Žloutenka

Žloutenka
11. 12. 2013

Žloutenky (hepatitidy) jsou virová infekční onemocnění, která způsobují zánětlivé onemocnění jater. Akutní i chronické formy žloutenky jsou častou příčinou nemocnosti i úmrtí u nás i ve světě. Chronické formy mohou probíhat nejen pod obrazem zánětu, ale také jaterní cirhózy a nádorového onemocnění jater tzv. hepatocelulárního karcinomu. Existuje 6 typů virů hepatitidy A-G, nejčastější jsou první tři typy, tedy hepatitida A, B, C. Každá z těchto žloutenek probíhá trochu odlišně, liší se způsobem přenosu infekce,příznaky i přechodem do chronicity.

Žloutenka typu A

Virus hepatitidy A se vylučuje stolicí. K přenosu infekce dochází pomocí znečištěných rukou nebo běžně používanými předměty, proto se často se označuje jako nemoc nečistých rukou. Člověk se nakazí i nepřímo infikovanou vodou a potravinami, což může vést k rozsáhlým epidemiím zejména v souvislosti s přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. V České republice je stálý trend k poklesu výskytu žloutenky typu A, ročně se vyskytne 100 - 300 případů. Inkubační doba trvá obvykle okolo 4 týdnů.
V naprosté většině případů probíhá hepatitida A jako akutní zánět jater, nepřechází do chronické formy. Jaterní postižení je způsobeno imunitní reakcí navozenou virovou infekcí. Imunita po prodělaném onemocnění je celoživotní, člověk se tedy znovu touto žloutenkou nenakazí. Poměrně často se však může hepatitida v rozmezí několika týdnů vrátit, proto je doporučené sledování nemocných jeden rok po prodělaném onemocnění.

Žloutenka typu A probíhá obvykle v dospělosti závažněji než v dětském věku. V zemích s nižší hygienickou úrovní se s infekcí setkají děti v prvních týdnech nebo měsících života. Průběh onemocnění je velmi lehký, infekce se projeví horečkou, pocitem na zvracení, zvracením a průjmem. Může proběhnout i úplně bez příznaků. V zemích s vyšším hygienickým standardem se nakazí nejen malé dítě, ale i dospělý, u kterého bude průběh závažnější. Onemocnění začne celkovou únavou, trávicími potížemi a horečkou. Postupně se připojí nechutenství až odpor k jídlu, tlakové bolesti břicha (zejména v pravém podžebří) s pocitem na zvracení, nadýmáním, průjmem. Při závažnějším průběhu nemocný zežloutne, má tzv. ikterus (= žloutenku). Někdy může i svědit kůže, objeví se světle hnědá stolice a tmavá moč.

Hepatitidu A diagnostikujeme na základě příznaků a laboratorního vyšetření krve. V krvi jsou zvýšené jaterní testy (jaterní enzymy ALT a AST). Definitivní potvrzení diagnózy je možné pomocí protilátek.
Léčba je pouze symptomatická. Protože je nemocný infekční, je nutná hospitalizace na infekčním oddělení s izolací. Základem terapie je klidový režim, vyhýbání se tělesné námaze a šetřící dieta. Hlavně v dřívějších dobách se podávaly podpůrné preparáty jako vitamíny a hepatoprotektiva (Silymarin, Flavibion, Lagosa), i když jejich význam není jednoznačně uznáván. Z léčivých bylin se pije čaj z ostropestřce mariánského, jehož vyluhováním se uvolňuje stejná látka jako z výše uvedených hepatoprotektiv.

ostropestrec

Žloutenka typu B

Hepatitida B se přenáší krví a sexuálním stykem. V rozvinutých zemích dochází k nákaze především v dospělosti, infekce se přenáší hlavně sexuálním stykem, kontaminovanými nástroji při tetování, piercingu a společným používáním injekčních jehel a stříkaček mezi uživateli drog. V rozvojových zemích je výskyt žloutenky typu B mnohonásobně vyšší a představuje závažný zdravotnický problém. Většina obyvatel se zde nakazí od nemocné matky během porodu nebo těsně po něm, v rodinném či dětském kolektivu. Dále se zde nevyšetřují dárci krve, proto dochází k přenosu krevními transfúzemi. V posledních letech je u nás hlášeno 350 - 500 akutních hepatitid B ročně. Inkubační doba je do 6 měsíců.

Jaterní buňky napadené virem jsou rozpoznány speciálními bílými krvinkami, který nastartují imunitní reakci. Velikost imunitní reakce určuje míru poškození jater. Výjimečně je imunitní reakce tak silná, že dojde k masivnímu poškození jaterních buněk a selhání funkce jater. Pokud je imunologická odpověď slabá, virus se stále množí a vznikne chronická infekce. Tehdy se vybalancuje rovnovážný stav mezi odstraňováním buněk imunitní reakcí, obnovou jaterní tkáně a napadáním neinfikovaných buněk. To trvá roky, až dojde k přestavbě jaterní tkáně do cirhózy nebo karcinomu jater.

Akutní hepatitida B začíná trávicími potížemi (nechutenství, pocit na zvracení, zvracení, říhání, nadýmání, pachutě v ústech) a bolestmi drobných kloubů. Dále se zánětlivé postižení jater projeví laboratorně a zvětšením jater, pouze u jedné třetiny nemocných vznikem ikteru – žlutého zbarvení kůže. Ikterus trvá až 4 měsíce, ale jinak onemocnění většinou končí spontánním uzdravením.

Pokud trvá infekce déle než 6 měsíců, jedná se o chronickou hepatitidu B. Do tohoto typu přechází většina novorozeneckých infekcí, polovina dětských a pouze 5% žloutenek typu B u dospělých. Vyšší pravděpodobnost mají lidé s poruchou imunity - dialyzovaní, s nádorovým onemocněním, po transplantacích orgánů nebo HIV pozitivní. Chronická forma může u nakaženého probíhat dvěma způsoby. Buď je aktivní, v jaterních buňkách se vir neustále množí. Nakažený člověk má zvýšené jaterní testy, na játrech jsou patrné zánětlivé změny a během několika málo let se vyvine jaterní cirhóza, a proto musí tito nemocní dostávat speciální antivirovou terapie. Nebo je nemocný tzv. inaktivní nosič. Jedná se o relativně příznivou situaci, kdy je nemocný léta či desetiletí v podstatě zdráv. V krvi jsou sice virové částice přítomny, ale v nízké hladině, k množení viru nedochází, jaterní testy jsou v normě. K tomuto stavu může dojít spontánně nebo po úspěšné antivirové léčbě. Aktivní infekce se ale může kdykoliv obnovit, zvláště při oslabení organismu, proto jsou nemocní trvale sledováni.

jaundiceŽloutenku typu B můžeme diagnostikovat z laboratorního vyšetření krve, kdy se prokazuje řady speciálních bílkovin viru (virové antigeny) a protilátky proti nim. Dlouhodobě se sleduje dynamika jednotlivých hodnot, která určuje, o jaké stádium hepatitidy B se právě jedná.

Jako cílená léčba hepatitidy B se používá antivirová terapie, která zabraňuje množení virových částice, nebo interferonová terapie, jež pozměňuje přirozenou imunitní odpověď organismu.
Dříve docházelo k přenosu infekce neočkovanými zdravotníky, kteří se dostávají do kontaktu s krví pacientů. Po zavedení povinného očkování zdravotníků proti hepatitidě B jsou tyto případy naprostou výjimkou. Stejně tak infekce novorozenců jsou v ČR naprosto ojedinělé díky vyšetření všech těhotných žen a případnému očkování novorozenců.

Žloutenka typu C

Rovněž hepatitida C se přenáší krví. Před zavedením rutinního testování dárců krve se většina osob infikovala transfúzemi krve. Nyní jsou nejohroženější skupinou narkomani, kteří si půjčují injekční stříkačky nebo lidé, kteří se nakazí předměty kontaminovanými cizí krví při tetování, piercingu, půjčování předmětů osobní hygieny. Možný je i přenos sexuálním stykem. Opět se jedná o závažný problém rozvojových zemí Afriky, Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. V České republice je ročně hlášeno 800 - 1000 případů akutní nebo chronické formy.

Inkubační doba je většinou 5 - 12 týdnů. Virus hepatitidy C existuje v mnoha typech a subtypech, má schopnost měnit se při dlouhodobém průběhu infekce, proto vytvořené protilátky nedokážou zabránit rozšíření infekce a nelze ani vytvořit účinnou očkovací látku. Jaterní buňky poškozuje jednak sám vir a zároveň imunitní odpověď organismu. Často probíhá současně s infekcí HIV.

Akutní hepatitida C probíhá převážně velmi mírně nebo bez příznaků. Žlutým zbarvením kůže se projeví ve 20% onemocnění. Chronická hepatitida a často i jaterní cirhóza probíhají bezpříznakově. Jsou objeveny náhodou v rámci preventivní prohlídky nebo při vyšetřeních zaměřených na jiné choroby. Teprve pokročilá jaterní cirhóza a karcinom jater se projeví žlutým zbarvením sklér očí, později kůže, dušností, hubnutím svalové hmoty a narůstajícím objemem břicha s tekutinou (tzv. ascites), otoky dolních končetin, zvýšenou krvácivostí, ale v těchto případech jsou již léčebné možnosti velmi omezené. Do chronicity přejde 40 - 100% infekcí v závislosti na věku, způsobu přenosu nebo velikosti infekční dávky. Častěji vznikne u starších lidí, HIV pozitivních, alkoholiků, osob s poruchou imunity, při větším množství virových částic předaných transfuzí než injekční stříkačkou. Během 10 - 20 let vznikne cirhóza zhruba u 20% chronicky nemocných.

Léčba akutní formy je pouze symptomatická a neliší se od léčby jiných žloutenek. Chronická forma se léčí obdobnou antivirovou terapií jako hepatitida B. V případě pokročilé jaterní cirhózy a časných stádií rakoviny jater je jedinou možností transplantace jater.

article-new-thumbnail-ehow-images-a01-uj-pb-get-hepatitis-b-vaccinations-800x800

Žluté zbarvení kůže

Žluté zbarvení kůže tzv. ikterus je způsobeno zvýšenou hladinou žlučového barviva bilirubinu v krvi. Při nižších hladinách se nejprve projeví žlutým zbarvením sklér očí (bělmo je žluté), teprve při vyšších hladinách žlutým zbarvením kůže. Ne každý ikterus je způsoben virovým onemocněním jater, tedy hepatitidou. Může vzniknout při uzávěru žlučových cest kamenem, při toxickém poškození jater při dlouhodobém a pravidelném požívání alkoholu, při otravě houbami nebo některými léky. Dále při nádorovém onemocnění žlučových cest, slinivky břišní, jater nebo při rozsetí metastáz jiného nádoru do jater, jiných infekčních nebo autoimunitních onemocnění.

Dieta při žloutence

Jaterní dieta je dieta bílkovinná s omezením tuků. Je sestavená podobně jako žlučníková, jsou do ní zařazeny v hojné míře mléčné bílkoviny, mléko a netučné mléčné výrobky jako tvaroh. Hojně se zařazuje libové maso, vejce max. jeden ks denně. Tuky jsou omezeny, mastí se poloviční dávkou tuku pouze čerstvým nepřepáleným máslem. Přísun ovoce a zeleniny je téměř neomezený. Při žloutence se vyhýbejte tučnému masu, zvěřině, kynutému těstu a čerstvému pečivu, čokoládě, kakau a všem smaženým jídlům.

Prevence a doporučení při žloutence

Žloutence typu A lze předejít dodržováním zásad správné hygieny, vyhýbat se požití potravin a tekutin, které mohou být kontaminované. Při cestování do zemí s nižším hygienickým standardem je možné a vhodné se očkovat vakcínou Havrix nebo Avaxim. U žloutenek typu B a C je rizikové zejména půjčování injekčních stříkaček, předmětů osobní hygieny. Nenechávejte si dělat tetování nebo nastřelovat piercing tam, kde můžete předpokládat, že se nedodržují principy dostatečné sterilizace nástrojů. U všech typů žloutenek se vyhýbejte konzumaci alkoholu a užívání léků poškozujících játra jako například léky snižujících hladinu cholesterolu tzv. statiny (Sortis, Lescol, Atoris, Atorvastatin, Tulip).

Pokud se u vás nebo vašeho příbuzného objeví žluté zbarvení kůže, nechejte se co nejdříve vyšetřit. Včasné zahájení léčby i závažnějšího onemocnění může výrazně prodloužit život i jeho kvalitu.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…