Lázně

img

Jak zvýšit kvalitu života stárnoucího člověka? Odpovědí je ergoterapie pro seniory

Přibývající léta, zhoršující se zdravotní stav a postupná ztráta schopností, které ještě donedávna byly tak jednoduché a běžné. To jsou jen některé problémy, se kterými se potýká stárnoucí člověk. Postupně mu ochabují síly a pozbývá dovednosti k vykonávání běžných aktivit ve svém každodenním životě.

Stává se stále méně soběstačným, což zhoršuje i jeho psychický stav – cítí se zkrátka takzvaně na odpis. Přitom tento proces lze zpomalit a je možné stárnoucímu člověku pomoci udržet si své každodenní aktivity a schopnosti je provádět co nejdéle. Jak? Pomocí ergoterapie, která se provádí na klinikách, v rehabilitačních centrech nebo třeba v lázních.

Čtěte také:

Ergoterapie neboli léčba prací je účinnou rehabilitační metodou

Ergoterapie je moderní rehabilitační léčebnou metodou, která pomáhá lidem zapojovat se do běžných aktivit a činností. Snaží se obnovovat, podporovat a rozvíjet jejich schopnosti, které jsou pro život, práci i volnočasové aktivity nezbytné. Ergoterapie tak lidem umožňuje žít plnohodnotný život s co nejvyšší úrovní soběstačnosti.

Ergoterapie pomáhá lidem s postižením nebo po úrazech

Ergoterapie je primárně určená osobám s postižením, ať už fyzickým či mentálním. Stejně tak napomáhá lidem navrátit se do aktivního běžného života například po úrazech či nějakém závažném onemocnění. Jde o rehabilitaci, která těmto lidem pomáhá obnovit a rozvíjet schopnosti potřebné k sebeobsluze, práci a normálnímu fungování v běžném životě. Zaměřuje se tedy na rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybů, ale i výkonnosti mozkových funkcí, vnímání a podobně.

Ergoterapie pro seniory i pro děti

Známá je samozřejmě také ergoterapie pro seniory, která usiluje o zapojení starších lidí do činností, které jim byly předtím znemožněny, zejména jejich zdravotním stavem. Pomáhá jim zachovávat si schopnosti a dovednosti i v pokročilém věku a s přibývajícími zdravotními problémy. Ergoterapie pro seniory tak představuje také prevenci udržující jejich schopnosti.

Ergoterapie se rovněž využívá při rehabilitaci dětí. Zejména těch, které mají diagnostikované problémy s motorikou nebo ADHD. Velmi účinnou a prospěšnou může být také pro děti, které trpí nějakou vrozenou genetickou vadou omezující jejich pohyb a vývoj.

Léčba prací či hrou

Ergoterapie je chápána v podstatě jako terapie prací. Pomocí smysluplného zaměstnávání totiž pomáhá zachovávat, využívat, obnovovat a dále rozvíjet schopnosti jedince potřebné pro běžné činnosti. Usiluje tak o dosažení maximální soběstačnosti člověka a o zvýšení kvality jeho života. U dětí se hojně využívá terapie hrou.

Jako terapeutická metoda ergoterapie využívá pro podporu zapojení jedince do různých činností specifické metody a techniky, soustředí se také na trénink jednotlivých schopností a rozvoj motorických dovedností. Zabývá se ale i poradenstvím, kdy se snaží například rodině ukázat, jak se starým či nemocným člověkem pracovat a jak mu pomáhat. Součástí ergoterapie je také návrh přizpůsobení prostředí, třeba bytu či pracoviště, aby bylo pro pacienta co nejvhodnější, bezpečné a bezbariérové. Stejně tak ergoterapeuti navrhují protetické a kompenzační pomůcky usnadňující léčeným každodenní život.

Terapie vždy vychází z aktuálního stavu konkrétních pacientů a přizpůsobuje se jim tak, aby jim léčení mohlo poskytnout co nejlepší výsledky na míru jejich potřebám.

Ergoterapie pro seniory (2)

Praxe v lázních i na klinikách

Ergoterapie probíhá na specializovaných odděleních klinik, v rehabilitačních a terapeutických zařízeních, v lázních nebo třeba ve školských zařízeních pod dohledem ergoterapeutů. Existují také ergoterapeutické dílny, které umožňují pacientům vybrat si podle osobních potřeb a preferencí takovou, která jim bude vyhovovat a která bude rozvíjet činnosti, které potřebují. Součástí ergoterapie tak bývají různé výtvarné a kreativní dílny všeho druhu, zahradnické dílny či dílny řemeslné a další.

Jaké výsledky můžeme od ergoterapie očekávat?

Ergoterapie pro seniory, děti nebo osoby s nejrůznějším postižením slouží především jako rehabilitační metoda, která má usnadnit a podpořit vstup či návrat do běžného života nebo pomoci zachovat soběstačnost člověka co nejdéle, i přes zdravotní problémy a pokročilý věk. Od ergoterapie si lidé slibují rozvoj a podpoření schopností, které nezbytně potřebují pro sebeobsluhu, pro práci i pro volnočasové aktivity.

Tím, že ergoterapie podporuje soběstačnost člověka, pečuje tak i o jeho zdraví a celkovou duševní pohodu. Napomáhá mu rovněž k začlenění do společnosti a naplnění jeho sociální role. To všechno prostřednictvím různých aktivit a práce.

Máte ve svém okolí někoho, kdo pomalu ztrácí své schopnosti zvládat každodenní činnosti? Ergoterapie mu může výrazně pomoci a opět mu navrátit chuť do života!

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Manipulativní chování je problematické nejen ve vztahu

Manipulátor je schopný se do vaší blízkosti velmi snadno dostat. Bude vám nejspíš s oblibou lichotit, podbízet se vám a následně vás o něco žádat. Vy…

Čínský horoskop na rok 2021 – Rok kovového Buvola

Roky Buvola v čínském horoskopu jsou 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a právě také 2021. Čínský horoskop na rok 2021 startuje…

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…