Nemoci slinných žláz

Nemoci slinných žláz
04. 05. 2017

Slinné žlázy jsou důležitou součástí trávicího systému člověka. Dělíme je na párové velké – příušní, podčelistní, podjazyková a malé, které jsou rozesety v dutině ústní a hltanu. Produkují sliny, které mají nezastupitelnou roli v polykání a trávení potravy. Mohou být zdrojem celé řady potíží – od změny množství produkovaných slin přes infekční nemoci, kameny ve vývodních cestách či nádory.

Stavba a funkce slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se jim také exokrinní. Příušní žlázy (glandula parotis) jsou uloženy v hloubce tváře před a pod ušním boltcem, ústí žlázy v úrovni druhých horních stoliček. Podjazyková (gl. sublingualis) a podčelistní žláza (gl. submandibularis) ústí na spodině dutiny ústní společným kanálkem.

Čtěte také:

Péče o zuby: Proč je čištění zubů důležité a co mohou zkažené zuby znamenat?

Slinné žlázy (žlázový parenchym) si můžete představit jako systém kanálků a dutinek vystlaných buňkami s různými funkcemi. Skládají se z dvou základních typů buněk – hlenové (mucinózní) a serózní (produkující spíše tekutou složku). V každé žláze je poměr buněk odlišný. Například nejmenší z nich - podjazyková, obsahuje zejména hlenové žlázky. Zvláštnost příušní žlázy tkví v přítomnosti velkého množství lymfatických uzlin přímo „zabudovaných" uvnitř. Nejvýkonnější žlázou je podčelistní – ta vyprodukuje více jak polovinu denního množství slin. Sliny pomáhají trávení, usnadňují polknutí sousta, pomáhají vylučovat z těla odpadní látky, příznivě působí na vnímání chuti a chrání zuby.

Přehled nemocí a jejich klinické projevy

Záněty

Záněty slinných žláz si můžeme rozdělit dle příčiny na virové, bakteriální, autoimunitní. Některé probíhají pod obrazem akutního zánětu, jiné jsou méně nápadné a přechází do chronicity. Akutní zánět trvá řádově dny až týdny a projevuje se zarudnutím, zduřením a bolestivostí v místě zánětu, přičemž kůže nad postiženou žlázou může být teplejší. Při chronickém zánětu se tyto příznaky zmírňují, nemocný ho může pociťovat pouze jako občasnou bolest, případně pozoruje zduření slinné žlázy.

Nejznámějším příkladem virového zánětu jsou příušnice. Virus napadá i nervový systém a obávanými komplikacemi je zánět mozkových blan, poruchy sluchu či zraku a neplodnost. Očkování proti viru příušnic patří v České republice do povinného očkování.

Původcem bakteriálních zánětů bývá zlatý stafylokok či další bakterie běžně se vyskytující v dutině ústní. Tyto záněty jsou častější u lidí s nedostatečnou zubní hygienou, se sníženou imunitou, u diabetiků, při snížené sekreci slin nebo jako komplikace sialolitiázy. Také mohou komplikovat úrazy slinných žláz, nejčastěji v důsledku kousnutí se. Zajímavé postavení má recidivující chronický zánět příušní žlázy. Říká se mu také Payenova choroba a vyskytuje se nejčastěji u dětí, a to i oboustranně. Dítě může mít subfebrilie, žláza zduří a bolí. Vytékají zakalené sliny v menším množství. Zdroj opakující se infekce bývá v chrupu či krčních mandlích.

Zástupcem autoimunitních zánětů je Sjögrenův syndrom. Vyskytuje se typicky u žen po menopauze a může být spojen i s dalšími autoimunitními nemocemi. Projevuje se suchostí v ústech a oku z nedostatku tvorby slin a slz. Podstatou je boj imunitního systému proti vlastním buňkám v těle, v tomto případě ničí žlázy. Ve vzácnějších případech se ve slinných žlázách může projevit i tzv. specifický zánět způsobený původci tuberkulózy, pohlavní choroby syfilis a dalšími. Parenchym žlázy pak mizí, žláza je naplněna příslušnými bakteriemi a hnisem, čímž získává specifický vzhled.

Sialolitiáza – kamínky ve slinných žlázách

Zhruba třetinu nemocí slinných žláz tvoří sialolitiáza. Nejčastěji jsou postiženi dospělí v produktivním věku. Ve většině případů je postižena podčelistní žláza. Na pozoru se však mějte i při kolikovité bolesti příušní žlázy či v dutině ústní (malé slinné žlázky).

Zajímá vás, jak se kaménky tvoří? Základem bývá malý kousek organické hmoty (bakterie, částice potravy a podobně), případně anatomická odchylka stavby slinné žlázy. Díky složení slin (postižení mívají například vyšší obsah vápníku ve slinách a méně látek bránících kalcifikaci) se nastartuje zvápenatění této částice, která se postupně obaluje a zvětšuje. Ve vývodu či parenchymu žlázy se pak může zaklínit a v tu chvíli přichází problém.

Ucpání vývodu kamínkem nás může potrápit velkou záchvatovitou (kolikovitou) bolestí, která přichází v souvislosti s jídlem, kdy je reflexně nastartována zvýšená produkce slin. Pokud je kamének uvnitř žlázy, pak bývá bolest snesitelnější, protože ucpává pouze část žlázy. Postižená žláza bývá oteklá. Nemocný se pak podvědomě vyhýbá jídlu či pohledu na něj. Pokud trvá zadržování slin delší dobu, žláza reaguje zánětem, který bez léčby přechází do chronického stadia. Tím dochází k menší produkci a horší kvalitě slin z postiženého místa.

Nádory

Bohužel ani slinné žlázy nejsou ušetřeny výskytu nádorových onemocnění, ať již nezhoubných či zhoubných. Nádory se dělí podle typu buněk, ze kterých vyrůstají. Projevují se obvykle jako tvrdší zduření v příslušné oblasti. Důležité je nepodcenit případné hrbolky pod či před ušima, za bradou nebo v dutině ústní. Při nejasnostech okamžitě navštivte lékaře specialistu.

Nejčastější benigní tumor je pleomorfní adenom (myxochondroepiteliom) rostoucí ve žláze podčelistní či příušní. Typickým pacientem je žena ve středním či vyšším věku. Tumor se projevuje například jako pomalu rostoucí, tužší, ohraničená „boule za ušima" (pod uchem). Dlouhodobě nemusí dělat výraznější potíže, uběhne obvykle řada let, než je odhalen. Nádor často recidivuje, může prorůstat do obalů žlázy a může malignizovat (přeměnit se na zhoubný karcinom v pleomorfním adenomu). Proto je třeba zbystřit, pokud se změní rychlost zvětšování.

Zhruba desetinu všech nádorů slinných žláz tvoří nezhoubný Whartinův nádor (papilární cystadenolymfom), který bývá omezen na příušní žlázu. Typický nemocný tímto tumorem bývá muž nad padesát let. Onemocnění se projevuje nebolestivým zduřením příušní žlázy. Nahmatat si můžete nejčastěji tuhý, kulovitý útvar pohyblivý proti spodině. K růstu tohoto benigního nádoru přispívá i zánět v dané žláze.

Pro zhoubné nádory je charakteristický rychlejší růst, nepohyblivost (jsou přirostlé k okolním tkáním, které poškozují) a bolest. Pokud je maligní tumor blízko nervů, pak do nich může prorůstat a škodit jejich funkci. Příznakem bývá brnění či snížená citlivost (obrna lícního nervu). Na přítomnost nádoru mohou reagovat také spádové lymfatické uzliny svým zvětšením. Nejčastější je poměrně příznivý acinocelulární karcinom – roste pomalu a příliš nemetastázuje a bolí velkou část nemocných. Oproti tomu adenoidně cystický karcinom roste agresivně, vytváří metastázy (uzliny, plíce) a jeho prognóza záleží na včasnosti odhalení a možnosti radikálního odstranění. Ve slinných žlázách může vzniknout i maligní lymfom, například při Sjögrenově syndromu a několik dalších zhoubných i nezhoubných nádorů.

Diagnostika nemoci slinných žláz

Lékař si nejdříve vyslechne vaše potíže a průběh onemocnění. Vyšetří pohledem a pohmatem oblast hlavy a krku, zapátrá po hrbolcích či zduření slinných žláz a jejich vývodů, zkontroluje spádové lymfatické uzliny. K diagnostice nemocí slinných žláz se využívají zobrazovací metody, jejichž vhodnost posoudí lékař dle konkrétního podezření. K zobrazení kamínků ve slinných žlázách se jako metoda volby užívá ultrazvuk, který provádí zkušený lékař na kvalitním přístroji. Kontrastní kameny lze dobře zobrazit rentgenem z různých pozic s přihlédnutím k předpokládané lokalizaci.

Používají se i další zobrazovací metody (CT a magnetická rezonance). Sialografie je využití rentgenového záření v kombinaci s nástřikem žlázy kontrastní látkou. Modernější metodou zobrazení slinných cest a žláz a cest je sialoendoskopie. Tato vyšetření mohou odhalit ložiska zánětu, nádor i kamínky. Sialoendoskopie navíc může sloužit i jako léčba. V indikovaných případech se používá pod kontrolou ultrazvuku odběr tkáně (biopsie) k mikroskopickému vyšetření.

Léčba

Při léčbě zánětů se používají různé metody. Patří sem samozřejmě antibiotická terapie cílená na konkrétní bakterie. Lokálně se využívají chladivé obklady. Také se podporuje tvorba slin – pitnou kůrou, žvýkáním žvýkaček a léky na podporu produkce slin. Při recidivujících či chronických zánětech nereagujících na léčbu se může podobně jako u kamínků přistoupit k chirurgickému řešení. Recidivující záněty u dětí (Payenova choroba) se léčí krom antibiotické terapie také odstraněním možného zdroje infekce – například tonsilektomie (odstranění mandlí) a péčí o chrup.

K terapii sialolithiasy lze vyzkoušet masáže vývodu. Zpravidla se poté provádí chirurgické naříznutí vývodu žlázy, které může pomoci k samovolnému odchodu zaklíněného kamene. Antibiotická terapie slouží k léčbě a prevenci zánětů. S rozvojem sialoendoskopie se otevřely nové možnosti diagnostiky i léčby. Provádí se ambulantně v lokální anestezii. Do vývodu se zavede endoskop (trubička), ve kterém je kamera k zobrazení slinných cest a mohou se do něj zavést další nástroje k odstranění případných kamínků. Riziko je podobné jako u ostatních endoskopií – možné protržení vývodu, rozvoj infekce. Při opakované tvorbě kamínků a zánětlivých komplikací se provádí chirurgické odstranění žlázy. Nádorová onemocnění se léčí chirurgicky a to buď odnětím postižené nezhloubné žlázy či radikálně včetně krčních uzlin s přídatnou léčbou (radioterapie) dle typu zhoubného nádoru.

Prevence

Předcházet zánětům lze důslednou zubní hygienou. Péče o chrup je nezastupitelná. Jako i u jiných nemocí je k prevenci nemocí slinných žláz zdůrazňován zdravý životní styl. Pro příklad - v ovoci a zelenině je dostatek antioxidantů, které v rozumné míře působí pozitivně na procesy v lidském těle. Například antioxidant kyselina fytová, která je obsažena v cereáliích a luštěninách, váže navíc i krystalizační látky, a tím snižuje riziko vzniku kamenů.

Nejdůležitější prevencí pro průběh onemocnění slinných žláz je však včasné vyhledání lékaře v případě objevení příznaků možné nemoci. Dvojnásob to platí pro možné příznaky nádoru.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Zánět dásní - gingivitida

Zánět dásní je nejběžnější onemocnění dásní. Trpí jim až 90% dospělé populace. Můžeme ho dělit do několika skupin: zánět indukovaný plakem a zánět…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…