Vojtova metoda léčí poruchy hybnosti u dětí i dospělých

Vojtova metoda léčí poruchy hybnosti u dětí i dospělých

Autorem metody, která užívá soubor cvičení k léčbě psychických a fyzických poruch u dětí a dospělých je Prof. MUDr. Václav Vojta. Působení této metody je založeno na předpokladu, že v centrální nervové soustavě má člověk zakódované správné přirozené pohyby a pohybové vzory. Vývoj pohyblivosti je přirozeným pokračováním nitroděložního vývoje během těhotenství a probíhá zcela automaticky.

Čtěte také:

Na bolesti kloubů a zad platí Dornova metoda

Dle Vojtovy metody je možné zasahovat do geneticky zakódovaného motorického programu člověka takovým způsobem, že pokud je přítomna patologie centrální nervové soustavy, pak znovuvytvořením reflexních nervových drah je možné obnovit správný pohybový vzorec. Provádí se za pomoci stimulace přesně určených spoušťových zón na těle klienta. Je vhodná jak pro kojence, tak pro děti i dospělé a je účinnou léčbou i prevencí pohybových vad, přispívá také ke správnému držení těla.

O zakladateli Vojtovy metody

Profesor Václav Vojta se narodil 12. 7. 1917 v České republice. V roce 1937 začal studovat medicínu na Karlově univerzitě v Praze. Z důvodu německé okupace mohl odpromovat teprve v roce 1947. V tomtéž roce se rozhodl pro specializaci na neurologii a dětskou neurologii, které se začal věnovat. Působení na neurologické klinice profesora Hennera pro něj bylo velmi důležitým milníkem a od roku 1954 pak pracoval v lázních Železnice s dětmi s DMO. Od roku 1956 potom vedl oddělení dětské neurologie na IV. Klinice lékařské fakulty UK. Ve své činnosti profesor Vojta pokračoval i po emigraci do Německa. Pracoval jakožto vědecký pracovník a vedl kurzy pro lékaře, v Dětském centru v Mnichově nadále rozvíjel diagnostický a terapeutický systém reflexní lokomoce a také výukové programy pro fyzioterapeuty, lékaře a lektory Vojtovy metody. V roce 1984 pak byla založena Vojtova společnost, která si dala za úkol prosazování použití lokomočního principu. Po roce 1989 se profesor Vojta vrátil do Prahy, kde se podílel na výuce lékařů a studentů medicíny. Ve svém životě publikoval více jak sto odborných vědeckých prací. Zemřel v roce 2000 v Mnichově.

Objevem reflexní lokomoce vyvinul Václav Vojta účinnou metodu, která přinejmenším zčásti navrací základní pohybové vzory i lidem s poškozenou centrální nervovou soustavou a problémy s pohybovým systémem. Terapeut musí v rámci cvičení vyvinout cílený tlak v určitých aktivačních zónách na těle pacienta. Tyto podněty vedou u lidí každého věku reflexně k pohybovým komplexům, a to k reflexnímu plazení a reflexnímu otáčení. V těchto pohybech jsou obsaženy všechny základní prvky lidského pohybu vpřed. Tyto pohybové komplexy mohou být aktivovány nezávisle na vůli pacienta.

Pro koho je vhodná Vojtova metoda

Obecně je možné Vojtovou metodou léčit jakékoliv postižení hybnosti. U dětí je metoda úspěšně používána u těchto onemocnění:

 • Dětská mozková obrna (DMO) - trvalé postižení hybnosti a držení těla způsobené neměnným poškozením nezralého mozku dítěte nebo plodu
 • Fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis)
 • Obrna brachiálního plexu (pažní nervový pletenec)
 • Rozštěp páteře - je poměrně častou vrozenou vadou, má více forem, přičemž některé z nich jsou prakticky neškodné, jiné však výrazně omezují život postiženého
 • Tzv. koňská noha - je běžná vrozená vada, projevující se chybným postavením nohy v kloubu talokrurálním. Postižena může být jedna nebo i obě nohy. S touto vadou se rodí 1 z 1000 dětí, častější je její výskyt u chlapců. K deformaci dochází během vývoje plodu. Koňská noha je často dědičná a vzácně je spojena ještě s dalšími vrozenými vadami.
 • Skolióza - trvalé vychýlení páteře do stran. Je to jedno z nejdéle známých ortopedických onemocnění vůbec. Vzniká v případě, že se jednotlivé obratle pootočí kolem vlastní osy. 
 • Různé ortopedické vady hrudníku
 • ...a jiná neurologická onemocnění

 

dětská mozková obrna

U dospělých se Vojtova metoda využívá v léčbě:

 • stavů po cévní mozkové příhodě
 • bolesti související s páteří
 • skoliózy
 • periartritidy - bolestivé rameno
 • jiných neurologických onemocnění 

Nejlepší výsledky léčby za použití Vojtovy metody jsou dosahovány u malých kojenců. Je to proto, že čím dříve je léčba zahájena, tím lépe pro další vývoj dítěte. Důvodem této skutečnosti je především to, že u nejmenších kojenců nejsou dosud fixovány špatné pohybové vzorce a k úspěchu léčby přispívá i vysoká plasticita neboli tvárnost centrálního nervového systému jedince, který je doposud ve vývoji. Jedná se zde prozatím jen o funkční blokády, kdy dítě z různých příčin není schopno použít svoje vrozené pohybové modely. U starších dětí, dospívajících a dospělých jsou již patologické pohybové vzory více fixovány a rovněž plasticita mozku je již menší, proto metoda v těchto případech již bohužel nemůže vést k úplné normalizaci stavu klienta. Může však napomoci k posílení funkčních pohybových vzorců a vést i k výraznému zlepšení potíží a zvýšení kvality života klienta.

Cíl Vojtovy metody

Za pomoci Vojtovy metody je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat, aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožňuje souhru protilehlých svalových skupin. Cvičení pak stimuluje tělo člověka k vyvolání vrozených pohybů. Dosáhne se tak správného držení těla, postoje i chůze. Současně dochází k pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center, celkovému zlepšení mentální aktivity a uvolnění svalových křečí.

Vojtova metoda - průběh terapie

Vojtova metoda vyžaduje poměrně rozsáhlé znalosti v diagnostice a léčbě. Přístup ke klientovi je zcela individuální a obvykle mu předchází vyšetření rehabilitačním lékařem, neurologem a dalšími specialisty. Před započetím samotné léčby a cvičení se přistupuje také k důkladnému neurokineziologickému vyšetření, kdy je stanovena hybnost dítěte a hybné poruchy pomocí speciálních testů. Po tomto vyšetření je také stanoven léčebný plán a cíle léčby. K docílení požadovaného efektu je zapotřebí pravidelnost cvičení a dostatek trpělivosti. Léčebný plán a cíle léčby jsou stanoveny po vyšetření individuálně dle aktuálního stavu klienta a jeho možností.

Nezbytnou součástí léčby a používání Vojtovy metody u dětí je přesné proškolení jednoho z rodičů, který s dítětem pravidelně terapii provádí v domácím prostředí. Cvičení je pak prováděno několikrát denně a klient dochází na rehabilitaci za svým fyzioterapeutem. Takováto léčba je vždy dlouhodobá a závisí na stupni a rozsahu obtíží.

Fotolia_41352278_XS

Terapeutický systém Vojtovy metody zahrnuje tři hlavní modely: model reflexního plazení, reflexního otáčení a model první pozice. V rámci těchto modelů jsou stimulovány spouštěcí body nebo několik spouštěcích bodů najednou, přičemž dochází k vyvolání pohybové aktivity. Model aktivovaný z polohy na zádech se nazývá reflexní otáčení a model aktivovaný z polohy na obou kolenou se nazývá první pozice. Jedná se o modely umělé, které obsahují dílčí modely pohybového vývoje dítěte. Jako globální modely se v pohybovém vývoji dítěte nevyskytují.

Kontroly u fyzioterapeuta

Kontroly jsou individuální a každý fyzioterapeut stanovuje intenzitu návštěv na základě vstupního vyšetření dítěte. V případech, kdy dítě nejeví známky zdravého pohybu, standardního vývoje, a jeho celková motorika je opožděná, tak může být kontrola i po týdnu. V případech jiných, kdy jsou všechna ostatní vyšetření bez známek poruchy, kontrola může být i jen jednou za měsíc. Kontrola slouží k znovu vyšetření dítěte, dosavadní cvičení se zkontroluje a vytvoří se přizpůsobení novému stavu.

Jak často cvičit Vojtovou metodou s dítětem

Tato záležitost samozřejmě rovněž závisí na vyšetření dítěte, ale dá se říci, že platí pravidlo – čím více budeme s dítětem cvičit, a tak vyvolávat správné vzorce, tím pevněji je vložíme do jeho mozku a nesprávné vzorce tak přebijeme.

Když je metoda procvičována doma s rodiči, stává se, že se dítě někdy začne bránit nebo vztekat, i přesto je však nutné ve cvičení nepolevovat. Pro rodiče je toto mnohdy psychicky náročné.

Terapie je pro dítě dosti náročná a vzhledem k tomu, že je reflexní, může přímo ovlivňovat některé další nemoci. Je dobré zmírnit či vynechat cvičení, v případě, že dítě nachlazené, má teploty, je-li před nebo po očkování a v případě zvracení. Vždy však musíme přihlížet k individualitě dítěte a rozhodnutí o vynechání cvičení nechat na zvážení fyzioterapeuta.

Na otázku jak dlouho je potřeba cvičit, aby byly znatelné výsledky, nelze jednoznačně odpovědět. Někdy uvidíte výsledky už po týdnu, jindy je potřeba více času i trpělivosti.

Výsledky cvičení

V rámci lékařského pojetí je výsledkem cvičení správná aktivace vrozených pohybových vzorců tak, aby se dítě „naučilo" správné koordinaci. Předpokládá se, že pokud se toto podaří, pak dítě bude chodit, běhat a nebude mít v dospělosti problémy s bolestmi zad, skoliózami a dalšími potížemi. Nejdůležitějším praktickým výsledkem je, že dítěti je zajištěna a podpořena jeho co největší soběstačnost. Nic však nelze říci přesně a s určitostí, neboť vše záleží na výchozí diagnóze dítěte a jeho celkovém stavu.

Vojtova terapie se nesmí provádět při:

 • akutních horečnatých onemocněních
 • zánětlivých procesech
 • specifických onemocněních, jako je např. osteoporóza
 • určitých srdečních a svalových onemocněních
 • těhotenství

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Manipulativní chování je problematické nejen ve vztahu

Manipulátor je schopný se do vaší blízkosti velmi snadno dostat. Bude vám nejspíš s oblibou lichotit, podbízet se vám a následně vás o něco žádat. Vy…

Čínský horoskop na rok 2021 – Rok kovového Buvola

Roky Buvola v čínském horoskopu jsou 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a právě také 2021. Čínský horoskop na rok 2021 startuje…

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…