Zánět mozkových blan - meningitida

Zánět mozkových blan - meningitida
12. 06. 2014

Infekce postihující nervový systém jsou závažným onemocněním. Zánětlivé postižení mozkomíšních plen tzv. meningitida nebo zánět mozkových blan se projevuje horečkou, bolestmi hlavy, pocity na zvracení a meningeálními příznaky. Často však dochází ke kombinovanému postižení, kdy zánětlivý proces postihuje více struktur, i mozkovou (encefalitida) nebo míšní tkáň (myelitida). Meningitidy dělíme na hnisavé záněty způsobené bakteriemi a záněty nehnisavé, jejichž původci jsou převážně viry.

Anatomie mozku

Mozek je obalen vazivovými blánami tzv. mozkovými plenami, které jsou mezi jeho povrchem a lebkou. Mozkové pleny jsou tři, silná vazivová tvrdá plena a měkká plena cévnatá a pavučnice (arachnoidea). Mezi měkkými plenami je štěrbinovitý prostor tzv. subarachnoidální, vyplněný mozkomíšním mokem.

Vznik infekce

Infekce se do nervové soustavy dostane nejčastěji krevní cestou. Infekce může také přestoupit z blízkého ložiska sekundárně při zánětu vedlejších dutin nosních, zánětu středního ucha a bradavičnatého výběžku. Meningitida může být též způsobena vrozenou nebo poúrazovou komunikací při poškození lebky. Periferními nervy se do mozku šíří herpetické viry či virus vztekliny.

Hnisavá meningitida

Hnisavý zánět mozkových blan je obávaným onemocněním s rychlým průběhem ohrožující život postiženého a způsobující vážné následky. Původci jsou převážně bakterie, nejčastěji meningokoky, hemofily a pneumokoky. Velkou roli hraje při uplatnění původce věk napadeného jedince. I při nejdokonalejší léčbě je dnes úmrtnost 10 – 30%.

Příznaky hnisavé meningitidy

Hnisavá meningitida má velmi rychlý rozvoj. Během několika hodin stoupá teplota, objevují se bolesti hlavy, zvracení, zmatenost, neklid, křeče i porucha vědomí. U některých nemocných se objeví neklid až agresivita provázená poruchou rovnováhy, takže připomíná opilost, u jiných převažuje spavost. Postupně se vyvíjí sopor (probudnost jen na silný bolestivý podnět). Není-li ani v této fázi zahájena adekvátní léčba, přechází porucha vědomí do kómatu a smrti.

Kromě poruchy vědomí můžete u postiženého vidět meningeální příznaky a drobné krevní výronky do kůže velikosti špendlíku (petechie).

Meningeální syndrom

Fotolia_58913328_XSMeningeální syndrom je soubor příznaků, které vznikají podrážděním mozkových plen, hlavových nervů a míšních kořenů patologickým procesem – zánětem v případě meningitidy. Mezi příznaky patří intenzivní bolesti hlavy, pocit na zvracení (nauzea), zvracení či světloplachost. Meningeální příznaky jsou vyvolány reflexním zvýšením svalového tonu, které se nejvíce projevuje na zádových svalech kolem páteře. Výsledkem je omezení ohnutí páteře dopředu. Rotace páteře a ohýbání dozadu zůstávání volné, což odlišuje meningeální příznaky od bolestí zad.

Osoba s menigeálním syndromem se při sezení s nataženými dolními končetinami musí opírat rukama (příznak trojnožky). Vleže na zádech s nataženými dolními končetinami vázne předklon hlavy, při pokusu o předklon hlavy musí postižený ohnout nohy v kolenou.

Komplikace a následky

Již v prvních hodinách nemoci se velmi často vytváří porucha sluchu, ta je bohužel trvalá. V mozkové tkáni se mohou vytvořit lokalizované ložiskové procesy – abscesy, ohraničená krvácení. Celkové poškození mozku může vyvolat demenci, u dětí psychomotorickou retardaci.

Meningokoková meningitida

Typicky postihuje děti, adolescenty a mladé dospělé. Meningokok (Neisseria meningitidis) se šíří kapénkovou infekcí od nemocných nebo bezpříznakových nosičů. Až 15% populace má sliznici nosohltanu osídlenou meningokoky. Tento druh meningitidy se objevuje v malých epidemiích v kolektivech dětí a mladých na internátech či kolejích.

Hemofilová  meningitida

Haemofilus influnzae je nejčastější původce meningitid u kojenců a dětí do 5 let věku (až v 90%), u kterých způsobuje prvotní (primární) infekci. U dospělých se spíše jedná o druhotné (sekundární) rozšíření infekce při zánětu středouší či vedlejších dutin.

Pneumokoková meningitida

Typicky vzniká jako druhotná infekce při zánětu v okolí. Vyskytuje se v jakémkoliv věku, ale polovinu nemocných tvoří kojenci nebo starší 50 let. Vznik infekce usnadňuje oslabení organismu při alkoholismu.

Meningitida u novorozenců a kojenců

Její průběh je plíživější. Rodiče zprvu pozorují změnu chování, ať už apatii nebo zvýšenou dráždivost. Příznaky jsou neobvyklé. Častěji než horečku má kojenec sníženou teplotu (hypotermii), líně saje, po napití zvrací. Postupně se objevuje apatie, svalová slabost, spavost, někdy křeče a poruchy dýchání s dechovými pauzami. Poměrně pozdním příznakem je nález vyklenuté pulzující velké fontanely (vazivového spojení mezi kostmi čelními a temenními).

Diagnostika meningitidy

Na základě typických příznaků se vyslovuje podezření na meningitidu. Jedinou možností k potvrzení infekce je lumbální punkce, při které se pomocí tenké jehly odebírá mozkomíšní mok z páteřního kanálu v oblasti bederní páteře. Při hnisavé meningitidě je mok zkalený. Odebraný vzorek moku se vyšetří cytologicky, zjistí se zvýšený počet bílých krvinek jako v krvi při zánětu. Biochemicky se stanoví množství bílkoviny a cukru v moku, které rovněž napoví, zda se jedná o zánět. K přesnému určení původce je však nutné provést kultivační vyšetření. Jeho výsledek může být až za několik dní, proto se dnes provádí stanovení bakteriálních antigenů (částic) pomocí latexové aglutinace.

Léčba hnisavé meningitidy

Bez moderních léčebných prostředků mají hnisavé meningitidy jen malou naději na uzdravení. Při včasné a adekvátní antibiotické léčbě dojde k rychlému zlepšování stavu. Léčbu zánětu mozkových blan můžeme rozdělit na cílenou a symptomatickou.

Cílená léčba

Základem cílené léčby je nitrožilní podávání antibiotika, které je dobře účinné vůči předpokládanému původci a dobře proniká do mozkomíšního moku. V praxi se používají cefalosporinová antibiotika 3. generace – Ceftax, Cefotaxime Lek, Sefotak, Ceftriaxon Torrex, Lendacin nebo Samixon po dobu 7 – 14 dnů.

Symptomatická léčba

Zmírňování příznaků nemoci, symptomatická terapie, spočívá v prevenci a léčbě otoku (edému) mozku. Nitrožilně se podávají infúze s mannitolem (osmoticky aktivní látky, která váže vodu) a kortikosteroidy. Kortikoidy kromě antiedematického účinku tlumí vyplavení zánětlivých látek po rozpadu bakterií vlivem podaných antibiotik a snižují riziko postižení sluchu.

Současně je nutné tlumit silnou bolest hlavy, kterou pacient má, i když porucha vědomí mu to znemožňuje sdělit. Úporná bolest hlavy bývá příčinou agresivity nemocného. Analgetická léčba působí nejen úlevu, ale snižuje také intrakraniální tlak, čímž zlepšuje prokrvení mozku.

Antipyretiky se snižuje horečka. Pacienti s hnisavou meningitidou mají zvýšené riziko vzniku křečí, ale standardně se antiepileptika nepodávají.

Léčba těžších hnisavých meningitid zahrnuje i monitorování životních funkcí, kyslíkovou léčbu, nitrožilní podávání tekutin (rehydratace) a u pacientů s poruchou dýchání i připojení na dýchací přístroj.

Režimová opatření

Klidový režim s vyloučením všech rušivých činitelů je samozřejmou součástí léčby. I když je nemocný při vědomí, musí trvale ležet. Ideální by měla být horní polovina těla zvednuta o 30 stupňů.

Nehnisavé meningitidy

Nehnisavý zánět mozkomíšních plen je nejčastější neuroinfekcí. V 80% případů jej způsobují enteroviry, dále pak virus klíšťové meningoencefalitidy, borrelie a respirační víry. Postiženy jsou převážně děti. Průběh infekcí je obvykle mírnější než u hnisavých meningitid. Zánětlivé změny však mají difúzní charakter, často jsou přítomny nejen v mozkomíšním moku, ale i v mozkové a míšní tkáni.

Příznaky nehnisavé meningitidy

Zpravidla mají dvoufázový průběh. První fáze se manifestuje rychlým vzestupem teploty provázeným bolestmi hlavy, celkovou slabostí a chřipkovými příznaky. S pocitem zdánlivé úzdravy se za několik dní objeví znovu horečky, bolesti hlavy, které postupně zesilují, připojují bolesti za očima, slabost, závratě, nauzea a zvracení. Nemocní jsou unavení, vyhledávají klid, špatně snášejí hluk nebo silné světlo, špatně se soustředí a fyzická či psychická práce je rychle vyčerpá. U někoho se může objevit pocit rozmazaného vidění, poruchy paměti a poruchy spánku. Při těžším průběhu se kromě poruch vědomí objevují poruchy hybnosti, psychické poruchy nebo křeče.

Potíže u nehnisavé meningitidy trvají 2 – 3 týdny. Průběh onemocnění je nekomplikovaný, zpravidla nezanechává trvalé následky. Ve většině případů se uskuteční jen první fáze onemocnění.

Diagnostika nehnisavé meningitidy

Stanovení diagnózy je stejně jako u hnisavého zánětu pomocí lumbální punkce. Jen se liší metody při stanovení původce infekce. Lze jej zjistit pomocí protilátek v těle pacienta tzv. sérologicky nebo přímým průkazem viru v mozkomíšním moku pomocí PCR.

Léčba nehnisavé meningitidy

Základem úspěšné léčby je klidový režim, a to klid nejen fyzický, ale i psychický. Cílená terapie je možná pouze herpetické infekce (antivirotiky) a boreliózy (antibiotiky), jinak se využívá léčba symptomatická, která je totožná s léčbou hnisavých meningitid.

Prevence meningitid

Zánětu mozkových blan lze předcházet očkováním.

  • Součástí povinného očkování v prvním roce života hexavakcínou (Infarix Hexa) je hemofilový antigen.
  • Nepovinné, nýbrž doporučované, je očkování proti pneumokokovi (Prevenar, Synflorix) u dětí v prvním roce života. Očkování je částečně hrazené pojišťovnou.
  • Očkování proti meningokokovi (Meningococcal polysacharide A plus C vaccine, Menjugate, Neisvac-C) a klíšťové encefalitidě (Encepur) je dobrovolné, poskytované za úplatu.

Preventivně samozřejmě působí i dodržování zásad zdravého životního stylu s dostatkem spánku a pohybové aktivity. Váš imunitní systém tak bude lépe odolávat infekčním činitelům.

Doporučení při meningitidě

U akutně probíhajících příznaků musí být léčba zahájena co nejdříve. Neotálejte a nemocnému zajistěte akutní převoz do nemocnice.

U zesilujících bolestí hlavy, dvoufázové horečky, světloplachosti a pozvolného rozvoje dalších potíží co nejdříve navštivte vašeho lékaře. Nesnažte se překonat vaše potíže, dosáhnete tím jen další progrese příznaků.

Pokud jste byli v úzkém kontaktu s nemocným s meningokokovou meningitidou, vyhledejte neprodleně lékaře. Je u vás indikováno preventivní podávání antibiotik Penicilinu po dobu 7 dní.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…