Uveitis neboli zánět živnatky

img
09. 03. 2017

Uveitis je latinské označení pro zánět živnatky. Živnatka neboli uvea je vysoce prokrvená a pigmentová část oční koule, která se skládá z duhovky (iris), řasnatého tělesa (corpus ciliare) a cévnatky (choroid). Zánět živnatky se může označovat také jako zánět uveálního traktu.

Zánět živnatky je vážný a velmi bolestivý stav, který vždy vyžaduje rychlou pomoc očního lékaře (oftalmologa). Ve více než 50 % případů zánětlivých lézí v oku se jedná právě o uveitidu, která až u pětiny pacientů může vést k nenávratnému poškození zraku nebo slepotě. Statisticky zánět živnatky postihuje jednu osobu ze 4500. Nejčastěji se vyskytuje u lidí ve věku mezi 20 a 50 lety. Muži a ženy jsou postiženi přibližně stejně často a zánět živnatky se ve výjimečných případech nevyhýbá ani dětem. Dle statistik se v západních zemích nejčastěji vyskytuje tzv. přední uveitida. V asijských zemích jsou různé varianty zánětu živnatky hlavní příčinou slepoty obyvatelstva.

Stavba oka

Oko je párový orgán, který má poměrně malou velikost, ale obrovskou důležitost a poměrně složitou stavbu. Oční koule je uložena v obličejové části lebky a je ohraničena sedmi kostmi, které tvoří tzv. očnici. Oko si můžeme představit jako hladkou kouli, kde vnější stěna je tvořena několika vrstvami bělimy a přední strana tenkou rohovkou. Bělima je bílá pevná blána, do které se upínají okohybné svaly. Vpředu je oko ohraničené čirou a tenkou rohovkou, která má za úkol propouštět a odrážet světlo z okolí.

Živnatka (uvea) je cévnatá a pigmentová vrstva pod bělimou. Uvea se skládá z hnědavé vrstvy vyživující sítnici - cévnatky, řasnatého tělesa a duhovky. Řasnaté těleso je paprsčitě uspořádaný val hladké svaloviny, na který je zavěšena oční čočka. Tato část oka je důležitá při ostření čočky do dálky nebo na blízko. Řasnaté těleso také produkuje důležitou nitrooční tekutinu, tzv. komorovou vodu, která vyživuje bezcévné části oka a udržuje jeho tvar. Duhovka je barevný terčík, podle kterého označujeme barvu očí každého člověka. Tento terč je v podstatě pigment tvořený hladkou svalovinou. Uprostřed je otvor, který se jeví jako černý a říkáme mu zornice.

Duhovka působí jako clona, která vpouští dané množství světla do oka a zabraňuje průniku jinudy než zornicí. Sítnice je velmi jemná a tenounká vrstva vystýlající vnitřní povrch oka. Sítnice je část oka, která vede světelné vjemy, předává je nervům a vede dál jako elektrický signál do mozku ke zpracování. Sítnice se skládá ze světločivých buněk tyčinek a čípků, které pak vedou prostřednictvím dalších typů buněk zrakovou informaci až do mozku k dalšímu zpracování. Sklivec je rosolovitá průhledná hmota, která vyplňuje vnitřek oční koule a chrání ji před otřesy a udržuje tvar oka.

Diagnostika zánětu živnatky

Diagnostika uveitidy je z velké části založená na typických příznacích. Lékař by měl v první řadě odebrat anamnézu, kdy se ptá na délku trvání příznaků, případné systémové onemocnění a další projevy. K hlavním diagnostickým metodám pak patří vyšetření očním lékařem a tzv. štěrbinovou lampou. Důležité je použít kapky, které rozšíří zorničky. Díky tomu je oční lékař schopný vyšetřit prakticky celou oční kouli i s pozadím sítnice.

Diagnostika uveitidy by neměla zahrnovat pouze vyšetření očí, ale myslet na celé lidské tělo a případný výskyt systémových onemocnění, jejichž diagnostika je možná prostřednictvím krevních testů. Lékař pátrá po příčině zánětu (krevní obraz, diferenciál, základní biochemické vyšetření). Zajímat by nás měl také imunologický nález (hladiny imunoglobulinů, cirkulující imunokomplexy, C reaktivní protein, ASLO, ANCA, buněčná imunita). Provádějí se vyšetření na specifické protilátky (toxoplazmóza, toxokaróza, případně další antropozoonózy, viry, TBC, Syfilis, Lymeskou boreliózu). Možné je také vyšetření moči, biopsie některých tkání (ledviny při podezření na nefritidu). U systémových onemocnění je důležité sledovat také mimooční projevy jako jsou bolesti kloubů (artritida, Bechtěrevova nemoc, záněty ledvin - nefritida), záněty střev s průjmy (Crohnova choroba), postižení plic a dalších tkání (sarkoidóza). Nápomocné může být také rentgenové vyšetření hrudníku (sarkoidóza) nebo celé páteře a dalších kloubů (Bechtěrevova nemoc, artritida)

Příčiny vzniku zánětu živnatky

Zánět živnatky se nejčastěji vyskytuje jako izolované onemocnění, ale v některých případech může být součástí systémových onemocnění a chorobných stavů. Přední uveitida je sice v polovině případů bez známých příčin, u zbytku pacientů je však asociovaná právě se systémovými syndromy či chorobnými stavy. Při výskytu HLA-B27 se tak často projevuje tzv. Bechtěrevova nemoc nebo revmatoidní artritida a spolu s nimi uveitida. Dalším příkladem systémových onemocnění je Crohnova nemoc, Fuchsova heterochromní iridocyklitida, sarkoidóza nebo některé chronické nefritidy. Další významnou příčinou je infekční postižení oka, což může být napadení brucelózou, syphilis, virem zika, toxoplasmózou, varicella zoster, herpes simplex nebo boreliózou. Také užívání některých léků může vést k uveitidě. Příkladem léků stojícím za zánětem je rifabutin nebo moxifloxacin.

NÁŠ TIP:

Herpes simplex nemusí napadat jen vaše oči, způsobuje také nepříjemné opary na rtech. Přečtěte si, jak se jich zbavit.

Uveitida je zánětlivé onemocnění živnatky. Jako většina zánětlivých procesů se i ona projevuje bolestí, otokem, zarudnutím a případným funkčním poškozením struktur oka. K typickým příznakům uveitidy patří pálení a řezání očí, začervenání bělma, rozmazané vidění, přecitlivělost k světlu a fotofobie, nerovnoměrná velikost zorniček, bolest očí při jejich pohybu či při akomodaci (při snaze zaostřit na blízký objekt).

K dalším příznakům patří bolest hlavy a drobná tělíska ve sklivci, která blokují výhled. Nemocní je popisují jako mušky nebo plující kousky či pavučinu. Jde o tmavé objekty v zorném poli. Při vyšetření očním lékařem k typickým příznakům patří dilatované cévy řasnatého tělíska, zakalení přední komory a tzv. precipitáty na zadní straně rohovky. Při velmi silném zánětu se může v přední komoře objevit hladinka hnisavé tekutiny (hypopion). Pokud nemocný trpí záněty pravidelně, dalším příznakem je ukládající se pigment na čočce.

Zajímavé je, že mnoho zánětů živnatky postihuje pouze jedno oko v době diagnózy. Oči se mohou střídat nebo být zanícené obě najednou, ale typické je právě to, že se setkáváme se zánětem pouze jednoho z očí v danou chvíli. Podle rozsahu zánětu se dá zánět živnatky dělit na tzv. zánět přední, střední, zadní nebo panuveitidu. Přední uveitida je asi nejčastější formou. Postihuje duhovku a její okolní tkáně (iritis a iridocyclitis). Iritida postihuje zánětem především duhovku a přední komoru oční. Iridocyklitida postihuje duhovku, komoru a také řasnaté těleso. Přední zánět se vyskytuje asi v 90 % případů.

Střední uveitida postihuje sklivec, který obsahuje zánětlivé buňky, někdy mohou buněčné shluky připomínat sněhové koule. Zadní zánět postihuje sítnici a cévnatku. Panuveitida je nejzávažnější a nejrozsáhlejší zánět, který se týká všech vrstev živnatky. Průběh zánětu je velmi individuální. Při včasné léčbě se situace uklidní většinou během několika dní. Prognóza onemocnění je tak velmi dobrá. Bohužel může nastat ale také řada komplikací a to především v případě, kdy onemocnění není včas diagnostikováno a zánět se rozšíří. Ke komplikacím patří vznik sekundární katarakty (šedý zákal-zamlžení nebo mléčné zabarvení oční čočky), glaukomu (zelený zákal-zvýšení nitrooční tlak), makulárního edému až permanentní slepoty nebo velmi vážného snížení zrakové ostrosti.

Léčba zánětu živnatky neboli uveitidy

Nejvhodnějším lékem v případě zánětu živnatky jsou steroidy, a to buď jako místní léčba (kapky či mast), nebo v komplikovanějších případech léčba systémová. Hlavní představitelem je prednisolon acetát. Před užitím steroidů je důležité vyloučit vřed rohovky. Ke steroidní léčbě se doporučuje přidat místní cykloplegikum, což je látka dlouhodobě dilatující zorničky. Příkladem je atropin nebo homatropin. Cílem je zklidnit zánět a otok struktur oka.

Steroid metotrexát patří do skupiny antimetabolitů a používá se při léčbě revmatoidní artritidy, nefritid, Bechtěrevovy artritidy a dalších systémových nemocí. K dalším lékům patří také infliximab nebo anti-TNF. Účinný je také metformin, lék snižující hladinu cukru v krvi při cukrovce 2. typu, u kterého se také zjistily protizánětlivé účinky.

V případě zánětu, který je způsoben herpetickou virovou infekcí, je možné použít systémová, ale také lokální antivirotika.

Prevence zánětu živnatky

Vzhledem k tomu, že v mnoha případech je přesná příčina vzniku zánětu živnatky neznámá, není vždy jednoduché mu preventivně předcházet. V případě infekčních zánětů je důležitá hygiena - pravidelné umývání rukou vždy před jakýmkoliv dotykem očí. K prevenci opakovaného zánětu je důležité dodržovat všechny pokyny lékaře - v případě návratu příznaků vždy rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

Prevence uveitidy zahrnuje včasnou léčbu všech očních zánětů, důkladnou léčbu běžných nemocí, prevenci poranění očí a hlavně důkladnou hygienu.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…