Kapavka

Kapavka
30. 07. 2014

Kapavka, latinsky gonorrhoea nebo lidově tripl či kapela je jedním z nejrozšířenějších pohlavně přenosných onemocnění. Název gonorrhea vychází ze dvou slov gonos = semeno a rhoe = téci, kdy byl v minulosti hlen vznikající zánětem u mužů chybně zaměňován za semeno (sperma). Pojem kapavka pak odráží kapky hlenu. Kapavka je způsobena gramnegativní bakterií Neisseria gonorrhoeae (zkráceně gonokok), která napadá sliznici močové trubice a pohlavních orgánů, může se také objevit v oblasti konečníku, hltanu nebo očních spojivek, kde má za následek hnisavý zánět.

Kapavka je vysoce nakažlivé onemocnění a je rozšířená prakticky po celém světě. V posledních deseti letech ale dochází k postupnému snižování výskytu především díky prevenci a vzdělávání lidí. V České republice se ročně objeví asi tisíc nových případů kapavky. Onemocnění se objevuje o něco častěji u mužů, a to ve věku mezi 15 - 35 lety. Ženám se ale infekce zcela nevyhýbá a především u mladých dívek může mít za následek vážné postižení reprodukčních orgánů. Bakterie se přenáší především pohlavními cestami, možný je ale také přenos z matky na dítě při porodu apod. Průběh onemocnění se může u různých lidí lišit. 

Čtěte také:

Syfilis

Příčina vzniku kapavky a její příznaky

Jak již bylo řečeno, kapavka se přenáší nejčastěji pohlavním stykem, kdy se bakterie Neisseria gonorrhoeae (gonokoky) v zánětlivé tekutině přenesou na druhého člověka. V závislosti na typu sexuálního kontaktu tak může dojít k přenosu nejen na pohlavní a močové cesty, ale také na hltan nebo oční spojivky. Další možný přenos je z matky na dítě při porodu, infekce u dítěte pak nejčastěji postihuje oční spojivky.

V České republice jsou všichni novorozenci po narození vyšetřeni a mají oči ošetřeny desinfekčními kapkami tak, aby byly veškeré infekce co nejvíce eliminovány. Inkubační doba kapavky se pohybuje mezi 2 - 14 dny a u mužů se první příznaky onemocnění objevují mezi 2. - 5. dnem po infekci, u žen pak 4. - 7. den. Je možné, že u některých nakažených je průběh bez jakýchkoliv příznaků, ale onemocnění mohou přenášet na další osoby i bez toho, aby měli jakékoliv tušení, že tuto nemoc přenášejí.

Onemocnění kapavkou probíhá nejčastěji lokalizovaně, to znamená na jednom místě. Jen velmi zřídka se tělem (krví nebo lymfatickými cestami) přenáší na další orgány. Kapavka nejčastěji probíhá jako akutní náhlý zánět místa kontaktu s hnisavým výtokem. Bakterie v místě kontaktu postihují především sliznici a rozšiřují se na urogenitální (močopohlavní) ústrojí. U mužů se infekce většinou týká močové trubice, hrozí ale rozšíření gonokoka do prostaty, semenných váčků, nadvarlat až do močového měchýře. U žen infekce krom močové trubice zasahuje pochvu, děložní čípek (hrdlo), odkud může postupovat nahoru až do dělohy a na vejcovody a vaječníky. V případě análního styku nebo u žen přechodem z pochvy může kapavka postihnout také oblast konečníku. Pří orálním kontaktu pak hrozí nákaza nosohltanu. Při správné léčbě může být infekce vyléčena bez jakýchkoliv následků. Pokud je ale kapavka podceněna, může napáchat rozsáhlé škody jak na rozmnožovacích orgánech, tak v oblasti očí.

Průběh kapavky

Prvním místem vstupu bakterií bývá nejčastěji sliznice močové trubice a sliznice děložního hrdla u žen. Krom těchto nejčastějších oblastí se bakterie mohou úspěšně rozmnožovat v oblasti konečníku, nosohltanu nebo na očních spojivkách. Pochva žen má ochranné epiteliální buňky, které tuto oblast většinou před infekcí uchrání, proto u žen může infekce někdy začít až jako zánět čípku (děložního krčku nebo hrdla). V případě zanedbání léčby se infekce může poměrně rychle rozšířit až na dělohu, vejcovody a vaječníky. Může hrozit až kompletní neplodnost ženy či v budoucnosti zvýšená četnost mimoděložních těhotenství případně nežádoucí potrat nebo předčasný porod.

Bakterie Neisseria narušují povrch sliznice a zvyšují tak riziku vstupu dalších infekcí jako je HIV. Při nedostatečné hygieně při porodu hrozí riziko přenesení infekce na plod, a to především do oblasti očí a nosu novorozence. Pokud je infekce kapavkou u budoucí matky známá, je nutno dodržovat při porodu určitá pravidla a mít zvýšenou pozornost. U mužů se infekce nejčastěji projevuje jako řezání či pálení při močení, moč je doprovázená hustým nažloutlým hnisavým výtokem z močové trubice (někdy může chybně připomínat sperma). Při neléčení se infekce může rozšířit na varlata, nadvarlata nebo prostatu. Následkem může být až neplodnost muže.

Nákaza gonokokem v oblasti nosohltanu se většinou projevuje jako angína a může být lehce zaměněna s infekcí jiným původcem jako je streptokok. Pokud nedojde k odebrání stěrů a identifikování původce, nemusí být gonokok nikdy odhalen. Postižení rekta (konečníku) se u obou pohlaví projevuje výtokem a svěděním, případně pálením s krvácením. Tzv. diseminovaná kapavka je typ, kdy se krví infekce může dále rozšiřovat až do velkých kloubů s postižením pohybového aparátu, možný je zánět srdce, duhovky, mozkových obalů nebo kůže. Postižení mimo močové cesty bývá ale méně časté, většinou se udává výskyt v rozmezí pouhých 0,5 - 3% ze všech nákaz kapavkou.

Diagnostika kapavky

Krom vyšetření postižené oblasti zkušeným lékařem, který může pouze z klinických příznaků usuzovat na onemocnění kapavkou, jsou k dispozici některé testy a vyšetřovací techniky, které onemocnění jasně odhalí. Jednou z možností je odebrání hnisavého vzorku, obarvení a sledování bakterií přímo pod mikroskopem. Další možností je detekce DNA bakterií nebo pomnožení bakterií na laboratorní kultuře. K vyšetření je potřeba provést výtěr z oblasti močových cest u mužů nebo z pochvy a děložního krčku u žen, případně pak z ostatních postižených oblastí. U žen někdy bývá přímé vyšetření obarveného vzorku pod mikroskopem negativní, přesto že onemocněním opravdu trpí, proto při negativním výsledku tohoto vyšetření je potřeba ještě pátrat dále. Vyšetření kultivací vzorku (vzorek se aplikuje do kultivační misky nebo zkumavky, a pokud jsou bakterie přítomny, do několika dní se pomnoží) nebo detekce genů bakterií je přesnějším vyšetřením a mělo by infekci odhalit. Pokud jsou výsledky stále negativní nebo můžeme do vyšetření obětovat více peněz, je možné odhalit onemocnění sérologickým vyšetřením z krve, a to především u dlouhodobě nemocných pacientů. Z krve se v krevním séru hledají protilátky podle stadia onemocnění IgG nebo IgM. Toto vyšetření má velký význam u přenašečů, asymptomatických nemocných a chronicky nemocných či diseminovaných forem kapavky.

Dalším, ale složitějším vyšetřením, je ELISA test, PCR nebo přímá imunoflorescence, v případě diseminovaných onemocnění je možné z krve testovat hemokulturu. Tyto vyšetření by onemocnění kapavkou měly zcela jistě odhalit. Obecně se kapavka může zaměnit s jinými infekcemi močových cest (chlamydie, trichomonády, herpes atd.).

genetická laboratoř

Doporučená léčba kapavky

Jelikož je kapavka onemocnění způsobeno bakteriemi, nejvhodnější léčbou je použití antibiotik. V minulosti se úspěšně používala antibiotika penicilinové řady, během let ale postupně vznikla poměrně častá rezistence k těmto lékům, proto bylo zapotřebí hledat jiná citlivá antibiotika. Při každé léčbě kapavky je důležité odebrat vzorek a testovat ho k citlivosti na antibiotika, tak aby byly co nejdříve vybraná správná a účinná. Nejčastěji jsou to antibiotika cefalosporinové, a to jejich třetí generace, kam řadíme ceftriaxon.

Další možností je jedno z následujících antibiotik - cefixim, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, doxycyklin nebo azitromycin. Velmi často se předepisují kombinace antibiotik, protože se kapavka vyskytuje v kombinaci s chlamydiemi a dalšími sexuálně přenosnými onemocněními. Antibiotika se užívají několikrát denně po dobu až několika týdnů a důležité jsou následné kontroly a testy, zda je onemocnění opravdu překonáno.

Důležité je také myslet na sexuální partnery nemocného a vyšetřit či případně léčit i je. Lékaři často doporučují, aby se nemocný v době léčby vyvaroval pohlavního styku nebo alespoň dodržoval zvýšené hygieny a bariérových ochranných pomůcek. Sexuálně přenosnými onemocněními se zabývá venerologie, v případě kapavky je pak možné se obrátit na urologa, gynekologa nebo kožního lékaře. Pokud kapavka není správně a včas léčená, může dojít k řadě komplikací. Jednou z nich je přenesení a rozšíření infekce na další orgány (prostata a nadvarlata u mužů, vaječníky, vejcovody a děloha u žen) nebo pak i vzdálené orgány, kdy se kapavka pak nazývá diseminovaná. V takovém případě pak hrozí zjizvení postižené tkáně se vznikem neplodnosti u obou pohlaví, dlouhodobé poruchy močení nebo může infekce přejít do chronicity. Obtíže se pak neustále vracejí a je velmi těžké je jakkoliv léčit. U nemocných novorozenců je potřeba zahájit léčbu co nejrychleji, protože v případě onemocnění očí hrozí až slepota.

Prevence kapavky

Kapavka se řadí do skupiny sexuálně přenosných onemocnění (anglická zkratka STD), proto je důležité se v oblasti prevence zaměřit na tuto oblast. Základem je pečlivý výběr sexuálních partnerů a používání bariérových ochranných pomůcek (kondom) s dodržováním základní hygieny. K dalšímu typu prevence řadíme pravidelné vyšetřování těhotných a v případě onemocnění těhotné ženy dbát zvýšené pozornosti, zahájit včasnou léčbu a prevenci tak, aby nedošlo k přenosu na novorozence.

Dalším stupněm prevence je osvěta, kdy je důležité informovat dospívající a mladé dospělé o sexuálně přenosných chorobách, aby věděli, jak se účinně chránit a případně na koho se obrátit, když už k přenosu dojde. Nejvhodnější je takto informovat ještě před zahájením sexuálního života. Dobré je si uvědomit, že lékař podléhá mlčenlivosti a proto není stud ani obavy z prozrazení na místě. Kapavka ale spadá do skupiny povinně hlášených onemocnění. Toto spadá do kompetence především dermatovenerologů, který by měl takto nemocného evidovat, měl by se pokusit vyhledat sexuální kontakty nemocného.

Nemocný je povinen se léčit a dodržovat stanovenou léčbu a doporučení. Jakmile je onemocnění vyléčeno a výsledky jsou negativní, je vyřazen z evidence. Důležité je, že nemocný nesmí ohrozit nákazou jiné osoby, protože by porušení a úmyslné rozšiřování nemoci mohlo být chápáno jako trestný čin (ohrožování pohlavní nemocí).Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…