Menierova nemoc

Menierova nemoc
17. 03. 2016

Menierova nemoc je onemocnění postihující sluchově rovnovážný (statoakustický) orgán, což je část vnitřního ucha. Onemocnění se někdy také označuje jako hydrops vnitřního ucha, kdy dochází ke změně tlaku (a objemu) mezi endolymfou a perilymfou vnitřního ucha. Slovo hydrops obecně označuje stav nahromadění tekutiny uvnitř dutého orgánu. Ve většině případů Menierova nemoc postihuje pouze jedno ucho, jen u malé části nemocných pak obě uši.

Menierova nemoc není život ohrožující, ale dokáže nemocnému život pořádně znepříjemnit. Onemocnění bylo pojmenováno podle francouzského lékaře Prospera Meniera, který nemoc poprvé v roce 1861 popsal. Pro zajímavost touto chorobou trpěl český president Edvard Beneš nebo americký astronaut Alan Shepard. Statisticky choroba postihuje přibližně stejně často muže i ženy a to nejčastěji mezi 20. a 50. rokem života.

Čtěte také:

Tinnitus

Vnitřní ucho

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z vnějšího prostředí do mozku, ale také poskytuje informaci o poloze a orientaci těla nebo o jeho pohybu. Vnitřní ucho je uloženo hluboko v lebce v kosti skalní v tzv. kostěném labyrintu. Kostěný labyrint je vyplněn tekutinou - perilymfou. Kostěný labyrint kopíruje tzv. blanitý labyrit, který je také vyplněn tekutino - endolymfou. Vnitřní ucho se skládá z tzv. hlemýždě (hlemýžď je stočená trubička a má za úkol zachycovat zvuk), ze 3 polokruhovitých kanálků (ty zachycují informace o poloze těla a jeho zrychlení) a z vejčitého a kulovitého váčku (zachycují informace o poloze). Veškeré informace z těchto oblastí se pak přenášejí do sluchového nervu a ten je pak vede do mozku, kde jsou zpracovány. Jakmile dojde k nečekanému podráždění celého systému, může tak dojít ke zvracení, mořské nemoci, motání hlavy a vrávorání.

Menierova nemoc a příčiny vzniku 

Ačkoliv je Menierova nemoc známá již přes 140 let, její příčina není dodnes přesně objasněna. Onemocnění vzniká při zvýšení objemu tekutiny v blanitém labyrintu - endolymfy. Hromadění endolymfy postupně zvyšuje také její tlak. Tento stav pak narušuje celý rovnovážný systém. Proč k množení endolymfy dochází, není přesně jasné, ale pravděpodobně dochází k nerovnováze ve tvorbě tekutiny a jejím vstřebávání. Existují úvahy, že možnou příčinou může být kouření, nezdravý životní styl a vysoká hladina cholesterolu, která pak vede ke vzniku aterosklerózy. Možnou příčinou je také opakovaný vznik infekcí středního ucha. Některé studie označují za příčinu vzniku změny v oblasti krční páteře, onemocnění hormonální nebo různé alergie. Tyto stavy pak stojí za změnou propustnosti cév. Menierova nemoc se pak používá k označení poruchy vnitřního ucha bez jasně známé příčiny (tzv. idiopatický hydrops).

Menierova nemoc - příznaky

Menierova nemoc je chronické (dlouhodobé) onemocnění sluchově rovnovážného aparátu. Nemoc se projevuje jako záchvaty závratě provázené nevolností a sluchovými šelestmi (hučení, šumění nebo pískání v uších). Onemocnění může vést až k hluchotě a vážnému porušení funkce vnitřního ucha. Menierova nemoc je popisována také jako náhlé záchvaty závratě s motáním hlavy. Závrať provázejí pocity tlaku a plnosti ucha, zhoršení sluchu a různé sluchové vjemy, jako je pískání, šumění, bzučení, syčení nebo bušení v uších. Tyto sluchové vjemy se označují jako tinitus. V některých případech může takovýto záchvat předcházet aura v podobě pocitu tlaku v uchu nebo uších, zhoršení sluchu apod. V průběhu záchvatu se intenzita obtíží stupňuje.

Závratě mohou být tak silné, že má nemocný problém s udržením rovnováhy, není schopen vzpřímeně stát a chodit. Stav může připomínat opilost. Motání hlavy pak zpětně může vyvolat nevolnost a zvracení. Záchvat většinou postupně odezní. Může přetrvávat pocit zalehnutého ucha. Závratě a motání hlavy mohou provázet také záškuby očí, kdy se objevují horizontální pohyby očních bulbů (nazývají se nystagmus). Jednotlivé záchvaty mají poměrně proměnlivé trvání, mohou trvat několik minut až několik hodin. Strach ze vzniku nových záchvatů může vést k dalším zdravotním problémům jako jsou deprese nebo pocity strachu.

Průběh Menierovy nemoci

Jak už bylo uvedeno výše, Menierova nemoc je onemocnění chronické, tedy dlouhodobé. Projevy ale mohou probíhat akutně - náhle. Nemocný začíná postupně trpět poruchou sluchu na jedno nebo obě uši. Udává se, že hluboké zvuky jsou méně slyšitelné. Poruchy sluchu se s časem zhoršují. Nemocný začíná pozorovat poruchy rovnováhy s motáním hlavy. Někdy k těmto symptomům může dojít náhle bez jakéhokoliv varování. Stav trvá několik minut až hodin a postupně se většinou sklidní. Motání hlavy může rychle vyvolat nevolnost a zvracení. Závratě většinou přicházejí v záchvatech a pozvolna ustávají. Mimo tyto záchvaty je většinou schopnost rovnováhy zachována. Nejnápadnějším příznakem je tedy postupná ztráta sluchu. Ta může být v průběhu času kompletní a nenávratná.

Menierova nemoc a diagnostika 

Diagnostika Menierovy nemoci bývá většinou poměrně složitá a často nejednoznačná. K diagnóze Menierovy nemoci lékař dospěje až v případě, že nemocný prošel kompletním vyšetřením a jiná nemoc nebyla zjištěna. Menierova nemoc je tedy poslední možností vysvětlení poruchy sluchu a rovnováhy v případě, že jiná příčina nebyla nalezena. Diagnóza se tedy stanovuje tzv. vylučovací metodou.

Nemocný je důkladně vyšetřen neurologem a otorhinolaryngologem (lékařem ORL neboli ušního, nostího a krčního oddělení). Důležité je vyloučit nádorové onemocnění sluchového nervu (tzv. neurinom nebo Schwannom akustického - sluchového nervu) nebo některé oblasti mozku. Toto se provádí většinou vyšetřením magnetickou rezonancí (MRI) nebo počítačovou tomografií (CT). Tyto metody dokážou zobrazit mozek a oblast skalní kosti - vnitřní ucho. Dále je důležité provést audiometrické a audiologické vyšetření, kdy se zjišťuje nedoslýchavost v určitých frekvencích (vysoké či nízké frekvence - hluboké či vysoké tóny a hlasitost).

Užitečná může být také tzv. BERA vyšetření (z anglického Brainstem Evoked Responses Audiometry Diagostika). Toto vyšetření tzv. kmenová evokovaná audiometrie patří mezi objektivní vyšetřovací metody. Metoda je založena na stanovování sluchového prahu a používá se k vyšetření sluchové dráhy. Měří se odpověď sluchového nervu a mozových center na sluchové podráždění.

Menierova nemoc může být zdlouhavá a někdy obtížná, protože především zvukové šelesty jsou velmi špatně dokazovatelné. Slyší je nemocný, ale ne vyšetřující.

Menierova nemoc - léčba

Jelikož dosud nebyla odhalena přesná příčina Menierovy nemoci, je také nemožné léčit tuto příčinu. Znamená to, že dosud neexistuje kauzální léčba. Jedinou možností tedy zbývá zmírňovat příznaky nemoci v průběhu záchvatů. V úvahu připadají léky tlumící pocit na zvracení - antiemetika (použít je možné skopolamin, antihistaminika, antagonisty dopaminových recpetorů atd.) Antiemetika je možné užívat ústy v podobě tablet nebo kapslí. Pokud již nemocný zvrací, existují formy, které lze aplikovat jako čípek. Další možností je užívání sedativ nebo trankvilizérů. Problémem je, že tyto léky mohou způsobovat zmatenost, únavu a malátnost, nemocný pak nemůže vykonávat běžné denní činnosti, řídit a ovládat různé stroje.

K další skupině léků, které se používají k léčbě Menierovy nemoci, patří kortikosteroidy a diuretika. Pokud léčba léky nezabírá a záchvaty jsou opravdu silné, je možné se přiklonit k operačnímu řešení. Je možné protnout sluchový nerv nebo narušit oblast vnitřního ucha obsahující endolympfu, aby nedocházelo k jejímu hromadění. Zničí se tak nevratně rovnovážná funkce vnitřního ucha. Závratě vymizí, ale s těmi bohužel také sluch nemocného. Tento zákrok je nutné opravdu důkladně promyslet.

K méně drastickému zákroku pak patří takový, kdy se lékař snaží operačně zajistit odtok endolymfy uměle vytvořenou cestou, dojde tak k uvolnění přetlaku ve vnitřním uchu. Spolehlivá léčba Menierovy nemoci bohužel ale neexistuje. Často je nutné se přiklonit také k psychoterapii a nemocný se tak snaží na sluchové šelesty (hučení, šumění, pískání, zvonění) zvyknout. Při záchvatu, který vede k nestabilitě těla, je nutné, aby si nemocný lehnul do bezpečné polohy a byl v klidu. Při poloze ve stoje by totiž mohl přijít k úrazu při ztrátě stability a pádu. Je dobré mít léky neustále při sobě, protože předvídání záchvatu často není možné. Někteří odborníci poukazují také na dietu, kdy doporučují nemocným omezení solí, kofeinu, alkoholu a kouření.

Prevence Menierovy nemoci

Jak už bylo zmíněno, neexistuje přesná příčina vzniku této choroby. Proto je prevence onemocnění nemožná. Existují určité teorie vzniku Menierovy nemoci. Pokud budeme vycházet z nich, k prevenci by pak patřila pravidelná a správná životospráva, dostatek vitamínů, omezení soli, kávy, alkoholických nápojů a kouření, protože tyto prvky mají vliv na vznik aterosklerózy (kornatění cév). Důležitá je tedy antiaterosklerotická dieta, což je dieta zabraňující vzniku aterosklerotických plátů. Důležité je nekouřit, snížit přísun alkoholu a tučných živočišných produktů. Velmi důležitý je pravidelný dostatečný pohyb. Doporučuje se dostatek spánku (alespoň 8 hodin denně) a vyhýbání se stresovým situacím. Strava by měla obsahovat vysoký obsah ovoce, zeleniny a vlákniny. Z tekutin se doporučuje čistá voda, čerstvé ovocné šťávy a ovocné čaje. V případě nadváhy je nutné dosáhnout žádoucí hmotnosti pravidleným pohybem a zdravou stravou (drastické diety se nedoporučují).Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Zánět středního ucha

Ucho je sluchový orgán, který zprostředkuje vnímání zvuku. Rozdělujeme ho na zevní, střední a vnitřní. Zevní ucho je tvořeno boltcem, zevním…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…