Výhřez meziobratlové ploténky

Výhřez meziobratlové ploténky
14. 06. 2018

Výhřez meziobratlové ploténky je mechanické poranění páteře, při kterém dojde k prasknutí disku ležícího mezi dvěma obratli. Měkká rosolovitá vnitřní část ploténky doslova vyteče ven ze svého obalu.

Tato porucha nebo onemocnění se označuje také jako herniace meziobratlové ploténky nebo disku, vyhřezlá ploténka nebo také odborně hernia disci, hernia nuclei pulposum či prolapsus disci intervertebralis.

Meziobratlová ploténka je poměrně silná destička mezi dvěma obratli. Skládá se z tuhého fibrózního obalu prstenčitého tvaru (anulus fibrosus) a vnitřní rosolovité části (nucleus pulposus). Pokud dojde k poškození fibrózního prstence, dojde k výhřezu rosolovité části ven z obalu. Tento nadbytek hmoty pak utlačuje okolní struktury a může dojít k útlaku míchy nebo kořenů z ní vycházejících (kořenové dráždění).

Vyhřezlá ploténka postihuje častěji muže

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce zatěžované bederní a krční části páteře. Výhřez v oblasti bederní páteře je asi 15 krát častější než-li v oblasti krční páteře. Výhřez meziobratlové ploténky v oblasti beder je jedním z nejčastějších příčin bolesti zad (lumbago, bolest v oblasti beder).

Zajímavostí je, že výhřez meziobratlové ploténky hrozí především v rozmezí věku 30-40 let, kdy je ještě vnitřní část ploténky rosolovitá. S přibývajícím věkem pak rosol vysychá a k výhřezu obsahu dochází jen výjimečně. Ve věku 50-60 let je příčinou bolesti zad mnohem častěji zúžení páteřního kanálu nebo osteoartritické změny na páteři. Muži jsou postiženi o něco častěji než ženy. Statisticky až 80 % lidí zažije během života bolest zada asi 3 % z nich díky vyhřezlé ploténce.

Výskyt této poruchy bohužel stoupá.

Výhřez ploténky2

Výhřez meziobratlové ploténky - příčiny

Dnešní životní styl lidí bohužel vede k tomu, že se s touto poruchou setkáváme čím dál častěji. Příčinou vzniku je degenerativní, většinou věkem podmíněné poškození vnější části meziobratlové ploténky (anulus fibrosus).

K velmi častým příčinám se řadí také:

 • úraz
 • zvedání těžkých břemen nebo jiné přetěžování páteře
 • sedavé zaměstnání
 • nebo naopak časté stání bez obměny pohybu
 • vztočení páteře při sezení a podobně

Většina odborníků se přiklání k tomu, že je hlavní příčinou je degenerativní změna a úrazy jsou oproti tomu příčinou málo častou.

Výhřez ploténky může vzniknout i po úrazu

Degenerací dochází ke změnám v rosolovité vnitřní části ploténky. Ta přestává být měkká a elastická a veškerá váha pak padá přímo na prstenec fibrózní vnější části. Zvýšenou zátěží dochází k prasklinám prstence. Pokud je prasklina hlubší a dosáhne až k rosolovité vnitřní části, nucleus pulposus vyhřezne ven a utlačuje okolní struktury.

Zvýšené riziko výhřezu ploténky hrozí u profesionálních sportovců (vzpěrači, kontaktní sport), u osob zvedajících těžká břemena nebo jednostranné zátěže jako je častá jízda autem a obecně sedavý životní styl.

Co se týká úrazů, k výhřezu dochází typicky při náhlém rotačním pohybu páteře, při prudkém pohybu do strany nebo při přímém nárazu do páteře. Pokud mluvíme o příčinách výhřezu meziobratlové ploténky, musíme zmínit také možný vliv dědičnosti. Existuje několik genů, které jsou spojovány s degenerací meziobratlové ploténky. Geny stojící za produkcí kolagenu a dalších důležitých stavebních materiálů mohou při své poruše vést k výhřezu ploténky.

Výhřez ploténky4

Výhřez meziobratlové ploténky - projevy

K prasknutí ploténky dochází převážně na zadní boční straně ploténky. Prasklinky v disku vyvolají uvolnění řady chemických látek tělem a proces vede k prudké bolesti. Prasklinky mohou vést k oslabení síly prstence a při zatížení se část ploténky může vysunovat i bez úplného prasknutí a vytečení obsahu ploténky.

Prudká a intenzivní bolest 

Tento stav vede taktéž k výrazné bolesti. Úplná herniace neboli výhřez meziobratlové ploténky je pak stav, kdy fibrózní prstenec praskne a obsah se vytlačí ven. Obratle jsou obklopeny důležitými strukturami a nervovými provazci, které vycházejí z míchy. Ploténka tak tlačí na tyto nervová vlákna a dochází ke kořenovému dráždění projevující se prudkou bolestí zad. V některých situacích může dojít k výhřezu ploténky přímo do míšního kanálu. To vyvolává extrémní bolest a další příznaky podle místa páteře, kde k výhřezu došlo.

Narušení základních tělesných funkcí

Obecně průběh a příznaky závisí na lokalizaci výhřezu a typu okolní tkáně, která je ploténkou utlačována. K výhřezu může teoreticky dojít kdekoliv od krční po bederní páteř (ploténka není v oblasti prvních dvou krčních obratlů a v oblasti kostrče a křížové kosti). Projevy mohou být minimální od velmi mírné bolesti zad až po extrémní bolest s porušením tělesných funkcí (močení, vyprazdňování stolice, pohyblivost končetin). Bolest bývá velmi často vyzařující, kdy nemocný pociťuje bolest vystřelující ze zad do končetin (velmi často výstřely do stehen, hýždí a lýtek).

Další příznaky

K dalším významný příznakům výhřezu ploténky patří:

 • brnění
 • parestezie
 • znecitlivění a motoricky oslabení síly v končetině
 • svalová slabost a ochablost
 • paralýza
 • ovlivněny jsou také reflexy

Výhřez meziobratlové ploténky je lidově známý jako „houser"

Pokud dojde k výhřezu v oblasti bederní páteře, typický bývá tzv. houser, kdy je nemocný bolestí doslova paralyzován. Bolest při výhřezu je neustálá a k úlevě může dojít pouze změnou polohy nebo poměrně silnou medikací.

V kontrastu s těmito příznaky může dojít k situaci, kdy vyhřezlá ploténka nečiní žádné obtíže. Vše závisí na poloze ploténky. Pokud v okolí nejsou žádné citlivé tkáně, nemocný nemusí o výhřezu vůbec vědět. Velmi často jde o oblast krční páteře.

Kořenové dráždění 

Tzv. kořenové dráždění je situace, kdy výhřez meziobratlové ploténky dráždí nervové kořeny vycházející z míchy a bolest tak vyzařuje daleko od svého původního místa. Velmi často jde o bolest v tříslech, hýždích, stehnech, lýtkách nebo chodidlech. Útlak může v některých případech způsobit tak inkontinenci moči či stolice. U mužů se můžeme setkat také se sexuální disfunkcí. Velmi častým výsledkem výhřezu je chronická bolest, která může trvat i roky nebo doživotně, podle rozsahu poškození a útlaku. Průběh výhřezu ploténky je velmi individuální a záleží na rozsahu a lokalizaci. Drobné herniace se většinu zahojí během několika týdnů až měsíců samovolně.

Fyzioterapie při prudké bolesti zad

Fyzioterapie s pravidelným cvičením podpoří svaly podél páteře a nemocný nemusí již nikdy o problému vědět. Rozsáhlejší výhřezy mohou ale vyžadovat radikální operační zákrok. Cílem zákroku je uvolnění tlaku a mechanické stlačení okolních struktur (mícha nebo míšní kořeny). Bylo zjištěno, že bolest zad není vždy způsobená pouze útlakem struktur ale také uvolněním chemických látek do okolní tkáně, které vedou k bolesti. Ty způsobují místní zánět.

Výhřez ploténky3

Cílem těchto látek je upozornit na možné poškození a donucení jedince zvolnit a nepřetěžovat páteř. Jde o takový ochranný mechanismus před přímým poškozením. Jak již bylo zmíněno, 95 % výhřezů se vyskytuje v oblasti bederní páteře, 4 % v krční části a pouze 1 % v hrudní. Anulus firosus je prstenec, jehož zadní strana je o něco tenčí a proto k prasknutí a výhřezu dochází mnohem častěji v zadní a boční části. K výhřezu v bederní části páteře dochází nejčastěji v oblasti mezi obratli L4-S1 a v krční páteři pak C5-C7.

Diagnostika výhřezu meziobratlové ploténky

Výhřez meziobratlové ploténky nebývá diagnostikován okamžitě, jelikož pacient často přichází s bolestí v končetině, třísle nebo hýždi. K diagnóze vede anamnéza, příznaky a fyzikální vyšetření.

Druhy vyšetření

 • Základním vyšetřením je neurologické vyšetření s testem pohyblivost a reflexů.
 • Stěžejní pro diagnostiku jsou pak zobrazovací metody. Začít se může prostým rentgenovým snímkem páteře, kterým se zobrazí stavba páteře a mohou se odhalit jiná onemocnění (nádor, zánět nebo zlomenina).
 • Velmi dobře výhřez zobrazí magnetická rezonance. Toto vyšetření je dnes stěžejní pro zjištění rozsahu výhřezu. Zobrazení pomocí MRI umožní obrázek 3D. Magnetická rezonance zobrazí veškeré struktury jako je mícha, míšní kořeny, případně degenerativní změny a jiné abnormality.
 • Možné je využít také CT - počítačovou tomografii. Vyšetření je rychlejší než MRI, ale je méně detailní. Zobrazení herniace nebývá vždy zřetelné.

Výhřez ploténky1

 • Dalším možným vyšetřením je myelogram. Jde o rentgenové záření, pomocí něhož se zobrazí páteřní kanál. Využívá se kontrastní látky, která se aplikuje do cerebrospinální tekutiny (injekcí do páteře). Od této metody se ale dnes ustupuje, jelikož magnetická rezonance je schopná zobrazit velmi kvalitní obrázek bez rizika poškození páteře jehlou.
 • Při kořenové dráždění a bolesti končetin je možné využít EMG - elektromyogram. Jde o metodu, která je schopná zjistit elektrické vedení svalovými vlákny a jejich případné zpomalení či narušení útlakem nervů, které je inervují. Vyšetřením zjistíme nervové poškození. Tím se prokáže, že bolest končetiny pochází právě z oblasti páteře nebo okolních míšních kořenů. Metoda také odhalí, zda jde o akutní poškození nervů či o poškození z minulosti a oblast prodělává hojení.
 • V některých případech se přesný rozsah poškození a velikost výhřezu odhalí až při samotné operaci.

Léčba výhřezu meziobratlové ploténky

Většina drobných herniací se zahojí během několika týdnů až měsíců. Jelikož je v poraněné oblasti probíhá zánět, je vhodné využít protizánětlivých léků jako je ibuprofen. V oblasti poranění dochází ke spazmům svalů, které situaci zhoršují, proto je vhodné použít také myorelaxancia, která uvolní svalstvo a pomohou od bolesti mechanicky.

Při extrémních bolestech je možné použít také opiáty, ale tento typ léků je vysoce návykový a patří proto do rukou odborníků. Při akutním poranění se doporučuje několik dní klidu a chladit oblast. V pozdějším období se doporučuje naopak teplo a intenzivní rehabilitace, ale vše pod kontrolou odborníků, aby nedošlo k většímu poškození.

Existuje řada cviků,která se soustředí právě na podporu okolních svalů, tím se páteř zpevní a zamezí se dalšímu poškození. Pokud je výhřez rozsáhlý a utlačuje okolní struktury natolik, že by k samovolnému hojení nedošlo, je nutné se přiklonit k operačnímu řešení. Statisticky je naštěstí operace nutná v menším množstvím případů.

Prevence výhřezu meziobratlové ploténky

Statisticky výhřezů meziobratlové ploténky celosvětově přibývá. Je za tím nový životní styl lidí s minimem pohybu a převahou sedavého života. Prevencí herniací je tedy aktivní cvičení a kontrola tělesné hmotnosti. Obezita vede ke zvýšené námaze páteře a rychlejšímu vzniku degenerativích změn. Pokud dojde ke zpevnění svalů podél a v okolí páteře, páteř je lépe podepřená a nedochází k námaze meziobratlových plotének. Prevencí je také využívání pomůcek ke zvednutí těžkých břemen.

Vzdělávání obyvatelstva je také důležitou součástí prevence. Lidé by neměli zvedat břemena, pokud to překračuje jejich fyzické možnosti. Po těžké námaze je velmi důležitý odpočinek a uvolnění svalů. Správné držení těla je také velmi důležité. Pravidelné cvičení a sportovní aktivity jako je plavání jsou ideální. Pokud je námaha nutná, existují pomůcky jako jsou podpůrné bederní pásy, které krátkodobě ochrání páteř.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Osteomalacie a rachitida neboli křivice

Kost je živý orgán, ve kterém nejen v dětství probíhá čilá přestavba. Kosti dětí ještě nejsou zcela osifikovány (kostnatění), díky čemuž je umožněn…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…