Potrat neboli interrupce

Potrat neboli interrupce
06. 04. 2017

Slovo potrat označuje neodborně a obecně přerušení těhotenství a to z jakéhokoliv důvodu. Tzv. interrupce je pak slovo označující umělé přerušení nebo ukončení těhotenství. Slovo potrat přitom původně označuje samovolné, nezamýšlené a předčasné vypuzení plodu, který bývá neschopný života. Jeho přesná definice je určena legislativou. Pro Českou republiku platí, že vypuzený plod neprojevuje známky života, jeho porodní hmotnost je nižší než 1000 g a těhotenství je kratší než 28 týdnů. Vypuzený plod může projevovat alespoň jednu známku života, přičemž je jeho porodní hmotnost nižší než 500 g a plod nepřežívá prvních 24 hodin života. Mezi známky života řadíme srdeční akci, pulzaci pupečníku, dýchání nebo jiné spontánní pohyby. Anglicky se potrat označuje jako miscarriage a interrupce pak abortion. Potrat se také latinsky označuje jako abortus, kdy sloveso aborior znamená zmizet, ztratit se, vypařit se nebo také nedonosit.

Obecně je tedy potrat neboli abortus, ať jde o přirozený nebo umělý, ukončením těhotenství zánikem embrya nebo plodu před porodem v prvních 24 týdnech jeho trvání. Odhaduje se, že k potratům u žen dochází poměrně často, přesné statistiky je však velmi obtížné zajistit. V prvních týdnech těhotenství může být potrat zaměněn za menstruační krvácení. Proto je incidence potratů uváděna ve velmi širokém rozmezí 10-50 % z celkového počtu těhotenství. Nejvíce spontánních potratů většinou proběhne do konce třetího měsíce těhotenství, nejčastěji pak již v prvních týdnech po početí.

Čtěte také:

Poruchy menstruačního cyklu

Samovolný potrat je nechtěné samovolné vypuzení plodu. Umělý potrat neboli interrupce je úmyslné ukončení těhotenství a podléhá ohlašovací povinnosti. Je vždy legálně praktikován lékařem a musí být proveden v souladu se zákonným opatřením.

Příčiny potratu

Příčiny samovolného potratu jsou velmi různorodé a dělí se na dvě základní skupiny. První jsou příčiny na straně matky, druhou skupinou jsou pak příčiny ze strany plodu.

Častými příčinami potratu ze strany matky jsou anomálie dělohy, úraz (autonehoda, pád ze schodů apod), dále pak infekce (zánět děložní stěny, syfilis apod), interní onemocnění (cukrovka, lupus, srdeční onemocnění, trombofilie, obezita nebo naopak anorexie atd.), vliv toxických látek, léků, ionizačního záření, nadužívání alkoholu, kouření, užívání návykových látek, a dále pak vysoký věk matky.

K příčinám ze strany plodu se řadí nejčastěji genetické anomálie a chromozomální poruchy, kdy je plod neschopný života a proto je přirozeně vypuzen z dělohy ven. Příčiny ze strany plodu jsou mnohem častější než ze strany ženy.

K umělému ukončení těhotenství se matky uchylují z většího množství příčin. Patří mezi ně vývojové poruchy plodu, které jsou neslučitelné se životem. Častou příčinou je také mimoděložní těhotenství, kdy se plod neuhnízdí v děloze, ale mimo ní (vejcovody, oblast vaječníků nebo v oblasti břišní dutiny). Ze strany matky pak může jít také o važný zdravotní stav (cukrovka, lupus, srdeční vady), užívání návykových látek. Další příčinou pro umělé ukončení je násilné oplodnění ženy (znásilnění) či těhotenství u mladistvé dívky.

Průběh a projevy samovolného potratu

Příznaky potratu mohou být velmi různorodé. Záleží na pokročilosti těhotenství, zdravotním stavu matky a celkovým příčinám potratu. V prvních týdnech těhotenství může být velmi obtížné potrat rozeznat. Jde o tzv. potrat časný. Velmi často může jít o krvácení s bolestmi břicha, která jsou zaměněny za běžné menstruační bolesti. Potrat se tak ohlásí bolestmi v podbřišku, které mohou vyzařovat do zad. K dalším příznakům patří nechutenství, zvracení či průjem a celková únava. Krvácení může být jen mírné.

Potrat, o kterém žena netuší, se označuje jako tzv. zamlklý. Pokud jde o rané stadium těhotenství, žena nemusí rozpoznat potrat od běžných menstruačních příznaků. V některých případech může dojít k tzv. vstřebání plodu, který není z dělohy vypuzen, ale zánětlivou reakcí je vstřebán. Toto někdy až toxické působení plodu může doprovázet zvýšená teplota nebo až horečka u těhotné ženy. Pokud bolesti a teploty nepoleví, měla by žena vyhledat lékařskou pomoc. Riziko infekce je poměrně vysoké a žena by tak mohla být v budoucnu mít komplikovaná těhotenství.

V pozdějších stádiích se jedná o tzv. pozdní potrat, který je další fází zamlklého. Plod odumírá, ale zůstává po nějakou dobu v děloze. Vzhledem k tomu, že je už moc velký, nemůže být vstřebán. Je možné, že se postupně uvolní od děložní stěny a je vypuzen. To mohou doprovázet větší bolesti břicha a děložní kontrakce se znatelným krvácením. V pozdních stádiích těhotenství může potrat probíhat také jako odtok plodové vody. Při infekci bývá plodová voda zakalená, při potratu může také obsahovat množství krve. V každém případě by žena, která trpí většími bolestmi břicha a neobvyklým krvácením, měla vždy vyhledat lékařskou pomoc. Obzvláště žena, která ví o své těhotenství. Cílem lékařů je vždy zachovat zdraví matky na prvním místě.

Velmi rizikové je tzv. mimoděložní těhotenství, kdy se plod vyvíjí mimo dělohu (může jít o vejcovody, oblast vaječníků nebo volnou břišní dutinu). S růstem plodu se ničí okolní struktury a může dojít k masivnímu krvácení (ruptura vejcovodu). Poničené struktury mohou pak v budoucnu vést k neplodnosti ženy nebo ke komplikovaným následným těhotenstvím.

Interrupce neboli umělé ukončení těhotenství

Interrupce je odborný výraz označující umělé ukončení těhotenství, a to už z jakékoliv příčiny. Existuje několik metod interrupce, v závislosti na pokročilosti těhotenství, zdravotním stavu těhotné ženy a také jejích požadavcích.

Nově je od roku 2013 k dispozici tzv. chemická interrupce. Zjednodušeně jde o preparát, který je formou tablet aplikován ženě (perorálně neboli pozřen ústy). Látka se nazývá mifepriston (obchodní název Mifegyne nebo Mifeprex). Chemicky jde o synteticky antiprogestin a steroid. Tato látka byla objevena ve Francii v roce 1980 a klinické testy začaly již v roce 1982. Dnes se typicky užívá orálně 200 mg mifeprostonu (antagonista progesteronu, progesteron je důležitý k udržení těhotenství, proto jeho blokace způsobí úmrtí plodu) v jedné dávce a po 24 - 48h se pak aplikuje 800 μg tzv. misoprostolu. Postupně dochází k vypuzení plodu s množstvím krve. Podle některých odborníků je tato metoda nejšetrnější možností interrupce. Nevýhodou je, že je nutno látky aplikovat nejpozději do 9. týdne těhotenství. Také až u 8 % žen je nutné plod odstranit i po užití tablet manuálně.

Miniinterrupce je označení pro invazivní interrupci prováděnou v prvních týdnech těhotenství, většinou do období 8. týdne. Tato metoda musí být vždy v rukou zkušeného gynekologa. Lékař se snaží co nejšetrněji nechtěný plod odstranit z dělohy. Do dělohy je nutné zavést tzv. vakuovou pumpu, kterou se plod odtrhne od dělohy a odsaje. Většinou je nutné před zákrokem dilatovat (rozšířit děložní hrdlo). Vše je nutné dělat velmi citlivě, aby nedošlo k poškození děložní stěny a dalších struktur.

Legálně se v České republice interrupce mohou provádět pouze do 12. týdne těhotenství na žádost matky. Po 12. týdnu je interrupci možné provést pouze ze zdravotních důvodů matky nebo plodu. V těchto pokročilejších stádií těhotenství se interrupce podobá spíše chirurgickému zákroku nebo porodu. V ranějších stádiích je nutné dilatovat děložní hrdlo a kyretou se pak plod i s obaly odstraní. Nutné je revidovat dělohu, tak aby v ní nezůstala žádná část plodu ani obalů.

V pozdních stádiích těhotenství se potrat spíše podobá porodu. Jsou vyvolány běžné kontrakce dělohy a plod je vypuzen z dělohy porodními cestami. Možné je také operativní odstranění (zákrok se pak podobá tzv. císařskému řezu). Důležité je zmínit, že všechny chirurgické zákroky se provádí při celkové anestezii, aby byl zajištěn veškerý komfort ženy. Po zákroku jsou ženě aplikována anestetika pro mírnění bolestí.

Diagnostika potratu

K nejpřesnější a nejčastěji používané metodě k diagnostice potratu patří ultrazvukové vyšetření. Již od několika málo týdnů těhotenství lze sledovat tlukot srdce plodu. Diagnostický může být také průtok krve pupečníkem a mozkem plodu. Další možností, která má určitou vypovídací hodnotu, je sledování hladiny hCG (lidský choriový gonadotropin). Tato metoda se ale většinou nepoužívá. Další vyšetřovací metodou je prostý pohmat. Lékař prohmatá břicho. Určité vlastnosti břicha pak mohou hrozící potrat nebo odumřelý plod odhalit. K alarmujícím patří bolestivost břicha na pohmat, tvrdé břicho nebo pohmatem zjištěná volná tekutina v břiše.

Léčba po potratu

Po potratu je velmi často nutné provést revizi dělohy a očistit ji od zbytků plodu a plodových obalů. Revize se provádí v celkové anestezii. Nejprve je nutné dilatovat děložní hrdlo. Poté se zavede do dělohy kyreta, kterou se ze stěny vyškrábou zbytky plodu.

Prevence potratu

V mnoha případech, kdy není známá příčina vzniku potratu, není ani možné potratu předcházet. Existuje ale řada známých rizikových faktorů pro vznik potratu. Proto je dobré se určitých věcí vyvarovat.

Dlouho známou příčinou poškození plodu a jeho potracení je ionizující záření. Proto by těhotná žena neměla nikdy podstoupit rentgenové vyšetření, počítačovou tomografii a další vyšetření, při kterých se využívá ionizujícího rentgenového záření. Před každým vyšetřením by měla žena vyšetřující osobu ujistit, že není těhotná, nebo že těhotenství nehrozí. I při pouhém podezření by vyšetření nemělo být provedeno.

Dalším rizikovým faktorem je kouření těhotné ženy a nadužívání alkoholických nápojů či návykových látek. Jako prevence některých vývojových poruch plodu se doporučuje užívání kyseliny listové a dalších vitamínů pro těhotné ženy. V těhotenství by se žena měla vyvarovat kontaktu s toxickými látkami, léky apod.. Pro potrat je statisticky rizikový také vysoký věk rodičů, proto by se těhotenství nemělo příliš oddalovat. Většinou se jako riziková považuje hranice věku 40+ (někteří uvádí dokonce 35+). Těhotná žena by měla být opatrná a zbytečně se nepřetěžovat. Opatrnost se doporučuje také při řízení dopravních prostředků, užívání bezpečnostních pásů je nutností.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
  • Abolicionista Česko
    6. 4. 2020 19:30
    Umělý potrat není řešením složité životní situace. Potrat je vraždou nevinného člověka stvořeného k Božímu obrazu. Řešení je mnoho, ale vražda není jedním z nich.
    Nechte si pomoci:
    https://abolicioniste.cz/kontakt
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…