Ascites

Ascites
29. 10. 2015

Pojem ascites je odborné označení pro nadměrné hromadění tekutiny v břišní dutině. Nejde tedy o onemocnění jako takové, ale o příznak nějakého onemocnění. Pojem ascites pochází z řeckého slova „askos". Tento výraz byl v minulosti používán pro označení kožených měchů k uchovávání vody a vína. Ascites se dá nahradit také slovem hydroperitoneum, česky pak břišní vodnatelností.

Za normálních okolností se v břišní dutině vyskytuje jen velmi malé množství volné tekutiny (do 150 ml u dospělého člověka). Břišní dutina je ale poměrně velký prostor, který je schopen pojmout v případě nutnosti velké množství tekutiny, a to až několik litrů. Tato tekutina se pak označuje jako výpotek. Břišní tekutina může být různého původu a různého složení. Stejně tak existuje velké množství příčin ascitu. Pokud je tekutina zánětlivého původu, označuje se jako exudát. Pokud je ale výpotek nezánětlivého původu, jde o transudát.

Čtěte také:

Budd-Chiariho syndrom

Ascites - příčiny vzniku

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají cévy a pobřišnice, což je blána chránící vnitřní orgány a oddělující břišní stěnu od obsahu břišní dutiny.

V dnešní době jsou nejčastějšími příčinami vzniku ascitu zánět pobřišnice a onemocnění jater, při kterém dochází k tzv. portální hypertenzi (objevuje se u cirhózy jater typické pro alkoholismus či záněty jater-hepatitidy).

Při portální hypertenzi dochází ke zpomalení toku krve portální - vrátnicovou žílou směřující do jater. Přes cévní stěnu pak dochází k úniku tekutiny do břišní dutiny. Podobný obraz vzniká u trombózy portální žíly, kdy dochází k ucpání žíly krevní sraženinou a průtok cévou se tak zpomalí nebo až zastaví. Stejný je princip u nádorů v okolí portální žíly, které žíly utlačují (nádor žlučníku a žlučových cest, nádor slinivky břišní či nádor jater).

U zánětu pobřišnice se pak omezuje filtrační funkce pobřišnice. K zánětu pobřišnice dochází mnoha způsoby a to přechodem zánětu z okolních struktur (typicky při zánětu slepého střeva - apendicitidě), při úrazu (průnik znečištěného předmětu přes břišní stěnu) či velmi často jako následek peritoneální dialýzy. Další významnou možností vzniku ascitu je nedostatečná čerpací funkce srdce, kdy dochází k městnání v žilním systému (podobně jako u portální hypertenze u cirhózy jater).

S ascitem se můžeme také poměrně často setkat u maligních nádorů pobřišnice, kdy rozšířený nádor znemožní pobřišnici její filtrační a vstřebávací funkci. Nádory pobřišnice mohou být primárním nádorem vznikajícím na této bláně ale častěji jde o metastázující rozšíření (například rozšíření nádorových buněk žaludku či vaječníků).

Další velmi důležitou příčinou vzniku ascitu je nedostatek bílkovin v krvi. Bílkovina (především albumin) váže tekutinu v cévách. Pokud má člověk nedostatek bílkovin, tekutina uniká z cév do volných prostor jako je dutina břišní. K nedostatku albuminu dochází z mnoha příčin. Bílkovina může unikat močí při zánětech a dalších onemocnění ledvin. Typický je nedostatek bílkoviny u podvýživy (obraz afrických dětí s tenkýma nohama a velkým nafouklým bříškem s ascitem). K dalším onemocněním, pro které je ascites typický, patří Budd-Chiariho syndrom. Určitou představu o vzniku ascitu dává složení výpotku. Tzv. transudát je tekutina vznikající nezánětlivým procesem. Je tedy narušena rovnováha mezi onkotickým tlakem (tlak zaručuje přítomnost bílkovin v cévách) a hydrostatickým tlakem (tlak vytlačující krevní plazmu ven z cév). Ascites pak vzniká, je li onkotický tlak příliš nízký (nedostatek bílkovin) či hydrostatický tlak příliš vysoký (srdeční selhání, jaterní cirhóza). Tekutina je tak vytlačivání přes cévní stěnu a hromadí se v dutině břišní. 

Ascites - příznaky a průběh

Jelikož je břišní dutina poměrně prostorná, nemusí břišní vodnatelnost - ascites, zpočátku činit žádné potíže. Postupně hromadící se tekutina ale vyklenuje břišní stěnu. Jako každá tekutina také výpotek sleduje zemskou přitažlivost, což znamená, že u ležícího člověka se rozpíná břicho do stran, u stojícího člověka tekutina steče a nápadně roztažený je podbřišek.

Další příznaky ascitu se odvíjí od příčiny jeho vzniku. Pokud je příčinou onemocnění jater s portální hypertenzí, může zvětšené břicho doprovázet žloutenka, což je nažloutlé zabarvení kůže a očního bělma. U cirhózy je také typické rozšíření podkožního žilního systému v okolí pupku, kdy vzniká tzv. obraz hlavy medúzy. Pokud je příčinou ascitu zánět pobřišnice, výrazná je bolestivost oblasti břicha, kdy se napíná břišní stěna. Napnutá stěna pomalu vyhlazuje pupeční jizvu. Pro srdeční selhávání je typické krom ascitu také otékání dolních končetin a potíže při dýchání.

Stejně tak u nedostaku bílkovin v krevní plazmě (albumin) se mohou otoky objevit také na jiných částech těla. Kromě těchto příznaků se velmi často objevují poruchy trávení potravy, zvracení, průjem nebo zácpa (tekutina stlačuje střevo, dochází tak k ochabnutí střeva a zpomalení pohybu a zácpě), větry, inkontinence, zápach z úst, krvácení z konečníku. Játra a slezina mohou být zvětšené a a jejich povrchová vrstv může být napjatá, což pak způsobuje bolest břicha. K dalším komplikacím patří potíže při dýchání. Ty se objevují nejčastěji v leže, kdy tekutina v břišní dutině stlačuje bránici a plíce, což znemožňuje jejich roztažení a nemocný může trpět pocity dušení se.

Výpotek v břiše také může být infikovaný střevními bakteriemi, které přejdou přes střevní stěnu. To může sekundárně způsobin zánět pobřišnice s výraznou bolestivostí břicha, horečkou a zimnicí. V případě velkého množství tekutiny v břišní dutině může také dojít až k hypovolemickému šoku, kdy je nadbytek tekutiny v břiše, ale nedostatek tekutiny v cévách. Při vzniku ascitu postupně dochází k vytváření bludného kruhu a zvětšování objemu tekutiny. Jelikož tělo ztrácí tekutinu v krevním objehu, začne rychle reagovat. Vyplaví se řada hormonů a látek, které způsobí zvýšené zadržování tekutiny v těle a snížené vylučování ledvinami. Tím se ale zadržuje větší a větší množství tekutiny v břiše. To je také hlavním důvodem, proč není možné tekutinu z břišní dutiny do nekonečna vypouštět.

?ho lékaře. Velmi často je ascites možné odhalit pouhým pohledem na napjaté a nafouknuté břicho. Po pohledu následuje prohmatání břicha. To bývá velmi špatně prohmatné. Při tlaku na břicho ze strany na stranu je možné cítit, jak se tekutina v břiše přelévá, což je pro diagnostiku ascitu velmi významné.

Při poklepu na břicho lékař dostává zkrácený poklep. Pro přesnou diagnózu je pak potřeba provést některé ze zobrazovacích vyšetření. Prvních z nich je ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukem je možné odhalit poměrně malé množství tekutiny v břiše.

Možné je využít také počítačové tomografie či magnetické rezonance. Pokud chce lékař odhalit příčinu vzniku ascitu, je možné jehlou proniknout přes břišní stěnu a odebrat a vyšetřit vzorek výpotku. Podle jeho složení je možné rozlišit, zda jde o transudát či exsudát a tímto zjištěním je pak možné potvrdit podezření na určité onemocnění.

Důležité při diagnostice je sledovat známky infekce či přítomnost nádorových buněk. Při diagnostice je možné drobný ascites přehlédnout a naopak při výrazném ascitu je ho možné zaměnit za obezitu. Proto by se měly při podezření na ascites upřednostňovat zobrazovací metody před fyzikálním vyšetřením. Zobrazovací metody umožňují odhadnout také množství tekutiny v břišní dutině.

Ascites - léčba

Jelikož ascites jako takový není onemocněním, ale důsledkem určité choroby, je proto pro léčbu ascitu stěžejní léčit toto základní onemocnění. Lehký až středně těžký ascites je možné léčit konzervativně. Doporučuje se omezit příjem sodíku, který sníží objem tekutin v těle a tím dojde ke snížení krevního tlaku a snížení novotvorby ascitu. Doporučuje se omezit veškeré látky snižující funkci ledvin (protizánětlivé nesteroidní antiflogistika apod).

Další možností snížení množství tekutiny je užívání diuretik, která zvýší vylučování tekutiny ledvinami. Nadbytečná tekutina je tak vyloučena močí. Sníží se tak krevní tlak a zmírní se případné otoky společně se snížením množství tekutiny v břiše. Příkladem diuretik je spironolakton, thiazidy nebo furosemid. Pokud vyšetření odhalí bakteriální infekci, je nutné nasazení antibiotik.

Velmi často je nutné antibiotika podávat přímo do žíly, aby byla zajištěná rychlá léčba. Některá onemocnění způsobující ascites jsou bohužel nevyléčitelná, proto existuje řada léčebných metod, která alespoň uleví nemocnému částečně. Jednou z nich je punkce s odsátím tekutiny z břišní dutiny. Punkce břišní stěny se odborně nazývá paracentéza.

Punkce probíhá tak, že se přes břišní stěnu zavede tlustá jehla a pomocí injekční stříkačky se odsaje tekutina. Pokud ale není základní onemocnění eliminováno, tekutina se časem vytvoří znovu. Při odsávání výpotku je nutné myslet na správnou výživu nemocného a dostatečný příjem tekutin, protože společně s výpotkem nemocný punkcí ztrácí také látky obsažené ve výpotku a to především bílkoviny. Nedoporučuje se odsávat tekutinu rychleji než 2l/30min. Infúzí se pak doplňuje plazma nebo roztok albuminu. Pokud vzniká ascites dlouhodobě, není možné výpotek odsávat do nekonečna. Možné je využít tzv. TIPS. Jde o operační zákrok, kdy se zavede spojka mezi portální (vrátnicovou) žílou a jaterní (hepatální) žílou, které pak navazují přímo na dolní dutou žílu. Tímto zákrokem se sníží zátěž v portální žíle.

Pokud není příčina vzniku na podkladě onemocnění jater, je možné napojit dutinu břišní na žilní řečiště tak, že tekutina koluje v krevním oběhu a neztrácí se tak bílkovina jako při odsávání ascitu. Pokud je ascites v návaznosti na závažné onemocnění jater, je možné uvažovat také o transplantaci jater.

Prevence vzniku ascitu

Velké množství onemocnění, která způsobují ascites, předcházet nelze. V dnešní době jsou nejčastějšími příčinami vzniku ascitu zánět pobřišnice a onemocnění jater. Poškození jater vzniká při závislosti na alkoholu a jeho nadužívání, při otravě některými léky nebo chemikálie či při chronickém onemocnění například hepatitidou B a C. Prevence by tedy byla ochrana před onemocněním jater (očkování) a uvážlivá konzumace alkoholických nápojů. Zánět pobřišnice velmi často vzniká u osob využívajících peritoneální dialýzy, v tomto případě je důležité dodržovat velmi striktní hygienické postupy.

Další možností je přesun zánětu z jiného orgánu na pobřišnici, příkladem je zánět vaječníků či zánět slepého střeva. V tomto případě by se neznámá nově vzniklá bolest břicha neměla podceňovat a nemocný by měl rychle vyhledat lékařskou pomoc.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
  • Veronika
    15. 11. 2016 14:06
    Ahoj Evi, ono to může mít několik důvodů mj. onemocnění či zánět na játrech jako u mě, což mi zjistili až při operaci žlučníku.... jinak předoper.vyšetření všechny v pořádku ale při operaci údiv veliký ! Takže okamžitě přestat pít alkohol a zkus vyšetení SONO, to by mělo odhalit co to způsobuje.… celý příspěvek
  • Eva Kisova
    18. 10. 2016 18:32
    Prosím, jsem po hysterektomii a plastice v dutině břišní, od té doby přibírám a zvětšuje se mi břicho, aniž bych jedla víc, než před operací. Pohybu mám taky dostatek, pitný režim dodržuji, piji jen teplou vodu nebo bylinkové čaje, přesto se vždy zděsím při pohledu na mé bříško. Jsem již 3měsíce po… celý příspěvek
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Mononukleóza

Mononukleóza se vyskytuje na celém světě sporadicky, ojediněle v malých epidemiích ve školách, dětských domovech a internátech. Snadněji se přenáší u…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…