Endometriální karcinom

Endometriální karcinom
03. 12. 2014

Zhoubný nádor děložní sliznice, odborně endometriální karcinom, tvoří většinu maligních onemocnění v děložním těle. Vzniká ze žlázových buněk děložní sliznice tzv. endometria, odtud je tedy odvozen jeho název. Ve srovnání s ostatními nádory v gynekologické oblasti se chová méně agresivně, proto se mu říká „hodný" zhoubný nádor.

Děloha

Děloha je dutý silnostěnný svalový orgán uložený v malé pánvi mezi močovým měchýřem a konečníkem. Dělí se na dvě části – děložní tělo a děložní hrdlo (lidově čípek). Oba oddíly se liší stavbou, funkcí i chorobnými procesy, které je postihují.

Čtěte také:

Karcinom prostaty (rakovina prostaty)

Stěna děložního těla je složena ze třech vrstev. Vnitřní vrstvu tvoří hladká sliznice (endometrium). Děloze dává tvar střední nejsilnější svalová vrstva (myometrium) a na povrchu je tenká serózní blána částečně pokrývající dělohu (perimetrium).

Výskyt endometriálního karcinomu

V posledních letech došlo k výraznému nárůstu endometriálního karcinomu, řadí se tedy mezi nejčastěji se vyskytující nádory ženského pohlavního ústrojí. Úmrtnost na něj je však nejnižší. Ročně je v České republice diagnostikováno 1650 – 1700 nových onemocnění a hlášeno asi 300 úmrtí. Průměrný věk žen s tímto nádorem je 66 let. Za nárůst incidence nádoru je zodpovědný prodlužující se věk žen v naší populaci a vysoký výskyt obezity.

Působení hormonů na děložní sliznici

Děložní sliznice podléhá cyklickým změnám pod vlivem ženských pohlavních hormonů tvořených ve vaječnících, estrogenu a progesteronu. Jak zdravá sliznice, tak nádorově změněná obsahuje hormonální receptory (látky bílkovinné povahy schopné rozeznat hormony) estrogenů a progesteronu. Růst děložní sliznice během menstruačního cykluje je závislý na působení estrogenů. Pod stejným vlivem roste i zhoubný nádor děložní sliznice. Řadí se tedy mezi hormonálně závislé nádory.

Endometriální karcinom - rizikové faktory

Za hlavní rizikový faktor se považuje dlouhodobé působení hormonu estrogenu (tzv. hyperestrismus) v průběhu života ženy. Zvláště když se nedostatečně tvoří protichůdné gestageny (progesteron). K tomu dochází při časném nástupu menstruace, pozdní menopauze, prvním těhotenství až po 30. roce života, krátké době kojení či malém počtu dětí. Ženy s karcinomem endometria jsou často neplodné, mají anovulační cykly (při kterých nedochází k uzrání a uvolnění vajíčka z vaječníku), syndrom polycystických vaječníků nebo poruchu funkce žlutého tělíska.

Významným rizikovým faktorem je i obezita, protože v tukových buňkách se zvýšeně tvoří estrogeny. Nepříznivě působí i další civilizační onemocnění – hypertenze (vysoký krevní tlak) a diabetes mellitus (cukrovka).

Ochranný vliv mají léky zvyšující hladinu progesteronu (hormonální antikoncepce) a paradoxně kouření.

Přednádorový stav

K nastartování zhoubného procesu dochází v době, kdy již na děložní sliznici nepůsobí progesteron zajišťující její přestavbu.

Karcinomu endometria ve většině případů předchází abnormální množení děložních žlázek (odborně atypická hyperplazie), které se projevuje silným nebo nepravidelným děložním krvácením. Samotné buňky, jejich struktura i funkce, se začínají měnit v nádorové. Atypická hyperplazie je tedy přednádorový stav.

Jak se nádor chová?

Karcinom začíná růst izolovaně v oblasti děložního těla nebo rohů. Šíří se zpravidla lokálně invazivně (přímým prorůstáním) do děložní svaloviny, na perimetrium (tenkou vazivovou blánu) a následně do malé pánve, nebo postupně přechází na vejcovody a vaječníky. Druhou možností je růst ve formě polypu do děložní dutiny. Díky tomu je nádor diagnostikován v době, kdy je omezený na děložní tělo. K metastazování krevní a lymfatickou cestou dochází později než u nádoru děložního čípku.

Endometriální karcinom - příznaky

Fotolia_68762372_XSKarcinom endometria se nejčastěji vyskytuje u žen po menopauze (přechodu) s maximem mezi 60. a 75. rokem života. Rizikovou ženou je obézní diabetička s vysokým krevním tlakem, která nerodila, je ekonomicky a sociálně dobře situovaná.

Hlavním příznakem bývá abnormální krvácení z dělohy (metroragie) v důsledku rozpadu zvětšujícího se nádoru. Děložní krvácení bývá různé intenzity, od slabého špinění až po silné krvácení. Často bývá krvácení jediným symptomem, ale pětina žen nemá v době stanovení diagnózy žádné příznaky.

Mírné bolesti podbřišku a hnisavý nebo krvavý poševní výtok svědčí pro pokročilé onemocnění. U starších žen může být děložní kanál ucpán, takže ke krvácení nedochází, ale krev či hnis z rozpadajícího nádoru se hromadí v děložní dutině. To může vyvolat zvýšení tělesné teploty i známky peritoneálního dráždění – reflexní kontrakci břišních svalů, pohmatovou a poklepovou bolestivost.

Tvorba metastáz

Nádorové buňky putují mízními cestami do pánevních uzlin a uzlin podél aorty (paraaortálních). Riziko metastáz, dceřiných nádorových ložisek, v mízních uzlinách je přímo úměrné hloubce invaze nádoru do děložní svaloviny. Šíření zhoubných buněk krví není u nádorů endometria časté. Pokud ano, cílem vzdálených metastáz jsou plíce, játra, mozek a kosti.

Nádor poměrně často metastazuje do pochvy (zejména horní třetiny), kolem močové trubice a do vaječníků. Všemi třemi možnostmi – krví, mízou i přímým šířením.

Typy nádorů děložní sliznice

Nejčastějším typem endometriálního karcinomu je adenokarcinom vznikající ze žlázových buněk. Pro prognózu je důležitý stupeň diferenciace nádorových buněk, tedy její podobnost s původní tkání. Čím více je nádorová tkáň podobná děložní sliznici, tím je průběh příznivější. Jiné typy karcinomu (světlobuněčný či serózní) mají mnohem horší prognózu.

Diagnostika endometriálního karcinomu

Pokud se u vás objeví abnormální děložní krvácení, neváhejte s návštěvou u svého gynekologa, zvláště když patříte mezi rizikovou skupinu žen.

Lékař vám provede gynekologické vyšetření, jehož součástí je palpační vyšetření, vyšetření pochvy a děložního čípku pomocí zrcadel (tzv. kolposkopii) a odběr vzorku z děložního čípku k cytologickému vyšetření, které slouží jako preventivní (screenigové) vyšetření karcinomu děložního čípku. Následuje ultrazvukové vyšetření, jež se zpravidla provádí sondou zavedenou do pochvy (vaginální), méně často přes stěnu břišní (abdominální). Ultrazvuk může odhalit ztluštělou děložní sliznici, rozšíření děložní dutiny nahromaděním hnisu či krve, neostrý přechod děložní sliznice a svaloviny. Pomocí kartáčků (brush technika) lze odebrat slizniční buňky, které se dostaly do děložního kanálu, a odhalit případné maligní buňky. Vyšetření lze provádět ambulantně u rizikových žen v období přechodu. Značnou nevýhodou je fakt, že se nádorové buňky nemusí zachytit.

Standardním vyšetřením ke stanovení diagnózy je systematické snesení sliznice z hrdla a těla děložního pomocí speciálního nástroje – kyrety. Označuje se jako frakciovaná kyretáž nebo separovaná abraze. V celkové anestezii se po roztažení děložního hrdla nejprve provede kyretáž děložního hrdla a poté těla. Získaný materiál se odesílá k mikroskopickému (histologickému vyšetření).

Při nejasném ultrazvukovém nálezu se raději volí endoskopické vyšetření děložní dutiny tzv. hysteroskopie. V celkové anestezii lékař zavede do pochvy zrcadla jako při běžném gynekologickém vyšetření, přichytí děložní čípek, postupně roztáhne děložní kanál, aby jím mohl zavést endoskop. Děložní dutinu napustí speciální tekutinou umožňující její prohlédnutí. Z podezřelého ložiska může odebrat vzorek k mikroskopickému (histologickému) zhodnocení. Hysteroskopie je výhodná u malých ohraničených nálezů, které mohou při kyretáži ujít pozornosti. Hysteroskopie může být i léčebnou metodou, když se nádorové ložisko snese i s lemem okolní zdravé tkáně.

U endometriálního karcinomu bývá zvýšená hladina látky prokazatelné v krvi, tzv. nádorového markeru CA 125. Vyšetření neslouží k diagnostice, ale spíše ke sledování efektu léčby a možné recidivy.

Stanovení závažnosti nádorového onemocnění

Po potvrzení diagnózy histologickým vyšetřením se ke stanovení rozsahu nádoru (tzv. stagingu), a tedy i přítomnosti vzdálených metastáz provádí rentgen plic, ultrazvuk nebo CT vyšetření břicha. K posouzení lokálního prorůstání se doplňuje endoskopické vyšetření močového měchýře (cystoskopie) a konečníku (rektoskopie).

Léčba endometriálního karcinomu

Základní léčebnou metodou endometriálního karcinomu je chirurgická terapie. Pouze u žen, u nichž by byl operační výkon příliš rizikový, se volí radioterapie (ozařování). Hormonální léčba, radioterapie a chemoterapie se užívají jako doplňková (adjuvantní) léčba u vysoce rizikových žen v pokročilém stádiu a u recidiv.

Chirurgická léčba

Jestliže endometriální karcinom nepřesahuje polovinu tloušťky děložní svaloviny, volí se konzervativní odstranění dělohy, vejcovodů a vaječníků (hysterektomie s oboustrannou adnexektomií). Stejný postup je doporučen i u žen s vysokým operačním rizikem pro přidružená (především interní) onemocnění. Operuje se břišním řezem (laparotomií), alternativní metodou je laparoskopicky asistovaná vaginální operace, při které se kombinuje laparoskopický a poševní přístup.

Ve všech ostatních případech se odebírají i pánevní a paraaortální uzliny a červovitý výběžek slepého střeva (apendix) při radikální operaci. U rozsáhlých nádorů je snaha o odstranění co největší nádorové masy v břišní dutině.

Radioterapie

Ozařování je součástí adjuvantní léčby. Navazuje na operaci a jejím cílem je zničit zbylé nádorové buňky, aby se snížilo riziko lokálních metastáz. Zevní ozařování (teleterapie) malé pánve snižuje pravděpodobnost metastáz v pánevních uzlinách. Lokální ozařování (brachyterapie) zářičem zavedeným do pochvy se využívá k prevenci recidivy nádoru v poševním pahýlu.

Nežádoucími účinky radioterapie je radiační zánět, tvorba vředů v močovém měchýři a konečníku a vznik píštělí z těchto orgánů. Častou komplikací je tvorba lymfatických otoků dolních končetin kvůli nefunkčnosti pánevních mízních uzlin.

Hormonální léčba

U endometriálního karcinomu vede hormonální léčba progesteronem k zmenšení rozsahu nádoru. Progesteron zabraňuje množení endometriálních žlázek. Jeho účinek závisí na stupni diferenciace (podobnosti s původní tkání) nádoru a přítomnosti hormonálních receptorů. Používá se u atypické hyperplazie (přednádorového stavu), u pokročilých stádií a dobře diferencovaných (původní tkáni podobných) nádorů. Dlouhodobě se podávají vysoké dávky Provery nebo Megace. Nejlépe reagují plicní metastázy.

Chemoterapie

Při chemoterapie se aplikují léky poškozující genetickou informaci nádorových buněk tzv. cytostatika. Ničí nádorové buňky přítomné v krvi, mízních uzlinách a jiných orgánech. Chemoterapie se volí při metastatických formách nádoru u nízce diferencovaných (málo podobných) nádorů a při selhání hormonální léčby.

Symptomatická léčba

Ve velmi pokročilém stádiu je terapie zaměřena na mírnění projevů nádorového onemocnění a zajištění lepší kvality života. Provádí se tlumení bolesti, zajištění přiměřené výživy a úprava chudokrevnosti.

Prevence endometriálního karcinomu

Riziko endometriálního karcinomu můžete snížit omezením působení estrogenů v průběhu reprodukčního období - delším kojením, graviditou před 30. rokem života nebo vícečetným potomstvem.
Jestliže máte nadváhu nebo jste obézní, redukujte svoji hmotnost. Upravte svůj jídelníček, omezte tučná a kalorická jídla a nahraďte jej zeleninou a ovocem. Dbejte na pravidelnou tělesnou aktivitu.

Doporučení

Při výskytu neobvyklého děložního krvácení se nechejte co nejdříve vyšetřit u svého gynekologa.
Pokud patříte mezi rizikovou skupinu žen, nepodceňujte každoroční kontroly u svého gynekologa. Lékař nejenže provede odběr vzorku z děložního hrdla na screeningové vyšetření karcinomu děložního čípku, ale bude také pátrat po přednádorových a nádorových změnách děložní sliznice. Časná diagnostika a léčba zajistí téměř žádné omezení kvality i délky života.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…