Malárie

Malárie
17. 05. 2018

Malárie je infekční onemocnění, které postihuje člověka a některá zvířata. Nemoc způsobují parazité Protozoa, což jsou jednobuněčné organismy, které patří do rodu Plasmodium. Typicky je onemocnění přenášeno samičkou komára Anopheles. Existuje 5 základních typů Plasmodia, které napadají člověka a onemocnění se pak z člověka na člověka přenáší. Nejvíc úmrtí na malárii je způsobeno Plasmodiem falciparumPlasmodium vivax a Plasmodium ovale způsobují většinou mírnější formu nemoci.

Plasmodium knowlesi způsobuje malárii u lidí jen velmi velmi zřídka. O vzniku a šíření malárie existuje mnoho teorií. Existence Plasmodia falciparum se odhaduje na 50 - 100 tisíc let, ale pravděpodobně se více začal rozšiřovat před asi 10 tisíci lety. Uvažuje se, že k rozšíření došlo modernizací zemědělství a usazováním se člověka a zakládáním měst. Malárie se běžně vyskytuje také u šimpanzů. Uvažuje se, že první malárie mohla postihnout gorily. Již Hippokrates popsal opakující se horečky u člověka.

Čtěte také:

Horečka dengue

Na malárii v roce 2015 zemřelo 731 tisíc lidí

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem Římského emporia, tehdy se malárie označovala jako římská horečka. Jakákoliv voda bez pohybu láká komáry a je ideálním místem pro jejich rychlé množení. Označení malárie vychází z latinského malaria, což znamená špatný vzduch (jako asociace s dusnem a vlhkem, kde se komáři rádi vyskytují). Poprvé se slovo malárie objevilo v anglické literatuře kolem roku 1829. Onemocnění je rozšířeno v tropických a subtropických oblastech, nejčastěji pak v rovníkových oblastech.

Příkladem je subsaharská Afrika, Asie, Latinská Amerika. V roce 2015 zde bylo celosvětově odhadem 296 milionů nemocných a až 731 tisíc lidí nemoci podlehlo. Ve většině případů, což činilo až 90 %, šlo o Afriku. Zajímavé, že mezi lety 2000 - 2015 výskyt onemocnění klesl o 37 %, ale naopak od roku 2014 výskyt opět stoupnul. Obecně je malárie asociovaná s chudobou a má obecně obrovský vliv na ekonomiku země a její vývoj. V Africe se onemocnění podílí na ztrátě až 12 miliard dolarů ročně, kvůli snaze zlepšit zdravotnictví a kvůli ztrátám pracovní síly a úbytku turistů, kteří se nemoci obávají.

Malárii přenáší komáři

Příčinou vzniku malárie je kousnutí komárem, který ve slinách přenáší parazity Plasmodia. Sliny se dostávají přímo do lidské krve. Parazit pak cestuje tělem až do jater, kde dospívá a rozmnožuje se. Parazit se pak dál šíří do celého těla. Díky tomu je jednoduché malárii diagnostikovat mikroskopicky ze vzorku krve. Jak již bylo zmíněno, konkrétně za nemocí stojí parazit Plasmodium. Nejčastěji onemocnění způsobuje Plasmodium falciparum (75 %), následuje Plasmodium vivax (20 %). Plasmodium vivax se vyskytuje většinou mimo území Afriky. Existuje teorie, že globální oteplování a klimatické změny obecně - stojí za rozšiřováním malárie.

Malárie_tropické onemocnění (2)

Komár přenáší parazity slinami

Průběh onemocnění závisí na životním cyklu parazita malárie. Komár nejdříve kousne člověka, nasaje jeho krev a přenese parazity slinami. Takzvaný sporozoit se dostává do lidské krve a cestuje do jater. Parazit napadá jaterní buňky a začíná se množit jako merozoit. Jaterní buňka je plná parazita a buňka praská. Tím se další vývojové stádium parazita dostává zpátky do krve. Parazit v tuto chvíli vniká do červených krvinek, kde se vyvíjí v kruhové trofozozoity a schizonty.

Jakmile komár nasaje krev z člověka, v tuto chvíli se sám komár nakazí parazitem a životní cyklus Plasmodia tak pokračuje. Definitivním hostitelem je samička komára Anopheles (sameček nesaje lidskou krev, pouze nektar z květin), která pak přenáší infekční formu (sporozoit). Samička preferuje sání krve v noci za šera nebo za tmy. Člověk se stává sekundárním hostitelem, a tím pak i vektorem pro další přenos nemoci. Další možností přenosu nemoci je krevní transfuze, ale tato možnost je velmi vzácná. Příznaky onemocnění jsou v blízkém vztahu s životním cyklem parazita.

Asymptomatické období může trvat 8 - 30 dní od nasátí komára. Většinou pak nastává období horeček, které přicházejí a odcházejí ve vlnách a to podle množení parazita. Zajímavé je, že Plasmodium vivax se nevyvíjí v aktivní meorzoit ihned, ale může být v tiché fázi několik měsíců až let. To vede k velmi dlouhé inkubační době a pozdním relapsům. Nevýhodou pro člověka je, že je parazit poměrně dobře skryt před reakcí imunitního systému díky tomu, že je parazit v červených krvinkách a v játrech, je poměrně nepřístupný pro buňky imunitního systému.

Malárie může být nebezpečná pro těhotné ženy

Napadené červené krvinky jsou ale vychytávány slezinou a likvidovány. Výjimkou je Plasmodium falciparum, který má na povrchu protein způsobující zachytávání červených krvinek k cévní stěně. Tím se parazit vyhýbá slezině. Parazit tak může ucpávat drobné cévy. To pak činí velmi závažné problémy například těhotným ženám, kdy se ucpávají cévy v placentě, a ta pak nedodává dostatek živin plodu. Plod může odumřít.

Stejně jako u placenty mohou být ucpány cévy v dalších orgánech, u mozku vznikají příznaky podobné mrtvici. Typické příznaky se objevují po asi 8 až 30 dnech od nakažení. Zpočátku se jedná o příznaky velmi podobné chřipce nebo nachlazení. Nemocný si stěžuje na bolesti hlavy, horečku, třesavku, bolest kloubů, zvracení. Objevit se může žloutenka a hemolytická anémie, stav může vést až k sepsi, křečím, selhání ledvin a v nejhorším případě až k smrti.

V moči se může objevit hemoglobin. Pro malárii jsou typické tzv. paroxysmy, což jsou cyklicky objevující se pocity zimy, třesavka a horečka s pocením. Tento stav se objevuje pravidelně co dva dny u Plasmodia vivax a ovale (nazývá se terciánní horečka) a co 3 dny u Plasmodia malariae (kvartérní horečka). Plasmodium falciparum může horečky způsobovat co 36 - 48 hodin nebo pak méně výraznou horečku, která nepřestává.

Plasmodium falciparum způsobuje, jak již bylo zmíněno, nejzávažnější formu malárie. Proto se někdy malárie nazývá malarie falciparum. Nemocní, u kterých propukne poškození mozku, vykazují neurologické symptomy. Postižené osoby mají problém s chůzí, obtížně stojí vzpřímeně, objevuje se nystagmus (pravidelné cukavé pohyby očí), neschopnost sledovat předmět s oběma očima najednou, křeče se záchvaty a kóma.

Komplikace u malárie

Ve většině případů se setkáváme s určitými komplikacemi. Mezi ně řadíme:

 • dýchací obtíže s metabolickou acidózou
 • nesrdeční plicní edém
 • zánět plic
 • závažná anémie

V afrických zemích je mnoho lidí nakaženo HIV a spolu s touto nemocí malárie zvyšuje pravděpodobnost komplikací a úmrtí na toto onemocnění. Červené krvinky se ve větší míře rozpadají a uvolňují velké množství hemoglobinu, a ten pak přes ledviny protéká do moči. Moč má pak typické tmavé zabarvení.

K dalším, pro malárii typickým nálezům, patří zvětšení sleziny a jater, velmi silné bolesti hlavy, snížená hladina cukru v krvi, poruchy srážení krve nebo šok. U těhotných žen hrozí samovolných potrat či narození mrtvého plodu, snížená porodní hmotnost novorozence.

Jakmile určité příznaky nemoci odezní, mohou se opět objevit a to nečekaně nebo v pravidelných intervalech. Nejčastěji se opakují po 8 -24 týdnech. Zajímavé je, že geneticky začalo během generací lidské tělo s malárií bojovat. Existují určité poruchy či metabolické změny, které pomáhají lidskému tělu malárii překonat. Mezi tyto změny patří thalasemie, srpkovitá anémie a další. U srpkovité anémie existuje změna stavby hemoglobinu a to pak vede k abnormálnímu tvaru červených krvinek. Díky tomu jsou krvinky vychytávány slezinou předčasně a zlikvidovány.

Malárie_tropické onemocnění (3)

Dočasná imunita u malárie

V případě napadení krvinek malárií jsou pak rychle vychytány a onemocnění rychleji odezní. V jihovýchodní Asii se v poslední době častěji vyskytuje poškození jater v souvislosti s malárií. Pokud nemocný ještě k tomu trpí určitým jaterním onemocněním (hepatitida, chronické jaterní selhání), pak hrozí úplné selhání jater a úmrtí nemocného. Při včasné léčbě je možné onemocnění překonat. Vzniká dočasná imunita, kdy nová infekce probíhá mnohem mírněji. Tato imunita ale během let vymizí.

Podle světové zdravotnické organizace je malárie klasifikovaná jako nekomplikovaná a velmi vážná. Velmi vážná je v případě, že se objeví alespoň jedno z následujících kritérií:

 • snížené vědomí
 • slabost
 • neschopnost pozřít potravu
 • dva a více záchvaty s křečemi
 • snížený krevní tlak (pod 70 mmHg u dospělých a 50 mmHg u dětí)
 • dýchací obtíže
 • oběhový šok
 • selhání ledvin
 • hemoglobin v moči
 • krvácení
 • plicní edém
 • sníženou hladinu cukru v krvi (pod 40 mg/dL)
 • acidózu
 • vysoké hladiny laktátu
 • nebo vysokou koncentraci parazitů v krvi

Diagnostika malárie

V mnoha případech lze malárii diagnostikovat podle typických příznaků. V oblastech, kde se malárie ale často nevyskytuje, je nutné myslet na tuto diagnózu především v případě, že nemocná osoba cestovala do endemických oblastí, pokud má zvětšenou slezinu, horečku, nízký počet krevních destiček a červených krvinek, vysoký bilirubin v kombinaci s normálním počtem bílých krvinek.

Přesněji je pak nutné odebrat vzorek krve a mikroskopicky ho vyšetřit. Toto vyšetření je zlatým standardemKrev se rozetře do velmi tenké vrstvy a lze pak mikroskopem sledovat změnu struktury červených krvinek a přímo parazita uvnitř krvinky. Další možností diagnostiky je PCR (pomerázová řetězová reakce), kdy se přímo detekuje DNA parazita nebo testy založené na diagnostice antigenu.

V některých případech je důležité zjistit přesný typ parazita, protože léčebné strategie se mohou lišit u jednotlivých druhů Plasmodia. Dnes již existují komerční běžně dostupné testy. V rozvojových chudých zemích, kde testování může znamenat velký výdaj, se považuje osoba nemocná malárii již při historii horečky, obecně je známé pravidlo, že horečka rovná se malárie, pokud není prokázáno jinak. Díky tomu je malárie přediagnostikována a často nemocní umírají na jiná onemocnění, která vůbec zjištěna nebyla a byla zaměněna s malárií. V rozvojových zemích také vzniká častá léková rezistence, protože nemocní dostávají léky bez správného prokázání nemoci.

Léčba malárie

Historicky první lék proti malárii pochází z kůry stromu cinchona, který obsahuje chinin. Tento strom roste v jihoamerických Andách, převážně v Peru. Peruánci vyráběli z kůry tinkturu, která léčila horečku. Kolem roku 1640 byl zjištěn efekt tinktury na malárii a lék byl přivezen do Evropy. Až do roku 1920 byl chinin hlavním a vlastně jediným lékem proti malárii. Až v roce 1940 nahradil chinin lék chloroquine.

Tento lék byl velmi oblíbený, ale během několika desetiletí se vytvořila rezistence a lék přestal účinkovat. Rostlinné výtažky se používaly také v tradiční čínské medicíně. K účinným patří například Artemisia annuaCílem dnešních výzkumů je vyvinout očkovací látku proti malárii. Až v roce 2015 se objevila první úspěšnější látka. Látka se označuje jako RTS,S, a byla povolena v Evropě. Mírná malárie se většinou ale stále léči perorálními léky. Dnes se používá kombinovaná terapie, základem je artemisin. K dalším látkám patří amodiaquinelumefantrinmefloquine nebo sulfadoxine pyrimethamin. K dalším doporučeným kombinacím patří dihydroartemisinin a piperaquin.

Kombinace léků předchází jejich rychlé rezistenci. V těhotenství světová zdravotnická organizace doporučuje chinin a klindamycin nebo ACT v pozdním stádiu těhotenství. Jaterní formy se většinou léčí primachinem a tafenochin je prevencí relapsů. Velmi závažné formy jsou život ohrožující a léčba musí být rychlá a agresivní. Doporučuje se nitrožilní podávání antimalarik. Většinou se používá artemisinin nebo chinin.

Jako další účinné léky můžeme také zmínit doxycyklinMalaronemeflochinproguanil nebo atovaquon. Látky se používají vždy v kombinaci.

Prevence malárie

Nejúčinnější prevencí malárie je kontrola množení a likvidace komára, který onemocnění roznáší, tak aby k nemoci vůbec nedocházelo. K dalším možnostem prevence patří určité léky a hlavně jejich kombinace. Očkování proti malárii se objevilo v roce 2015, látka se označuje jako RTS,S a byla povolena v Evropě.

Důležité je si uvědomit, že prevence je mnohem cenově výhodnější než léčba nemoci, proto by se výzkum měl orientovat tímto směrem. Problém ale je, že se malárie ve velkém vyskytuje v rozvojových chudých zemích. Jako prevence kousnutí komárem poměrně spolehlivě slouží ochranné sítě - moskytiéry, repelenty, insekticidní spreje a vysušování mokřadů. K lékům, které se používají profylakticky, patří sulfadoxin - pyrimethamin, v některých případech také artemisinin, chynin, doxycyklin, meflochin nebo lumefantrin.

Většina léků potřebují delší čas, než začnou účinkovat, proto se doporučuje antimalarika užívat několik týdnů před cestou do rizikových oblastí. K metodám prevence malárie se řadí také edukace obyvatelstva.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Borelióza

Klíště (latinsky Ixodesricinus) bylo objeveno v roce 1758, jde o roztoče z čeledi klíšťatovití. Tento roztoč se živí sáním krve savců, ptáků nebo…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…