Infarkt myokardu

Infarkt myokardu
20. 03. 2014

Obecně infarkt, přesněji pak infarkt myokardu, česky srdeční mrtvice nebo srdeční záhať, je akutní onemocnění srdce, ke kterému dochází po přerušení krevního toku do určité části srdce. Průtok krve se přeruší uzávěrem srdeční věnčité tepny (koronární tepny), která danou oblast srdce vyživuje a dodává místu kyslík a nezbytné živiny. Zastavením průtoku krve a přerušení výživy srdečného oddílu může způsobit nevratné poškození srdečního svalu, hrozí až náhlá srdeční smrt, kdy je srdce natolik poškozené, že nemůže dál pumpovat krev do celého těla. K těmto fatálním důsledkům často dochází při záměně příznaků s jiným onemocněním, postižený vyhledá lékaře velmi pozdě nebo vůbec. Infarkt myokardu se řadí k onemocněním kardiovaskulárního systému. Během posledních let došlo k obrovskému zlepšení léčebných možností, nutné je ale vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.

Srdce

Lidské srdce je dutý orgán, který je tvořen srdeční svalovinou. Jako každý sval má schopnost se stahovat. Pravidelnými stahy tak funguje jako čerpadlo a zajišťuje pohyb krve po celém těle. Tím dochází k nezbytnému přenosu dýchacích plynů (kyslík a oxid uhličitý), živin a odpadních látek. Lidské srdce je složeno ze dvou síní a dvou komor, které jsou odděleny chlopněmi. Tím dochází k oddělení krve okysličené, která směřuje k orgánům a mozku od krve odkysličené, která naopak přichází z orgánů a směřuje do plic. Jako každý orgán v těle i srdce potřebuje ke své funkci kyslík a živiny. Ačkoliv uvnitř srdce koluje velké množství krve bohaté na kyslík a živiny, srdce není schopno si je z této krve odebrat přímo, protože rychlost krve je moc vysoká a stejně tak tlak uvnitř krve je moc velký, tím srdce nedostává dostatečný čas k tomu, aby mohlo z krve potřebné složky využít. Je proto nutné, aby bylo srdce zásobováno zvenku.

Na srdce navazuje jako první velká tepna aorta, ze které hned nad aortální chlopní vychází dvě věnčité - koronární tepny, které mají na starosti zásobování celého srdce. Z aorty vnikají do srdečního svalu, obkružují celé srdce, vytvářejí jemnou síť, která svým tvarem připomíná věnec (proto věnčité tepny).

Jak bylo řečeno, koronární tepny jsou dvě - pravá a levá. Každá z nich zásobuje jinou část srdce. Jakmile dojde k uzávěru jedné z tepen (nebo obou), srdce není zásobováno krví a dochází k infarktu srdečního svalu. Jakmile dojde k úplnému odumření svaloviny, je to nevratný stav, který se hojí vazivovou jizvou bez schopnosti stahovat se.

Příčiny vzniku infarktu myokardu

Ke vzniku infarktu dojde, pokud se přeruší přísun kyslíku a živin do jedné a více větví koronárních tepen. K uzávěru nejčastěji dojde ucpáním postupujícím nárůstem cholesterolového plátu, který může prasknout. Obnaží se dosud chráněná stěna cévy a vytvoří se krevní sraženina. Jinou možností je pak vmetení malé sraženiny krve, která vznikla jinde než v srdci z mnoha příčin, případně může k uzávěru dojít malou vzduchovou bublinou, která se vytvoří při změně tlaků a rozpustnosti krevních plynů při potápění.

Pokud je příčinou infarktu cholesterolový plát, oblast tepny, která je postižená cholesterolovým plátem, je nejdříve pomalu zužována. Tento stav se nazývá ateroskleróza neboli kornatění tepen. Postižená osoba nemusí do doby infarktu pociťovat žádné příznaky. Často je ale omezená jeho fyzická výkonnost nebo se může se zvyšující se aktivitou objevovat přechodná bolest na hrudi - tzv. angina pectoris.
Velmi vzácnou možností vzniku infarktu myokardu je reflexní spazmus věnčitých tepen. Ty se stáhnou a uzavřou, srdce tak není zásobováno krví a opět dochází k infarktu srdečního svalu. K tomuto spazmu může dojít například užíváním kokainu, který tento spazmus může vyvolat. K dalším méně častým příčinám vzniku patří disekce koronárních tepen nebo vmetnutí nádorových buněk do věnčitých tepen při onkologickém onemocnění.

K neznámějším faktorům, které stojí za vznikem poškození věnčitých tepen a tím ke vzniku infarktu myokardu je kouření cigaret, zvýšená konzumace tučných jídel a tím vysoká hladina cholesterolu v krvi, stres, obezita, přetěžování organismu psychicky i fyzicky nebo naopak málo pohybové aktivity.

Průběh infarktu myokardu

Fotolia_52231959_XSInfarkt myokardu je vlastně konečným stádiem uzávěru tepen a celý proces odumírání srdeční svaloviny trvá několik hodin. Pokud není do 2 hodin obnoven průtok tepnami, dochází k nezvratným změnám až ke smrti svalovým buněk. Následkem uzávěru tepen může dojít až zástavě oběhu a náhlé srdeční smrti. Stav je provázen kardiálním šokem. S každou přibývající minutou je srdeční tkáň bez přítoku krve odsouzena k zániku. Naopak pokud rychle dojde k obnovení průtoku, existuje velká šance, že se všechny srdeční funkce obnoví a předejde se poškození. Infarkt myokardu bývá provázen typickými příznaky, které ale bohužel někdy mohou být zaměněny s podezřením na jiné onemocnění.

Nejčastěji se objevuje pocit tlaku na hrudi trvající několik minut. Častá je krutá svíravá bolest v oblasti hrudníku a srdce, která začíná vystřelovat do levého ramene a může se objevit až v oblasti krku a dolní čelisti, proto může být zaměněn infarkt s podezřením na zánět zubů. Bolest dále můžete pociťovat od ramene v celé horní končetině nebo v oblasti zad, případně v nadbřišku. Typické je opocení, s lepkavou kůží, zkrácené dýchání, pocity nevolnosti nebo až zvracení. Objevit se může porucha zraku, pocit pálení v oblasti srdce, pocit úzkosti.

Veškeré příznaky se mohou objevit kdykoliv, nejčastěji vznikají v klidu ve spánku nebo v dopoledních hodinách, nemusí být vůbec spojeny se stresem nebo zvýšenou aktivitou, proto často dotyčného překvapí. Ve výjimečných případech může dojít k tzv. němému infarktu, který proběhne bez jakýchkoliv příznaků, ale nejčastěji se alespoň několik příznaků objeví s menší nebo větší intenzitou. Většina postižených také často prodělá tzv. varovné příznaky, kdy v předchozích dnech nebo až měsících se v době zvýšené zátěže objevuje bolest na hrudi (angina pectoris), bolest se uklidní, jakmile tělu ulevíte a odpočinete si. Naopak při infarktu myokardu bolest nepolevuje ani v klidu, ani změnou polohy těla.

Pokud máte podezření, že proděláváte infarkt myokardu, reagujte rychle a ihned volejte rychlou záchrannou pomoc, která by vás měla do 2 hodin dopravit do nejbližšího kardio centra s tzv. koronární jednotkou. Vždy je lepší stav přecenit a preventivně zavolat pomoc než podcenit až dojde k nenávratným změnám. Raději si o pomoc řekněte a vyhněte se řízení vozidla. Vystavili byste se tak dalším rizikům, proto řiďte pouze je-li to nezbytně nutné a neexistuje pro vás jiná možnost. Mnoho lidí čeká s vyhledáním pomoci příliš dlouho, protože neumí správně posoudit příznaky nemoci.

Komplikace infarktu myokardu

Infarktem myokardu může dojít k nezvratnému poškození srdce. Srdce nemůže jako sval fungovat tak, jak má, a srdeční stahy nejsou jako dřív. Typickou komplikací bývají změny srdečního rytmu, které mohou vést k fibrilaci a až k zástavě srdce. Pokud srdce nemůže správně pumpovat dostatečné množství krve, dochází pomalu k srdečnímu selhání. Mění se stavba srdce, stěny srdce ztlušťují nebo se můžou roztáhnout srdeční dutiny. Orgány nejsou adekvátně prokrvené a objevují se komplikace jako dušnost nebo snížená funkce ledvin. Krev je špatně pumpovaná z orgánů zpět do srdce, dochází k otokům nohou, může docházet ke tvorbě plicního výpotku. Při infarktu mohou být poškozeny srdeční chlopně nebo může dojít k oslabení srdečních stěn a tím se zvýší riziko prasknutí stěny. Komplikace může vyřešit užívání léků ke zlepšení funkce srdce.

Diagnostika infarktu myokardu

Pokud máte podezření na infarkt myokardu, urychleně zavolejte lékařskou službu první pomoci (LSPP). Jakmile dorazí, převezme si vás nebo postiženou osobu. Lékař vás vždy vyzve k popisu vašich obtíží, zeptá se na vaši osobní anamnézu, kdy zjistí, s jakým onemocněním se léčíte, zda už jste někdy infarkt v minulosti prodělali, jaké léky užíváte. Ihned by vás měl napojit k EKG (elektrogardiograf) a mělo by být vyhodnoceno, zda jde o infarkt nebo ne. Většinou lékař posílá záznam do nejbližší koronární jednotky, kde lékař rozhodne, zda má LSPP pacienta na jednotku přivézt a pacient může být co nejrychleji léčen.

Lékař vám změří krevní tlak a pulz, bude sledovat váš krevní pulz a dechovou aktivitu. Lékař by vám měl ihned zajistit žilní vstup, může aplikovat některé léky například proti bolesti nebo aplikovat infuzi tekutin. Po příjezdu do nemocnice vám bude odebrána krev, kdy lékař pátrá po příznacích infarktu. V době infarktu můžou být zvýšené hladiny některých enzymů a jiných látek, které jsou uvolňovány z poškozeného srdečního svalu, můžou infarkt také prokázat. Budete neustále monitorování EKG. EKG monitoruje elektrickou aktivitu srdce a lze z něj vyčíst, která oblast srdce je poškozena a jak.

V průběhu infarktu myokardu dochází k typickým změnám, které EKG zaznamená a lékař je pak vyhodnotí. Asi nejčastěji se hovoří o tzv. Pardeeho vlně na EKG záznamu. Z EKG lékař může vyčíst, zda jde o akutní infarkt, který aktuálně probíhá, nebo zda jde o infarkt, který už proběhl v minulosti případně může být infarkt opakovaný. Další zobrazovací možností je rentgenový snímek hrudníku, ze kterého lze vyčíst velikost a uložení srdce. Viditelný může být i plicní výpotek, případně zánět plic, který může infarkt někdy imitovat. Pokud je tedy infarkt myokardu opravdu prokázán, je potřeba obnovit krevní průtok ve věnčitých tepnách co nejdříve.

Léčba infarktu myokardu

Pokud máte podezření na infarkt myokardu, první pomocí může být nitroglycerin, který může přechodně ulevit vašim obtížím. Proto pokud vás lékař už dříve vybavil tímto lékem, nebojte se ho použít v době čekání na příjezd lékařské rychlé služby LSPP (lékařská služba první pomoci). Další možností je použití aspirinu (kyseliny acetylsalicylové - Aspirin, Godasal, Gopten). Užitím těchto léků dojde k roztažení cév a prevenci tvorby krevních sraženin. Nejlepší ale je, pokud užití konzultujete s lékařem LSPP telefonicky při volání první pomoci.

První pomoc při infarktu myokardu

Pokud se setkáte s člověkem, o kterém si myslíte, že by mohl prodělávat infarkt myokardu a dojde u něho k srdeční zástavě, urychleně začněte s kardiopulmonální resuscitací, kdy srdeční masáží (100 stlačení hrudní kosti za minutu do hloubky asi 2/3 hrudníku střídané vdechy v poměru 30:2) pomůžete nahradit poškozené srdce a okysličíte tak mozek a životně důležité orgány. V resuscitaci pokračujte do obnovení krevního oběhu nebo do příjezdu LSPP. Pokud máte ve své blízkosti defibrilátor (automatický externí defibrilátor AED), určitě ho použijte. Pomůže vám s resuscitací a rozliší, zda srdeční akce je přítomná a případně jaká. Často u infarktu dochází k fibrilaci srdce, kdy jedinou pomocí je defibrilace defibrilátorem.

Jakmile dorazí vůz LSPP, lékař si vás nebo pacienta převezme a rychle začne s diagnostikou vašich obtíží. Pokud na EKG zjistí akutní infarkt myokardu, může začít s léčbou ještě po cestě do nemocnice. V nemocnici si pacienta převezme kardiolog, pokračuje v diagnostice a ihned by měl zajistit opatření a pokračovat v léčbě. Cílem je obnovit průtok krve ve věnčitých tepnách. Jednou z nejmodernějších metod léčby je tzv. koronární katetrizace srdce neboli invazivní angiografie. Kardiolog zavede do některé z vašich periferních cév tenký drátek (vodič). Nejčastěji použije tepnu na předloktí (arteriaradialis) nebo tepnu v oblasti třísla. Pod kontrolou rentgenem drátek zavede až do srdce, drátek je vlastně tenký dutý katetr. V srdci pak může uvolnit katetrem kontrastní látku, pomocí které se zobrazí koronární tepny. Lékař tak ihned vidí, zda jsou tepny zúžené, jak moc krev tepnami protéká a kde došlo k akutnímu uzávěru. Pomocí katetru může provést úpravu koronární tepen a obnovit průtok krve. Výkonu se říká angioplastika. Na konci katetru je balónek, který se v místě zúžení nafoukne a zúžená tepna se roztáhne. Je možné také zavést do míst zúžení stent, který zúžené místo vyztuží.

Fotolia_52192624_XS

Srdeční bypass

V některých případech jsou cévy natolik zúžené, že angioplastika není možná nebo není možné zajistit, že se infarkt myokardu v brzké době nebude opakovat. Po úpravě stavu po infarktu je nutné přistoupit k akutní operaci bypassu. Bypass je vlastně nahrazení věnčitých tepen nejčastěji žílami z dolních končetin, kdy se žíly našijí místo postižených věnčitých tepen a zajistí tak náhradní cestu pro průtok krve a výživu srdce.

Pokud lékař usoudí, že nejste vhodným adeptem k srdeční katetrizaci, jinou možností je léčba léky. Většinou léčba obsahuje kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin) k naředění krve, k dalším lékům patří trombolytika, která rozpustí přítomné sraženiny v tepnách a zajistí tak znovuobnovení průtoku věnčitými tepnami. Často se užívají další léky k ředění krve, ke kterým patří clopidogrel (Plavix) a další látky zabraňující agregaci krevních destiček. Sraženinám také předchází heparin, který se aplikuje do žíly nebo pod kůži. Nutné jsou léky proti bolesti, nitroglycerin (roztahuje věnčité tepny), beta blokátory zlepšující srdeční funkci (relaxují srdeční sval, sníží srdeční frekvenci a sníží krevní tlak, tím uleví srdci a zjednoduší srdeční práci). V případě zvýšené hladiny cholesterolu látky snižující tuto hladinu. Čím dříve léky dostanete, tím je vyšší šance k obnovení správných funkcí srdce. Od vzniku prvního infarktu už musíte být doživotně léčení, a to léky podporujícími lepší srdeční funkci a léky které ředí krev, aby nedocházelo k opakovanému ucpání věnčitých tepen. Lékař vás vybaví nitroglycerinem, betablokátory, aspirinem, clopidogrelem a případně léky snižujícími hladinu cholestreolu.

V následujících týdnech po angioplastice je nutné, abyste prodělali tzv. stresový test, kdy se zjistí, jak velkou zátěž vaše srdce vydrží. Je nutné, aby při testování byl vždy přítomný lékař, vždy budete připojení k EKG a další monitoraci. Test je na principu pomalu zvyšující se zátěže, nejčastěji jde o šlapání na kole nebo chůzi po pásu. Zátěž se zvyšuje a lékař sleduje, kdy se objeví změny na srdci. Díky testu pak lékař může doporučit vhodnou léčbu a režimová opatření.

Prevence infarktu myokardu

Nikdy není pozdě zajistit následující opatření, abyste do budoucna zamezili možnosti vzniku infarktu myokardu. Opatření také může pomoct v prevenci dalších infarktů, pokud už jste jeden prodělali. Důležité jsou vnější faktory a celkově životní styl. Nutné je nezačínat s kouřením nebo s ním přestat, pokud kouříte. Buďte aktivní a pravidelně sportujte, minimem je 4x týdně kilometr rychlé chůze. Konzumujte zdravá netučná jídla, hlavně hodně ovoce a zeleniny. Pokuste se redukovat stres na minimum, kontrolujte svoji tělesnou hmotnost a pokud trpíte vysokým tlakem, začněte ho léčit a snažte se jej snížit na optimální hodnoty. K rizikovým faktorům patří vysoká hladina cholesterolu v krvi a diabetes, proto se soustřeďte na léčbu těchto faktorů. Pokud už jste jeden infarkt prodělali, pravidla jsou stejná, ale ještě je nutné užívat léky doporučené lékařem.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…