Cirhóza jater

Cirhóza jater
05. 11. 2015

Cirhóza jater je konečnou a nevratnou fází různých chronických jaterních onemocnění. Do stádia cirhózy se játra dostávají postupně po dostatečném rozšíření vazivové tkáně. Cirhóza vede k poruše jaterních funkcí a portální hypertenzi. Může mít řadu příčin, nejčastěji je důsledkem dlouhodobé konzumace alkoholu (chronického alkoholismu), virové hepatitidy C nebo kombinací těchto faktorů.

Výskyt cirhózy jater

Cirhóza jater je nejčastější nenádorová příčina úmrtí osob s onemocněním trávicího ústrojí. Její výskyt se obtížně stanovuje, neboť až ve 40% případů je bezpříznaková. Úmrtnost na jaterní cirhózu je ve vyspělých zemích přímo úměrná spotřebě čistého alkoholu na jednoho obyvatele. V České republice je to 15 úmrtí na 100 000 obyvatel.

Ve fázi kompenzované (téměř bezpříznakové) jaterní cirhózy mohou nemocní přežívat i více než 5 let. Pokud se objeví některá komplikace - ascites nebo krvácení z jícnových varixů, průměrně cirhotik přežívá 1 – 2 roky.

Játra

Játra jsou největší žlázou lidského těla a nejdůležitějším metabolickým orgánem celého organismu. Probíhá v nich zpracování tuků, cukrů i bílkovin, produkují žluč, tvoří se v ní některé hormony, bílkoviny krevní plazmy, ukládá se v nich železo a glykogen (zásobní forma cukru) a zajišťují detoxikaci organismu.

Hlavní součástí jater je žlázový jaterní parenchym tvořený jaterními buňkami (hepatocyty). Jaterní buňky jsou uspořádané do trámců vytvářejících hranolovité lalůčky. Trámce se sbíhají směrem ke středu lalůčku, kde probíhá (centrální) žíla. Do ní ústí drobné jaterní cévky (sinusoidy) omývající jaterní buňky, z nich odebírají potřebné i toxické látky. Odpadní látky jsou odváděny žlučovými kanálky štěrbinami mezi jaterními buňkami v podobě žluči.

Portální oběh

Vrátnicová (portální) žíla přivádí do jater krev z nepárových orgánů břišní dutiny. Její větve se dostávají k jednotlivým jaterním buňkám a směřují do sinusoid mezi jaterními trámci. Od toxických látek očištěná krev se ze sinusoid sbíhá do centrální žíly a směřuje směrem do dolní duté žíly.

Cirhóza jater - příčina

Nejčastější příčinou přestavby jaterní tkáně je dlouhodobá konzumace alkoholu. Cirhózu jater u mužů způsobí pravidelný příjem 80 g alkoholu denně po dobu 20 let, což odpovídá 3 - 4 skleničkám (0,2 dcl) vína, (0,5 l) piva či „panákových skleniček" (0,05 l) destilátu. Pro ženy je škodlivá dávka až o 2/3 nižší. Pokud se k pravidelnému popíjení připojí i infekce virem hepatitidy B a C, podvýživa nebo dědičné faktory (přítomnost jaterní cirhózy u blízkého rodinného příslušníka), nebezpečí je již při poloviční dávce. U nadměrného pití může dojít ke vzniku cirhózy jater již během 18 měsíců.

Téměř stejně často je jaterní cirhóza způsobena virovou infekci – virem hepatitidy B a C. Akutní jaterní zánět předchází do chronicity u 5% u VHB a 90% u VHC. Infekce se přenáší krví a sexuální cestou. Nejohroženější skupinou jsou nitrožilní narkomani.

Podstatně méně častou příčinou je ucpání žlučových cest vyvolávající dlouhodobé městnání žluči v jaterních žlučových cestách při tzv. biliární cirhóze. Při primární biliární cirhóze jsou jaterní žlučové cesty poškozeny autoimunitním procesem. Sekundární biliární cirhózu způsobí dlouhodobá přítomnost žlučových kamínků v jaterním žlučovodu, chronický zánět slinivky břišní nebo její nádor. Žluč může městnat i u některých případů cystické fibrózy.

Podobné změny však mohou vyvolat nejrůznější toxiny – průmyslová rozpouštědla, překročená denní dávka paracetamolu či toxiny muchomůrky hlízovité.

Jaterní cirhóza může být způsobena i nepříliš častými infekcemi (brucelózou nebo echinokokovou infekcí) či vrozeným metabolickým onemocněním (Wilsonovou chorobou nebo hemochromatózou). Mnohdy se příčinu cirhózy jater nepodaří stanovit.

Jak vypadají játra postižená jaterní cirhózou?

Tvorba vazivové tkáně tzv. fibróza a přestavba jater je následkem odumření normálních jaterních buněk. Zbytky jaterní tkáně uzlovitě regenerují a obklopují se zmnoženým vazivem. Tvoří se vazivové uzly a mizí funkční tkáň schopná vykonávat životně důležité jaterní funkce.

Přechod od chronických zánětlivých změn a fibrózy (při chronické hepatitidě) do stádia jaterní cirhózy je postupný a nesnadno se stanovuje hranice mezi těmito dvěma chorobami. Rozhodující je, že játra nedokážou tvořit potřebné produkty a zbavovat organismus toxických látek.

Cirhóza jater - příznaky

Jaterní cirhóza se projevuje nejrůznějšími způsoby. Někteří „cirhotici" nemívají žádné příznaky, jiné trápí neurčité trávicí potíže. U malého procenta se vyvine jaterní selhání.

Trávicí (tzv. dyspeptické) potíže mívají charakter – průjmů, nechutenství a neurčitých bolestí břicha. U alkoholických jaterních cirhóz se objevuje dlouhodobě zvýšená teplota.

Pokud se organismus dokáže se zhoršením jaterních funkcí vyrovnat, hovoří se o kompenzované jaterní cirhóze. „Cirhotik" nemá žlutou kůži ani bělima, netrápí ho krvácivé projevy ani otoky nohou.

Při dekompenzované jaterní cirhóze má nemocný ikterus (žloutenku), projevující se žlutou kůží a očním bělima. Dále trpí krvácivými epizodami, mávavým třesem (flapping tremor), v břiše má přítomnou volnou tekutinu (ascites), otékají mu nohy a mívá poruchou vědomí a chování.

Velkým nebezpečím je vznik jaterního karcinomu, který v terénu jaterní cirhózy vzniká daleko častěji nežli ve zdravé tkáni. Přítomnost nádoru v játrech se může projevit zhoršením celkového stavu i jaterních funkcí.

Portální hypertenze

Při jaterní cirhóze dochází k poškození drobných cév (sinusoid) odvádějících odpadní látky z jaterních buněk, což se projeví zvýšeným tlakem ve vrátnicové (portální) žíle.

Vzestup portálního tlaku vede ke k tomu, že si krev z periferie hledá jinou cestu k srdci a vznikají cévní spojky (tzv. kolaterály). Nejdůležitější jsou spojky v oblasti dolní poloviny jícnu a horní části žaludku, v okolí rekta - hemoroidy a mezi žilním řečištěm sleziny a levé ledviny. Cévní spojky s sebou nesou riziko krvácení při jejich prasknutí, způsobují horší jaterní prokrvení, omezenou regeneraci jaterní tkáně a tím další zhoršení jaterních funkcí.

Krevními kolaterálami teče větší množství krve, krevní cévy se roztahují. Roztažení cév podporuje i řada působků vyplavujících se z jater (glukagon, některé endotoxiny). Dochází ke hromadění krve v útrobní oblasti a nedostatečném prokrvení dalších orgánů. Organismus na to reaguje prostřednictvím vegetativního nervového systému a hormonálního systému hromaděním sodíku a vody v těle. Vznikají otoky, v dutině břišní se hromadí volná tekutina tzv. ascites.

Příznaky z portální hypertenze

Zvýšený krevní průtok a roztažení cév se projevuje celou řadou příznaků. Na obličeji, horních končetinách a horní části trupu se objevují klubíčka roztažených cév, tzv. pavoučkové névy. V břišní stěně se roztahují drobné žíly. Zčervenání kůže ve dlaních tzv. palmární erytém je způsobené zvýšenou cirkulací krve cévním řečištěm.

Častým důsledkem portální hypertenze je krvácení z jícnových varixů. Projeví se zvracením čerstvé krve a mazlavě černou stolicí – melénou, která vznikne natrávením krve. Krvácení bývá masivní, ohrožuje nemocného velkou ztrátou krve a šokovým stavem.

Nejčastější příčinou cirhózy jater je dlouhodobá konzumace alkoholu.

Diagnostika cirhózy jater

Jestliže pravidelně konzumujete alkohol, máte trávicí či krvácivé potíže nebo jste náhle „zežloutli", navštivte svého praktického lékaře či odborníka na trávicí ústrojí – gastroenterologa.

Lékař se vás nejprve bude ptát na vaše potíže, délku jejich trvání a možné vyvolávající faktory. Dále provede fyzikální vyšetření, jehož součástí je vyšetření břicha pohmatem (může nahmatat zvětšená uzlovitá játra) či poslechem (zjistí přítomnost volné tekutiny v břiše tzv. ascites). Následuje laboratorní vyšetření krve hodnotící funkci krevního srážení a jaterních enzymů. Při jaterní cirhóze bývá pokles krevních destiček a zpomalení srážecích funkcí krve. Jaterní testy ukazují na vyšší hladiny jaterních enzymů v krvi (ALT, AST, GMT), jsou způsobené zvýšeným rozpadem jaterních buněk. Při žlutém zabarvení kůže a bělima je zvýšená hladina žlutého barviva bilirubinu (vznikající při rozpadu červených krvinek, konkrétně hemoglobinu). Při těžším postižení se v játrech tvoří méně bílkovin krevní plazmy, což je průkazné zejména poklesem albuminu v krvi.

Ke stanovení diagnózy je nezbytný průkaz jaterní přestavby při ultrazvukovém nebo CT vyšetření. Odběr vzorku jaterní tkáně (jaterní biopsie) není podmínkou k určení choroby. Pro léčbu jaterní cirhózy je důležité stanovení příčiny, což může být hodně obtížné.

Klasifikace cirhózy jater

Ke stanovení závažnosti onemocnění, jeho prognóze i adekvátní léčbě se jaterní cirhóza klasifikuje podle Child-Pugh klasifikace vycházející z laboratorních a klinických známek poruchy jaterní tkáně. Hodnotí se přítomnost ascitu, stupeň poruchy mozkových funkcí (jaterní encefalopatie), hladina bilirubinu a albuminu. Tři stupně této klasifikace vyjadřují funkční schopnost jater v jednotlivých stádiích.

Jaterní cirhóza - léčba

Zásadní snahou je odstranění či léčba příčiny jaterní cirhózy. Odstraněním příčiny lze zpomalit nebo i zastavit zánětlivý proces. Jestliže již dojde k přestavbě jaterní tkáně a vzniku vazivových (cirhotických) uzlů, následuje pouze terapie symptomatická, mírnící obtíže nemocného. Součástí terapie je relativní klidový režim a vyhýbání se tělesné námaze. Poslední možností léčby je pak transplantace jater.

Léčba příčiny jaterní cirhózy

U alkoholické jaterní cirhózy je základním opatřením abstinence, která většinou zabrání dalšímu zhoršování choroby. Podávání glukokortikoidů, imunosupresiv, interferonů, antivirotik v případě autoimunitní nebo postvirové jaterní cirhózy se jeví jako bezvýznamná. Jediným řešením je transplantace jater.

Při primární biliární cirhóze zhoršování choroby zpomalí podávání Ursosanu nebo Ursofalku, snižuje totiž koncentraci toxických žlučových kyselin. Imusopresiva (Prednison, Sandimmun, Imuran) mohou být při primární biliární cirhóze efektivní. Řešením je jaterní transplantace, i když k poškození žlučových cest může dojít i v transplantovaných játrech.

Sekundární biliární cirhóza se léčí uvolněním (dekompresí) žlučových cest chirurgicky nebo zavedením drénu.

Medikamentózní léčba cirhózy jater

Při léčbě jaterní cirhózy se plošně kortikoidy (Prednison) zásadně nepoužívají. Význam mohou mít při léčbě autoimunitní hepatitidy s přechodem do jaterní cirhózy, při pokročilé cirhóze je jejich efekt problematický. U podpůrných léků (hepatoprotektiv) jako Silymarin, Flavibion, Lagosa nebyl prokázán žádný významný vliv zlepšení prognózy pacientů s jaterní cirhózou.

Výživa při jaterní cirhóze

Závažné poškození funkce jater má vliv na metabolické pochody v celém organismu. Mezi nejdůležitější zásahy patří snížení tvorby bílkovin v játrech, proto je nezbytný zvýšený příjem bílkovin v kvalitním bílém masu, vejcích, luštěninách a mléčných výrobcích. Tuky jsou omezeny, mastí se poloviční dávkou tuku pouze čerstvým nepřepáleným máslem. Přísun ovoce a zeleniny je téměř neomezený. Nezbytnou součástí výživy je dostatečné hrazení vitamínů rozpustných v tucích A, D, E a K i vitamínů ze skupiny B, vitamínu C a kyseliny listové.

Z léčivých bylin se pije čaj z ostropestřce mariánského, jehož vyluhováním se uvolňuje stejná látka jako z výše uvedených hepatoprotektiv.

Transplantace jater

Transplantace jater se volí u nemocných, kteří jsou ohrožení progresí jaterní cirhózy s následným úmrtím zhruba do jednoho roku. Transplantace jater je zachraňující léčebnou metodou umožňující dlouhodobé přežití s vysokou kvalitou života. Pětileté přežití je u transplantovaných pacientů je okolo 85%. U alkoholické cirhózy je předpokladem transplantace šestiměsíční abstinence. Po transplantaci je nutné doživotní užívání léků potlačujících funkci imunitního systému.

Prevence cirhózy jater

Nejlepší prevencí alkoholické jaterní cirhózy je abstinence. Omezte konzumaci alkoholu na minimum, zvláště pokud se někdo z vašich přímých příbuzných léčil s jaterní cirhózou.

Virus hepatitidy B a C se přenáší krví a sexuální cestou. K nákaze může dojít při společném užívání injekčních stříkaček mezi uživateli drog nebo půjčování předmětů osobní hygieny (zejména holicí strojky). Nenechávejte si dělat tetování nebo nastřelovat piercing tam, kde můžete předpokládat, že se nedodržují principy dostatečné sterilizace nástrojů. Při rizikovém sexuálním chování použijte prezervativ.

Doporučení spojená s problémem cirhózy jater

Pokud se u vás nebo vašeho příbuzného objeví žluté zbarvení kůže, nechejte se co nejdříve vyšetřit. Včasné zahájení léčby může u jaterní cirhózy výrazně prodloužit život i jeho kvalitu.

Cirhotická játra představují vysoké riziko nádorového bujení. Pravděpodobnost vzniku karcinomu jater u osoby s jaterní cirhózou během 5 let dosahuje 20%. Proto nepodceňujte kontroly u svého gastroenterologa.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…