Connův syndrom

Connův syndrom
08. 09. 2016

Connův syndrom neboli primární hyperaldosteronismus je endokrinní (hormonální) onemocnění charakterizované zvýšenou hladinou aldosteronu v krvi. Connův syndorm stojí za poměrně velkým počtem osob trpících vysokým krevním tlakem. Connův syndrom se statisticky vyskytuje o něco častěji u žen. Nejčastěji je onemocnění odhaleno u osob mezi 30 a 50 lety věku.

Aldosteron je velmi důležitý hormon produkovaný nadledvinami. Nadledviny jsou párový endokrinní orgán, který se nachází, jak z názvu vyplývá, nad oběma ledvinami. Nadledviny se skládají z kůry a dřeně a jako endokrinní neboli žlázy s vnitřní sekrecí se podílejí na tvorbě několika životně důležitých hormonů. V kůře nadlevin se vytváří tzv. glukokortikoidy a mineralokortikoidy.

Čtěte také:

Addisonova choroba

Glukokortikoidy, z nichž je hlavním hormonem kortizol, mají velký vliv na metabolismus a imunitu organismu, umožňují člověku přežít vysoce stresové situace. Mineralokortikoidy, jejichž hlavním představitelem je aldosteron, mají vliv na ledviny, cévy a tělesné tekutiny. Mineralokortikoidy snižují ztráty sodíku do moči, zvyšují ztráty draslíku a zvyšují krevní tlak. V kůře nadledvin se v malé míře produkují také pohlavní hormony. Naopak dřeň nadledvin evolučně patří k nervové soustavě. Jde o modifikované sympatické ganglium a buňky dřeně produkují katecholaminy. Nejdůležitějším katecholaminem je adrenalin a noradrenalin. Dřeň v malém množství produkuje také dopamin.

Celý tento systém reaguje na zátěžové reakce a spouští poplachovou reakci stresu (úraz, krvácení, stres, strach, útěk před nebezpečím). Funkce nadledvin je začleněna do poměrně dost složitého systému. Vylučování hormonů je tak řízeno na několika úrovních. Vyšší funkci v tomto systému má mozek a to konkrétně hypothalamus a hypofýza (podvěsek mozkový).

Connův syndrom byl pojmenován po Jerome W. Connovi. Tento americký lékař popsal jako první v roce 1955 u pacientů s vysokým krevním tlakem vysokou hladinu aldosteronu a také přítomnost nádoru-tzv. adenomu nadledvin. Doktor Conn tím odhalil spojitost mezi zvýšenou hladinou aldosteronu a adenomem nadledvin. Tento stav pak pojmenoval jako primární aldosteronismus. V minulých desetiletích bylo toto onemocnění považováno za velmi vzácné. S vývojem diagnostických metod bylo ale zjištěno, že často stojí za vysokým krevním tlakem.

Aldosteron

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje hlavní roli při regulaci krevního tlaku. Aldosteron působí především na oblast distálního tubulu a oblast sběracích kanálků ledvin. Díky aldosteronu ledviny znovuabsorbují některé ionty a vodu. V ledvinách dochází k šetření sodíku, vylučování nadbytečného draslíku, zadržování vody. Tím dochází ke zvýšení krevního tlaku a objemu krevní náplně. Aldosteron se svými vlastnosti řadí do tzv.renin-angiotensin-aldosteron systému. Aldosteron byl poprvé popsán Simpsonem a Taitem v roce 1953.

Connův syndrom - příčiny vzniku

Jak už bylo řečeno, Connův syndrom je označení pro primární hyperaldosterismus. To znamená, že jde o nadprodukci aldosteronu. Primární znamená, že za vysokou hladinou stojí primární produkce nadledvinami. Typickou a hlavní příčinou vzniku Connova syndromu je přítomnost nezhoubného (benigního) nádoru v kůře nadledvin. Nádor může být pouze v jedné nadledvině, objevit se ale může v obou najednou.

Další možností vzniku primárního aldosterismu je tzv. bilaterální hyperplasie nadledvin, kdy obě nadledviny zduří a nadprodukují aldosteron. Toto zvětšení nadledvin nemá charakter nádoru. Poslední ale spíš velmi vzácnou příčinou vzniku je pak zhoubný (maligní) nádor nadledvin. V případech adenomu a zhoubného karcinomu nadledvin ale přesné příčiny vzniku těchto nádorů známé nejsou. Uvažuje se vlivu vnějšího prostředí nebo o dědičnosti, případně některých toxických látkách či ionizujícím záření.

Connův syndrom - příznaky a průběh

Connův syndrom se projevuje poměrně širokým spektrem příznaků. Jednoznačně ale dominuje vysoký krevní tlak. Ke zvýšení tlaku dochází vlivem aldosteronu, který má za následek zadržování sodíku a tím i vody v těle. Vysoký krevní tlak způsobuje zvýšenou únavu, bolest hlavy, zvýšené krvácení z nosu. Vysoký krevní tlak má také špatný vliv na stěnu cév. Stěna cév ztrácí pružnost a hrozí zvýšené riziko jejich prasknutí (krvácení do mozku, vznik aneurysmat, vznik disekce aorty, kornatění tepen a infarkt srdečního svalu atd.)

Vysoký krevní tlak bývá často jediným příznakem. Objevit se ale mohou také svalová slabost a křeče, zácpa, časté noční močení, poruchy srdečního rytmu nebo až srdeční zástava. Mnoho těchto příznaků souvisí se sníženou hladinou draslíku v krvi, dále pak s metabolickou alkalózou (vysoké pH) a nízkou hladinou reninu v krevní plazmě. Pokud Connův syndrom zůstane bez povšimnutí a léčby, může poměrně brzy vést k nezvratným změnám a až k náhlému úmrtí. Důležité je rychle snížit krevní tlak a zvýšit hladinu draslíku.

Vysoký krevní tlak krom výše zmíněných komplikací může rychle vést k ztluštění srdeční stěny a srdečnímu selhání nebo k poškození cév ledvin a jejich snížené funkci až renálnímu selhání. Vysoký krevní tlak je v případě Connova syndromu kontinuální a středně těžký až těžký. Hypertenze (vysoký krevní tlak) většinou špatně reaguje na léčbu a trvá delší dobu než se podaří tlak dostat k normálním hodnotám.

Connův syndrom - diagnostika

Na možnost Connova syndromu neboli primární hyperaldosterismus j nutné myslet vždy, pokud se nedaří dlouhodobě léčit vysoký krevní tlak a daná osoba trpí dalšími výše zmíněnými příznaky. Pokud je použita kombinace mnoha tlak snižujících léků, je vhodné na tuto diagnózu taktéž myslet.

Jelikož bylo zmíněno, že primární aldosterismus je nejčastěji způsoben nezhoubným nádorem nadledvin, k zobrazovacím metodám patří počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI), možné je použít také ultrazvuk k odhalení nádorové masy. V některých případech je Connův syndrom odhalen při EKG vyšetření, které odhalí změny srdečního rytmu či infarkt. Po dalším pátrání je možé dospět až ke Connovu syndromu.

Krevní rozbor může u Connova syndromu odhalit vysokou hladinu sodíku, nízkou hladinu draslíku a reninu. Hladina aldosteronu je také zvýšená. Pokud je nutné objasnit zda jde o jednostranný adenom nebo oboustrannou hyperplazii, je možné katetrizací odebrat krev z oblasti nadledvinových žil. Z odebraných vzorků se zjišťuje hodnota aldosteronu a kortizolu. Někdy je nutné vyloučit další typy poruch, je možné využít také genetické diagnostiky nebo mnoha dalších metod.

Connův syndrom - léčba

Pokud je Connův syndrom způsoben nezhoubným adenomem nadledviny, je léčba směřována k chirurgické intervenci. Snahou je odstranit celý nádor. Důležité ale je před samotnou operací stabilizovat krevní tlak a hladiny iontů a tělních tekutin. Nadledviny jsou poměrně snadno dostupné a ve většině případů operace probíhá laparoskopicky s minimálními řezy. Nemocný se velmi rychle zotavuje.

Jestliže je Connův syndrom způsoben zduřením obou nadledvin, léčba se vede medikamentózně. Využívá se tzv. antagonistů aldosteronu, což jsou látky, které působí opačně než aldosteron. Příkladem je spironolakton. Ten působí jako diuretikum a snižuje krevní tlak. Většinou je nutná kombinace léků. Sníženou hladinu draslíku je nutno doplnit buď přímo nitrožilně nebo v podobě tablet. Draslík má přímý vliv na stahy srdce a kosterních svalů, proto je velmi důležité sledovat jeho hodnotu. Nutné je také sledovat funkci ledvin.

Connův syndrom - prevence

Prevence Connova syndromu vychází z rizikových faktorů a příčin vzniku. K rizikovým faktorům patří ženské pohlaví a věk mezi 30 a 50 lety. Ženy v této skupině by tedy měly být ostražité. Přesné příčiny vzniku adenomu, karcinomu nebo hyperplazie nejsou úplně známé. Roli může hrát genetika, vnější prostředí atd. Základem prevence by tedy měl být zdravý životní styl s dostatek pohybu. Vyhýbat bychom se měli ionizujícímu záření nebo toxickým látkám.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…