Lázně

img

Luhačovické prameny - Ottovka

Ottovka je nejlidovější luhačovický pramen. Vyvěrá na pravém břehu Horní Olšavy, na úpatí Malé Kamenné. Původně vytékal volně, v roce 1905 byl ale zachycen v kamenném sklepení. Název dostal podle hraběte Otty Serenyiho (žil v letech 1855 až1927). Ottovka je umístěna v kruhovém pavilonu, který byl postaven roku 1929 a navrhl jej architekt Skřivánek. Ottovka se používá k pitné léčbě, má zvýšený obsah jódu, železa, kyseliny borité a některých stopových prvků. 

Charakter luhačovického pramene Ottovka 

Pramen Ottovka je díky svému kruhovému pavilonu symbolem celých Luhačovických lázní. Vývěr je v puklině pískovce a je jímán v hloubce 1,5 m. Původně voda vytékala volně, ale roku 1905 byla zachycována v kamenném sklepení. Úpravy proběhly v letech 1929 a 1939. Tehdy byla vybudována klenutá kamenná jeskyně s mřížovanou branou. Od roku 1937 však pramen vyvěrá ve výtokové kašně nad tenisovými dvorci ve vybudovaném altánku. 

NÁŠ TIP:

Přečtěte si více také o oblíbeném luhačovickém pramenu Aloiska!

Pramen Ottovka - složení

Pramen Ottovka je přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu. Má zvýšený obsah kyseliny borité, lithia, barya, studená, hypotonická.

  • Hydrogenuhličitany (HCO3): 3840
  • Sodík (Na): 1860
  • Chloridy (Cl-): 1460
  • Vápník (Ca2+): 325
  • Hořčík (Mg2+): 51,7

Otto Serenyi: Po kom se Ottovka jmenuje

Otto Serenyi , po kterém je pojmenován pramen Ottovka, byl synem zemského poslance Gabriela Serenyiho. Otto Serenyi převzal v roce 1879 správu rodinného velkostatku Luhačovice a později v roce 1893 po smrti svého strýce i velkostatek Lomnice. Otto Srenyi byl trvale aktivní v politickém životě - dd roku 1885 byl poslancem Moravského zemského sněmu, kde působil dlouhodobě jako předák Strany konzervativního velkostatku. Od roku 1888 působil rovněž v Říšské radě, tedy v podstatě celostátním parlamentu. Poté, co Otto Serényi získal poslanecký mandát i ve volbách do Říšské rady v roce 1897, se stal členem Klubu českých velkostatkářů. Do vídeňského parlamentu jej zvolili rovněž ve volbách v roce 1901.

"Pojmenovatel" Ottovky byl aktivní také v četných veřejných spolcích. Zastával post předsedy Moravsko-slezského lesnického spolku a sdružení lesnických škol, ale také například v Červeném kříži i spolku pro boj tuberkulózou. Vlastní lázně Luhačovice přenechal roku 1902 skupině etnicky českých podnikatelů.

Zdroj úvodního obrázku: hotely-luhacovice.cz

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Manipulativní chování je problematické nejen ve vztahu

Manipulátor je schopný se do vaší blízkosti velmi snadno dostat. Bude vám nejspíš s oblibou lichotit, podbízet se vám a následně vás o něco žádat. Vy…

Čínský horoskop na rok 2021 – Rok kovového Buvola

Roky Buvola v čínském horoskopu jsou 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a právě také 2021. Čínský horoskop na rok 2021 startuje…

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…