Demence

Demence
16. 08. 2019

Demence je slovo označující skupinu příznaků ovlivňující paměť, myšlení a sociální chování. Demence je často mylně považována za onemocnění, ale správně se jedná o příznak onemocnění jiných. Jde o závažný progredující proces, který významně omezuje nemocného v běžných denních aktivitách.

Demence je nemoc starých lidí?

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale zavádějící, jelikož demence může z různých důvodů postihnout také osoby mnohem mladší. Stejně tak pouhá ztráta paměti neznamená demenci, jelikož jde o komplexní problém.

Všeobecně se demence vyskytuje celosvětově a výskyt každým rokem mírně stoupá (výrazněji v Asii, příčinou je jednoznačně dožívání se vysokého věku). Asi dvě třetiny nemocných se vyskytuje v rozvojových zemích a obecně v oblastech ekonomicky chudších. Demence postihuje obě pohlaví, o něco častěji pak ženy.

Výskyt stoupá u osob nad 65 let věku, mnohem výrazněji pak u starších 85 let. Historicky byla demence zmíněná již v textech z doby antické. Autoři popisují ztrátu schopnosti myslet v závislosti na zvyšujícím se věku nemocného. Často byly staré osoby považovány za blázny a viníkem bylo “tvrdnutí mozkových tepen”. Postupem času byla demence popisována u osob postižených syfilisem a dnes již víme, že příčin vzniku existuje velké množství. Díky zvyšujícímu se věku obyvatel, a tím pádem vyššímu výskytu demence se pozornost odborníků soustřeďuje na zlepšování péče o nemocné a investice do výzkumu demence, léčby a teoretické prevence. 

Příčiny vzniku demence

Demence je způsobená procesy, které vedou k poruše funkce nebo ztrátě nervových buněk a spojů mezi jednotlivými nervovými buňkami v mozkové tkáni. Poškozené mohou být buňky v různých částech mozku a podle toho se pak odvíjejí příznaky demence. Dalším typickým znakem pro demence různého původu jsou depozita hmoty bílkovinné povahy. Asi 80 % všech forem demence je způsobeno Alzheimerovou chorobou, u které se právě setkáváme s nánosy hmoty v oblasti nervových buněk. Alzheimerova nemoc je progresivní onemocnění, které vede k rychlému zhoršování demence a ke smrti jedince. Jedna z příčin vzniku Alzheimerovy choroby je jednoznačně dědičnost. Vaskulární (cévní) demence je druhou nejčastější příčinou vzniku demence

Poškození mozkových cév

Poškození mozkových cév vede ke sníženému prokrvení mozkové tkáně a tím k jejímu odumření. Ukládání takzvaných Lewyho tělísek taktéž vede ke vzniku demence. Tělíska jsou opět depozita bílkoviny a můžeme se s nimi setkat u Lewyho demence, Alzheimerovy choroby, ale také u Parkinsonovy choroby

Frontotemporální demence

Frontotemporální demence je dalším progredujícím typem demence. Zde dochází k rozpadu nervových buněk v oblasti spánkových a předních mozkových laloků. Poničení těchto oblastí vede k poruchám osobnosti, chování a jazykové výbavy. Výzkumem bylo zjištěno, že se u jedné osoby může na vzniku demence podílet více kombinovaných faktorů. K výčtu známých příčin vedoucích ke vzniku demence patří také Huntingtonova nemoc, což je závažné dědičné onemocnění vedoucí ke zničení mozkových a míšních buněk. Onemocnění postihuje mladší osoby, většinou ve věku 30-40 let

Traumatické poranění mozku

Traumatické poranění mozku je stav vzniklý opakovaným úrazem hlavy, přečtěte se o úrazech hlavy (typické pro hráče amerického fotbalu, boxery nebo vojáky). Toto opakované poškození nervových buněk taktéž vede mimo jiné ke vzniku demence. První příznaky se většinou objevují až několik let po posledním úraze. 

Creutzfeld-Jakobova choroba

Creutzfeld-Jakobova choroba je dalším klasickým příkladem onemocnění vedoucího ke vzniku demence. Toto smrtelné onemocnění je nakažlivé a vede k ukládání infekčních prionů v mozkové tkáni. Již jednou zmíněná Parkinsonova choroba je onemocnění vedoucí kromě pohybových abnormalit taktéž k demenci. Většina výše zmíněných onemocnění vede k progresivnímu vzniku demence a stav je nezvratný.

Existují ale také poruchy, které mohou vést k příznakům demence, ale po vyřešení abnormálního stavu demence zmizí. Příkladem jsou:

Otoky mozku nebo krvácení v oblasti mozku může taktéž vést ke vzniku příznaků spojovaných s demencí. Zřídkakdy mohou některá nádorová onemocnění vést k demenci.

demence3

Rizikové faktory vedoucí k demenci

Pokud hovoříme o rizikových faktorech, na prvním místě je jednoznačně věk, dále pak rodinná anamnéza, Downův syndrom (vede ke vzniku Alzheimerovy nemoci v atypicky nízkém věku). Podle některých odborníků může být životní styl také rizikovým faktorem (alkohol, kouření), kardiovaskulární onemocnění nebo cukrovka. Zajímavostí je, že někteří odborníci tvrdí, že špatná ústní hygiena a může vést ke vzniku demence. Existuje prý spojitost mezi přemnožení ústních bakterií a vznikem Alzheimerovy nemoci. Některé typy bakterií byly totiž nalezeny v mozku zemřelých osob s demencí. Tyto bakterie podle všeho pronikají do nervových buněk a mohou je ničit zánětlivou reakcí. 

Průběh demence

Tak jako příčiny vzniku demence jsou rozmanité, příznaky a průběh demence je velmi individuální a liší se člověk od člověka. Některá onemocnění mají klasický předvídatelný průběh, jiná progredují různou rychlostí.

Symptomy demence

  • Asi nejtypičtějším symptomem jsou poruchy paměti a poruchy chování, poruchy pozornosti, neschopnost řešení jednoduchých problémů nebo úkonů a poruchy jazykové výbavy a komunikace obecně. Většina nemocí vede k pomalu se zhoršující demenci.
  • Klasické jsou také poruchy rovnováhy, třes končetin, problém vyjádřit se a komunikovat, problém s polykáním, neklid, nespavost, sluchové a zrakové halucinace, deprese, strach, podrážděnost, apatie nebo změny chutí k jídlu.

Demence je chronický progredující stav a velmi často probíhá v určitých stádiích. Počáteční fáze může mít jen minimální projevy. Strukturálně ale chorobný proces v mozku začal mnohem dříve.

Fáze demence

  1. První projev jsou většinou jen drobné změny, které dovolují nemocnému zůstat ve své denní rutině.
  2. V dalším stádiu si již blízké osob všímají změn chování nemocného. Symptomy začínají narušovat život nemocného. Nemocný zapomíná častěji důležité události nebo aktivity (vzít si léky, vyprat prádlo, zamknout, vypnout vařič a podobně). Nemocná osoba nezvládá spravovat finance, opakuje úkony, ztrácí se na dříve známých místech a nepoznává obličeje. Veškeré příznaky se zhoršují a nemocný si postupně není schopen zapamatovat žádné nové informace. Postižený není schopen řešit ani minimální problém, samostatně vykonat jednoduché úkony a ztrácí schopnost samostatně se o sebe postarat.
  3. Pozdní stadium demence je charakterizováno nesamostatností nemocného, inkontinencí stolice i moči, nemocný vyžaduje péči 24 hodin denně, asistenci s hygienou, jídlem a pitím. Nemocný nepoznává své blízké, ztrácí chuť k jídlu a nemá zájem o jiné aktivity než odpočívat na lůžku. Nespavost je dalším typickým příznakem.

Demence vede k řadě komplikací a ovlivňuje tělesné funkce. Nechutenství může vést k zácpě a celkovému zpomalení peristaltiky, nemocný může mít problémy s kousáním a polykáním a vyžaduje mixovanou a tekutou stravu. Potíže s polykáním mohou vést ke vdechnutí kousku potravy. Normálně sterilní prostředí plic je infikováno a vzniká zánět a dechové obtíže. Neschopnost tělesné hygieny může vést k zánětům močových cest a kožním infekcím. Infekce u dlouhodobě ležících pacientů v pozdních stádiích vedou k úmrtí.

demence1 

Diagnostika demence

Neexistuje jediné jednoduché vyšetření, které by jednoznačně odhalilo vznik demence. I když je demence diagnostikována, bývá složité odhalit přesnou příčinu vzniku. Příznaky se u různých typů demence překrývají a jen podle příznaků nebývá vždy možné odhalit příčinu. Diagnostika demence je velmi komplexní a poměrně složitý proces.

Například Alzheimerova choroba bývá diagnostikována až po zjištění osobní a rodinné anamnézy, po krevním vyšetření, vyšetření celého těla a možné je využít také zobrazovací metody. Bohužel mnoho typů demence může být potvrzena až biopsií mozkové tkáně (většinou posmrtně).

Existuje několik poměrně jednoduchých testů (trvají asi 5-15 min), které mohou odhalit vznik demence. Jde o standardizovaný test, kdy nemocný odpovídá na různé otázky (orientace v čase, sčítání a odpočítávání, orientace událostí a podobně).

Další možností je dotazovat ošetřující osobu a výsledky kombinovat. Tyto testy patří do rukou specialistům jako jsou neuropsychiatrie, gerontologie a psychologie. Vhodné je vždy provést rutinní krevní vyšetření (hodnoty vitamínu B12, vitamínu E, elektrolyty, hormony štítné žlázy), aby byly vyloučeny interní onemocnění. Využít by se měly také zobrazovací metody, nejčastěji počítačová tomografie. Obrázek mozkové tkáně může vyloučit nádorové masy, cévní abnormality, krvácení nebo infarkty myokardu

Léčba demence

Léčba demence záleží na příčině vzniku. Smutné je, že většina nejzávažnějších progresivních onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc, nelze vyléčit. Existují pouze léky, které přechodně zlepší příznaky, ale progresi onemocnění nemění (příkladem je Donepezil, inhibitor acetylcholinesterázy).

Antipsychotika mohou zmírnit příznaky halucinací psychóz. Antidepresiva mají dobrý účinek na nespavost a celkově zklidní nemocného. Někteří odborníci doporučují léky na zvýšení prokrvení mozku v kombinaci s psychoterapií. Vyvážená strava, hydratace a pravidelná denní aktivita je velmi důležitá pro udržení nemocného v kondici.

Nechutenství může rychle snížit potřebnou hodnotu živin, elektrolytů a vitamínů. Kvalitní výživa je důležitá pro prevenci proleženin a prevenci vzniku zánětů. Dnes existuje řada doplňků stravy a koktejlů bohatých na bílkoviny, cukry, tuky i vitamíny. Nutné je myslet nejen na nemocného, ale také na jeho příbuzné a pečující, jelikož obecné zlepšení nálady a postoje k demenci má pozitivní přínos na celý proces.

Z alternativních podpůrných metod mají dobrý účinek aromaterapie, masáže a někteří zastánci léčebného konopí doporučují koupele a různé masti na zmírnění příznaků. Všechny zmíněné léčebné a podpůrné metody jsou součástí paliativní péče, jelikož je demence vyléčitelná. Cílem je zajistit co nejlepší kvalitu života nemocného, aby mohl dožít podle svých představ v klidu a bezbolestně. 

Prevence demence

V dnešní době neexistuje zaručená prevence (v dědičných případech demence žádná), ale je možné dodržovat určitá pravidla, která mohou pomoct pravděpodobnost snížit.

  • Hlavní metodou je udržovat si aktivní mysl, věnovat se aktivitám stimulujícím proces myšlení jako je čtení, puzzle, slovní hry a trénování paměti.
  • Důležité je také být aktivní fyzicky a pohybovat se aktivně alespoň 150 minut týdně.
  • Kouření a alkohol vedou k poškození cév, proto abstinence v tomto smyslu je pozitivní pro prevenci vzniku demence.
  • Denní přísun vitamínů, korekce krevního tlaku a cholesterolu, cukrovky nebo obezity jsou velmi přínosné.
  • Dostatečné množství spánku se také doporučuje.


Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Fobie

Fobie je neúměrně vysoký pocit strachu vznikající za určité situace. Přičemž se jedná o situace a objekty, které strach běžně nevyvolávají. Tento…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…