Keramika

img

Rozdělení keramiky

Keramika je anorganický nekovový materiál vyrobený ze směsi práškových látek, jež se po vytvarování zpevní žárem. Podle jemnosti směsí a struktury výrobků se rozlišuje keramika jemná (např. porcelán) a hrubá (např. stavební keramika). Na výši teploty výpalu (1 000 – 1 800 °C) závisí, zda je keramika pórovitá či hutná (slinutá). Tradiční keramika (porcelán, kamenina a cihlářské výrobky, dále fajáns, majolika, terakota a hrnčířské výrobky) se vyrábí na bázi jílových surovin. V dnešní době se rozvíjí především keramika technická. Výroba keramiky je dnes složitým procesem, který zahrnuje rozličné materiály, chemické sloučeniny a různé výrobní postupy.

Druhy keramiky můžeme dělit podle rozličných kritérií, jako je druh materiálu, výrobní technologie, chemické složení, účel využití, nasákavost atd. Jak se v tom všem zorientovat, a jaké druhy keramiky se dnes používají, se dozvíte níže.

Čtěte také:

Slovníček keramických pojmů

Druhy keramiky podle použitých materiálů

 • přírodní
 • syntetické
 • recyklovatelné a odpadní

Základní keramickou surovinou pro výrobu užitkové a ozdobné keramiky jsou jíly, kaolín a hlíny. Podle složení, použití, podle teploty vypalování a deformace v žáru se rozlišují cihlářské, hrnčířské, pórovinové, kameninové a porcelánové. Součásti keramických pracovních hmot se dělí na plastické nebo neplastické. K plastickým surovinám řadíme například kaolín, jíly a hlíny, mezi neplastické suroviny nazývané ostřiva a taviva patří křemen, živec, vápenec a jiné.

Druhy keramiky podle výrobní technologie

 • Hrubá keramika: stavební výrobky pórovité povahy (tašky, obklady atd.), slinuté (podlahová dlažba, keramika pro chemický průmysl, kanalizační a kyselinovzdorné výrobky atd.); žáruvzdorné výrobky.
 • Jemná keramika: užitková (porcelán, keramika); sanitární, technická – musí splňovat dané fyzikální parametry

Druhy keramiky podle stupně nasákavosti

Kritériem rozdělení podle nasákavosti střepu je technologická zkouška, při níž se zjišťuje, kolik vody pojme keramický střep po 2 hodinovém vaření a 24 hodinovém stání ve vodě. Dle nasákavosti dělíme keramické materiály na:

 • Slinuté – nasákavost < 2% (porcelán);
 • Poloslinuté – nasákavost 2 – 5%;
 • Pórovité – nasákavost > 5% (hrnčířské výrobky, cihlářské výrobky, brusné materiály atd.).

Druhy keramiky podle chemického složení

 • Silikátová (křemičitá) - je nejstarším typem keramických materiálů a vyrábí se především z přírodních surovin ve spojení s korundem (oxid hlinitý, silikát hliníku). Je vyrobena z převážně přírodních surovin, na rozdíl od dalších, níže uvedených.
 • Bezsilikátová - sloučeniny a tuhé roztoky oxidů kovů. (syntetické suroviny)
 • Oxidová - zahrnuje materiály sestávající především z oxidů kovů, jako jsou oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, aluminumtitanát nebo disperzní keramika. (syntetické suroviny)
 • Neoxidová - představuje skupinu materiálů zahrnující keramické materiály na bázi sloučenin uhlíku, dusíku a křemíku, jako jsou karbid křemíku, nitrid křemičitý a nitrid hlinitý. (syntetické suroviny, velmi tvrdé)
 • Piezokeramika - (funkční keramika) představuje skupinu materiálů používaných k převádění mechanických parametrů na parametry elektrické, nebo i obráceně, k převádění elektrických signálů na mechanický pohyb nebo vibrace.

Fotolia_71864643_XS

Druhy keramiky v tradičním pojetí

Mezi tradiční keramické výrobky patří:

 • Porcelán - hutný bílý keramický materiál, v tenké vrstvě transparentní, nepropustný pro vodu a plyny. Hlavní surovinou pro výrobu porcelánu je kvalitní kaolín, dále mletý křemen a živec. Vypalují se v tunelových pecích. Dle tradičního postupu se na částečně zpevněný výrobek po prvním nižším výpalu nanese glazura a pak následuje konečný výpal. Porcelán se používá pro stolní nádobí, pro chemické a elektrotechnické účely apod. Podle složení a pálení se rozlišuje porcelán tvrdý a měkký.
 • Fajáns (majolika) - výrobky z jemné porézní keramické hmoty překryté neprůhlednou bílou olovnato-cíničitou glazurou, někdy obarvenou kysličníky kovů, zdobené malbou nebo plasticky. Připomínají porcelán.
 • Kamenina - keramický materiál z jílových surovin s příměsí živce, křemene aj., zbarvený obvykle žlutě až hnědě (oxidy železa), s neprůsvitným, různobarevným střepem a nízkou nasákavostí. Je ideální pro výrobu užitkové keramiky. Používá se pro podlahy (dlaždice), fasády a stěny (obkladačky), a pro zařizovací předměty (nádoby, koryta).
 • Terakota - pórovité výrobky z pálené hlíny obvykle žlutě až hnědočerveně zbarvené. Zpočátku bez glazury, později zdobené polychromií i glazované. Terakota se používá jako architektonická dekorace, ozdoby štítů staveb, ozdoby okrajů střech aj.
 • Cihlářské výrobky - pórovité keramické výrobky charakteristicky zbarvené následkem přítomnosti oxidů železa v surovinách. Používají se ke stavebním účelům, např. cihly i tvarovky větších rozměrů, často děrované nebo duté, vypálené i nevypálené, krytinové tašky aj. Hlavní složkou je jemný křemitý prach (křemen, živec a slída) a jíl.

Moderní technická keramika

Vyspělá keramika dnešní doby se nazývá keramikou inženýrskou nebo průmyslovou. Řadíme sem vysoce specializované keramické materiály, které se vyznačují jedinečnými mechanickými, elektrickými, teplenými a biochemickými vlastnostmi. Kombinace těchto vlastností nám dnes umožňuje řešení technických problémů, se kterými si běžně používané materiály neporadí. Tyto vlastnosti umožňují využívat technickou keramiku v odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronika, zdravotnické technologie, energie a mechanické inženýrství. Výroba keramiky se v čase významně mění, přičemž technická keramika je keramikou budoucnosti.

Hlavní druhy technické keramiky jsou:

 • Steatitová keramika je keramika vyrobená ze směsi surovin, v níž převažuje mastek (steatit). Používá se jako elektroizolační materiál, zejm. ve vysokofrekvenční technice.
 • Oxidová keramika je keramický materiál pro technické aplikace tvořený výhradně nebo převážně jediným oxidem. Nejběžnější je oxidová keramika z oxidu hlinitého, nazývaný korundová keramika. Slinutý korund má vysokou pevnost, tvrdost a je velmi dobrý elektrický izolátor. Používá se také jako bioinertní náhrada kostních tkání. Z dalších typů je významná oxidová keramika na bázi oxidu zirkoničitého, berylnatého (využití v jaderné technice), ciničitého (elektrody), thoričitého atd.
 • Titaničitá keramika je skupina keramických materiálů sloužících zejména jako dielektrika kondenzátorů. Nejvýznamnější jsou materiály na bázi titaničitanu barnatého. Titaničitá keramika slouží též jako polovodičové materiály.
 • Karbidová keramika je tvořena výlučně nebo převážně karbidy. Nejběžnější je karbidová keramika z karbidu křemíku (topné články). Ze směsí karbidu křemíku s jílovou složkou se vyrábějí vypalovací pomůcky pro keramické pece.
 • Nitridová keramika je nový typ keramického materiálu, nejčastěji na bázi nitridu křemíku. Vyznačuje se pevností, lomovou houževnatostí a odolností k teplotním rázům. Vyrábějí se z ní součástky plynových turbín, exponované součástky spalovacích motorů, trysky k tažení kovů, tavicí kelímky aj. Technické využití má i keramika z nitridu boru. Ta se vyznačuje extrémní tvrdostí (podobnou diamantu); používá se pro brusné účely.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Článek k exportu na externí portály 2

Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat ped...

Manipulativní chování je problematické nejen ve vztahu

Manipulátor je schopný se do vaší blízkosti velmi snadno dostat. Bude vám nejspíš s oblibou lichotit, podbízet se vám a následně vás o něco žádat. Vy…

Čínský horoskop na rok 2021 – Rok kovového Buvola

Roky Buvola v čínském horoskopu jsou 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a právě také 2021. Čínský horoskop na rok 2021 startuje…

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…