Nemoc motýlích křídel

Nemoc motýlích křídel
16. 04. 2014

Nemoc motýlích křídel je onemocnění známé jako epidermolysis bullosa congenita (latinsky) nebo také bulózní epidermolýza. Jde o vrozené velmi vzácné dědičné onemocnění pojivové tkáně. Nosičem genu pro epidermolýzu může být prakticky kdokoliv. Základním příznakem nemoci motýlích křídel je tvorba puchýřů po celém povrchu těla, postihuje také sliznice, trávicí trakt, dechové ústrojí nebo vylučovací ústrojí. Intelekt nemocného je zcela zachován, často jsou nemocní velmi inteligentní jedinci.

Nemoc motýlích křídel se vyskytuje v několika formách, a to od velmi mírné po smrtelnou. Vyskytuje se přibližně u 1 z 50000 narozených dětí. Asi každý z nás si pod motýlími křídly představí krásu, lehkost, jemnost nebo něžnost. Bohužel tento název představuje spíše chování, jakým se musíme k nemocným chovat. Toto onemocnění často představuje bohužel nekonečnou bolest a utrpení, které často končí smrtí dítěte nebo dospívajícího jedince. Označení nemoc motýlích křídel původně vychází z představy křehkosti a zranitelnosti kůže nemocných. Onemocnění je bohužel nevyléčitelné.

Kůže je největším orgánem lidského těla a pokrývá prakticky celý jeho povrch. Odděluje vnitřní prostředí těla od vnějšího prostředí. Plocha kůže dospělého člověka dosahuje až 1,8 m2. Tloušťka kůže se pohybuje od 0,4 - 4 mm (na zádech je netlustější, oční víčka nebo předkožka u mužů pak nejtenčí). Kůže se skládá ze tří hlavních vrstev, z pokožky (epidermis), škáry (corium) a podkožního vaziva (subcutis). Kůže má řadu důležitých funkcí. Hlavní funkcí je ochranná bariéra. Chrání tělo před vniknutím různých mikroorganismů nebo před škodlivým UV zářením. Další funkcí je smyslová funkce, kdy jsou v kůži přítomná nervová zakončení, která snímají teplo, chlad, tlak nebo bolest. Další velmi důležitou funkcí kůže je termoregulace. Kůže pomáhá zajistit stálou teplotu lidského těla, a to díky obsaženým cévám a potním žlázám. V teplém prostředí se cévy roztahují a potní žlázy produkují pot. Tím dochází k ochlazování těla. Naopak v chladném prostředí cévy svým stažením zamezují zbytečným ztrátám tepla. V podkožním vazivu dochází k ukládání tukových zásob, tím kůže získává také funkci zásobní, mechanickou a izolační. V tukových zásobách jsou také uloženy vitamíny rozpustné v tucích. Za ledvinami je kůže také důležitým vylučovacím orgánem. Díky potním žlázám a mazovým žlázám se z těla dostává řada nepotřebných látek a vody.

Nemoc motýlích křídel - příčiny

Nemoc motýlích křídel je poměrně vzácné, dědičné (vrozené) a nevyléčitelné onemocnění pojivové tkáně. V Evropě se odhaduje počet nemocných na asi 30 tisíc, celosvětově pak na 600 tisíc. V České republice je asi 120 - 200 osob s tímto onemocněním. Onemocnění vzniká na základě mutace genů a projevuje se na kůži a sliznicích. Epidermolysis bullosa se dělí na tři základní formy (podle toho, ve které vrstvě kůže puchýř vzniká) a to simplex (jednoduchá forma), junkční a dystrofickou. Tyto základní formy pak mají více než 25 dalších podtypů. Dědičnost onemocnění je nejčastěji autozomálně recesivní, což znamená, že k projevům onemocnění jsou zapotřebí geny jak od matky, tak od otce. Méně častou dědičností je autozomálně dominantní forma, kdy stačí geny pouze jednoho z rodičů. Každé dítě s tímto onemocněním by pak mělo 50% riziko, že jeho vlastní děti také onemocní. Naštěstí ale autozomálně recesivní dědičnost převládá.

Nemoc motýlích křídel - projevy a příznaky

Simplex forma nemoci motýlích křídel je nejčastější formou tohoto onemocnění (47%). Puchýře se tvoří v nejsvrchnější vrstvě kůže - v pokožce. Forma se projevuje tvorbou puchýřů především v místech častého kontaktu, jako jsou plosky nohou a dlaně, ohyby kloubů, v místech tření oblečení apod. Forma může probíhat velmi mírně, kdy bývá často diagnostikovaná až v dospělosti nebo naopak velmi vážně s úmrtím. Puchýře se tvoří především při tangenciálním pohybu a tření. V případě tlakového pohybu se puchýře tvoří mnohem méně, ale není vzácností, že se vytvoří spontánně bez jakéhokoliv podráždění. Nemocní dále trpí bolesti a potížemi při polykání po poranění jícnu, mají špatnou kvalitu nehtů a vlasů, trpí vyšší kazivostí zubů, které jsou často nažloutlé barvy. Postiženo může být dechové ústrojí. Další problémy pak dotyčným činí i vylučování. Oblasti s puchýři jsou velmi náchylné ke vzniku infekce a není neobvyklé, že nemocné děti umírají už v novorozeneckém nebo kojeneckém věku.

Junkční forma nemoci motýlích křídel se vyskytuje asi jen v 9%, puchýře se tvoří mnohem častěji než u předešlé formy, objevují se po celém těle po prakticky minimálních dotecích a třeních. Jde o nejzávažnější formu onemocnění s různými projevy. Riziko poranění jícnu je velké a nemocní často jen velmi těžce přijímají potravu. Jedinci jsou tak často podvyživení. Postiženy jsou i hlasivky, nemocní mají zastřený hlas a malé dětí zní jako starci. Úmrtí v novorozeneckém a kojeneckém věku je velmi pravděpodobné. Nemocní ztrácí nehty a trpí vypadáváním vlasů, stejně tak trpí kazivostí a ztrátou chrupu. Komplikací v pozdějších stádiích bývají nádorové změny postižených oblastí kůže.

Dystrofická forma nemoci motýlích křídel se vyskytuje jen o něco méně často než simplex forma (44%). Puchýře se tvoří nejhlouběji až ve škáře. Opět se tvoří puchýře po celém těle, poraněné oblasti se velmi špatně hojí a hrozí vysoké riziko tvorby zhoubného spinocelulárního karcinomu kůže. Riziko vzniku nádorů je až 70x vyšší než už zdravého člověka. Jícen je velmi zranitelný pro nemocné, často je nutná kašovitá dobře stravitelná strava. Jedinci jsou invalidní ve velmi brzkém věku, zraněné prsty na rukou i nohou mají tendenci srůstat. Ruce a nohy vypadají jako pahýly, není možné vykonávat jakoukoliv manuální činnost. Nemocný přichází o nehty a ztrácí vlasy. Opět se objevuje vysoká kazivost zubů a jejich vypadávání. Ve velmi nízkém věku se objevuje osteoporóza a hormonální vývoj je opožděn. Vylučování je pro nemocné obtížné, objevuje se podvýživa a chudokrevnost. Otevřené rány na kůži jsou často infikované a v kombinaci s poruchami imunitního systému se často objevují různé infekce. Nutné jsou časté hospitalizace a ošetřování postižených oblastí. Nemocní často trpí depresemi a komplexy méně cennosti, připadají si ohavní. Onemocnění je také velkým sociálním problémem, kdy mají nemocní problém najít zaměstnání, lidé se jim vyhýbají a špatně je přijímají do kolektivu, ačkoliv bývají nemocní často vysoce inteligentní.

tmp4343_thumb22_thumb

Diagnostika nemoci motýlích křídel

Zjištění, zda je onemocnění epodermolysis bullosa, je často možné pouhým okem nebo vědomím, že některý ze členů rodiny tímto onemocněním trpí a jedinec má úplně stejné příznaky. V některých případech se ale puchýře tvoří až v pozdním věku, proto je diagnóza složitější. Vhodné je vždy zjistit, o který typ onemocnění se jedná a to je možné vyšetřením vzorku kůže. Odběr kůže se nazývá biopsie. Vzorek se pak zpracovává a sleduje pod mikroskopem. Pátrá se, ve které vrstvě kůže dochází ke tvorbě puchýřů. Další metodou zjištění onemocnění je genetické vyšetření a mutace genů. Pro genetické vyšetření DNA je pak nutný odběr periferní krve (ze žíly). V České republice existuje specializované centrum pro diagnostiku a léčbu nemoci motýlích křídel při Dětské nemocnici v Brně.

Nemoc motýlích křídel - léčba

Onemocnění epidermolysis bullosa je bohužel nevyléčitelné. V dnešní době je jediná možná pouze symptomatická léčba příznaků onemocnění a prevence totální invalidity nemocného. Pracuje se na tzv. genové terapii, kdy by se vpravila genetická informace do buněk, ale zatím se jedná pouze o experimentální léčbu bez významnějších úspěchů a je to tedy hudba budoucnosti. Nutná je vhodná péče o postižená místa na kůži i vnitřních orgánech. Otevřené rány jsou snadným cílem mikroorganismů a tím vzniku infekce. Důležité je opatrně krýt postižené léze. Kromě nezbytné prevence poranění je dále nutno myslet na správnou výživu a prevenci osteoporózy, srůstů a kontraktur, které by bránily v pohybu nemocného. Vhodné je cvičení, rehabilitace. Boj s onemocněním bývá často velmi svízelný a bohužel někdy končí smrtí nemocného. Tato myšlenka bohužel často velmi inteligentním nemocným nepomáhá v pozitivním myšlení a ti často trpí psychickými poruchami nebo depresemi. Těm je také nutno včas zabránit psychoterapií nebo léky.

Prevence vzniku nemoci motýlích křídel

Jak už bylo řečeno několikrát, onemocnění epidermolysis bullosa je dědičné a nelze mu tedy účinně předcházet. Jedinou možností prevence jako takové je v případě výskytu onemocnění v rodině genetické vyšetření partnerů plánujících rodinu a procentuální odhad výskytu onemocnění u jejich potomků. Jelikož ale existuje velké množství podtypů, není toto vyšetření jednoduché a rozhodně zatím ne stoprocentně spolehlivé. Pokud už se ale onemocnění objeví, je nutné co nejdříve předcházet komplikacím, tak aby nedocházelo k invaliditě nemocného.

Nutná je péče o poškozené místa na kůži, krytí případných otevřených ran, aby nedocházelo k infekci. Důležitá je správná výživa, dostatek živin, minerálů a vitamínů. Nutný je pohyb a rehabilitace, tak aby nedocházelo ke srůstům, kontrakturám a případným omezením pohybu. Pohyb také podporuje svaly a tím dochází ke správné stimulaci kostí, ve kterých se pak méně tvoří ložiska osteoporózy. V případě poranění jícnu je nutné myslet na výživu nemocného. Nutná je pravidelné sledování kůže a včasné zasáhnutí při vzniku nádorového ložiska. Bohužel i tak je prevence velmi komplikovaná především u horších typů nemoci.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
  • Marek Šimon
    10. 11. 2017 08:32
    Začíná se objevovat léčba
  • Pavel
    17. 1. 2017 22:17
    Zdravím, dnes jsem viděl po dlouhé době fotku s člověkem s touto nemocí a vzpomněl jsem si na svůj nápad. Nevím kam jinam, tak to napíšu sem.<br> Nepomohl by takto nemocným obvaz/náplast ve spreji? Tuhle jsem si to koupil a na poranění to udělalo tenký film, který byl jakousi druhou kůží. To by… celý příspěvek
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…