), může to znamenat abnormalitu, která může vést k neplodnosti. Průběh neplodnosti je velmi individuální. V dnešní době existuje mnoho možností, jak neplodnost léčit, ale bohužel existuje stále mnoho případů, kdy žena nebude schopna početí nikdy. Průběh může být tedy od krátkodobého problému po celoživotní záležitost.

Diagnostika neplodnosti u žen

Jelikož může být infertilita u žen způsobena mnoha příčinami, existuje také poměrně rozáhlý seznam možností diagnostiky. K první diagnostice u každé ženy prakticky dochází při narození nebo ještě před narozením, kdy se ultrazvukem nitroděložně nebo pohledem po narození mohou odhalit vrozené strukturální vady pohlavního ústrojí. Pokud je na první pohled vše v pořádku, první preventivní gynekologické vyšetření se doporučuje většinou někdy kolem 15. roku věku ženy  (dříve pak po prvním pohlavním styku či při nějakých potížích). V tomto období mohou být odhaleny abnormality při vývoji pohlavních orgánů, nepravidelné nebo problematické menstruační cykly, bolest při mentruaci apod. Pokud se žena snaží otěhotnět a nedaří se, krom běžného preventivního vyšetření (pohledem, palpačně, ultrazvukem nebo odběrem vzorků) je možné použít další metody. Fertilitu neboli plodnost ženy lze vyšetřit například odběrem vzorků krve nebo vzorku moči. Pátrá se po přítomnosti zánětu (pohlavní choroby) a zjišťují se hodnoty hormonů (například prolaktin, hormony štítné žlázy a ženské pohlavní hormony).

neplodnost zena 

K další možné metodě patří odběr hlenu z děložního čípku a odběr vzorků okolní tkáně. Vyšetření může pomoct odhalit, zda dochází k ovulaci. Hysterosalpingografie je rentgenové vyšeření, kdy se do dělohy a vejcovodů aplikuje kontrastní látka a pořídí se snímky dutého systému. Toto vyšetření slouží k odhalení neprůchodnosti vejcovodů a ke zjištění vnitřního tvaru struktur. Hysteroskopie je metoda, kdy se do dělohy zavede tenká trubička, na jejímž konci je zdroj světla a někdy také kamera. Takto je možné prakticky přímým zrakem vyšetřit obsah dělohy. Všechny výše zmíněné metody jsou relativně neinvazivní. Laparoskopické vyšetření je pak operační zákrok, kdy se několika drobnými vstupy zavede kamera a nástroje přímo do břišní dutiny a sledují se všechny struktury. Imunologická a genetická vyšetření mohou také napomoc k odhalení příčiny neplodnosti. Jako poslední a asi nejčastější diagnostickou metodu je nutno zmínit velmi jednoduché ovulační testy k domácímu použití. Žena může sama v pohodlí domova sledovat hladiny luteinizačního hormonu pomocí diagnostických papírků nebo tyčinek, které napomohou ke sledování a předvídání ovulace. Hodnocení plodnosti či diagnostika neplodnosti párů jsou postupné procesy, které vyžadují čas a trpělivost. Některé případy jsou jednoduché, jiné naopka potřebují mnohá podrobná vyšetření. Konečné vyhodnocení testů pomohou lékaři (většinou gynekologovi) odhalit nebo vyloučit možné příčiny neplodnosti. Na základě výsledků jsou pak navrženy možnosti léčby.

Léčba neplodnosti u žen

Jakmile jsou odhaleny příčiny neplodnosti, je možné vyhotovit individuální léčbený plán. Pokud jde o strukturální abnormality, je možné například odstranit polypu či jiné výrůstky v děloze. V mnoha případech je možné zprůchodnit vejcovody, tak aby vajíčko mělo dostatek místo k sestupu do dělohy. Pokud žena trpí nepravidelnými cykly, je možné indukovat (povzbudit nebo podpořit) ovulaci speciálními léky. Ty se mohou užívat perorálně nebo injekční formou. Tyto léky stimulují vaječníky, aby uvolnily jedno nebo více zralých vajíček. Pokud je problém v oblasti děložního čípku, je možné využít metody asistované reprodukce (umělé oplodnění), kdy se například pročištěné spermie aplikuje ženě tenkou hadičkou přímo do dělohy. Další složitější metodou asistované reprodukce je IVF neboli in vitro fertilizace. Jde o proces, kdy se muži odebere vzorek spermií a ženě vajíčka. V laboratorních podmínkách se vajíčko spermií oplodní a vznikne embryo, které se pak ženě implantuje do dělohy. Výhoda je, že je možné oba typy buněk vyšetřit a zjistit případné abnormality.

Další obrovskou výhodou je, že se zmražené vajíčka i sperie mohou uchovat do budoucna po desetiletí. Embryo se pak může implantovat ženě, která mladém věku prošla chemoterapií (autoimunitní onemocnění nebo nádorové onemocnění) a vajíčka byla toxickými léky poškozena natolik, že by již fyziologické těhotenství nebylo možné nebo by bylo při nejmenším riskantní. Různé příčiny neplodnosti ze strany ženy mají tedy různé možnosti řešení. Pro zhrnutí, porucha ovulace-hormonální léčba nebo asistovaná reprodukce; poškození vejcovodů-chirurgická léčba, asistovaná reprodukce; endometrióza-hormonální léčba, chirurgický zákrok; záněty dělohy nebo srůsty-protizánětlivá léčba, hormony, chirurgická léčba a asistovaná reprodukce; imunologické příčiny-imunosupresivní léčba, asistovaná reprodukce; psychogenní příčiny-psychoterapie, asistovaná reprodukce nebo alternativní metody (yoga, akupunktura, homeopatie, hypnosa a mnoho dalších).

Prevence neplodnosti u žen

Pokud se žena rozhodne, že by chtěla otěhotnět a to v nejbližší době nebo do budoucna, existují doporučení pro podporu optimální plodnosti. Udržování normální tělesné hmotnosti je prvním z nich, jelikož nadváha nebo naopak podváha vedou k abnormální ovulaci. Kouření má prokázaně mnoho nežádoucích vlivů na plodnost a nejen na ni. Těhotenství a kouření nejsou vhodnou kombinací. Stejně tak alkohol může vést k mnoha potížím, snižuje plodnost a mlže vést k poškození plodu a retardaci dítěte (fetální alkoholový syndrom). Doporučuje se redukce stresu, jelikož stres může aké vést k neplodnosti. K dalším doporučením patří neotálet s těhotenstvím. Je prokázáno, že zvyšující se věk ženy vede ke zvyšujícímu se výskutu neplodnosti.  Velmi důležité je také praktikovat bezpečný pohlavní styk a předcházet pohlavním chorobám, které mohou vést k neplodnosti. Užívání omamných látek a některých léků může taktéž vést k infertilitě a konzumace se nedoporučuje. Pravidelná důkladná hygiena je taktéž velmi důležitá a nesmíme zapomenout na pravidelné roční preventivní prohlídky gynekologem, které by mohly včas odhalit problémy, vedoucí k neplodnosti.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Potrat neboli interrupce

Příčiny samovolného potratu jsou velmi různorodé a dělí se na dvě základní skupiny. První jsou příčiny na straně matky, druhou skupinou jsou pak…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…