Cystická fibróza

img
20. 05. 2014

Cystická fibróza je závažné dědičné metabolické onemocnění především dětí, které se projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest, neprospíváním a nedostatečnou tvorbou enzymů ve slinivce břišní. Jedinci trpící cystickou fibrózou mají vysoký obsah soli v potu, proto se jim říká tzv. slané děti. V České republice jedno z 2500 - 3000 narozených děti trpí cystickou fibrózou, chlapci a dívky jsou postiženy stejně často. Každý 25. člověk může nést geny pro cystickou fibrózu a tu pak předat svým dětem.

Cystická fibróza u dětí i dospělých

Se stále dokonalejšími léčebnými možnostmi se zlepšuje kvalita života a postupně se prodlužuje i jeho délka. Dříve byla cystická fibróza pouze onemocněním dětí, dnes se narození nemocní dožijí 50 let. V současné době žije v České republice okolo 580 nemocných s cystickou fibrózou. Zastoupení pohlaví je rovnoměrné, děti tvoří 61%, dospělí představují 39%.

Cystická fibróza a dědičnost

Cystická fibróza se dědí autozomálně recesivně. To znamená, že chybný gen je umístěný na nepohlavních chromosomech (autosomech) a ke vzniku poruchy je nutná přítomnost dvou mutací v genetické výbavě. Oba rodiče jsou zdraví, fungují jako přenašeči, každý jedné genetické mutace.

Chybný gen (CFTR gen) je umístěný na dlouhém raménku 7. chromozomu. V našich geografických podmínkách je 70% onemocnění způsobenou jednou mutací (F508del), je však známo dalších 1500 mutací genu pro cystickou fibrózu. Genový defekt způsobuje poruchu činnosti transportního proteinu, který přenáší chloridové ionty v buňkách slizničních žláz.

Podstata cystické fibrózy

Podstatou choroby je dědičně podmíněná porucha přepravy sodných a chloridových iontů přes membránu buněk sliznice. To pak způsobuje změnu složení a vlastností sekretů žláz s vnější sekrecí - potu, trávicích šťáv, hlenu v dýchacích cestách nebo žluči. Zahuštěný sekret se sráží ve vývodech drobných žlázek postižených orgánů. Postupně dochází k ucpávání vývodů, jejich rozšiřování a cysticko-vazivové přestavbě postižených orgánů.

sroubovice

Cystická fibróza - příznaky

Příznaky cystické fibrózy mohou být u každého jedince vyjádřeny v odlišné míře, mohou postihnout jiný orgán. Všichni nemocní s cystickou fibrózou však mají pětkrát slanější pot než pot zdravých. Při políbení čelíčka maminky často vnímají slanou chuť. V horkém počasí se nemocným mohou tvořit krystalky soli na čele nebo na nose. Velké ztráty solí potem, zvláště v horkém počasí, při horečce, při velké fyzické námaze, mohou vést až k těžkému rozvratu vnitřního prostředí.

Dýchací potíže

Dýchací potíže postihnou prakticky každého nemocného, mohou mít ale různý průběh a dobu začátku onemocnění.

V prvních 12 měsících se zpravidla objevuje vlhký kašel nereagující na léčbu, který přechází v produktivní s vykašláváním žlutozeleného hlenu. Dýchání je zrychlené a zostřené s prodlouženým výdech, stále častěji se objevují chropy. Kojence může na životě ohrozit zánět průdušinek tzv. bronchiolitida. Opakované zápaly plic a bronchitidy vedou ke zmnožení vazkého sekretu s pomnožením bakterií. V dětství jsou to streptokoky, stafylokoky nebo hemofily, v adolescenci a dospělosti jsou dýchací cesty osídleny agresivními kmeny jako Pseudomonas aeruginosa a Burkholderia cepacia, které nereagují na běžná antibiotika. Nemoc se postupně zhoršuje, příznaky mají závažnější charakter. Chronický zánět mění plicní tkáň, rozšiřují se průdušky, místy mizí plicní tkáň a zvyšuje se její vzdušnost (emfyzém), jinde se vyvíjí lokální nevzdušnost plicní tkáně (atelektáza). Dýchací cesty jsou nevratně změněny, nedokážou tak pružně reagovat na měnící se podmínky, vzniká dýchací porucha, jež způsobuje nedostatečné okysličování tkání a orgánů v těle. Proto se v období puberty stává hrudník soudkovitý, nemocný typicky vykašlává krev. Důsledkem chronického nedostatku kyslíku (hypoxií) jsou paličkovité prsty s nehty ve tvaru hodinového sklíčka.

Jindy probíhá cystická fibróza u dětí i dospělých nenápadně jako opakující se záněty vedlejších dutin, zápaly plic nebo se tvoří nosní výrůstky tzv. polypy.

Trávicí potíže

Prvním příznakem je často mekoniový ileus. U novorozenců po porodu odchází černá stolice tzv. smolka neboli mekonium. V důsledku zahuštění obsahu střev k odchodu smolky nedojde, ta zůstane nahromaděna nejčastěji v terminální části tenkého střeva a znemožní střevní průchodnost.

V trávicím traktu se cystická fibróza projevuje poruchou trávení a vstřebávání živin. Ve slinivce břišní se netvoří potřebné enzymy (bílkoviny štěpící živiny na jednodušší látky schopné se ve střevě vstřebat). Dítě neprospívá, jeho bříško je nafouklé a vzedmuté, vylučuje objemné množství mastné zapáchající stolice. Některé děti trpí již v útlém věku vychlípením sliznice konečníku. U mladistvých a dospělých se v průběhu let může vyvinout syndrom distální střevní obstrukce – špatně postupující vazká hmota stolice se hromadí v terminální části tenkého střeva. V důsledku poruchy trávení nemocní často trpí podvýživou.

Postižení slinivky břišní

Po ucpání vývodů ve slinivce břišní dojde k atrofii její tkáně, slinivka se částečně sama natráví a zvazivovatí. Objevují se opakované záněty slinivky břišní (pankreatitidy), dojde k utlačení i Langerhansových ostrůvků, které produkují inzulín. V adolescenci či dospělosti se tak vyvíjí cukrovka (diabetes mellitus) sdružená s cystickou fibrózou. Její nástup bývá nenápadný, zvýšená žízeň a močení se neobjevuje.

Žlučové cesty

Po narození se objevuje novorozenecká žloutenka trvající delší dobu. Stolice je světlá, moč má barvu černého piva. Játra jsou zvětšená. Změněné složení žluči způsobuje ucpávání vývodů se vznikem cirhózy. V dospělosti zahuštěná žluč podporuje tvorbu kamenů ve žlučníku a žlučových cestách, i opakované záněty.

Pohlavní ústrojí

U mužů jsou vývodné pohlavní cesty téměř neprůchodné, varlata zmenšená a sperma neobsahuje dostatek živých spermií.  Cystická fibróza způsobuje tedy mužskou neplodnost. U žen je plodnost snížená, díky zvýšené viskozitě poševního hlenu, která tak brání průniku spermií.

Cystická fibróza - diagnostika

Při podezření na cystickou fibrózu se provádí potní test. Stimuluje se pocení, v posbíraném potu se stanoví množství soli. Zvýšené množství soli je pro diagnózu průkazné. Pro přesné určení diagnózy je však nutné provést molekulárně - genetické vyšetření, při kterém se stanoví mutace genu pro cystickou fibrózu.

Cystická fibróza je u novorozenců narozených od října 2009 odhalená včas díky novorozeneckému screeningu, který testuji i další vrozená metabolická onemocnění. Screening se provádí 48 – 72 hodin po narození dítěte odběrem krve z patičky. Kapky krve se přímo vsají do sedmi předem vyznačených kroužků na screeningové kartičce. Po zaschnutí se kartička odesílá do speciální laboratoře. Každý pozitivní výsledek screeningu se potvrzuje molekulárně genetickým vyšetřením. Pokud jsou nalezeny dvě mutace, je diagnóza jistá a zahajuje se léčba. Při nalezení jedné mutace se provádí potní test. Je-li potní test negativní, dítě je s největší pravděpodobností zdravým nosičem mutace. Je-li test pozitivní, je velká pravděpodobnost, že se o cystickou fibrózu jedná, a následuje pátrání po druhé, vzácnější mutaci a současně se zahajuje komplexní léčba.

Léčba cystické fibrózy

Cystická fibróza je onemocnění léčitelné, i když medicína zatím nedokáže tuto nemoc vyléčit zcela. Díky novorozeneckému screeningu je dnes terapie zahájena ještě před prvními příznaky cystické fibrózy, což dokáže oddálit nástup komplikací. Cílem nejmodernější léčby je tedy zmírnění obtíží a zabránění jejich zhoršování, tedy léčba symptomatická. Objevují se i první léky léčící chorobu kauzálně.

Komplexní léčba zahrnuje péči o dobrou průchodnost dýchacích cest, léčbu a potlačení infekce antibiotiky, zajištění dobrého výživového stavu a léčbu komplikací.

Péče o dýchací cesty

K zajištění dobré průchodnosti dýchacích cest slouží inhalace a následná fyzioterapie.

Inhalaci nemocní provádějí speciálními inhalátory pravidelně 3x denně po dobu 10 – 15 minut. Inhalují se léky ředící hustý hlen. Hypertonický solný roztok a roztok amiloridu zvyšují hydrataci sliznice a hlenu. Rekombinantní lidská DNAáza štěpí DNA z rozpadlých bílých krvinek, a tak zkapalňuje hlen. Při kolonizaci dýchacích cest pseudomonádami se inhalují lokální antibiotika tobramycin a kolistin.

Po inhalaci následuje dechová fyzioterapie, jež má za cíl vyčistit dýchací cesty od naředěného hlenu. Specifické postupy záleží na individuálním pacientovi a jeho věku. U starších dětí a dospělých se používají techniky autogenní drenáže, kontrolovaného dýchání, usilovného výdechu a huffingu (vykašlání hlenu), které na sebe plynule navazují.

cysticka-fibroza_1600x900ms

Antibiotická léčba

Antibiotiky je léčena každá infekce. Antibiotika jsou nasazována ihned, pokud možno cíleně s ohledem na výsledek kultivace. (U nemocných s cystickou fibrózou je pravidelně vyšetřováno sputum, při kterém se zjišťují přítomné bakterie a jejich citlivost na antibiotika, tedy schopnost antibiotika zničit danou bakterii). Musí se podávat ve vysokých dávkách delší dobu než u zdravého jedince (2 – 3 týdny).

Nemocní s cystickou fibrózou, jejichž dýchací cesty jsou chronicky osídlení bakterií Pseudomonas aeruginosa, dostávají každé 3 – 4 měsíce po dobu 14 dní nitrožilně dvojkombinaci agresivních antibiotik. A to i v případě, že nejsou patrné žádné známky infekce dýchacích cest. Nejobávanější bakterií je Burkholderia cepacia, při které jsou antibiotika téměř neúčinná. Při akutní infekci se volí agresivní trojkombinace antibiotik. Při kvasinkové a jiné plísňové infekci se podávají antimykotika.

Antibiotická léčba se s výhodou doplňuje léčbou protizánětlivou. Využívá se vysokých dávek ibuprofenu, při těžkých infekcích krátkodobě kortikoidů.

Výživa nemocných s cystickou fibrózou

Při udržení dobrého stavu výživy se lépe udrží i dobrá funkce plic.

Aby dítě dostatečně prospívalo, musí se podávat strava se zvýšeným obsahem kalorií (170 - 200% normální potřeby). Musí se totiž počítat s tím, že část výživy se neresorbuje a na zvýšenou práci dýchacích svalů při dechové fyzioterapii se spotřebuje více energie. Podává se větší množství tuků (35 – 45 % energetického příjmu), dále musí být zastoupeny všechny živiny, v přiměřeném množství i vláknina. Hradí se vitamíny rozpustné v tucích, tedy A, D, E a K. Vzhledem se ztrátě soli pocením se doporučuje zvýšený příjem soli v horkém prostředí, při horečce, průjmu a u kojených dětí. Při léčbě antibiotiky jsou vhodná probiotika.

Porucha trávení se řeší podáváním trávicích enzymů v želatinových kapslích (Kreon, Pancreolan, Pangrol) před každým jídlem.

Léčba komplikací cystické fibrózy

Při léčbě cukrovky sdružené s cystickou fibrózou se neomezuje dieta, důsledně se však monitoruje hladina cukru (glykémie) a aplikují se adekvátní dávky inzulínu.

Při prvních známkách postižení jater se začíná podávat ursodeoxycholová kyselina (Ursosalk, Ursosan) ke zlepšení odtoku žluči do tenkého střeva.

V prevenci osteoporózy se pravidelně podává vitamín D, u části nemocných i vápník nebo bisfosfonáty.

Transplantace plic je jedinou léčebnou možností pro pacienty v konečném stadiu plicního onemocnění. Pacienti zařazení do transplantačního programu čekají na novou plíci v průměru kolem půl roku. Jejich průměrný věk je 25 let, s novou plící žijí okolo 7 let.

Nová cílená terapie

Genová terapie, která se snaží o přenos zdravého genu do pacientových buněk, zatím není moc úspěšná. Na buněčné úrovni však fungují nové léky – tzv. korektory a potenciátory defektního CFTR proteinu, které jsou schopné ovlivnit vznik a funkci chloridového kanálu. Jejich účinek je specifický pro určitý typ mutace. Většina léků je stádiu klinického testování. Zatím pouze jeden lék ivacaftor (Kalydeco) se v některých státech používá. V České republice jej zatím zdravotní pojišťovny nehradí.

Prevence cystické fibrózy

Vzniku cystické fibrózy nelze předejít. Pokud však někdo ve vaší rodině trpí cystickou fibrózou, nechejte se vy i vaše děti vyšetřit molekulárně-genetickým vyšetřením.

Rodiče, kteří jsou nosiči mutace genu pro cystickou fibrózu, mohou využít genetického poradenství. Riziko narození nemocného dítěte je totiž 25% v každém těhotenství. Pomocí prenatální diagnostiky lze od 13. týdne těhotenství plod vyšetřit. Prokáže-li se vývoj plodu s klasickou formou cystické fibrózy, je možné navrhnout zákonem povolené přerušení těhotenství do 24. týdne.

Doporučení při cystické fibróze

Pokud se léčíte s cystickou fibrózou, ke zlepšení svého zdravotního stavu může přispět pravidelnou a důslednou inhalací, po které budete praktikovat dechová cvičení. Jezte vydatnou stravu se zvýšeným množstvím tuků a jídlo si více přisolujte.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…