MERS

MERS
02. 07. 2015

MERS je zkratka označující anglicky tak zvaný Middle East Respiratory Syndrome. Po přeložení toto označení znamená respirační (dechový) syndrom blízkého východu neboli "Blízkovýchodní respirační syndrom". Jako každý syndrom je také MERS skupinou určitých příznaků, nejedná se tedy o typické onemocnění. V případě MERS k příznakům dochází po napadení lidského organismu virovou infekcí. Bylo zjištěno, že virus způsobující MERS patří do skupiny Coronavirů a označen byl jako Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).

Konkrétně MERS coronavirus patří do rodu Betacoronaviru, a tím se stává příbuzný viru způsobujícího SARS (syndrom akutního respiračního selhání). Virus MERS je oficiálně znám teprve od roku 2012 a označení si vysloužil podle svého největšího rozšíření, a tím jsou země blízkého východu (označení v angličtině je pak Middle East). Na podzim roku 2012 byl tento syndrom zjištěn u osob, které pobývaly v oblasti Arabského poloostrova a Jordánska. V roce 2013 se pak syndrom prudce rozšířil, nakaženy byly desítky osob, přičemž asi 30 osob syndromu MERS podlehlo. Další vlna onemocnění se objevila v roce 2014 v Iránu a v roce 2015 pak v Jižní Korei. V České republice syndrom dosud nebyl zaznamenán, ale celosvětově mu již podlehlo několik set nemocných. Odhaduje se, že až každá 3. nakažená osoba MERS podlehne, což z něho dělá potenciálně velmi nebezpečnou záležitost.

Příčiny vzniku MERS syndromu

Syndrom MERS řadíme do skupiny zoonóz. Ačkoliv většina nemocných lidí se nakazila přenosem z jiné nemocné osoby, MERS se jako zoonóza přenáší na člověka prostřednictvím zvířat. Bylo zjištěno, že právě velbloud je typickým rezervoárem pro tento virus. Nicméně přesný mechanismus přenosu viru dosud zjištěn nebyl. Zajímavé je, že podrobnější analýzy virového genomu (genetické výbavy viru) odhalily souvislosti s netopýry. Uvažuje se tedy o přenosu z netopýrů na velbloudy, kteří se poté stali rezervoárem pro tento virus. Prozatím se zdá, že k přenosu z člověka na člověka nedochází úplně jednoduše. Většinou byl zdokumentován velmi blízký kontakt nakažených osob (péče o nemocného bez jakýchkoliv ochranných pomůcek nebo přenos mezi členy rodiny apod.). Nakažené osoby také byly velmi často imunokompromitovány, což znamená, že osoba již trpěla jiným onemocněním nebo šlo o starší nemocné.

Jelikož je ale již možný přenos z člověka na člověka, v případě lidské populace to v budoucnu může znamenat mnohonásobně urychlené šíření tohoto zákeřného syndromu, proto je obezřetnost na místě.

MERS - příznaky a průběh

Již z názvu (respiratory-dechový) vyplývá, že tento syndrom se typicky týká dýchacích cest, a to jak dolních (plíce), tak horních (hrtan a průdušnice). Inkubační doba (období mezi nakažením se a prvními příznaky nemoci) tohoto onemocnění se nejčastěji pohybuje mezi 5 až 6 dny (oficiální hodnoty jsou 2 - 14 dní).

Většina osob, která tento syndrom úspěšně překonala, udává, že invekce MERS virem probíhala zpočátku nespecificky jako horečky (teplota těla nad 38 °C, zvýšená únava a kašel). Krom dechových obtíží nemocní udávají také žaludeční a střevní obtíže jako zvracení či průjem. Tyto příznaky pak postupně přešly ve vážné akutní postižení dýchacích cest. Zánět plic (pneumonie) pak v mnoha případech následovalo akutní selhání ledvin. Díky tomu má syndrom MERS vysokou úmrtnost.

Až každá 3. nakažená osoba viru podlehla. Což znamená, že má onemocnění úmrtnost více jak 30%. Důležité je ale poznamenat, že většina osob, která onemocnění podlehla, trpěla již dříve jiným onemocněním. Zdravé silnější osoby, které MERS úspěšně překonaly, většinou prodělaly mírnější příznaky v podobě nachlazení, kašle, zvýšené teploty a průjmu či zvracení. Z toho všeho tedy vyplývá, že osoby již nemocné (srdeční onemocnění, cukrovka, poruchy imunitního systému, nádorová onemocnění, poruchy ledvinných funkcí, novorozenci či starší nemocní) mají větší pravděpodobnost, že se MERS nakazí a také že průběh syndromu bude vážnější. Naopak mladé zdravé osoby se syndromu MERS s velkou pravděpodobností vyhnou nebo prodělají pouze mírné příznaky MERS.

Diagnostika MERS syndromu

Prvním, velmi důležitým diagnostickým bodem, je vznik typických příznaků syndromu MERS u osoby, která v nedávné době pobývala v rizikových oblastech (Jižní Korea, Arabský poloostrov, Jordánsko) nebo se dostala do kontaktu s takovou osobou. Pokud tedy osoba trpí horečkou, zvracením, průjmy, kašlem a jinými dechovými obtížemi v období do 14 dní po návratu z rizikové oblasti, je velmi důležité takovou osobu důkladně vyšetřit.

Většinou se využívá dvou hlavních důležitých metod k diagnostice MERS. První z nich je tzv. PCR, což je zkratka pro polymerázovou řetězovou reakci. V praxi to znamená, že se odebere vzorek k vyšetření. Jako vzorek je myšleno asi 5 ml krve nebo tzv. bronchoalveolární laváž, což je výplach z dýchacích cest. Tyto vzorky se pak dále podrobně zkoumají ve speciální laboratoři. V poměrně rychlém čase je pak zjištěna aktivní infekce coronavirem. Druhým důležitým typem vyšetření je tzv. serologické testování. V případě serologického vyšetření se odebere vzorek krve a v krevní plazmě se hledá přítomnost protilátek proti coronaviru způsobujícímu MERS. Toto vyšetření dokazuje, že se osoba dostala do kontaktu s virem a začala si vytvářet potřebné protilátky, aby infekci překonala. Určitý typ protilátek ukazuje na akutní probíhající infekci, jiný typ pak na již překonanou infekci (konkrétně se pak k vyšetření séra využívá metody zvané ELISA, IFA nebo neutralizace).

syndrom MERS

Léčba MERS syndromu

Bohužel dosud neexistuje žádná specifická antivirová léčba, která by se dala doporučit jako účinná v boji proti MERS. Proto je také úmrtnost neboli letalita tak vysoká. Jedinou možností je vyhledat co nejrychleji lékařskou pomoc a bojovat proti příznakům tohoto syndromu. V případě akutního respiračního selhání je možné nasadit antibiotickou léčbu, která předchází nebo bojuje proti sekundární bakteriální infekci a v případě nutnosti se využívá umělé plicní ventilace. Nemocnému se do hrtanu zavede kanyla patřičného průměru, tou se pak ventilátorem pravidelně dodává směs s kyslíkem tak, aby se zajistilo dýchání nemocného.

U MERS syndromu je také velmi důležité sledovat ledvinné funkce. U nemocných s těžkým průběhem rychle dochází k selhání ledvin. Je důležité sledovat vylučování ledvin a v případě selhání rychle zajistit náhradní funkci dialýzou. Dialýza je přístroj, který se napojí na cévní řečiště nemocného. Přístroj pak pročišťuje proudící krev a nahrazuje tak účinně funkci postižených ledvin. Horečku je možné tlumit nesteroidními antiflogistiky. Důležité je také myslet na dostatečný příjem tekutin, aby tělo nebylo horečkou dehydratované. Doporučuje se vždy léčbu MERS vést pod kontrolou zkušených lékařů. Každá země se snaží evidovat počet nemocných. Pokud by případně došlo k situaci, kdyby se onemocnění objevilo také v České republice, nemocná osoba by měla být včas izolována, aby se zabránilo rozšíření infekce.

Prevence MERS syndromu

V případě onemocnění MERS syndromem není vždy úplně jednoduché zavčasu odhalit nemocného. Syndrom MERS se velmi podobá běžnému nachlazení nebo chřipce, může tedy trvat i několik týdnů, než se onemocnění prokáže. Důležité ale je mít onemocnění vždy na mysli, a to především v případě, když se jedná o osobu, která se v nedávné době vrátila z rizikové oblasti nebo se dostala do kontaktu s osobou pobývající v jedné z výše uvedených oblastí. Důležité je takovou osobu rychle izolovat a důkladně vyšetřit. Výsledky jsou většinou k dispozici během několika dní, maximálně týdnů.

K preventivním metodám patří také vzdělávání zdravotnického personálu, který by se kolem nemocné osoby měl pohybovat s nejvyšší opatrností, základní ochranné pomůcky jako jsou rukavice či obličejová maska, by měly být základem. Specializovaná infekční oddělení by měla mít kontrolu nad prevencí takovéhoto syndromu. Pro běžné obyvatele je pak důležité dodržovat základní hygienické návyky, jako je pravidelné mytí rukou mýdlem a čistou vodou, vhodná je také alkoholová desinfekce. V případě kašle či rýmy je důležité zakrýt si ústa při kýchání, manipulace s kapesníky by měla být minimální. Nedoporučuje se povalování použitých kapesníků po stolech či dalších površích. Pokud jste si již dlouho ruce neumyli, nedotýkejte se zbytečně obličeje či očí.

Důležité je se vyvarovat blízkého kontaktu s nemocnou osobou (sdílení nápojů či pokrmů, líbaní apod.). Onemocnění MERS syndromem je poměrně čerstvou záležitostí, proto účinná vakcína ještě nebyla objevena. Jak už bylo zmíněno, také léčba je pouze symptomatická. Dobrou zprávou je, že se onemocnění vyskytuje nejčastěji u již nemocných oslabených osob, proto se odhaduje, že přenos z člověka na člověka není úplně jednoduchý. Není ale dobré riskovat, proto podpora zdraví je na místě.

Pravidelná konzumace ovoce a zeleniny a celkově zdravý životní styl je na místě. Pokud se chystáte cestovat do rizikových oblastí, je dobré se včas informovat o situaci v dané oblasti a pohybovat se tam s nejvyšší opatrností a dodržovat základní hygienické návyky.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…