Lázně

img

Počítačová kineziologie - součást lázeňské péče pohybového aparátu

Počítačová kineziologie – Computer Kinesiology (CK) je název pro expertní informační systém, který umožní zjistit a upravit funkční poruchy pohybového systému. Pomocí počítačové kineziologie je možné nemocem předcházet, to znamená, zachytit je ve stádiu zárodku nebo nástupu prvotních obtíží. Tedy ve chvíli, kdy už jsou zasety podmínky pro vznik a vývoj obtíží, ale nemoc samotná ještě nepropuká. Počítačová kineziologie má dobré výsledky v oblasti prevence funkcí, ale i v terapii akutních a vleklých onemocnění. Tato metoda je vhodná pro osoby s nedostatkem pohybu, ale i pro sportovce, u kterých může zabránit vzniku úrazů.l

Nedostatek vhodného pohybu, nevyvážená strava, opakovaný stres a další civilizační vlivy způsobují vnitřní nerovnováhu. Pokud je vaše tělo zdravé, dokáže při správném životním stylu tyto nerovnováhy odbourat. Pokud ale trvá nerovnováha delší dobu, může přejít ve funkční poruchu. Ta se projevuje jako různé zdravotní potíže, které se ale při klasickém lékařském vyšetření nedaří diagnostikovat, tzn., že se nenalezne příčina daných obtíží.

Následná léčba se zpravidla soustřeďuje na tlumení příznaků obtíží. Bolest či jiné obtíže přestáváme vnímat, ale funkční porucha trvá dále a prohlubuje se. Po určité době dochází ke změně struktury tkání a nemoc se začíná naplno projevovat. Tyto změny lze již pomocí rentgenu a dalšími vyšetřovacími metodami odhalit, ale je většinou pozdě na úplný návrat k původnímu stavu.

Pro zachování zdraví je potřebná odborná péče už ve stádiu funkčních poruch, což právě počítačová kineziologie umožňuje.

Princip počítačové kineziologie

Kineziologie je nauka o pohybu lidského těla, k jejíž diagnostice a vyhodnocení výsledků je při této nové metodě určen počítač = počítačová kineziologie. Je to technika, která využívá znalostí z různých medicínských oborů o pohybu lidského těla a je určena všem ve věku od 6 do 90 let. Počítačová kineziologie staví na poznatku, že všechny poruchy v organismu se projevují na pohybovém aparátu a zpětně je možno tyto funkční obtíže přes pohybový aparát ovlivnit. Metoda je výsledkem třicetiletých výzkumů a klinických a lékařských zkoušek.

Při vyšetření se hodnotí omezení rozsahů pohybů a napětí svalů. Zjištěné hodnoty jsou spolu s dalšími vstup­ními údaji analyzovány počítačem, který zobrazí místa největších nerovnováh a funkčních poruch v těle, i možné vztahy mezi poruchou pohybu a vnitřních orgánů.

Na základě vyšetření je počítačem vybrána individuální sestava cviků v systému IGA (Individuální Gymnastika Asanami), která umožní  zlepšení zdravotního stavu. Bez vynaložení zvláštního úsilí dosáhnete zlepšení své kondice po několika cvičebních lekcích.

Počítačová kineziologie a vyšetření

Počítačová kineziologie - diagnostika

Do počítače se zadává rok, měsíc a hodina narození, ale i další údaje, které v životě pacienta ovlivnily jeho zdraví – nemoci, operace, úrazy a psychická traumata. Zadávají se také hodiny v průběhu dne, kdy se pacient cítí unavený nebo se jeho zdravotní potíže prohlubují. Z těchto informací počítač vyhledá časové souvislosti mezi jednotlivými událostmi a jeho zdravotním stavem. Následuje několik desítek jednoduchých testů, které se zaměřují na pohyby jednotlivých částí těla – hlavy, trupu, horních a dolních končetin – je to vlastně komplexní diagnostika pohybového aparátu.

Pohmatem se vyšetřují vybrané skupiny svalů a takto získané informace se opět vkládají do počítače. Následný rozbor ze zadaných údajů určí, kde má vyšetřovaný člověk slabá a ztuhlá místa. Po vyhodnocení výsledků počítač pacientovi doporučí optimální léčbu

Počítačová kineziologie a náprava

Počítačová kineziologie využívá mnoho různých rehabilitačních a masážních technik nebo navrhne nejvhodnější sestavu cviků pro odstranění jednotlivých nerovnováh. Vychází se ze znalosti momentálního stavu celého těla a všech kritických míst. Některá cvičení může pacient pro zvýšení účinnosti léčby provádět i doma.

Komu je počítačová kineziologie určena?

Počítačová kineziologie umožňuje velmi individuální a komplexní přístup ke každému pacientovi, poskytuje perfektní diagnostiku pohybového aparátu.

Indikace:

  • poruchy hybného systému: poúrazové a pooperační stavy, ortopedické poruchy (artrózy), onemocnění měkkých tkání, vertebrogenní poruchy různé etiologie (cefalea, cervikobrachiální syndrom, vertebrotorakální syndromy, lumbalgie, lumboischiadické syndromy), akutní bolestivé poruchy (akutní ústřel krční, akutní lumbago), skoliózy, vadné držení těla, korekce algických poruch v protetice, fantómové bolesti, sportovní traumatologie
  • neurologické poruchy: tunelové syndromy (sy canalis carpi), neuropatie
  • cévní poruchy: varixy, poruchy prokrvení
  • interní choroby: visceromotorické poruchy, počínající stádia hypertenze, poruchy v pneumologii (astma)
  • gynekologická onemocnění: poporodní poruchy, oslabení svalstva pánevního
  • revmatologické onemocnění: polyartritidy
  • psychické poruchy: psychické dysfunkce, poruchy spánku, psychosomatická onemocnění všeobecně
  • poruchy imunity: nespecifické poruchy imunity

Lázně v ČR, které poskytují počítačovou kineziologii

Lázně v české republice, které se mmj. orientují i na poruchy pohybového aparátu mají ve své nabídce pro pacienty také počítačovou kineziologii. Pobyty jsou nejčastěji koncipovány pro samoplátce, kteří se chtějí zregenerovat a účelně ulevit svému často přetíženému tělu od únavy a bolestí. Pokud máte oblíbené lázeňské místo, je nejvhodnější ověřit si telefonátem, jestli se právě zde metoda počítačové kineziologie provádí a zdali je aktuálně dostupná.

O počítačovou kineziologii je mezi pacienty obrovský zájem a léčebné balíčky bývají vyprodané nebo zamluvené i na několik měsíců dopředu. Namátkou jmenujme třeba Lázně Luhačovice, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, Lázně Slatinice, kde si můžete dopřát péči s počítačovou kineziologií.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Článek k exportu na externí portály 2

Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat ped...

Manipulativní chování je problematické nejen ve vztahu

Manipulátor je schopný se do vaší blízkosti velmi snadno dostat. Bude vám nejspíš s oblibou lichotit, podbízet se vám a následně vás o něco žádat. Vy…

Čínský horoskop na rok 2021 – Rok kovového Buvola

Roky Buvola v čínském horoskopu jsou 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a právě také 2021. Čínský horoskop na rok 2021 startuje…

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…