Nádor jazyka

Nádor jazyka
15. 03. 2018

Nádory jazyka se řadí k onemocněním ústní dutiny. Nádory jazyka se dělí na dvě hlavní skupiny - nádory nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní) neboli také mezi lidmi známé jako rakovina jazyka. Nádorové onemocnění jazyka patří mezi poměrně vzácná onemocnění, ale statisticky jejich výskyt neustále mírně roste.

Nádor jazyka v číslech

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém, jelikož je veřejnost velmi málo informovaná o výskytu takto závažných onemocnění. Kvůli tomu nemocní vyhledávají pomoc často v pokročilém stadiu nemoci. Celosvětově se nádory jazyka vyskytují častěji u mužů a to až dvakrát častěji než u žen. Nejčastěji pak u mužů starších, přibližně 55 let a více. Zajímavé je, že se výskyt zhoubných nádorů jazyka silně vztahuje k určitým kulturním praktikám. V Indii rakovina jazyka patří k 40 % všech nádorům kvůli žvýkání tabáků a podobným zlozvykům (ve Velké Británii jsou to pouze 4 % všech nádorových onemocnění).

Čtěte také:

Diagnostika podle jazyka

Funkce a vlastnosti jazyka

Jazyk je svalnatý orgán, který je pokryt sliznicí. Jazyk má mnoho funkcí. Jazyk se nachází na spodině dutiny ústní a sliznice je kryta mnohovrstevným dlaždico-buněčným epitelem. Epitel s výběžky dává jazyku jeho specifický sametový vzhled. Jazyk má mnoho funkcí. Hlavní funkcí je zpracovávání a rozmělňování potravy.

Pomocí jazyka se potrava posouvá dále do krku a hltanem do žaludku. Typickou funkcí jazyka u člověka je mluvení a tvoření slov. Ohebnost jazyka pomáhá vytvářet širokou škálu zvuků a tónů. Sliznice jazyka obsahuje speciální buňky - chuťové pohárky, které snímají chuťové vjemy z povrchu jazyka a úst.

Díky nim je člověk schopen rozlišovat 4 základní typy chutí. Chuť napomáhá poznat bezpečné a chutné potraviny od špatných nebo až nebezpečných. Další funkcí jazyka je čištění povrchu zubů a úst jako takových. Jazyk může mít i další funkce jako je čich, ochlazování těla nebo lov, ale tyto funkce se týkají jiných živočišných druhů, u člověka nejsou zachovány.

Nádor jazyka a jeho příznaky (1)

Chronické příčiny vzniku nádorů jazyka

Základem vzniku nádorů jazyka je změna DNA buněk (mutace), které vedou k agresivnímu množení a zvětšování buněk. Více jak 75 % všech zhoubných nádorů ústní dutiny jsou spojovány s kouřením a s nadměrnou konzumací alkoholu. K dalším faktorům patří také -

  • nedostatečná ústní hygiena
  • chronické dráždění (nesprávně sedící zubní protéza
  • špatný skus zubů, které dráždí okolní tkáň)
  • špatná výživa
  • časté zvracení, kdy žaludeční šťáva dráždí sliznici úst
  • chronické záněty různých původů (kvasinky, bakterie nebo viry)

Výše zmíněných 75 % je ale natolik významných, že kouření a jiné užívání tabáků (zejména žvýkání) ovlivňuje statistiky výskytu nemoci. Kuřáci mají mnohonásobně vyšší riziko vzniku nádorů ústní dutiny včetně nádorů jazyka. Dalším velmi významným faktorem je konzumace alkoholu a třetím pak virové onemocnění a chronické dráždění. Ve většině případů vznikají nádory jazyka jako primární nebo původní léze. Možný je ale také vznik jako metastáza, kdy nádor původně vznikl ve vzdáleném orgánu a krví nebo lymfatickými cévami se rozšířil až do úst a začal tvořit nová vzdálená ložiska.

Další příčiny vzniku nádorů jazyka

Další možností je přímé prorůstání z okolí, jako je krk, spodina úst, krční mandle a podobně. Původem se nádory také řadí do mnoha skupin. Nádory mohou vznikat přímo ze struktur jazyka (sval, sliznice) nebo z okolních struktur, jako jsou lymfatické uzliny, podjazyková slinná žláza, krční mandle nebo jiná lymfoidní tkáň, struktury kůže (spinocelulární karcinom, bazaliom, melanom), dále pak teratom, adenokarcinom (žlázky v jazyku), lichen planus nebo Kaposiho sarkom.

Jde vidět, že existuje široké spektrum možností, statisticky je ale nejčastějším zhoubným nádorem ústní dutiny a jazyka spinocelulární karcinom. Důležité je ještě zmínit jeden důležitý rizikový faktor, a tím je nakažení se HPV virem, což je lidský papilloma virus.

Tento virus má téměř 200 různých druhů, ale na nádorech v ústech se nejčastěji podílí typ 16 HPV. Virus napadne buňky v ústech a změní jejich DNA. Díky tomu se buňky začínají nekontrolovatelně množit a tvoří nádor. Nádor na základě HPV viru je typický pro osoby starší 50 let a osoby tmavé pleti. Afroameričani nebo Afričani onemocněním trpí dvakrát častěji než běloši. Muži jsou postiženi asi 3krát častěji než ženy. Pro nádory vzniklé na základě HPV je typické, že se objevují u nekuřáků. Výhodou je, že tyto nádory reagují ne léčbu mnohem lépe než nádory vzniklé kvůli kouření cigaret nebo alkoholismu.

Prevence - důležitá je pravidelná kontrola dutiny ústní

V počátečních stádiích jsou nádory jazyka velmi těžce rozpoznatelné. Léze bývají nebolestivé, a pokud jsou v zadní části jazyka, tak je lze jen velmi těžko vidět. Mohou připomínat malý nebolestivý vřídek nebo jen drobný hrbolek. Proto je velmi důležité, aby byla ústa důkladně prohlédnuta specialistou alespoň dvakrát ročně - zubní lékař nebo zubní hygienista by měl dvakrát ročně jazyk a celou dutinu ústní prohlédnout.

K nezhoubným nádorům patří fibromy (stopkatý výrůstek), hemangiom (načervenalý nádorek vyrůstající z cévy), lipom nebo lymfangiom. Naopak zhoubný nádor jazyka (nejčastěji karcinom) může mít netypický průběh. Rané stadium onemocnění může vypadat jako zvětšující se červený nebo bílý flíček, nehojící se vřídek, otok nebo nezvyklý povrch jazyka.

Nádor jazyka a jeho příznaky (2)

Příznaky nádoru jazyka

Další možností je také náhlá porucha pohyblivosti jazyka, viklající se zub nebo zuby, neobvyklé krvácení z jazyka. Pokročilá stadia nemoci pak většinou zahrnují viditelný otok jazyka, viditelnou lézi v podobě vředu, bílé léze nebo krvácející léze, brnění jazyka, nepohyblivost, zvětšení okolních uzlin a bolest.

Pokud jde o nezhoubný nádor, léze se vyskytuje pouze v místě jazyka a roste lokálně. U maligního nádoru hrozí riziko dalšího šíření po organismu cévami nebo lymfatickými cestami. Velmi brzký nález má velmi dobrou prognózu ve většině případů. Problém je, že umístění nádoru v oblasti jazyka je choulostivé a nádor se objeví většinou až v pokročilém stadiu.

Pro některé zhoubné nádory existuje stav, který se označuje jako premaligní léze. To znamená, že léze je nezhoubná, ale pokud nebude včas léčená, může se zvrhnout v maligní, tedy zhoubný nádor. K těmto premaligním lézím se například řadí leukoplakia. Leukoplakia je abnormalita, která vede až k 36 % vzniku spinocelulárního karcinomu.

Premaligní léze je definovaná jako benigní, morfologicky změněná tkáň, která má vyšší pravděpodobnost transformace v maligní (zhoubný) nádor. Příkladem premaligní léze je leukoplakie (bílé plaky), erytroplakie (červené plaky) nebo smíšená forma zvaná erytroleukoplakie. Dalším příkladem premaligní léze je lichen planus a to hlavně erozivní typ, submukózní fibroza nebo aktinická cheilitida. Zajímavé je, že sumukózní fibróza je velmi častá v Indii. Typickým příznakem je nemožnost plně otevřít ústa, pocit pálení v ústech, šišlání díky otoku jazyka, potíže při rozmělňování jídla, potíže při polykání, dávení, snížená tvorba slin. Typicky jde o lézi, která se nehojí. Často si může nemocný myslet, že se například kousnul do jazyka, ale léze přetrvává týdny i měsíce. V takovém případě je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Diagnostika nádorů jazyka

V extrémních případech, kdy je nádor velkých rozměrů a viditelný nebo hmatatelný, je jasné, že jde o něco abnormálního v oblasti jazyka. Velmi často ale nádor začíná jako nenápadné zbarvení jazyka, nehojící se vřídek a podobně. Pokud léze přetrvává několik týdnů a nehojí se nebo se dokonce zvětšuje, je na místě vyhledat pomoc.

Problematikou úst se zabývá zubní lékař (stomatolog), specialista zubní a čelistní chirurgie nebo výjimečně specialista ušního - nosního - krčního oddělení (otorinolaryngologie). Lékař lézi prohlédne a s největší pravděpodobností doporučí odebrat vzorek. Pouhým odhadem nelze nikdy spolehlivě určit typ nádoru. Odběr se obecně nazývá biopsie. Část podezřelého útvaru se odřízne nebo nasaje tlustou jehlou. Vzorek se zašle k mikroskopickému vyšetření.

Patolog by měl být schopen podle typických charakteristik buněk popsat typ nádoru (zda se jedná o zhoubný či nezhoubný typ a z jakého místa nádor vychází). Pro detailnější diagnostiku a zjištění, kam nádor zasahuje, je potřeba využít zobrazovacích metod. Nejlepší metodou je asi MRI magnetická rezonance nebo CT, počítačová tomografie. Počítačová tomografie umí detailně z různých pohledů zobrazit nádorovou masu. Zobrazení nádoru má velký význam pro  jeho léčbu.

Nádor jazyka a jeho příznaky (4)

Léčba nádorů jazyka

Asi každého hned napadne, jak se dá žít bez jazyka, který má hodně funkcí. Jazyk je opravdu velmi důležitou, jedinečnou a nenahraditelnou strukturou. Cílem léčby je vždy na prvním místně prodloužit život nemocného na co možná nejdelší dobu, ale také udržet určitý životní komfort. To znamená zachovat jazyk. Důležité je zachytit onemocnění v raném stádiu, aby nádor nezasahoval do hloubky. Samotná léčba nádoru je velmi individuální a záleží na velikosti nádoru a jeho  typu.

Pro úplné odstranění a vyléčení je nezbytný chirurgický zákrok, kdy je nádor vyříznut. Pokud je nádor velkých rozměrů, je možné jeho velikost zmenšit radioterapií nebo chemoterapií. Toto je v případě zhoubných nádorů. Nezhoubné se většinou odstraní chirurgicky a po té již nedochází k žádným potížím. Při zákroku v ústech a především na jazyku je důležité myslet na to, jak bude dotyčný přijímat potravu. Někdy může opatrně srkat tekutou stravu, jindy je nutné před operací zavést žaludeční sondu k zajištění výživy. Pokud nádor jazyka zasahuje do okolí, je možné odstranit další struktury jako je část čelisti, toto jsou většinou velmi složité a dlouhé operace.

Prevence nádorů jazyka

Léčba nádorů jazyka je poměrně úspěšná v raných stádiích. Proto je prevence velmi důležitá. Jako tak zvaný screening se využívá služeb dentálních hygienistů, zubařů nebo také praktických lékařů. Dvakrát ročně by každá osoba měla mít ústa prohlédnuta jak pohledem, tak pohmatem při běžné rutinní zubní prohlídce. To by se mělo týkat každé osoby starší 20 let.

K prevenci je ještě nutné dodat, že existuje řada faktorů, které jsou jasným rizikovým faktorem. Proto je důležité se jim vyhýbat. Patří k nim kouření a jiné užívání tabáků (žvýkání), nadměrná konzumace alkoholu nebo nákaza virem HPV. Dnes již existuje poměrně spolehlivé očkování proti typu 16, proto se doporučuje v prevenci vzniku nádoru jazyka a dutiny ústní. Důležité je také zabránit chronickému dráždění v ústech a zajistit správné zubní protézy a jiné pomůcky. Pravidelná správná ústní hygiena (čištění zubů alespoň dvakrát denně) patří také k prevenci vzniku nádorů jazyka a úst.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Cysta v prsu

Prsní žláza ženy je tvořena tzv. lobuly, což je část prsu, která tvoří mateřské mléko a dukty, které mléko z lobulů odvádí do bradavky. Tyto…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…