Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku
12. 04. 2019

Prolaps rekta označuje anatomické změny konečníku ve smyslu jeho vysunutí směrem dolů a ven z těla. Objevuje se u malých dětí či v pokročilém věku. Příčiny nejsou zcela objasněny, jistá je souvislost s oslabením podpůrného svalstva. Výhřez konečníku se projevuje především bolestí při vyprazdňování. Riziko nemoci spočívá především ve významně zhoršené kvalitě života a s ní související sociální izolace. Řešením je chirurgická léčba.

Jako prolaps konečníku je někdy označován nejen úplný výhřez, jak popisuji dále, ale i částečný prolaps rekta sliznice konečníku směrem ven (prolaps sliznice) či dovnitř (intususcepce).

Čtěte také:

Inkontinence stolice

Není zcela jasné, kolik lidí trpí prolapsem konečníku. Část nemocných lékaře nevyhledá. Z dostupných dat je pozorován vyšší výskyt výhřezu konečníku u starších žen a to až 6x častěji než u mužů stejného věku. U dětí se jedná o věkovou skupinu do 3-5 let věku.

Příčiny prolaps rekta

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a vnějšího svěrače, anatomické stavbě konečníku a jeho závěsných vazů i svalů, nervovému a cévnímu zásobení, funguje tak, jak má.

Není zcela jasná konkrétní příčina vzniku prolaps rekta. Jedna z teorií předpokládá, že výhřez konečníku začíná v oblasti sliznice při drobné anatomické odchylce a dlouhodobém namáhání rekta.

Přestože není jasný mechanismus vzniku prolapsu rekta, je popsána celá řada rizikových faktorů, při nichž se výhřez vyskytuje častěji. Až polovina výhřezů konečníků má souvislost se zácpou či inkontinencí stolice. Mezi další rizikové faktory řadíme:

 • těhotenství,
 • operace břišní a pánevní oblasti,
 • poruchu funkce pánevního dna,
 • některé z parazitárních infekcí (schistozomiáza),
 • neurologické poruchy jako například roztroušenou sklerózu,
 • nádory v oblasti pánve či páteře,
 • ale i benigní hyperplazii prostaty.

Časté jsou anatomické odchylky v pánevní oblasti včetně oslabeného pánevního dna a zhoršená funkce řitních svěračů.

U dětí prolaps rekta pravděpodobně souvisí s polohou konečníku, který míří více svisle, dosud nedostatečným posílením pánevního dna i závěsného aparátu konečníku, častěji se vyskytuje při dědičném onemocnění cystická fibróza.

Průběh prolaps rekta

Prolaps rekta může probíhat bezpříznakově. Obvykleji však postižený mívá potíže s vyprazdňováním ve smyslu:

 • pocitu nedokonalého vyprázdnění,
 • bolesti při defekaci,
 • trpí chronickou zácpou nebo průjmy,
 • neudržením stolice (inkontinencí).

Vyprazdňování může být podobně jako při hemorhoidech provázeno přítomností čerstvé krve ve stolici.

Související projevy prolaps rekta

Výhřez zpočátku může nemocný hmatat obvykle při defekaci (vyprazdňování), samovolně se vrací do těla. V čase se však uvolňuje závěsný aparát konečníku, ten poté prolabuje při chůzi, delším stání, kašli či kýchání. Konečník může vyhřeznout více méně trvale, manuálně pak nelze zatlačit zpět do trávicího traktu nebo se okamžitě vrací mimo tělo.

Protože střevní sliznice není na vnější prostředí vyvinutá, dochází k otoku, zánětlivým změnám, vředům či krvácení. V extrémním případě může dojít k uskřinutí (strangulaci) vyhřezlého konečníku, který je třeba naléhavě řešit chirurgicky.

výhřez konečníku1

Diagnostika výhřezu konečníku

 1. Problém svěřte lékaři první linie. Ten vás vyslechne a klinicky vyšetří nebo rovnou doporučí návštěvu specialisty, nejčastěji chirurga zaměřujícího se na nemoci konečníku (tzv. proktolog).
 2. Opět se vyptá na vaši anamnézu, zajímají ho přidružené chronické nemoci, úrazy, nádory či operace, počet porodů a podobně.
 3. Důležité jsou časové údaje o vzniku výhřezu, častost a charakter stolice, například zda trpíte zácpou či pozorujete i krev ve stolici.
 4. Pohledem někdy lze pozorovat prolaps rekta, může být zánětlivě změněn. V podřepu po zatlačení bývá viditelný plný rozsah výhřezu.

Vyšetření prolaps rekta

 • Základní je tzv. vyšetření per rectum (přes konečník), které se provádí vleže na boku či v mírném předklonu. Při něm vám lékař krátce vyšetří jedním prstem oblast konečníku, zjišťuje anatomické odchylky, ztluštění stěny či pokročilé hemoroidy. Vyšetření bývá nepříjemné, ale nebolestivé.
 • Dále se obvykle provádí rektoskopie - do konečníku je zavedena dutá kovová trubice se zdrojem světla a optikou (rektoskop), díky kterému lze popsat vzhled konečníku včetně hemeroidů a provádět i drobné zákroky.
 • K zobrazení levé části tlustého střeva a zjištění možných odchylek ve střevě slouží sigmoideoskopie (obdoba kolonoskopie).
 • Pomocí rentgenu a kontrastní látky simulující stolici lze také zobrazit postup vyprazdňování a jeho odchylky (defekografie). Také je možné pomocí přístrojů měřit funkčnost svěračů či zobrazit i drobné odchylky ve stavbě konečníku pomocí ultrazvuku.

Léčba

Děti

U dětí volíme konzervativní postup. Spočívá v péči o měkkou stolici úpravou stravy, pitným režimem a předcházení násilného tlačení při defekaci. Mechanicky lze prolaps rekta konečníku omezit slepením hýždí pevně k sobě pomocí náplasti na dobu mezi vyprazdňováním. Úspěšnost vyléčení bez nutnosti operace je velmi vysoká (až 90 %).

Dospělí

U dospělých provádíme chirurgické řešení výhřezu rekta. Operačních přístupů je celá řada a je přísně individuální jejich volba. Nejčastější chirurgický výkon spočívá v repozici konečníku do normální polohy a následnému připevnění (tzv. rektopexe) například ke kosti křížové. Má i nejvyšší úspěšnost. V některých případech je třeba část konečníku odstranit a zbytky sešít. V současnosti se v ČR používá vedle klasické otevřené či laparoskopické operace již několik let i miniinvazivní výkon – tzv. rektopexe roboticky asistovaná.

Velký význam má pooperační rehabilitace, která aktivuje svěrače správným způsobem. Zahrnuje nácvik vyprazdňování, prevenci zácpy, posilování pánevního dna.

Prevence a závěr

Pro předcházení vzniku prolaps rekta je dobré včas řešit možné rizikové faktory – například hemoroidy. Není to také jen prevence zácpy pomocí projímadel, jejich nadužívání naopak může podporovat peristaltiku střev a více „udržovat konečník v pohotovosti“. Důležitá je i péče o stolici počínaje pestrou stravou bohatou na vlákninu, přes dostatečný příjem tekutin, až k nácviku vyprazdňování. Získat volní kontrolu může dobře motivovaným nemocným pomoci i metoda tzv. biofeedback (biologická zpětná vazba).

Nebojte se říci lékaři o vašem problému. Není to sice jednoduché svěřit se s bolestmi při stolici „cizímu“ člověku, avšak může vám to významně pomoci zkvalitnit svůj život. Vyšetřování není sice příjemné, avšak stojí za to ho podstoupit spíše než se roky trápit a sociálně se izolovat. Pokud se vám lékařův vyšetřovací postup nelíbí, nebojte se mu to sdělit nebo ho změňte.   Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…

Roup dětský neboli enterobióza

Roup dětský je červ patřící mezi hlístice (Nematoda). Má bělavé, zhruba jeden centimetr velké, válcovité tělo a parazituje v tenkém a tlustém střevě…