Alergická rýma

Alergická rýma
03. 11. 2016

Alergická rýma je lokálním projevem systémového alergického onemocnění. Zánět nosní sliznice vzniká na podkladě působení alergenů u geneticky predisponovaného jedince. Jedná se o nejčastější imunologické a zároveň chronické onemocnění. Alergická rýma je rizikovým faktorem pro vznik průduškového astmatu. Lidově se označuje jako „senná rýma“.

Alergický syndrom

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a sliznici průdušek. To vede k teorii, že se jedná o alergický syndrom projevující se na jednotlivých dýchacích cestách. Včasná léčba zlepšuje kvalitu života i prognózu onemocnění. Zabrání vzniku komplikací, jakým je zejména průduškové astma, chronický zánět vedlejších nosních dutin a středního ucha (u dětí).

Čtěte také:

Alergie na pyl je zase tady! Pylové alergeny, které vás ohrožují od A do Z

Alergická rýma a její výskyt

Alergická rýma postihuje 10-30 % dospělých a téměř 40 % dětí v závislosti na ročním období a lokalitě. U poloviny dětí se potíže objeví kolem šestého roku života. Tři třetiny astmatiků současně trpí alergickou rýmou a dechové potíže a pokašlávání se objevují u 40 % osob s alergickou rýmou. Výskyt v populaci má vzrůstající tendenci a bohužel zůstává často přehlédnuta nebo považována za vracející se dýchací infekci, zejména u dětí.

Senná rýma má genetický základ

Alergická rýma vzniká u geneticky predisponovaných jedinců (atopiků) působením alergenu ze zevního prostředí. Těmto osobám se ve větší míře tvoří protilátky určitého typu – imunoglobulinu E (Ig E), které jsou zodpovědné za zvýšenou náchylnost k alergiím tzv. atopii.

Zvýšená reaktivita nejen nosní sliznice, ale i průdušek a očních spojivek je dědičně podložená a vede ke zvýšené citlivosti na zevní podněty z prostředí - pyly trav a stromů, prach, roztoči, zvířecí srst a mnoho dalších.

Mechanismus vzniku alergické rýmy

Pokud člověk trpící atopií přijde do kontaktu s alergenem, na který je citlivý, začnou se v organismu tvořit specifické protilátky typu IgE, jejichž část se váže na specifický typ bílých krvinek, tzv. žírné buňky (mastocyty). Při opakovaném kontaktu s alergenem se alergen naváže přímo na IgE na povrchu žírných buněk, tím se spustí kaskádu alergické reakce s následným uvolněním zánětlivých působků a rozvoje vlastních příznaků. Na alergických projevech se podílí zejména histamin, prostaglandiny a leukotrieny. Tyto působky mají na svědomí zánětlivý proces v nosní sliznici okamžité časné nosní příznaky – kýchání, svědění, vodnatou rýmů a přechodné zduření nosní sliznice.

Pozdním důsledkem alergického zánětu je trvalé zduření sliznice a zvýšená reaktivita nosní sliznice i na podprahové podněty. Za tento typ zánětu jsou zodpovědné bílé krvinky – eozinofily. Zánětem poškozená sliznice zpřístupní nervová zakončení zvýšenému účinku dráždivých podnětů. Na vzniku alergických příznaků se tedy podílí i nervový systém.

Jak probíhá alergická rýma?

Alergická rýma je projevem alergie zprostředkované protilátkami typu IgE. V nosní sliznici se vyvíjí zánět, jenž se podílí na vzniku příznaků a vývoji zvýšené citlivosti nosní sliznice na látky ze zevního prostředí. Na vzniku zánětu se velkou mírou podílí dva typy bílých krvinek – eozinofily a žírné buňky. Bílé krvinky zvýšeně tvoří zánětlivé působky tzv. cytokiny, které podporují aktivitu a množení protilátek typu IgE a eozinofilů.

Zduření nosní sliznice je vyvoláno rozšířením průsvitu cév (vazodilatací) a jejich zvýšenou propustností. Sliznice je tedy více prokrvená, je zvýšená náplň cév, jimiž je nosní sliznice bohatě prostoupena. Svědění a kýchání dráždí senzitivní (citlivost vedoucí) nervy. Nosní sekrece je způsobena zvýšenou stimulací žláz a zvýšenou cévní propustností.

Vývoj onemocnění

Alergická rýma obvykle vzniká v dětství. Její průběh se během dospívání a v dospělosti nemění. Příznaky se zmírňují až ve stáří.

Alergická rýma - příznaky

Alergická rýma se projevuje svěděním v nose, kýcháním, vodnatou sekrecí z nosu a nosní neprůchodností. Tyto příznaky jsou vyjádřené v různé míře i intenzitě trvání, vzájemně se různě kombinují.

S rýmou bývá spojené pálení a pocit sucha v nosohltanu. Vodnatá sekrece zpravidla vytéká z nosu, ale může stékat i po zadní stěně nosohltanu a způsobovat tzv. „zadní rýmu“ (post nasal drip syndrom). Sekrece pak dráždí ke kašli a vede k zahlenění a posmrkování.

Nosní neprůchodnost vede k „huhňavosti“ (rhinolalii), chrápání a poruchám spánku. Špatná kvalita spánku způsobuje zvýšenou únavu během dne a poruchu soustředění. Při přítomnosti alergenů nebo jiných dráždivých látek v prostředí se objevují záchvaty kýchání.

K dalším potížím patří porucha čichu, slzení očí a svědění očních spojivek. Kromě toho se objevují bolesti hlavy, únava a emoční nerovnováha.

Typy alergické rýmy

Při sezónní alergické rýmě je výskyt potíží vázán na pylovou sezónu. Pylová sezóna trvá od konce února do konce října. Zpravidla jsou současně postiženy i oční spojivky. Zánět spojivek se projeví nadměrným slzením, pálením očí, otokem víček i spojivky a vodnatým až hlenovitým sekretem. Někdy může být přítomné i zvýšení průduškové aktivity (bronchiální hyperaktivita) manifestující se opakovanými záchvaty kašle, dušnosti, pískavého dýchání a tlaku na hrudi. A mimo sezónu se může objevit zkřížená reaktivita na ovoce, zeleninu a koření.

Jestliže se potíže vyskytují celoročně, jedná se o tzv. pereniální alergickou rýmu. Projevuje se zejména zduřením sliznici. Často ji komplikují záněty vedlejších nosních dutin i průduškové astma.

Profesní alergická rýma předchází o dva roky vzniku profesního astmatu.

Klasifikace

Alergická rýma je nově klasifikována podle intenzity na lehkou, středně těžkou a těžkou. A každá z nich pak podle délky trvání na intermitentní (přechodnou) a perzistující (trvalou) rýmu.

Alergická rýma - diagnostika

Pokud vás trápí chronická rýma, nechejte se vyšetřit, aby se odhalila její příčina. Základní vyšetření provede váš praktický lékař.

Odborné vyšetření vykoná otorinolaryngolog (lékař zabývající se chorobami uší, nosu a krku - ORL). Příčinou chronické rýmy mohou být nosní polypy, zbytnělá adenoidní vegetace („nosní mandle“) u dětí, chronický zánět vedlejších dutin nosních (chronická sinusitida), vybočení nosní přepážky, cystická fibróza, chronické bakteriální infekce, zhoubné i nezhoubné nádory. U dětí se pátrá i po cizím tělese v nose.

Po vyloučení těchto chorob rýmu došetří alergolog. Nejprve se vás lékař bude ptát vaše potíže, onemocnění i rodinnou zátěž alergickými chorobami. Dále se bude zabývat rozborem prostředí, ve kterém se pohybujete. Při vyšetřování se alergolog snaží stanovit původce, který vedl ke vzniku přecitlivělosti.

Konkrétní alergen se vyšetřuje pomocí kožních prick testů a sérologických vyšetření. Při prick testu se na kůži na volární stranu předloktí nanese kapka alergenu. Poté se povrch kůže naruší pomocí umělohmotného kopíčka a alergen pronikne dovnitř. Po 15 minutách se odečte výsledek. Při pozitivní reakci vznikne kopřivkový pupen o průměru větším než 3 mm s okolním zarudnutím. Při sérologickém vyšetření se stanovuje hladinu protilátek typu IgE.

Je nezbytné vyloučit průduškové astma, proto se u každého nemocného s alergickou rýmou provádí funkční vyšetření plic tzv. spirometrie.

Léčba alergické rýmy

Základním předpokladem úspěšné terapie alergické rýmy je zamezení kontaktu postiženého s alergenem a důsledná edukace (vysvětlení průběhu onemocnění, jeho příznaků a mechanismu léčby). Každý alergik je léčen medikamentózní léčbou, při závažnější formě alergické rýmy se přistupuje ke specifické alergenové terapii.

Vzhledem k tomu, že se jedná o geneticky podmíněné onemocnění, léčba je dlouhodobá. Jejím cílem je zabránit zhoršování choroby a zmírnit akutní příznaky. K potlačení akutních příznaků slouží úlevové léky, které mají rychlý nástup účinku. Progresi choroby zpomaluje pravidelné a dlouhodobé užívání protizánětlivých léků. Mezi oběma skupinami nevede ostrá hranice, moderní preparáty potlačují nepříjemné projevy i zmírňují progresi zánětu.

Režimová opatření

Režimová opatření k vymizení příznaků alergické rýmy nestačí, ale napomohou k významné redukci. Jsou založená na určitých postupech, které vedou ke snížení kontaktu s alergenem.

Matrace, polštáře a pokrývky povlékněte speciálními textilními ochrannými povlaky, které jsou nepropustné pro roztoče. Význam má také praní lůžkovin a bytových textilií v horké vodě, časté větrání a občasné vystavení lůžkovin mrazu. V domácím prostředí je vhodné udržovat vlhkost mezi 40 a 50 % a teplotní rozmezí 20-22 °C. Do bytů nepořizujte domácí zvířata – psi, kočky, exotické ptactvo či hlodavce.

Úlevové léky

Mezi úlevové léky patří antihistaminika, dekongestiva a anticholinergika.

Základním prostředkem k léčbě lehké, středně těžké až těžké alergické rýmy jsou antihistaminika. Tyto látky se vážou na histaminové receptory (bílkovinné částice zprostředkovávající buněčnou odpověď), čímž zabraňují rozvoji zánětlivé reakce. Potlačují tak svědění nosu, kýchání, vodnatou sekreci, slzení a otok víček. Mají rychlý nástup účinku, podávají se po 12-24 hodinách. Mohou se používat místně jako nosní spreje nebo oční kapky či celkově ve formě tablet či sirupu. V současné době se podávají moderní antihistaminika (tzv. II. generace), která nemají sedativní účinek, nezpůsobují suchost sliznic, snížení koncentrace, pozornosti, poruchu střevní peristaltiky a akomodace oční čočky. Tyto léky jsou bezpečné, mohou je užívat i děti od jednoho roku. Je prokázaný jejich preventivní protizánětlivý účinek, snižují riziko rozvoje alergického astmatu. Nejčastěji se používá Zyrtec, Claritin, Xyzal, Aeirius, Exofex.

Od ucpaného nosu způsobeného velkým otokem sliznice uleví nosní kapky tzv. dekongestiva. Jedná se o léky působící na vegetativní nervový systém. Způsobují zúžení cév, čímž snižují prokrvení sliznice a zlepšují průchodnost nosu. Podávání je možné pouze krátkodobě (jeden týden), aby nedošlo k rychlému obnovení příznaků ihned po náhlém vysazení (rebound fenomén) nebo vzniku na léky neúčinné rýmy. Používá se Sanorin, Nasivin, Tyzine, Olynth.

Masivní nosní sekreci rychle redukují anticholinergika, léky ovlivňující vegetativní nervový systém. Nosní sprej Atrovent by se neměl podávat u dětí do 12 let. Nevýhodou je, že na nosní neprůchodnost a svědění neúčinkuje.

Preventivní protizánětlivé léky

Preventivní léky mají protizánětlivý účinek. V závislosti na věku a tíži onemocnění se volí antihistaminika, lokální nebo systémové kortikoidy, kromony a antileukotrieny.

Přechodný typ rýmy (intermitentní) se léčí antihistaminiky a podle odezvy se připojují nosní kortikoidy. Antihistaminika mají menší efekt na nosní neprůchodnost, ostatní projevy alergické rýmy (včetně očních příznaků) ovlivňují výborně. Důležitý je preventivní vliv na vznik astmatu.

U perzistující (trvalé) rýmy se léčba zahajuje nosními kortikoidy. Při pravidelném podávání potlačují všechny příznaky alergické rýmy. Lokální kortikoidy mají mnohem méně nežádoucích účinků než nadužívání dekongescenční nosních kapek. Důležitý je správný postup podávání, při aplikaci namířené proti nosní přepážce dochází k podráždění nosní sliznice spojené s krvácením, zřídka hrozí proděravění nosní přepážky. Bezprostřední úlevový efekt kortikoidy nemají, nástup účinku je asi za 12 hodin.

Celkově se kortikoidy podávají jen krátkodobě v cyklech, které nepřesahují 3 týdny u nemocných s velmi těžkou rezistentní rýmou. Užívá se Prednison nebo Medrol.

Mezi preventivní léky patří i kromony, které stabilizují membránu žírných buněk. Jejich protizánětlivý účinek je nižší než u kortikoidů, ale jsou bezpečné i pro děti a těhotné ženy. Musí se užívat 4krát denně.

Nově se do protizánětlivé léčby začleňují antileukotrieny, které potlačují tvorbu a působení zánětlivých působků leukotrienů (podobné působky jako cytokiny). Singular nebo Accolate se podává při kombinaci alergické rýmy a astmatu.

Specifická alergenová terapie

V současné době se začala používat tzv. specifická alergenová terapie, která představuje jedinou cílenou formu léčby alergické rýmy. Podkožně nebo perorálně po kapkách se podává malé množství zjištěného alergenu. Tělo pak vytváří specifické bílé krvinky (T-regulační lymfocyty) a protizánětlivé působky (interleukin IL-10). Oba mechanismy omezují tvorbu alergického eozinofilního zánětu. Léčba je náročná, trvá 3-5 let. Je doporučena u alergiků od středně těžkých přechodných i trvalých potíží.

Prevence

Pokud vaše dítě trpí atopickým ekzémem nebo má potravinovou alergii, tak má zvýšenou pravděpodobnost rozvoje alergické rýmy i astmatu. Vytvořte doma hypoalergenní prostředí, odstraňte koberce, přebytečné bytové textilie. Na matrace a přikrývky pořiďte speciální ochranné povlaky. Lůžkoviny perte v horké vodě. Nechovejte domácí mazlíčky.

Kouření matky během těhotenství a v prvním roce života dítěte významně zvyšuje riziko vzniku alergické rýmy. Spouštěcím faktorem alergické rýmy může být i pasivní kouření, přestože kouř není pravý alergen.

Doporučení

Prevence a časná léčba alergické rýmy zabrání výskytu astmatu nebo alespoň sníží tíži jeho příznaků. Pokud některý z vašich blízkých příbuzných trpí alergií a vy máte přechodnou či trvalou rýmu, nechejte se vyšetřit u alergologa.

Sledujte pylové zpravodajství, pobyt v přírodě plánujte podle počasí a vyhýbejte se zbytečné expozici alergenům.

Jestliže trpíte alergickou rýmou, rozhodně nekuřte a vyhýbejte se pobytu v zakouřeném prostředí, protože si přispějete k rozvoji bronchiálního astmatu.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Rea
  12. 11. 2017 19:41
  Já to teda vidím taky tak... ale zajímalo by mě, jaké kapky se osvědčily vám? Děkuji.
 • Venda
  25. 10. 2017 16:18
  No a co všechno jsi na alergii už brala? Vše od toho doktora nebo sis kupovala i něco sama?
 • Beáta
  25. 10. 2017 16:17
  Já jsem si třeba koupila kapky na doporučení mého doktora
 • Lenka Koutná
  24. 10. 2017 11:07
  Ano, kapky jsou dobré...jako jediné mi zatím zabraly.
 • Janka
  24. 10. 2017 11:04
  Mám stejný názor! Užívám lék jak nosní, tak i oční...
 • Jirka
  20. 9. 2017 12:21
  No, dívej, ty kapky se dají sehnat kolem stovky, ale mě třeba dost pomáhají, takže já si je kupuju bez ohledu na cenu :)
 • Cindy
  22. 6. 2017 17:03
  No, já jsem měla to samý, jen jsem ten nejlepsi prasek, tedy kapky, hledala dele, ale uz mam ucinnou pomoc :))
 • Verunka
  8. 6. 2017 21:44
  kapky stojí klem stovky, záleží, v jaké lékárně je koupis :)
 • Zbyšek
  19. 5. 2017 10:08
  Na kolik vyjdou ty kapky? A jak dlouho vydrzi?
 • Verunka
  11. 5. 2017 11:42
  No, na sennou rýmu každopádně kapky spíš, než prášky, ty jsou na rýmu na nic :/
 • Michala Vítková
  25. 3. 2017 10:38
  Tak na sennou rýmu prakticky není léčba...Jen medikamenty na úlevu. Já mám třeba kapky, které jsou poměrně dobré a sennou rýmu dost zlehčují :)
 • Alex
  7. 3. 2017 18:31
  U mě se alergie v podobě senné rýmy objevila cca před 2 lety...Od té doby s tím bojuju :/ Nic mi nezabírá, stále hledám vhodnou medikaci :(
 • Zobrazit další komentáře
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

MERS

Syndrom MERS řadíme do skupiny zoonóz. Ačkoliv většina nemocných lidí se nakazila přenosem z jiné nemocné osoby, MERS se jako zoonóza přenáší na…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…