Chronické srdeční selhání

img
11. 03. 2016

Choroby srdce a cév se svými důsledky patří mezi nejpalčivější problémy ve vyspělých zemích s významným podílem na celkové úmrtnosti. Srdeční selhání není nemoc jako taková, je spíše soubor klinických příznaků a známek selhávání srdce, které se mohou vyskytnout v průběhu jiných kardiovaskulárních nemocí. Je to součást přirozeného vývoje řady kardiovaskulárních nemocí. Srdce nestačí přečerpávat krev, což vede k zadržování tekutin v těle. Mezi první příznaky patří nejčastěji únava, dušnost a otoky končetin.

Srdeční selhání může vzniknout náhle (akutní selhání) nebo se stav rozvíjí pozvolna (chronické selhání). Chronické srdeční selhání se vyskytuje u 1 - 2% populace. S narůstajícím věkem se jeho výskyt zvyšuje až na 10%. Během pěti let od vzniku příznaků na toto onemocnění zemře 25% nemocných mužů a až 40% nemocných žen. Vzhledem k narůstajícímu výskytu posledních let se dá mluvit ve vyspělých zemích o onemocnění epidemických rozměrů.

Jak srdce funguje?

Srdce a cévy dohromady tvoří krevní oběh. Srdce zde funguje jako pumpa, funkcí krve je roznášet živiny a kyslík do celého těla. Cévní řečiště se dělí na velký a malý krevní oběh. V malém krevním oběhu (plicní) je krev okysličována. Ve velkém krevním oběhu (tělní) je okysličená krev dodávána do celého těla. Srdce je rozděleno na pravou (pravá síň + komora) a levou část (levá síň + komora). Pravá polovina srdce pumpuje odkysličenou krev posbíranou v tělním oběhu do plic, kde dojde k okysličení. Z plic pokračuje okysličená krev do levé části srdce a odtud je pumpována do celého těla. Srdce bez přerušení pumpuje každou minutu našeho života průměrně 70x. Jedná se o vysoce koordinované pohyby – uvolnění a stah, které jsou náročné na energii. Pokud se třeba rozběhnete nebo rozčílíte, musí se rychlost pumpy zvýšit, aby pokryla nároky organismu na zvýšenou potřebu kyslíku. Zdravé srdce dokáže svůj výkon zvýšit až pětinásobně.

Pokud bude vaše srdce nemocné, například postiženo zvýšeným krevním tlakem (hypertenzí), kornatěním cév (ateroskleróza), nepravidelnostmi srdečního rytmu (arytmie), poté nebude dostatečně efektivní v přečerpávání krve. Ta se pak hromadí ve velkém (levostranné srdeční selhání) či malém plicním oběhu (pravostranné srdeční selhání) v závislosti na místě postižení srdce (levá či pravá polovina), „prosakuje“ do tkání a tím vznikají klinické projevy – dušnost, únava, poruchy ledvin, snížená tolerance zátěže.

U lékaře se můžete krom rozdělení dle místa postižení na levostranné a pravostranné srdeční selhání (viz výše) setkat také s pojmem systolická a diastolická dysfunkce. Jedná se o upřesnění typu poruchy. Při systolické dysfunkci nedokáže srdce při stahu vypudit dostatečný objem krve do oběhu. Diastolická dysfunkce je porucha plnění srdce krví v době nasávání, relaxace srdečního svalu.

Příčiny chronického srdečního selhání

Onemocníte-li kteroukoliv nemocí srdce, dříve či později může vést ke zhoršení srdeční funkce a vzniku příznaků ze srdečního selhávání. Nejčastější příčinou srdečního selhávání v naší zemi je poškození srdečního svalu – ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu či kardiomyopatie. Srdeční sval je poškozen, proto selhává pumpa. Další častou příčinou je i poškození chlopní v srdci. Chlopně jsou jakési uzávěry mezi síní, komorou a aortou a plicnicí, které se otvírají a zavírají synchronizovaně s pumpováním srdce – tím umožňují tok krve správným směrem. Pokud jsou zúžené či naopak netěsní, ztěžují výrazně srdci práci. Poruchy srdečního rytmu mají význam především při rychlé akci, kdy srdce bije velmi rychle, nestihne se plnit dostatečně krví a tím jí i málo v jednom stahu vypumpuje. Další časté příčiny jsou vysoký krevní tlak ve velkém oběhu či malém (plicní nemoci). Mezi vzácné příčiny vzniku srdečního selhání patří zřídkavé srdeční nádory.

Chronické srdeční selhání - příznaky

Příznaky srdečního selhání se různí dle toho, zda jsou postiženy levostranné či pravostranné srdeční oddíly. Při levostranném selhávání není dostatek krve přečerpán do velkého oběhu, tekutina je tedy zadržována v plicních sklípcích a vzniká plicní otok. Pokud onemocníte tímto syndromem, zpočátku vás bude obtěžovat zadýchávání pouze při velké námaze, později i při běžné činnosti, v pokročilém stavu i v klidu. Typická je i noční dušnost, kdy za několik hodin po ulehnutí se nemocný musí posadit, což mu přináší úlevu. Často se noční dušnost rozvíjí plíživě – pozor si dejte, pokud začnete navyšovat počet polštářů pod hlavou, nemusíte pak být dlouho nočními epizodami dušnosti obtěžováni. Jako důsledek zhoršeného prokrvení ve velkém krevním oběhu se také projeví narůstající únava a fyzická nevýkonnost, nemocní si často stěžují na výraznější pocení. Při těžkém srdečním selhání se zhoršuje i okysličení mozku, což vede ke spavosti, zmatenosti či poruchám chování.

Pravostranné selhávání zpozorujete nejdříve díky otokům dolních končetin, které začínají kolem kotníků, zpočátku jen večer. Později jsou otoky trvalejší, mohou pokračovat až do třísel, u mužů může otéct i penis a šourek, tekutina dále prosakuje do dutiny břišní a rozvíjí se ascites (oteklé, objemné břicho v důsledku volné tekutiny v dutině břišní). Přítomnost tekutiny v břišních orgánech je zdrojem zažívacích potíží, jako jsou nechutenství, pocit plnosti, zácpa. Závažným stavem je anasarka, tedy prosáknutí tkání celého těla, které je známkou pokročilosti onemocnění a bez léčby záhy ohrožuje na životě. Z výše uvedeného vyplývá další příznak - nárůst tělesné hmotnosti a to i několik kg v řádu dnů, což bychom měli neprodleně řešit.

U obou typů srdečního selhání se často objevují poruchy srdečního rytmu, nemocný vnímá bušení srdce, může mít závratě či krátkodobé ztráty vědomí. Při pokročilém selhání vlivem redistribuce krve k nejdůležitějším orgánům dochází k hubnutí (tzv. kardiální kachexie). Samozřejmostí jsou příznaky způsobené původním onemocněním, které vedlo k selhání (bolesti na hrudi při ischemické chorobě, dušnost při plicních nemocech atd.). Selhávání srdce se dlouhou dobu nemusí projevit díky kompenzačním mechanismům organismu.

Chronické srdeční selhání - diagnostika

Pokud máte některý z výše uvedených příznaků, je vhodné časně další vyšetření kardiologem. Ten nejprve provede rozbor anamnézy a vašich potíží. Na základě klinického vyšetření (pohled, poklep, pohmat, poslech), vyšetření EKG (elektrokardiografie), krevního tlaku, doporučí další došetřování. Rentgen srdce a plic pomůže odhalit zvětšené srdce, některé plicní nemoci, přítomnost tekutiny na plicích. Krevní testy slouží k posouzení vlivů, které srdeční selhání můžou zhoršovat (chudokrevnost, známky selhání ledvin, změny vnitřního prostředí) či vyvolávat (kardiomarkery k odhalení srdečního infarktu). Při diagnostických rozpacích příčiny dušnosti lékaři pomůže vyšetření BNP (natriuretický peptid B) v krvi, jehož zvýšení je specifické pro levostranné srdeční selhání. Základem k posouzení stavu srdce je echokardiografické (ultrazvukové) vyšetření, které je nebolestivé, zároveň zobrazí srdce a krev v pohybu. Z obrazu lze získat přehled o velikosti síní a komor, síle srdečních stěn, o vzhledu a funkci chlopní a velkých cév. Pomáhá lékaři posoudit pohyb jednotlivých srdečních oddílů, schopnosti srdečního svalu relaxovat, stahovat se a vypuzovat krev, o rychlosti a množství protékající krve. Posoudit srdce při zátěži a zjistit tak příčinu selhávání srdce můžeme pomocí bicyklové ergometrie, kdy nemocný za monitorace EKG šlape na kole se zvyšující se zátěží. Alternativou tohoto vyšetření je léky navozená zátěž při ultrazvukovém vyšetření srdce (dobutaminový UZ srdce). Pokud je možnou příčinou ischemická choroba srdeční, pak vám lékař doporučí katetrizační vyšetření věnčitých tepen (selektivní koronarografii) na specializovaném pracovišti. Koronarografie (zavedení katetru do věnčitých tepen) odhalí zúžení v tepnách zásobujících srdeční sval, někdy toto zúžení řešíme současnou angioplastikou (rozšíření zúženého místa balonkem a následné zavedení stentu= výztuže).

Léčba a prevence chronického srdečního selhání

Důležité pro léčbu je odstranit všechny příčiny srdečního selhávání, které lze. Sám nemocný toto může ovlivnit zejména dodržováním režimových a dietních opatření. Při srdečním selhání mějte dostatek pohybu adekvátně ke stadiu onemocnění. Ve stravě omezte příjem soli, dodržujte zásady zdravé výživy – důležitá je zejména konzumace zeleniny (příznivý efekt má česnek) a omezení příjmu nezdravých tuků. Kouření má v kardiovaskulárních nemocech jasně prokázáno škodlivý vliv vedoucí k nárůstu úmrtnosti, proto s ním nejlépe ani nezačínejte. Užívání alkoholu při chronickém srdečním selhání je třeba velmi opatrně, v některých případech je nutná plná abstinence. Pozor si musí dávat také „pivaři“, neboť větší objem tekutin organismus výrazně zatíží, srdce musí přečerpat více. Při srdečním selhání omezujeme tekutiny maximálně do 2l/den, bez výkyvů.

Pro léčbu chronického srdečního selhání je důležité užívání několika skupin léků, které v kombinaci pomohou zmírnit vaše obtíže a zlepšit dlouhodobý průběh. Účinek některých z nich není poznat okamžitě, až několik týdnů může trvat nástup jejich plného účinku. Nemocní si pak často léky svévolně vysazují s odůvodněním: „Je jich moc, nedělá mi dobře, cítím se pořád hrozně“ a podobně. Avšak zde více než jinde platí, že takovýmto svým přístupem zhoršíte průběh a prognózu svého onemocnění. Dávkování těchto léků patří vždy do rukou lékaře, výjimku tvoří pouze skupina močopudných léků (diuretika), kdy se nemocný částečně řídí přítomností otoků a změnou váhy.

Pro srdeční selhání je důležité léčit jeho příčinu (viz výše) a přidružená onemocnění (např. cukrovka, zvýšený cholesterol). V některých případech srdečního selhání lze provést operaci k odstranění příčiny (koronární bypass, operace chlopní). V konečném stadiu nemoci, kdy již byly vyčerpány ostatní léčebné možnosti je pak možností transplantace srdce. Vzhledem k malému počtu dárců je však dostupná pouze pro zlomek nemocných dle přísných kritérií.

Další možností je implantace kardiostimulátoru či automatického defibrilátoru. Spočívá v zavedení malého přístroje pod kůži pod klíční kost. Kardiostimulátor synchronizuje stahy komor, čímž výrazně ulevuje nemocným od příznaků. Defibrilátor dokáže sám odhalit závažnou poruchu rytmu a léčebně zasáhnout (odstranit arytmii výbojem) je-li to třeba.

Při náhlém zhoršení chronického srdečního selhání se uplatňuje zejména navýšení diuretických léků, někdy je nutné podávat je nitrožilně, oxygenoterapie (léčba kyslíkem).

Chronické srdeční selhání a doporučení

Chronické srdeční selhání je závažná, nevyléčitelná nemoc, někdy přirovnávána svým průběhem a úmrtností k nádorovým onemocněním. Předcházet či bránit jejímu rozvoji můžete sami především zdravým životním stylem, omezení stresu. Kontrolujte svou tělesnou hmotnost, nekuřte, choďte na preventivní prohlídky vč. krevních odběrů cukru a cholesterolu, měřte krevní tlak. Při objevení se rizikových nemocí začněte léčbu co nejdříve. Při již probíhajícím srdečním selhávání omezte příjem tekutin na 1-2 l/den, kontrolujte svou váhu a její náhlý nárůst (až několik kg za dny či týdny) či náhlé zhoršení potíží konzultujte se svým lékařem. Léky užívejte přesně dle doporučení. Správným přístupem můžete výrazně ovlivnit prognózu onemocnění ve svůj prospěch a oddálit tak zhoršení potíží o řadu let.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…