AIDS

AIDS
16. 07. 2014

AIDS je zkratkou z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome, což neznamená onemocnění jako takové, ale soubor určitých příznaků typických pro onemocnění virem HIV (Human Immunodeficiency Virus). Většinou se jako AIDS označuje plné propuknutí nemoci. AIDS se česky označuje jako syndrom získané imunodeficience, syndrom získaného selhání imunity nebo někdy také jako onemocnění HIV nebo HIV pozitivita, což není úplně správné vyjádření, protože osoba HIV pozitivní nemusí vždy mít příznaky pro AIDS. AIDS spíše vyjadřuje podstatu celého onemocnění. Postupně během měsíců až let dochází ke ztrátě imunity neboli obranyschopnosti organismu. Lidské tělo se tak stává velmi náchylné k infekcím a různým nádorům.

Historicky si větší pozornosti toto onemocnění získalo v 80. letech minulého století. Od té doby celosvětově AIDS podlehly miliony lidí a díky tomu se AIDS považuje za jednu z největších hrozeb současnosti.

Příčiny vzniku AIDS

Příčinou vzniku AIDS je předchozí nakažení se HIV (Human Immunodeficiency Virus). Jde o virus, který postupně způsobí ztrátu obranyschopnosti lidského organismu. Po vstupu do těla se virus množí a napadá určitou skupinu bílých krvinek (T lymfocytů), jejichž cílem je za normálních okolností bránit tělo před různými infekcemi.

Existuje několik možností vstupu viru do lidského těla. Asi nejčastější možností v dnešní době je přenos sexuálním kontaktem, kdy nezáleží na typu pohlaví. Přenos je tak jednoduše možný jak mezi ženou a mužem, taky mezi dvěma ženami či dvěma muži. Druhou, stále poměrně častou možností, je přenos krevní cestou. Typicky se uvádí přenos HIV u injekčních uživatelů drog, kdy si mezi sebou narkomani půjčují jehly a takto dojde k nákaze. Bohužel ale může dojít krevní cestou k nákaze při poranění lékaře a infikování krví pacienta (krvavé operace, odběry krve) nebo z pacienta na pacienta (krevní transfuze, dialýza atd.), dále pak při tetování nebo půjčováním si žiletek. Třetím častým způsobem je přenos infekce z nakažené matky na plod nebo nákaza na novorozence při porodu či při kojení. Uvádí se řada dalších možností přenosu, ale většinou jde jen o raritní případy málo pravděpodobné (sliny, slzy).

Příznaky AIDS

Jakmile HIV vstoupí do těla, většinou se infekce projeví jako lehké nachlazení, příznaky charakteru chřipky (únava, teplota, bolest kloubů) a po té se velmi často odmlčí na poměrně dlouhou dobu. Ani diagnostické testy neukážou pozitivitu přítomnosti viru okamžitě, je potřeba několika týdnů, aby mohly být odhaleny. Bezpříznakové období trvá u některých jedinců týdny, u jiných měsíce až roky. Jde o bezpříznakové nosičství HIV, ale nosič může viry dále přenášet, aniž by o tom kdokoliv z účastněných věděl. Je možné, že nakažený jedinec bude celý život pouze přenašečem, ale onemocnění u něj nikdy nevypukne. U většiny nemocných dochází k projevům onemocnění během 5 - 15 let po nakažení se. Jakmile se virus HIV dostane do těla, změní strukturu napadených zdravých buněk, a to tak, že začlení svůj vlastní kód do genetického materiálu napadené buňky. Tím se stane trvale její součástí.

Průběh AIDS

Jak už bylo řečeno, prvním krokem je primoinfekce neboli kontakt s nakaženým a přenos HIV na dalšího člověka. Jako reakce na první výskyt HIV v těle může dojít ke zvětšení mízních uzlin na krku, v podpaží nebo v tříslech. Typická je zvýšená teplota nebo horečka s nočním pocením. Objevit se může také zarudnutí nosohltanu, rýma, zimnice, bolesti kloubů, bolest hlavy a celková únava. Možná je také přítomnost vyrážky kdekoliv po těle, pocit nevolnosti až zvracení, nechutenství, průjem, afty v ústech.

Tento akutní stav trvá většinou 2 týdny a samovolně odezní. Velmi často nemocný ani nevyhledá lékaře, onemocnění tzv. přechodí. Po primoinfekci následuje asymptomatické období. Toto období je velmi individuální, může trvat týdny, měsíce až roky. Většina nemocných udává, že v tomto období neměla žádné větší obtíže. Pokud se potíže objevily, jednalo se nejčastěji o opětovné zvětšení uzlin, které trvalo i několik měsíců, úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení, herpetické infekce, průjmy, přetrvávající horečka. Většinou jde o příznaky, které nejsou specifické jen pro HIV infekci, ale pro celou řadu dalších onemocnění. Po tomto různě dlouhém období následuje klinicky rozvinuté stadium HIV infekce, které je odborně nazýváno AIDS. Toto třetí stadium se bez léčby objevuje asi 10 - 15 let po primoinfekci. Imunitní systém už je značně poškozen a účinnost boje s infekcemi (bakterie, viry, plísně) a ochrana proti nádorům je slabší a slabší. Většina T lymfocytů je napadena HIV virem a cesta k infekci je tak plně otevřena.

Poslední a konečné čtvrté stadium nemoci je plně rozvinutý AIDS. Pro toto období jsou typické infekce oportunními patogeny, což jsou mikroby, které jsou běžně mezi námi, ale zdravý člověk se s nimi rychle vypořádá bez toho, aby si toho vůbec všimnul. Nemocný AIDS naopak boj s nimi může rychle prohrát. Tyto mikroby napadají nejčastěji trávicí trakt (průjmy), kůži (ekzémy a plísňová onemocnění), mozek (neurologické změny) a plíce (opakované dlouhotrvající záněty plic a dýchacích cest). Velmi často se objevují kandidózy, a to jak v oblasti orofaryngu, tak u žen vulvovanitidy. Dále může dojít k výsevu herpes zoster (pásový opar). Další typickou infekcí pro AIDS je pneumocystová pneumonie, toxoplazmová encefalitida, chronický herpes simplex, cytomegalovirové infekce, vracející se salmonelové průjmy a další. Velmi časté jsou také nádory a další typické příznaky. Nádor, který vidíme prakticky pouze u nemocných AIDS je Kaposiho sarkom, jde o kožní změny a tvorba uzlů. Léze postihují kůži, ale také lymfatické uzliny nebo plíce. Lymfomy jsou dalším typem zhoubných nádorů, kdy jsou primárně postiženy lymfatické uzliny. U žen se mohou objevit agresivní formy nádoru děložního hrdla. U nemocných AIDS se objevují také neurologické změny jako další typické příznaky (problémy s rovnováhou, výpadky paměti, psychotické stavy, zmatenost), a pokud není nemocný adekvátně léčen, může se vyskytnout celkové chřadnutí.

injekce

Diagnostika onemocnění HIV a AIDS

Onemocnění HIV se projevuje velmi pestrými příznaky, které by především v počátcích onemocnění šly běžně přiřadit k jinému častějšímu onemocnění jako je chřipka, mononukleóza nebo exantém apod. Za 3 - 8 týdnů od nakažení se se objeví příznaky primoinfekce, po té se nemoc může odmlčet až na několik let. Proto je jasné, že pouze z klinických projevů usuzovat na HIV infekci není úplně nejjednodušší. V případě konečných fází AIDS už je to o něco jednodušší, protože nákaza oportunními patogeny nebo některé nádory jsou typické pro AIDS. Pomoci v diagnostice nám tedy mohou laboratorní vyšetření.

Jednou z možností by bylo sledování specificky nakažených CD4 T lymfocytů, kdy se jejich množství postupně snižuje. Jakmile dojde ke snížení pod 500/mm3, asymptomatické období většinou přechází do symptomatického. K diagnostice HIV infekce řadíme průkaz specifických protilátek proti HIV. Je to metoda spolehlivá a velmi citlivá. Nutné je odebrat asi 10 ml krve. Tato metoda se používá rutinně nejen u podezření z nakažení, ale také preventivně u dárců krve, tak aby byla infekce včas zachycena a nedošlo k přenosu HIV na pacienta, který potřebuje krevní transfuzi.

Nutné je u všech testů myslet na to, že někteří nakažení jedinci mohou být testovaní v období, kdy ještě není možné infekci HIV odhalit, proto se krev u dárců testuje ještě jednou po určité době od odběru krve a stejně tak u podezření z nakažení dotyčného vyšetři ještě jednou po určité době od prvního testování. Tato doba byla stanovena na dobu 3 měsíců. Stejně tak je vhodné testovat opakovaně pacienta, u kterého byla zjištěna pozitivita a hrozí riziko falešné pozitivity. Další metodou detekce HIV je přímý průkaz virů nebo průkaz virového genomu, ale tyto metody se používají spíše jako výzkumné a ne v běžné praxi. K obou je potřeba odebrat asi 10 ml krve.

Léčba AIDS

Do roku 1985 nemocní prakticky umírali bez jakékoliv možnosti pomoci. V tomto roce byl představen první lék azydothymidin, často označován jako zidovudin (zkratka AZT). Lék se řadí do skupiny inhibitorů reverzní transkriptázy a díky němu se řadě nemocných podařilo prodloužit život. V té době to byl jediný užívaný lék, používal se ve vysokých dávkách a měl bohužel také řadu nežádoucích účinků. Postupně byly objeveny další a další účinné léky. Všechny tyto léky mají léčivý efekt, ale dosud nebyl objeven žádný, který by onemocnění zcela vyléčil. Zidovudin se ale používá dodnes. Přesto se ale život nemocných jednoznačně zlepšil a délka přežívání se z prognostických původních 15 let prodloužila až o desítky let. Nově objevené léky působí odlišně než zidovudin, který působil na úrovni enzymu viru, který měl za úkol přepsangentické informace viru do lidské buňky. Nové léky fungují na bázi inhibice vstupu viru do buňky. Tím se brání nakažení dalších buněk. Stále ale na léky během dlouhodobé léčby vzniká rezistence, dávky se musí zvyšovat a nakonec lék přestane fungovat úplně.

Prevence AIDS a nákazy HIV

Základem prevence AIDS je to, aby vůbec nedošlo k nákaze virem HIV. Prevence závisí na principech přenosu z člověka na člověka. Pokud tedy zabráníme přenosu infekce, onemocnění se vůbec nerozvine. Podle tří základních způsobů přenosu je možné se infekci účinně bránit. První způsob je stejně jako u ostatních sexuálně přenosných chorob vhodný výběr sexuálních partnerů a používání bariérových ochranných prostředků (prezervativ). Ty mají vysokou účinnost, pokud se používají tak, jak mají. Nutné je připomenout, že hormonální antikoncepce, přerušovaná soulož nebo antispermicidní gely jako účinná ochrana nefungují.

kondom3

Při krevním přenosu je situace trošku složitější. Při injekčních aplikací, jak drog, tak léků, je nutné používat jednorázové jehly, důkladně sterilizovat veškeré pomůcky, které přišly do kontaktu s krví a používat další ochranné pomůcky jako jsou rukavice nebo ochranné brýle. Především u velmi krvavých operací je nutno dbát zvýšené opatrnosti tak, aby se lékař nebo další personál nepořezal, nepíchnul apod. Pokud se dostanete k nehodě neznámého člověka, dbejte zvýšené opatrnosti. Použijte rukavic, pokud je nemáte, myslete vždy nejdříve na svoji bezpečnost. U dárcovství krve je nutné krev dárců několikrát testovat.

V případě dialýzy je situace složitější, nutné je opět veškeré nemocné testovat a případně dispenzarizovat nemocné. V případě HIV pozitivity matky je nutno dbát zvýšené opatrnosti tak, aby se přenos na dítě eliminoval co nejvíce. Nemocným ženám se pak nedoporučuje kojit. V budoucnosti se v oblasti prevence uvažuje o možnosti očkování proti HIV. Snahy vynaleznout takovou vakcínu zatím ale nejsou úspěšné. V případě pořezání se nebo píchnutí se jehlou, jejíž uživatel je HIV pozitivní, existuje prevence ve smyslu důkladné ošetření a desinfekce rány a podávání antiretrovirik po dobu jednoho měsíce. Většinou k nákaze pak nedojde. Metoda se dá využít i v případě sexuálního kontakti s nemocnou osobou, ale účinnost je pak nižší.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…